Sahih Hadisi Şerifler

Deruni

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
488
ve Aleykum Selam,
Emeğine sağlık, Allah (c.c) RAZI olsun kardeşim.
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 36 (351-360)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Mübarek ramazan ayının tüm müminlere hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan dilerim....

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 36 (351-360)

351- “ Hayırlınız ailesine hayırlı olandır. Ben de aileme hayırlıyım. Kadınına (hanımına) ikramda bulunan kişi kerimdir. Onu ihmal eden lâimdir (acımasız, cimri).” ( Faydul kadir hadis no 4102)

352- “ Hayırlı olanınız: Yemek yediren ve selâm alandır.” ( Faydul kadir hadis no 4103)

353- “ Sizin en hayırlınız ahiretini dünya için, dünyasını da ahiret için terk etmeyendir.” ( Faydul kadir hadis no 4112)

354- “ İçki kötülüklerin anasıdır. En büyük günahtır. Onu içen namazı terk eder. Anasını, halasını, teyzesini birbirine karıştırır ayırt edemez.” ( Faydul kadir hadis no 4142)

355- “ İçki kötülüklerin anasıdır. Kim içerse kırk gün namazı kabul olmaz. Kim içki karnında iken ölürse cahiliye devrinde ölmüş gibidir.” ( Faydul kadir hadis no 4144)

356- “(Miraç gecesi)Cennete girdim, önümde bir hışırtı işittim. Dedim ki: Nedir bu hışırtı? Dendi ki: Bu Bilâl’dır (senin müezzinin). Önünde yürümektedir.” ( Faydul kadir hadis no 4174)

357- “ (Miraç gecesi) Cennete girdim kapısında gördüm ki: Sadakaya on (sevap), kard hasane’ye (ödünç vermek) on sekiz. Dedim ki: Ya Cibril (Cebrail a.s.) nasıl olurda sadakaya on, ödünç vermeye on sekiz? Dedi ki: Çünkü sadakadan yerine göre zengin de fakir de istifade edebilir. Fakat ödünç ancak ihtiyaç sahibinin eline düşer.” ( Faydul kadir hadis no 4177)

358- “ Bilerek bir dirhem bile olsa faiz yiyen kişi otuz altı kez büyük günah işlemiş gibidir.” ( Faydul kadir hadis no 4193)

359- “ Kardeşin kardeşe gıyabındaki duası geri çevrilmez.” ( Faydul kadir hadis no 4200)

360- “ Balığın karnında iken zennunun (Yunus a.s) duasını okuyan müslümanın duası mutlaka kabul olur. (Dua şöyledir): La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.” ( Faydul kadir hadis no 4203)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 37 (361-370)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 37 (361-370)


361- “ Şüpheli olandan kaçın, olmayana yönel.” ( Faydul kadir hadis no 4211)

362-“ Kişiyi iyilik yapmaya teşvik eden kişi, o iyiliği yapmış gibidir.” ( Faydul kadir hadis no 4246)

363- “ Deccalın gözünün birisi siliktir (Düzdür). Gözlerinin orta bölümünde ‘Kâfir’ kelimesi yazılıdır. Her Müslüman okuyabilir.” ( Faydul kadir hadis no 4250)

364- “ Dua müminin silahıdır. Dinin direğidir. Yer ve göklerin nurudur.” ( Faydul kadir hadis no 4258)

365- “ Dua ezan ile gamet arasında geri çevrilmez (Kabul olur).” ( Faydul kadir hadis no 4259)

366- “ Dünya müminin tutuk evidir. Kâfirin Cennetidir.” ( Faydul kadir hadis no 4275)

(Yukarıdaki 4275 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Yüce Allah’a şirk koşmayan müminler dünyanın zevkini, sefasını ve nefse hizmet etmeyi önemsemezler. Çünkü onlar ahirette inşallah cenabı Allah’ın cennetini kazanacaklarını çok iyi biliyorlar. Ayeti kerimede: (Allah müminlerin mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır.) (Tevbe sûresi 111.âyet) İslâm dini için bütün bunlar saçma ben inanmıyorum bunlar eskilerin uydurmasıdır vs. diyenler de vardır. Böylece dünyanın konforu, zevki, sefası ve tüm güzellikleri onların olur. Dünya onların cennetidir. Onlara yasak yoktur, onlar Allah’tan değil yalnız güvenlik güçlerinden korkarlar, haramları kendilerine göre yorumlayıp helâlleştirirler. (Onlara her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar.) (Enam sûresi 25. âyet)

367- “ Dünyanın tamamı eğlence ve zevki safadır. (Nefsin isteklerine hizmettir) Burada (sana tatlı bir yaşam sağlayan) senin için en hayırlı ve değerli olan sâliha bir kadındır.” ( Faydul kadir hadis no 4279)

368- “ Allah’ı Rab, İslam’ı din, Muhammed’i peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını almıştır.” ( Faydul kadir hadis no 4309)

369- “ Günah vardır ki af olmaz. Günah vardır ki sonraya bırakılmaz, günah vardır ki af olunur. Af olmayan günah ise Allah’a şirk koşmaktır. Af edilen günah ise Allah ile kul arasındaki günahtır. Sonraya bırakılmayan günah ise bazı kulların diğerlerine yaptıkları zulümlerdir.” ( Faydul kadir hadis no 4336)

370- “ Altın altın ile gümüş gümüş ile buğday buğday ile, arpa arpa ile, hurma hurma ile, tuz tuz ile aynı miktar ve aynı kalitede olması kaydı ile faize girmez. Aynı kalitede olup farklı miktarda geri alırsa faiz olur. Alan da veren de faize girmiştir.” ( Faydul kadir hadis no 4355)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 38 (371-380)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 38 (371-380)

371- “ Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helâldir. Erkeklerine haramdır.”
( Faydul kadir hadis no 4357)

372- “ Hikmetin başı Allah korkusudur.” ( Faydul kadir hadis no 4361)

(Yukarıdaki 4361 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Hikmet, insanoğlu için her türlü eylem öncesi kendini sorgulamak, nefsine hâkim olmak, olayı muhakeme ederek sonucunun isabetli ve yararlı olmasını sağlayarak doğruyu yapmaktır. Her şeyi sıfır hata ile sonlandırmak hatasız yaratmak ise sadece cenabı Allah’a mahsustur örneğin kâinatı ve insanı yarattığı gibi. Biz, yapacağımız her hangi bir işi insan olarak sıfır hata ile sonlandırmamız mümkün değildir ama hataları asgariye indirmemiz mümkündür.)

373- “ Namazda saflarınızı düzgün tutarak boşluk bırakmayın, boşluklara şeytan durur. ”( Faydul kadir hadis no 4374 )

(Yukarıdaki hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Namazda safların düzgün ve sık tutulması gerekiyor, aksi halde şeytan dilediği gibi saflar arasında durur, dolaşır. Çok küçük bir boşluğu bile fırsat bilerek aramızda gezinir. Güncel konuları aklımıza getirerek bize vesvese verir ve namazımızın sevabının azalmasına neden olur.)

374- “ Hayır isteyeni geri çevirme, sivrisinek başı kadar bile olsa ver. ”
( Faydul kadir hadis no 4454 )

(Yukarıdaki 4454 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Kişi, geliri ölçüsünde, Allah rızası için ihtiyacı olanı boş çevirmez ise Yüce Allah bağlılık derecesine göre, ona hiç hesaplamadığı yerden rızkını verir. Kuran’ı Kerim’de ki âyeti kerimeler şöyle buyurmaktadır: (Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir.) (Talak süresi 2. 3. âyetler) Diğer âyeti kerime ise şöyledir: (Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa ve en güzel olanı doğrularsa, biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız. Her kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür ve en güzeli de yalanlarsa, onu da en zor yola hazırlarız. Çukura yuvarlandığı zaman, malı onu kurtaramayacak. (Leyl süresi 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. âyetler)

375- “Allah rızasını kazanmanın yolu anne ve baba rızasını kazanmakla olur.” (Faydul kadir hadis no 4457)

376- “Kişinin annesi, babası veya ikisinden birisi yanında yaşlanır da onlara hizmette kusur eder ve cennete giremez ise ona yazıklar olsun… Yazıklar olsun… Yazıklar olsun.” ( Faydul kadir hadis no 4460 )

(Yukarıdaki 4460 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifiyle ilgili Kuran’ı Kerim şöyle buyurmaktadır: (Rabbin karar kıldı, ancak bana ibâdet edin, ana ve babaya iyi davranın, onların biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara üf bile deme, onları azarlama, onlara güzel sözler söyle, onları koruyarak üzerlerine kanat ger. Deki; Rabbim küçük iken onlar beni nasıl yetiştirdiler ve korudularsa, sende onları esirge, diye dua et.) ( İsra sûresi 23.24. âyetler )

377- “ İki rekât sabah namazı, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.”
( Faydul kadir hadis no 4465)

(Yukarıdaki 4465 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi; İbadetlerin içinde en faziletlisi namazdır. Bütün namazlar değerlidir, ancak sabah namazı şahitli bir namazdır, yani mümin sabah namazını kılarken Melekler tarafından gözlenmektedir. Ayeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Güneşin batıya yönelmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl; sabah vakti de namaz kıl, zira sabah namazına melekler şahit olur.” ( İsra sûresi 78. âyet) Diğer hadisi şeriflerde şöyledir: “Namaz, Allah’u Teâlâ’nın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür, kabirde ışıktır. Sırat’ı yıldırım gibi geçiricidir, Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır. Cennetin anahtarı namazdır.”

378- “ Yetmiş çeşit faizin en hafifi, en çirkin günahın işlenmesi gibidir.”
( Faydul kadir hadis no 4507 )

379- “ Allah dedi ki: Akraba ziyareti Rahman ile ilişkilidir. Kim akrabaya varırsa bende ona varırım, kim ilişkiyi keserse ben de ondan ilişiğimi keserim. ”
( Faydul kadir hadis no 4520 )

380- “ Rabbim bana bir namaz ilâve yaptı. O da vitir namazıdır, vakti ise: Yatsı namazından sonra, tan yeri ağarana kadar.” (Faydul kadir hadis no 4552)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 39 (381-390)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 39 (381-390)


381- “ Fıtır zekâtı erkek ve kadın her Müslüman’a farzdır. ” ( Faydul kadir hadis no 4557)

(Sadakayı fıtır (fitre) miktarını Diyanet her yıl tespit ediyor.)

382- “ Sesinizle Kuran’ı güzelleştirin. ” ( Faydul kadir hadis no 4576 )

383- “ Altı kişiye, Allah, ben ve bütün nebiler lânet etmiştir: Allah’ın kitabına ilâve yapanı, Allah’ın kaderini yalanlayanı, diktatörlükle saltanat kurup bu güçle Allah’ın sevmediği kişilere izzet ve ikramda bulunarak Allah’ın aziz kıldığı kişilere eziyet ve kötülük yapanı, Allah’ın haram kıldığı şeyleri helalleştireni, akrabalarına dil uzatanı, sünnetimi hafife alanı, değiştireni veya temelli terk edeni.” ( Faydul kadir hadis no 4660 )

(Lânet konusu ile ilgili olarak Kuran’ı kerim söyle buyurmaktadır:(Onlar, Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.) (Nisa süresi 52. ayet) Diğer âyeti kerime ise şöyledir: (Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet ediciler lânet eder.) (Bakara sûresi 159. âyet)

384- “ Âdemoğlunun mutlu yaşamı üçtür. İşkenceli yaşamı da üçtür. Mutlu yaşamı: Saliha kadın, iyi binek, güzel geniş ev. İşkenceli yaşam ise: Kötü ev, kötü kadın (Huyu bozuk) ve kötü binek.” ( Faydul kadir hadis no 4692 )

385- “ Allah’tan dünya ve Ahiret için af ve sağlık dile. ” ( Faydul kadir hadis no 4695 )

386- “ Bana vesile için dua edin, dünyada benim için bu duayı yapana, bende ahirette ona şahit olur ve şefaat ederim. ” ( Faydul kadir hadis no 4704 )

387- “ Allah’a avuçlarınızın içi ile dua edin, avuçlarınızın sırtı ile dua etmeyin. Dua bitince avuçlarınızı yüzünüze sürün. ” ( Faydul kadir hadis no 4706 )

388- “ Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil Cennet nehirlerindendir.” ( Faydul kadir hadis no 4737 )

389- “ Duaların efendisi: ‘Allahumme ente rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abduka ve ene alâ ahdika ve va’dika ma esteta’tu euzü bike min şerri ma sana’tu ve ebuleke bi ni’metike aleyye ve abuu bizenbi fağfirli feinnehu la yağfirzunube illa ente’.” ( Faydul kadir hadis no 4743 )

390- “ Cennetin Hanım efendisi dörttür: (Hz.) Meryem, (R. anha), (Hz.) Fatıma (R. anha),(Hz.) Hatice (R. anha) ve (Hz.) Asiye. (R. anha) ( Faydul kadir hadis no 4759 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler

391- “ Sahur yemeğinde bereket vardır, bir yudum su bile olsa bırakmayın. Sahur yapanlara, Allah ve melekler salavat getirir.”( Faydul kadir hadis no 4801 )

(Yukarıdaki 4801 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Yüce Allah’ın salavatı, o kişiye rahmet ve mağfiretidir. Meleklerin salavatı ise o kişi için Yüce Allah’a dua ve istiğfar etme anlamına gelir.)

392- “ Müminin şerefi gece namazıdır, (Teheccüt) azizliği ise başkasının malında gözü olmamasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 4883 )

393- “ Kıyamet günü benim şefaatim haktır. Buna inanmayan şefaatimden yararlanamaz.” ( Faydul kadir hadis no 4896 )

394- “ Sağ melek sol meleğe emir verendir. Kul hayırlı ve güzel bir iş yaptığında ona on misli sevap yazar. Eğer kul kötü bir iş yaparsa sol melek hemen yazmak ister, sağ melek derki: “Yazma beklet”. Sol melek 6 saat tutar eğer kul Allah’a tövbe istiğfar ederse hiç bir şey yazmaz. Eğer tövbe etmez ise ona bir günah yazar. ” ( Faydul kadir hadis no 4984 )

395- “ Gizli sadaka vermek Allah’ın gazabını önler.” ( Faydul kadir hadis no 4995 )

396- “ Müminlerin küçük iken günahsız ölen çocukları Cennetin küçük çocuklarıdır. (Cennetin heryerine girer çıkarlar.)Bunlar ahiret gününde anne ve babalarını bulurlar ve onlara sıkıca sarılırlar ve Allah onları Cennete sokuncaya kadar bırakmazlar.” ( Faydul kadir hadis no 4997 )

397- “ Seninle bağını koparana sen yaklaş, sana kötülük yapana sen iyilik yap, aleyhinde olsa dahi doğruyu söyle.” ( Faydul kadir hadis no 5004 )

398- “ Arkanda en zayıf ve güçsüz kişiye göre namaz kıldır. Ücretli müezzinlik yapana da müezzinlik yaptırma.” ( Faydul kadir hadis no 5010 )

(Yukarıdaki 5010 nolu hadisi şerif cami hocalarımız veya yetkililer tarafından görevlendirilmediği halde çıkar amaçlı olarak müezzinlik yapanlar için geçerlidir.)

399- “Sabah namazını kıl, kuşluk (Duha) namazını da kuşluk vakti kıl çünkü o evvabinlerin namazıdır.” ( Faydul kadir hadis no 5012)

(Kuşluk namazı sünnettir. Allah Teâlâ’ya kesin dönüş yapanların namazıdır. Kuşluk vakti güneşin yükselmesiyle başlar, iki rekât veya daha fazla kılınabilir.)

400- “ İki rekât kuşluk namazını kıl. Bu namazda ‘veşşemsi veduhaha süresi ile vedduha süresini oku. ” ( Faydul kadir hadis no 5023 )

(Yukarıdaki süreleri okumak sünnettir, bilmiyorsanız başka süreleri okuyarak da kılınabilir.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler ..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Sahih Hadisi Şerifler ..


401- “Allah’ın diğer peygamberlerinin ve elçilerinin üzerine de salavat getirin, onları da Allah göndermiştir beni gönderdiği gibi.” ( Faydul kadir hadis no 5034 )

402- “ İyilikleri emredenler, kötülüklerin yolunu tıkar. Gizli sadaka Allah’ın gazabını önler. Akraba ziyareti ömrü uzatır. Her iyilik sadakadır. Dünyada iyilik ehli ahirette iyilik ehlidir. Dünyada kötülük ehli ahirette de kötülük ehlidir.” ( Faydul kadir hadis no 5041 )

403- “ İki sınıf ateş ehlini şu anda göremiyorum. Birincisi: Ellerinde inek kuyruğu gibi (Sıyad) (Arapçıda sıyad cop benzeri can yakıcı bir alettir) ile insanları dövenler. İkincisi: Giyinik fakat çıplak ve başlarını (Saçını) deve hörgücü gibi topuz yapmış eğri büğrü yürüyen kadınlar, onlar Cennete giremeyecekler ve Cennetin kokusunu alamayacaklardır. Kaldı ki onun kokusu şu ve şu mesafeden alınır.” ( Faydul kadir hadis no 5045 )

(Hadisi şerifte şu ve şu sözleri, Bazı rivayete göre beş yüz yıllık mesafe olarak kabul edilir. Cop benzeri alet ise önceden zalim yöneticileri koruma amaçlı kullanılırdı.)

404- “ Ramazan orucunu tutar sonra her ay üç gün tutarsa bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.” ( Faydul kadir hadis no 5053 )

405- “ Beri kişilerin (günahlardan arınmış olanlar) namazı sefere çıkarken iki rekât (sefer namazı), evine dönünce iki rekât (kudüm) namazdır.” ( Faydul kadir hadis no 5071 )

406- “ Oturarak kılınan namazın sevabı, ayakta kılınandan yarı yarıya azdır. ” ( Faydul kadir hadis no 5073 )

407- “ Cemaatle kılınan namazın sevabı tek kılınandan yirmi yedi derece daha çoktur.” ( Faydul kadir hadis no 5074 )

408- “ Erkek kişinin namazı, evinde bir namaz. Cemaatle kabile içindeki namazı(kendi aralarında aile cemaati)yirmi beş namaz. Camideki namazı beş yüz namaz. Mescidi Aksada’ki namazı beş bin namaz, benim şu mescidimdeki namazı (Medine de mescidi nebevi de) Elli bin namaz, Mescidül haramdaki (Mekke de Kâbe’de)namaza ise yüz bin namaz sevabı vardır.” (Faydul kadir hadis no 5079 )

(Cemaatle namaz kılmanın faziletini Peygamber Efendimiz s.a.v. sahih hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, namazlarını isteyen evinde tek başına veya aile fertleri ile beraber cemaatle de kılabilir. Ancak camide cemaat ile kılınmasının çok faziletli olduğunu ve derecesinin daha yüksek olduğunu belirten bir çok âyeti kerime ve hadisi şerif vardır. Normal yaşantımızda camilerde cemaatle namaz kılmak çok kolaydır. Fakat Harpte düşman ile savaşırken dahi cemaatle namazın nasıl kılınacağını cenabı Allah bizlere Kuran’ı kerimdeki ayeti kerimelerde Şöyle buyurmaktadır : “Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kâfirler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Eğer size yağmur gibi bir eziyet erişir veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir vebal yoktur. Bununla beraber ihtiyatı elden bırakmayın. Kuşkusuz Allah kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.” (Nisa sûresi 102.âyet) . Normal yaşantımızda camide cemaatle namaz kılmak ile ilgili âyeti kerimeler şöyledir : “Namaza çağırdığınız zaman (ezan okunduğunda) onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.” (Maide sûresi 58. âyet) “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma sûresi 9. âyet) “Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. (Fetih sûresi 29. âyet) “Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf süresi 31. âyet) “Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara sûresi 43. âyet) Cemaatle namaz kılmanın fazileti ile ilgili hadisi şerifler ise şöyledir : “Cemaat ile namazda; namazı kolaylaştırın arkanızda (Cemaatin içinde) yaşlı, zayıf, ihtiyaç sahibi olabilir.” ( Faydul kadir hadis no 3244) Yukarıdaki 3244 nolu hadisi şerifte cami hocalarımıza atıf vardır, buradan anlaşılıyor ki hocalarımız namazı gereğinden fazla uzatmamaları önerilmektedir. (Camide ve cenaze namazında)En hayırlı saflar erkekler için ön saflardır, çok sevap kazandırır. Arka saflar az sevap kazandırır. Kadınlar için arka saflar daha hayırlıdır, çok sevap kazandırır. Ön saflar az sevap kazandırır.” ( Faydul kadir hadis no 4072) “Cemaatle kılınan namazın sevabı tek kılınandan yirmi yedi derece daha fazladır.” ( Faydul kadir hadis no 5074 ) “Kadının namazı evinde, cemaat namazından yirmi beş derece daha üstündür.” ( Faydul kadir hadis no 5092 ) Cami (mescid) yaptırmanın fazileti ile ilgili âteti kerime ve hadisi şerif ise şöyledir : “Allah'ın mescitlerini (camilerini) sadece, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren ve ancak Allah'tan korkan kimseler imar eder. İşte onlar doğru yolda bulunanlardan olabilirler.” (Tevbe sûresi 18. âyet) “ Kim yalnız Allah rızası için bir Mescid bina ederse Allah onun için Cennette bir köşk bina eder.” ( Faydul kadir hadis no 8566 ) İşte bu mübarek mabetleri hiçbir çıkar beklemeden yalnız Allah’u tealâ’nın rızasını almak içi yaptıran müminler, amellerinin karşılığını mutlaka ahirette alacaklar ve felâha ereceklerdir Mallarını gösteriş ve riya amaçlı hayır adı altında sarf edenler ile ilgili Kuranı kerimdeki Ayeti kerime şöyle buyuruyor : “Mallarını insanlara gösteriş için sarf edip, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytanın arkadaş olduğu kimsenin ne fena arkadaşı vardır.” (Nisâ sûresi 38. âyet)

Cenâbı Allah’ın ve Peygamberimiz s.a.v.’in yap yapma buyruklarına uyan müminler şüphesiz ahirette kazançlı çıkacaklar ve inşallah en güzel makamlara sahip olacaklardır.)

409- “ Gece namazı (Teheccüt), ikişer rekât olarak kılınır.” ( Faydul kadir hadis no 5089 )

(En az iki en çok sekiz rekâttır isteyen daha fazla kılabilir. Ancak ilerideki 5570 nolu hadisi şerifte, bu namaz, çok önemli olduğu için bir rekât olsa bile kılın tavsiyesi vardır.)

410- “ Kadının namazı evinde, cemaat namazından yirmi beş derece daha üstündür.” ( Faydul kadir hadis no 5092 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

411- “ Yolcu kişinin namazı iki rekâttır, evine dönene kadar.” ( Faydul kadir hadis no 5093 ) (Seferi namaz)

412- “ İkindi vakti farz olarak kılınan (dört rekât) namaz orta namazdır.” ( Faydul kadir hadis no 5097 ) (Arapça adı ile salatul vusta)

(Kuran’ı Kerimde bakara süresi 238. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: (Namazlara ve orta namaza (ikindi namazı) devam edin; gönülden boyun eğerek Allah (c.c.) için namaza durun.) Çok nadir bile olsa sabah namazını uykudan dolayı, ikindi namazını ise işten dolayı kılamayanlar olabilir.

413- “ Sizin evinizdeki namazınız, benim şu mescidimdeki namazınızdan daha faziletlidir. Ancak farz namazları dışındakiler.” ( Faydul kadir hadis no 5099 )

414- “ Ramazan ayı orucu on aya bedeldir. Sonraki ayda (Şevval ayında) altı gün oruç iki aya bedeldir. Böylece bir yıl oruç tutmuş sevabı alınır.” ( Faydul kadir hadis no 5117 )

415- “Sadaka çirkin ölümü önler.” ( Faydul kadir hadis no 5143 )

416- “ Küba Mescidi’nde namaz kılmak, umre yapmış gibidir.” (Faydul kadir hadis no 5173 )
(Umre sevabı alınır)

417- “ Oruç ile Kuran, kişiye kıyamet gününde şefaatçi olur. Oruç der k: Allah’ım ben bu kişiyi yemekten ve şehvetten alı koydum. Beni şefaatçi kıl. Kuran der ki: Allah’ım ben bu kişiyi gece uykusuz bıraktım. Beni şefaatçi kıl. Allah da şefaatlerini kabul eder. ” ( Faydul kadir hadis no 5203 )

418- “Namaz kılarken secde yapacağın yere bak.” ( Faydul kadir hadis no 5219 )

419- “ Ağrıyan veya acıyan yere sağ elini koy ve yedi defa şu duayı oku: ‘Eûzu bi izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidû min vecâi hâz⒠.” ( Faydul kadir hadis no 5221 )

420- “ Sağ elini kalbinin üzerine koy ve şu duayı üç kere oku: Bismillâhi dâvini bidevaike ve eşfini bişifaike ve ağnini bifadlike ammen sivak ve ahzir anni azake.” ( Faydul kadir hadis no 5225 )

(Yukarıdaki 5225 nolu hadisi şerifin içeriği şöyledir: Hazreti Aişe validemize gelen bir hanım; “Ya Aişe, hastalıklarımdan şifa bulmam için bana Hz. Peygamberin yaptığı dualardan birini öğret” demesi üzerine yukarıdaki duayı bu şekilde okumasını tavsiye etmiştir.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…

 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler ..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler ..

421- “ Misafirlik üç gündür, fazlası sadakadır. Misafirin görevi, üç gün sonra evi terk etmektir.” ( Faydul kadir hadis no 5240 )

422- “ Bir kişilik yemek iki kişiye yeter. İki kişilik yemek dört kişiye yeter. Dört kişilik yemek ise sekiz kişiye yeter.” ( Faydul kadir hadis no 5256 )

423- “ İlim öğrenmeyi istemek her Müslüman için farzdır. İlim öğrenmeye devam eden kişi için, her şey ona istiğfar (dua) eder, denizdeki balıklar bile.”
( Faydul kadir hadis no 5266 )

424- “ Beni görüp bana inananlar bir değere sahiptir. Beni görmeden gıyabımda bana inananlar yedi değere sahiptir.” ( Faydul kadir hadis no 5301 )

425- “ Yediği yemek için Allah’a şükreden kişi, sabırla oruç tutmuş gibi ecir alır.” ( Faydul kadir hadis no 5326 )

426-“Salgın hastalıklar, çirkin ve işkencedir. İsrail oğullarına gönderilmiştir. Eğer siz böyle bir yerdeyseniz dışarı çıkmayın. Böyle bir yerin dışındaysanız oraya girmeyin.” (Faydul kadir hadis no 5328 )

427- “Salgın hastalıklardan ölen her Müslüman şehittir.” ( Faydul kadir hadis no 5329 )

428- “Savaşta (Harpte, nöbette, ülkesini korumak için düşmana karşı görev başında), salgın hastalıktan, yıkık altında kalarak, vahşi hayvan parçalaması, suda boğularak, yangında yanarak, karın sancısından ve doğum yaparken ölen ümmetim şehittir.” ( Faydul kadir hadis no 5339 )

(Diğer hadisi şeriflerde, nasıl ölürse şehit olur konusundaki bazı açıklamalar şöyledir: Zatül cenbden yani ishal ve iç hastalıklarından ölenler gibi ve diğerleri. Kuran’ı kerim şöyle buyuruyor: “Allah yolunda öldürülenlere "Ölüler" demeyin, zira onlar diridirler (şehit) fakat siz hissedemezsiniz.” (Bakara süresi 154. ayet)

429- “ Temizlik imanın yarısıdır. Allah’a hamd etmek (Elhamdülillah demek) teraziyi doldurur, Subhanellah, velhamdulillah demek yer ve göğün arasını doldururlar. Namaz nurdur, sadaka burhandır (delildir, kanıttır), sabretmek aydınlıktır, Kuran lehinde veya aleyhinde hüccettir (tapudur). Her nefis yarınını düşünür. Sen nefsini sorgula, seni beraat mı ettirecek (Cennete mi?), yoksa helâk mi ettirecek(Cehenneme mi?) götürecek.” ( Faydul kadir hadis no 5343 )

430- “ Hasta ziyareti gidiş ve dönüşü Cennette yürürmüş gibidir.” ( Faydul kadir hadis no 5385 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler ..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler ..

431- “ İftarda acele edin, sahuru geç bırakın.” ( Faydul kadir hadis no 5397 )

432- “Kabir azabı haktır.” (Faydul kadir hadis no 5408 )

433- “ Bana Cennet ve ateş gösterildi. Şu duvar kadar yakın idi. Hayrı ve şerri gördüm. Eğer benim bildiğimi siz bilmiş olsaydınız, az güler çok ağlardınız.” ( Faydul kadir hadis no 5419 )

434- “On husus insanın fıtratındandır (doğasındandır). Bıyık kısaltmak, sakalı bırakmak, dişlerini fırçalamak, burnuna su çekip temizlemek, tırnaklarını kesmek, parmaklarının mafsal aralarını yıkamak, koltuk altı tıraşı, kasık tıraşı, küçük ve büyük hacetini giderince su ile temizlenmek.”
( Faydul kadir hadis no 5432 )

435- “Onu da Cennettedir: Peygamber (s.a.v.) Cennettedir ve (Hz.)Ebu Bekir Cennettedir ve (Hz.)Ömer Cennettedir ve (Hz.)Osman Cennettedir ve (Hz.)Ali Cennettedir ve (Hz.)Talha Cennettedir ve (Hz.)Zübeyr bin elavvam Cennettedir ve (Hz.) Saad bin malik Cennettedir ve (Hz.) Abdurrahman bin avf Cennettedir ve (Hz.)Said bin Zeyd Cennettedir.” ( Faydul kadir hadis no 5434 )

436- “ Sizin için ikisi de şifadır: Bal yemek ve Kuran okumak.” ( Faydul kadir hadis no 5534 )

437- “ Mümin iseniz doğru sözü ilke edinin. Doğruluk kişiyi kurtuluşa götürür. Kurtuluş ise Cennete götürür. Kişi doğruyu söylemeye devam ettiği sürece Allah indinde doğrulardan yazılır. Yalandan sakının. Yalan, kişiyi kötüye, kötülük ise ateşe götürür. Yalana devam edeni Allah yalancılardan yazar.” ( Faydul kadir hadis no 5536 )

438- “ Size iyilik yapmanızı tavsiye ederim, Çünkü iyilik, kötülüğün yolunu kapar. Size gizli sadakayı tavsiye ederim. Gizli sadaka: Allah azze ve cellenin öfkesini söndürür.” ( Faydul kadir hadis no 5554 )

439- “ Deve ve inek sütünü size öneririm. Çünkü onlar bütün bitkilerin özünü içine toplar, onlar bütün ilaçların ilacıdır.” ( Faydul kadir hadis no 5555 )

440- “ İnek sütünü size öneririm. Çünkü o şifadır, yağı ilaçtır, eti ise dikkatli tüketilmelidir.” ( Faydul kadir hadis no 5558 )

(Yıllarca sağılmış ineğin eti dana etine oranla lezzet, kalori hem de yararlılık açısından birçok farklılıklar taşır bundan dolayı dikkâtli tüketilmelidir. Kuran’ı Kerimdeki âyeti kerime şöyle buyurmaktadır; “Size onların karınlarındaki yiyeceklerin posası ile kan arasından (gelen) içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.” (Nahl süresi 66. ayet)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..


441- “ Size beyaz rengi tavsiye ederim. Diri iken giyin, ölülerinizi de beyazla kefenleyin. ” ( Faydul kadir hadis no 5561 )

442- “ Allah’ın size vermiş olduğu ruhsatlardan istifade edin.” ( Faydul kadir hadis no 5564 )

(Yolcu iken namazı kısaltmak, orucu ertelemek, su yoksa teyemmüm yapmak gibi.)

443- “ Size gece (Teheccüt) namazını tavsiye ederim, bir rekâtlık bile olsa.” ( Faydul kadir hadis no 5570 )

444- “ Size gece namazını (Teheccüt) tavsiye ederim. Çünkü sizden önceki salihlerin en şerefli amelleriydi. O Allah’u Teâlâ’ya yaklaşımdır, günahtan uzaklaştırıcıdır, kötülüklerin affedilmesidir, vücudun hastalıkları bedenden kovmasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 5573 )

445- “ Size yün giymenizi tavsiye ederim, imanın tadını kalbinizde hissedersiniz.” ( Faydul kadir hadis no 5574 )

446- “ Size sahur yemeğini tavsiye ederim. Çünkü mübarek bir gıdadır.” (Faydul kadir hadis no 5577 )

447- “ Size şu mübarek zeytin ağacını ve zeytinyağını tavsiye ederim, onunla tedavi olun. Basur (hemoroit) için sağlıklıdır.” (Faydul kadir hadis no 5582)

448- “ Hattaboğlu (Hz.) Ömer Cennet ehlinin ışığıdır.” ( Faydul kadir hadis no 5609 )

449- “ Ramazan ayında ömre yapan hac sevabı alır.” ( Faydul kadir hadis no 5613 )

450- “ Ramazan ayında ömre yapan benimle hac yapmış gibidir.” ( Faydul kadir hadis no 5614 )


Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…


 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

451- “Allah’a kabir azabından sığının, Allah’a ateş azabından sığının, Allah’a Mesih ve deccalın fitnesinden (imtihanından) sığının, Allah’a hayatın ve ölümün fitnesinden sığının.” ( Faydul kadir hadis no 5640 )

452- “İki göz vardır ki ateşi görmeyecek: Allah korkusu ve rızası için ağlayan göz, Allah rızası için uyumayıp nöbet tutan göz.” ( Faydul kadir hadis no 5647 )

(Savaşta, askerde ve her yerde insanların huzuruna, ülkesine ve imanına kasteden düşmanlardan korumak amaçlı Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için nöbet tutan gözler.)

453- “ Akika kesmek haktırerkek çocuk için iki koyun, kız çocuk için bir koyun.” (Faydul kadir hadis no 5698)

454- “ İlim üçe ayrılır: Kuran ayetleri, sahih hadisler, Kuran ve sünnete uygun olanlar.” ( Faydul kadir hadis no 5709 )

455- “ Bir ömre ile diğer ömre arası işlenen günahlar af olur. Hakkıyla yapılan bir haccın karşılığı ancak Cennettir.” ( Faydul kadir hadis no 5734 )

(Kâbe’i Şerif o kadar değerlidir ki : (Yukarıdaki 5859 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi Hac ve ömre yapmak için mutlaka bizim için kutsal olan kâbeye gitmek gerekir. Bu ibadetlere mani olmak için Kâbeyi yıkmak için gelenlere Kuran’ı kerim şöyle buyurmaktadır : “Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi parça parça yaptı.” (Fil sûresi 1.2.3.4.5. âyetler) Cenabı Allah Dünyada iken bazı insanların cezasını hemen vermez hesap gününe erteler. Fakat bazı olaylara da direk müdahale ederek zalimleri helâk eder cezalarını da derhal verir. Bunlardan biride kendi ülkesinin çıkarı için Kâbe’yi yıkarak insanları yemene yönlendirmek isteyen binlerce kişilik ordusu ile Yemenden Mekke’ye gelen ebrehedir. Yüce Allah onun ordusunu mucizevi bir şekilde helâk etmiştir. Müzdelife ile mine arasın da muhsir vadisine kadar gelen ebrehe filleri ile birlikte Kâbe’i yıkmak için harekete geçtiği an, ordusunun üzerine Ebabil kuşlarının gagalarında getirdikleri kızgın taşları her birinin teker teker kafalarına bırakmaları sonucunda ne olduklarını şaşırmışlar, ebrehe ve binlerce kişilik ordusu kesilmiş biçilmiş ekin tarlasına dönüşmüşler. Yüce Allah ebrehe ve ordusunun şerrinden, kendi evini ve Haccın sombolü olacak kutsal olan kıblemiz Kâbe’yi kurumak için işte böyle büyük bir mucize yaratmıştır. Kâbe’i Muazzama, milyarlarca Müslüman’ın kıblesidir. Ve en büyük değere sahip bir mekândır. Biz müminler namaz kılarken yönümüzü Allah’ın evi olan kâbeye doğru çeviririz. Aynen Kuran’ı kerime gösterdiğimiz saygı gibi, Kâbeye de saygı gösteririz. Biz Yüce Allah’a ait olduğunu bildiğimiz her şeyin içeriğini ve özünü önemseriz. Beytullah’ı, (Allah’ın evini) biz her fırsat buldukça Allah’ın rızasını kazanmak için dualar ederek tavaf ederiz. Kâbe’i şerife hürmeten Mekke’ye her dönüşümüzde, Allah rızası için umreye niyet eder ihrama gireriz tavaf ve sayi yaparız. Mekke’den ayrılarak ülkelerine dönüş yapanlar ise Kâbenin etrafında Allah rızası için veda tavafı yaparlar. Biz her fırsat buldukça kâbeye bakar ve onu seyrederiz. Hadisi şerif bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır : “ Beş husus ibadet yerine geçer: Kuran’a bakmak ve okumak, Kabe’ye bakmak, anne ve baba yüzüne bakmak, zemzem suyuna bakmak ve içmek ve âlim kişinin yüzüne bakmak, günahların affına nedendir.” (Faydul kadir hadis no 3971)

456- “ Göze gelmek haktır.” (Faydul kadir hadis no 5746 )

457- “ Göze gelmek insanı kabire, deveyi de tencereye sokar.” ( Faydul kadir hadis no 5748 )

458- “ Diz üzerini kapat, çünkü baldır avrettir.” ( Faydul kadir hadis no 5770 )
(Erkeklerde göbek ile diz arası mahremdir.)

459- “ Küçük çocuğun avret yerini kapat, çünkü küçüğün avret yeri büyüğünki gibidir. Allah avreti açık olanın yüzüne bakmaz.” ( Faydul kadir hadis no 5772 )
(Çocuklarında mahrem yerlerinin kapatılması gerekir.)

460- “ Ayağındaki pabucu çıkarıp başörtüsüne bağlayarak kuyudan su çıkarıp, susuzluktan ölmek üzere dili dışarıda olan köpeğe su içirerek ölümden kurtulmasına neden olan bir günahkâr kadını, Allah affetti.” (Faydul kadir hadis no 5778 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..


461- “ (Hz.)Fatıma benim bir parçamdır, onun canını sıkan (öfkelenmesine neden olan)benim canımı sıkmış olur.” ( Faydul kadir hadis no 5833 )

462- “ Kişinin fitnesine (cenabı Allah tarafından denetime tabitutulmasına yani imtihan edilmesine) neden olan unsurlar: Ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusudur. Bunlar oruç, namaz, sadaka, iyiyi emretme, kötülükten alıkoymakla ancak bertaraf edilebilir.” ( Faydul kadir hadis no 5839 )

463-“Cennetten 4 nehir fışkırmıştır, Fırat, Nil Seyhan ve Ceyhan nehirleridir.”
(Faydul kadir hadis no 584 )

464- “ Ben Mekke de iken evimin çatısı yarıldı. Cibril (Cebrail a.s.) oradan indi ve göğsümü açtı sonra zemzem ile yıkadı. Sonra altın leğen dolusu hikmet ve imanı göğsüme boşalttı. Sonra göğsümü kapadı. Sonra elimi tuttu dünyanın semasına beraber yükseldik. Sonra dünyanın semasına geldiğimizde Cibril dünya semasının kapıcısına aç dedi. Dedi ki: Kim bu? Dedi ki: Ben Cibril. Dedi ki: Yanında kimse var mı? Dedi ki: Evet yanımda Muhammed (s.a.v.) var. Dedi ki: O çağırıldı mı? Dedi evet ve kapı açıldı. Dünyanın semasına girince orada bir adam belirdi. Sağında karaltılar, solunda da karaltılar vardı. Sağındakilere bakınca adam gülüyordu, solundakilere bakınca adam ağlıyordu, adam dedi ki: Merhaba ey Salih oğlu Salih peygamber. Dedim ki: Ya Cibril kim bu adam? Dedi ki: Bu Âdem’dir (a.s.) , sağındaki ve solundaki karaltılar onun (Nesilleri)çocuklarının ruhlarıdır. Sağındakiler Cennet ehlidir, solundaki karaltılar ise ateş ehlidir. Sağındakilere bakınca güler, solundakilere bakınca da ağlar. Sonra Cibril ile beraber ikinci semaya çıktık, kapıcısına aç dedi. Birinci semadaki olay tekrarlandı ve açtı. İdris’e (a.s.) uğradığımda dedi ki: Merhaba ey Salih peygamber Salih kardeş. Dedim ki: Kim bu? Dedi ki: Bu İdris. Sonra (Hz.) Musa’ya uğradık dedi ki: Merhaba ey Salih peygamber Salih kardeş. Dedim ki: Kim bu? Dedi ki: Bu Musa. Sonra (Hz.) İsa’ya uğradık. Dedi ki: Merhaba ey Salih peygamber Salih kardeş. Dedim ki: Kim bu? Dedi ki: Meryem oğlu İsa. Sonra (Hz.) İbrahim’e uğradık. Dedi ki: Merhaba Salih oğlu Salih peygamber. Dedim ki: Kim bu? Dedi ki: Bu İbrahim. Sonra beni en yüksek müstevaya çıkardı (Sidretul muntehaya). Orada kalemlerin levhalara kaderlerin yazı cızırtılarını işittim. Allah c.c. bana ve ümmetime elli vakit namazı farz kıldı. Bu emirle geri döndüm, (Hz.) Musa’ya uğradım. Musa dedi ki: Ümmetine Allah’ın neyi farz kıldı? Dedim ki: Onlara elli vakit namaz farz kıldı. Musa bana dedi ki: Allah’ına tekrar dön, ümmetinin buna gücü yetmez. Allah’ıma geri döndüm, yarısını farz kıldı. Musa’ya geri döndüm ve bildirdim, dedi ki: Allah’ına tekrar dön, ümmetinin buna gücü yetmez. Allah’ıma geri döndüm, Dedi ki: Beş vakit her vakite on sevap elli eder, bende söz değişmez. Musa’ya geri döndüm, dedi ki: Allah’ına dön, dedim ki: Artık Rabbimden utandım, sonra Cibril ile birlikte Sidretul Muntahadan ayrıldık çeşitli rengârenk ne olduğunu bilemediğim, anlayamadığım, anlatamayacağım şeyler gördüm, sonra Cennete girdim orada kat kat inciler ve toprağı da misk kokuyordu.” (Faydul kadir hadis no 5845)

(Miraç yolculuğu ile ilgili Kuran’ı Kerim şöyle buyuruyor: “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescidi Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa ya götüren Allah, O Gerçekten işitendir görendir.” (İsra süresi 1.âyet) Yukarıdaki âyeti kerimede peygamber s.a.v.’in yolculuğun sadece bir bölümünü, Mescid-i Haram dan (Mekke’den) Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gidişini buyurmaktadır. Burada anlatıldığı üzere bu yolculuğun gayesi cenabı Allah'ın kuluna bazı ayetlerini göstermek istemesidir. Kuran’ı Kerim bundan başka ayrıntılara girmez fakat biz diğer ayrıntıları hadislerden öğreniyoruz.)

465- “ Âlim ve âbid (Kulluk yapan)arasındaki fark benim ile ashâbım gibidir. Allah, melekler ve semâvat ehli, yeryüzü, hatta yuvasındaki karıncalar, hatta balıklar, insanlara hayırlı ilim öğreten ilim sahibine salavât getirirler.”
( Faydul kadir hadis no 5859 )

(Yüce Allah’ın salavâtı, o kişiye rahmet ve mağfiretidir. Meleklerin salavâtı ise o kişi için Allah’a dua ve istiğfar etmektir.)

466- “Cemaat ile kılınan namaz ile tek kılınan namaz arasında yirmi beş derece üstünlük vardır. Gece ve gündüz melekleri, sabah namazında bir arada toplanırlar.” (Faydul kadir hadis no 5870)

467- “ Cuma günü öyle bir zaman dilimi vardır ki, kulun Allah’tan af dilemesi o vakti bulursa mutlaka af olunur.” ( Faydul kadir hadis no 5914 )

468-“ Cennette, hiçbir gözün görmediği, hiç bir kulağın işitmediği, hiçbir kalbin hissetmediği güzellikler vardır.” (Faydul kadir hadis no 5920)

(Yukarıdaki 5920 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde ve Kuran’ı Kerimdeki âyeti kerimeler ve diğer hadisi şerifler bizlere Cenneti şöyle tarif etmektedir : Cennette, cennet ehli canlarının çektiği her türlü meyveyi yiyebilecekler ve meyve koptuğu anda yerine yenisini hemen oluşacak, giymek istedikleri her türlü inci ve yakutlarla bezenmiş türlü ipeklerden yapılmış çekici güzellikteki elbiselere hemen sahip olabilecekler. Cennette içmek için, bal ırmaklarının, süt ırmaklarının, Cennet şarabı ırmaklarının ve tatlı su ırmaklarının olması. Yeme ve içme sonucunda ne tükürme var ne sümkürme ne idrar ne tuvalet ihtiyacı olmadığı için hiçbir pisliğin oluşmaması. Yenilenin ve içilenin misk gibi kokan bir ter şeklinde hiçbir rahatsızlık vermeden vücuttan atılması. Cennetteinşallah yiyeceğimiz meyveler dünyadakilere benzeyecek fakat lezzeti bütünüyle farklı, kıyas edilemeyecek derecede dünyada yediklerimizden lezzetli olacağı buyrulmaktadır. Kuran’ı Kerimdeki bazı âyeti kerimeler şöyledir : “Ki bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.” (Vakıa süresi 19. âyetten 25. âyete kadar)Ayrıca cennet ve güzellikleriyle ilgili Kuran’ı Kerimde 150’ye yakın âyeti kerime vardır.Yukarıda yapılan yorumlar ve tariflerin tamamı dünya ölçülerine göredir. Biz cennetteki her türlü nimetin esas tadını yedikten sonra ancak değerlendiririz. Cennette ilâhi gücün ürettiği, cennetteki yiyecek ve içeceklerin tadı ve lezzetiyle dünya yiyecekleri arasında hiçbir şekilde orantı kuramayız. Yukarıdaki hadisi şerifte bizim daha hiç bilmediğiniz, görmediğiniz, hissetmediğimiz güzelliklerin var olduğu buyrulmaktadır.
Peygamber s.a.v. sahabeler ile otururken, Cebrail a.s. önüne bir tabak cennet üzümü koymuş Peygamber s.a.v. eliyle yavaşça itelemiş, bu olay birkaç kez tekrarlanmış sonra sahabeler sormuşlar. Nedir o olay ya rasulullah? Peygamber s.a.v. şöyle yanıtlamış: Canım çok üzüm çekmişti, Cebrail bana bir tabak üzüm getirdi onu yemekten imtina ettim eğer yeseydim, o tat ve lezzet bana dünya meyvelerinden hiç birini yedirtmezdi buyurmuştur. 3765 nolu hadisi şerifte, Peygamber s.a.v.’in cennetteki havuzundan su içen hiç susamaz buyruğu vardır. Peki, dünyamızda içildiğinde hiç susatmayan su var mıdır? Hayır yoktur. Sonuç olarak, biz küçücük aklımızla cennetin güzelliği ve içindekilerin zarafetini, yiyeceklerinin tadını ve lezzetini idrak edecek kapasiteye sahip değiliz. Ancak gördükten sonra ve tattıktan sonra anlayabiliriz. Cenabı Allah görmemizi tatmamızı, Cennet ehli olmamızı Cennette Peygamber efendimiz s.a.v.’e komşu olmamızı nasip etsin.)

469- “ Çörek otunda, ölümden başka her hastalığa şifa vardır.” ( Faydul kadir hadis no 5921 )

(Çekilmiş veya dövülmüş olarak önceden bala karıştırılmış çörek otunu her sabah aç karnına bir kahve kaşığı alan kişi mutlaka şifa bulur veya olası çirkin hastalıklardan Allah’ın izni ile korunur.Arıca ilerideki 7414 nolu hadisi şerif de şöyle buyuruyor : (Şayet bir bitkiye) Ölüm için şifadır denecek olsaydı, sina mekki otu olurdu.” Söz konusu bitki ise Mekke dağlarında sıkça yetişir.)

470- “ Medine’nin yüksek yerlerinde yetişen hurma aç karına yenirse sihire ve zehirlenmeye karşı şifadır.” ( Faydul kadir hadis no 5955 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

471- “İki hâkim vardır ki ateştedir, bir hâkim vardır ki Cennettedir: Doğruyu bularak doğru karar veren hâkim Cennettedir. Yanlış olduğunu bildiği halde lehinde karar veren hâkim ile hâkimlik yapacak ilme ve kabiliyete sahip olmayan hâkim ateştedir.” ( Faydul kadir hadis no 6004 )

472- “ Allah’u Teâlâ buyurdu; Kulum iyilik yapmak istedi ve yapamadıysa ona bir hasene yazarım. Yaptıysa on ila yedi yüz arası hasene alır. Eğer kötülük yapmak isterse ve yapamadı ise günah yazmam. Yaptı ise ona bir günah yazarım.” ( Faydul kadir hadis no 6017 )

473- “ Allah’u Tealâ dedi ki: (Fatihayı) Namazı kulum ile aramda ikiye böldüm, kulumum istediği onundur, kul derse ki: Elhamdu lillahi Rabbil alemin Allah der ki: Kulum bana hamd etti. Kul Errehmanirrahim deyince, Allah der ki: Kulum beni övdü . Kul: Maliki yavmiddin deyince, der ki: kulum beni yüceltti. Kul: İyyeke nabudu ve iyyake nestain deyince, Allah der ki: İşte bu benim ile kulum arasında, burada kulumun istediği ‘İyyake nabudu’ dur. Bana ait olan ise ‘İyyeke nestain’dir. Kulumun istediklerini kuluma veriyorum. Kul der ki: İhdinas sıratal müstakim sıratallezine anamte aleyhim ğarril mağdubi alayhim veleddalin, Allah der ki: Bu da yine kulum içindir kulumun bu isteklerini de veriyorum.” ( Faydul kadirhadis no 6019 )

(Yukarıdaki hadisi şerifteki buyruk: Her namazda ve her rekâtın başında okuduğumuz fatiha suresidir. Bu surenin başında Yüce Allah’a övgüler vardır. Son bölümünde ise, Allah c.c. kulunun yaptığı duasını kabul ediyor ve isteklerini ona veriyor. Kulun duasının Türkçe anlamı şöyledir: “(Rabbimiz) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimete erdirdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve dalalete (sapıtanların) düşenlerin yoluna değil.” Kuran’ı kerimdeki fatiha ile ilgili âyeti kerime ise şöyledir: “Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce (Azim olan) Kuran'ı verdik” (Hicr sûresi 87. âyet)

474- “ Allah’u Teâlâ buyurdu ki: Kulum bana bir karış yaklaşır ise ben ona bir kol boyu yaklaşırım. Bana bir kol boyu yaklaşırsa ben ona iki kol boyu yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.” ( Faydul kadir hadis no 6029 )

475- “Allah’u Teâlâ buyurdu ki: Ey âdemoğlu bana doğru kalk sana doğru yürürüm, bana doğru yürü sana koşarım.” (Faydul kadir hadis no 6050 )

476- “ Allah’u Teâlâ buyurdu ki: Beni sevenlere sevgim haktır. Onları kendi gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde, arşımın gölgesinde gölgelendireceğim.” (Faydul kadir hadis no 6058)

477- “ Allah’u Teâlâ buyurdu ki: Mümin kulumu sınamak için hastalık verdiğimde, ziyaretine gelenlere çektiği sızıdan dolayı şikâyetçi olmaz ise ben o hastalığı üzerinden alırım. Beden etlerini daha hayırlı bir et ile değiştiririm. Kanını da daha hayırlı bir kan ile değiştiririm. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eder.” ( Faydul kadir hadis no 6061 )

478- “ Allah’u Teâlâ dedi ki: Ey kulum ben senin düşündüğün gibiyim, beni zikredersen ben seninleyim.” ( Faydul kadir hadis no 6066 )

479- “ Kulhuvallâhu ahad (İhlâs suresi)Kuran’ın üçte birine muadildir.” ( Faydul kadir hadis no 6132 )

480- “ Kulhuvallâhu ahad Kuranın üçte birine muadildir. Kul yâ eyyuhel kâfirûn kuranın dörtte birine muadildir.” ( Faydul kadir hadis no 6133 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

481- “ De ki: Allah’ım ben zayıfım, beni güçlendir. Ben küçümseniyorum beni üstün yap. Ben fakirim, beni rızıklandır.” ( Faydul kadir hadis no 6137 )

482- “ De ki: Allah’a iman ettim, sonra dosdoğru oldum.” ( Faydul kadir hadis no 6143 )

483- “ Yaşlının kalbi gençtir. İki şeyi sever: Uzun ömür, çok mal.” ( Faydul kadir hadis no 6146 )

484- “ Deyin ki: (Peygambere şöyle salavat getirin)‘Allahumme salli ala muhammedin ve ala âli muhammedin kema salleyte ala ibrahiyme ve ala âli ibrahiyme inneke hamiydun meciyd’, ‘allahümme barik ala muhammedin ve ala âli muhammedin kema barekte ala ibrahiyme ve alâ âli ibrahiyme inneke hamiydun meciyt’.” ( Faydul kadir hadis no 6162 )

485- “ İpini sağlam bağla, sonra Allah’a tevekkel ol.” ( Faydul kadir hadis no 6166 )

486- “ İslâm ilmine karşı geleni her şey lânetler. Hatta denizdeki balık bile, hatta havadaki kuş bile.” ( Faydul kadir hadis no 6197 )


487- “ Davud (Hz.Davud peygamber a.s.) Allah’a en çok ibadet yapan, şükreden beşerdi.” ( Faydul kadir hadis no 6204 )

488- “ İnsanlar (Hz.) Davud’u hasta zannederek ziyaretine giderlerdi. Onun hasta gibi görünüşü Allah korkusundandı.” (Faydul kadir hadis no 6206)

489- “ Zekeriya (Zekeriya peygamber a.s.) marangozdu.” ( Faydul kadir hadis no 6207 )

490- “ Kişi vardı, insanlara borç verirdi. Oğluna derdi ki: Geri ödemede zorlanan olursa bırakıver (kalsın), belki Allah bizi de bırakıverir. Allah da onları bırakıverdi.” ( Faydul kadir hadis no 6209 ) ( Günahlarından arındırdı.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..


491- “ Melekler Âdem’e (a.s) dört tekbir getirdiler.” ( Faydul kadir hadis no 6214 )

(Bundan dolayı cenaze namazlarında dört tekbir getirilir.)

492- “ Her işittiğini bahis konusu yaparak yayan kişinin günahı ona yeter.” ( Faydul kadir hadis no 6236 )

493- “ Günahların affına nedendir; Uyku, soğuk ve sıcak demeden düzgün bir abdest almak, camiye kadar yürümek, namazdan sonra, sonraki namazı beklemek.” ( Faydul kadir hadis no 6260 )

494- “ Ümmetimin hepsi Cennete girecektir, girmek istemeyen hariç. Bana itaat eden girer. Bana isyan eden girmek istemeyendir.” ( Faydul kadir hadis no 6280 )

495- “ Müminin namaza doğru attığı her adım için, bir sevap yazılır, bir günah silinir.” ( Faydul kadir hadis no 6299 )

496- “ Her günahı Allah silebilir. Ancak müşrik olarak ölürse veya bilerek bir mümini öldürürse silmez.” ( Faydul kadir hadis no 6304 )

(Yukarıdaki 6304 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Kişi dünyada iken Yüce Allah’ın buyruklarına karşı gelirse şirke girer ve ahirette kendisini büyük felâketin içinde bulur. Çünkü şirk buyruğu Arapça da şirket ortaklığından gelir. Yani yüce Allah’ın indirmiş olduğu buyruklara, hâşâ ortak olduğunu iddia etmiş olur. Kuran-ı Kerimde, Arapça asıllarındaki (Amma yüşrikun) Âyetlerinin asıl anlamı sen kimin isteğine, kuralına uyduysan senin Allah’ın o’dur, ben senin Allah’ın değilim manasına gelir. Yani Yüce Allah haram kılmasına rağmen bilinçli olarak hem içer, hem faiz yer, hem başını açar, hem namaz kılmaz, hem de giyinik çıplak veya daracık kıyafetleri ile dışarıda bedenini teşhir eder ve bu yaptıklarını da yanlış değil doğru olduğunu savunur ise cenabı Allah’a şirk koşmuş olur. Dolayısıyla istediği kadar elhamdülillâh Müslüman’ım demesi çölde serap görmekten başka bir şey değildir. Ancak sorumlu olduğu ibadetlerden bir bölümünü Allah’ına inanarak yapar bir bölümünü yapamaz fakat elinden geldiği kadar İslamiyet’i yaşamaya çalışır, “Allah tamamını da uygulamamı nasip etsin” diye duâ eder ve “İnşallah ileride fazlasını yaparım” der ve Allah’tan tövbe ve mağfiret dilerse Allah’ın affına mazhar olabilir. Hadisi şerifin devamında ise Allah’u Teâlâ bilerek bir mümini öldürenin günahını silmez buyruğu yer almaktadır. Bu konu çok önemlidir hiçbir neden haksız yere müminin canına kıymayı meşru gösteremez. Çünkü insan çok değerli bir mahlûktur, Yüce Allah kendi ruhundan üfleyerek insanoğlunu yaratmıştır. İnsan o kadar değerlidir ki Yüce Allah kâinattaki ve dünyadaki canlı veya cansız bütün mahlûkatı insana hizmet etmek için yaratmış, bir bölümünü onun tasarrufuna bırakmış, bir bölümünü de onun istifadesine sunmuş ve ona boyun eğdirmiştir. Ayeti kerimede: “O göklerde ve yerde ne varsa hepsini size boyun eğdirmiştir.” (Casiye sûresi 13. âyet) “Yeryüzünü size buyun eğdiren O,dur.”(Mülk sûresi 15. âyet) Eğer Yüce Allah’ın buyruğu ile yukarıdaki âyeti kerimelerde görüldüğü gibi söz konusu bütün bu varlıkların tamamı bize boyun eğdirilmiş olmasaydı, dünyadaki hiçbir yaratıktan istifade edip yararlanamazdık. Dolayısıyla insan oğlunun tasarrufuna ve istifadesine bırakılan bütün bu nimetlere karşılık Cenabı Hakka ne kadar şükretsek azdır. Âyeti kerimeler ve hadisi şerifler böylesi değere sahip bir insanın canına kıymanın cezasının ne olacağını bize şöyle buyurmaktadır.“Kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet yağdırmış ve kendisi için büyük azap hazırlamıştır.” (Nisa süresi 93. âyet)Diğer ayeti kerimeler: “İşte bu yüzden ki İsrail oğullarına (Yahudilere) şöyle yazmıştık. Kim bir cana karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (Mâide sûresi 32. âyet) 485 nolu hadisi şerif şöyle buyurmaktadır: “İki Müslüman birbirini öldürmek için dövüşürlerse ölende öldürende ateşe girer. Dediler ki: Ya Resul Allah bu öldürendir ya ölenin nesi var? Dedi ki: Çünkü oda diğerini öldürmek istiyordu.” )


497- “ Her kez raidir (koruyucudur)sahip olduğu her şeyden ve elinin altındakilerden sorumludur.” ( Faydul kadir hadis no 6307 )

498- “ Hangi içecek sarhoş ederse o haramdır.” ( Faydul kadir hadis no 6312)

499-“ Her şeyi Allah sudan yaratmıştır.” ( Faydul kadir hadis no 6321)

500- “ Her ölenin ameli (amel defteri) kapanır ancak Allah yolunda Allah’a bağlı cihat (Allah c.c. için herkonuda mücadele eden)halinde iken ölenin ameli kıyamete kadar çoğalmaya devem eder. Ve bu ameller o kişiyi kabir fitnesinden (Sorgusundan dünyadaki imtihanından) korur.” ( Faydul kadir hadis no 6357)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

501- “ Allah’ın dışında başka bir şey üzerine yemin etmek şirktir.” ( Faydul kadir hadis no 6367)

502- “ Hepiniz raidir (koruyucudur)hepiniz sahip olduğunuz her şeyden ve elinizin altındakilerden sorumlusunuz: Başkan raidir halkından sorumludur, erkek ailesinin raisidir koruması altındakilerden sorumludur, kadın kocasının evinde raidir riayeti altındakilerden sorumludur, hizmetkar beyinin evinde raidir onun malından sorumludur, erkek babasının malının raisidir oda riayetinden sorumludur ve hepiniz raisiniz hepiniz de riayet ettiklerinizden sorumlusunuz.” ( Faydul kadir hadis no 6370 )

503- “ Şu sözleri ölüm halinde iken söyleyen Cennete girer: ‘lâilahe illallhül halimül kerim’ üç defa, ‘Elhamdulillahi rabbil âlemin’ üç defa, ‘Tebarekellezi biyedihi lmülk yuhyi ve yumit vehuve alâ kulli şeyin kadir’ üç defa.” ( Faydul kadir hadis no 6374 )

504- “ Allah’a inanarak onun adıyla yemeye başla ve Allah’a her konuda sığın ve güven.” ( Faydul kadir hadis no 6383 )

505- “ Size önceden (İslamiyet’in başında) kabir ziyaretini yasaklamış idim, şimdi kabirleri ziyaret ediniz ki sizi dünyadan uzaklaştırıp âhireti hatırlatsın.” ( Faydul kadir hadis no 6430)

506- “ Kevser Cennette bir nehirdir: Kıyıları altındandır, yatağı inci ve yakuttandır, toprağı misk kokusudur, suyu baldan tatlıdır, buzdan daha beyazdır.” ( Faydul kadir hadis no 6461)

507- “ (Peygamber s.a.v. efendimizin in yapısı ve şekli)İnsanlar arasında en çok övgülü vasfa ve güzelliğe sahip kişiliği var idi, ne kısa boylu ne de uzun boylu idi, yanaklarının derisi inceydi dolgun değildi, saçı siyahtı, gözleri sürmeliydi, gözlerinin beyazında hafif kırmızılık vardı, kirpikleri uzundu, yürürken ayaklarını sürümez adımlarını canlı ve uzun atardı, uyumlu omuzlara sahip idi, kahkaha ile gülmez tebessüm ederdi.” ( Faydulkadir hadis no 6478)

508- “ (Peygamber s.a.v.)Vahiy geldiği zaman yüzünün rengi değişir, bu önemli ve ciddi olaya karşı heybetli olurdu.” ( Faydul kadir hadis no 6601)

509- “(Peygamber s.a.v.)Abdest aldığında sakalını parmakları ile iyice sıvazlardı.” ( Faydul kadir hadis no 6624)

510- “ (Peygamber s.a.v.) Hacetini gidermek için abdest haneye girerken parmağındaki yüzüğünü çıkarırdı.” (Faydul kadir hadis no 6662)

(Çünkü yüzükteki yazı şöyleydi. Enes b. Mâlik (r.a.) şöyle demiştir: Rasulüllah’ın yüzüğünün kaşındaki yazı üç satır şeklinde nakşedilmişti. “Muhammed” “Rasul” “Allah” (Muhammedun Rasulullah.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

511- “ (Peygamber s.a.v.) Namazda selâm verdikten sonra az oturur ve derdi ki: ‘Allahümme entesselâm ve min kesselâm tebarekte ya zelcelali velikram’ .”( Faydul kadir hadis no 6722)

512- “ (Peygamber s.a.v.)Müezzin ezan okur iken şahadet bölümünde: Ben de, ben de, derdi.” ( Faydul kadir hadis no 6724)

(Yukarıdaki 6724 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifi ezan okunurken ve ezan sonrası yapılan duaların faziletine işaret etmektedir. Şöyle ki: Ezan başlayınca susmak, okunan ezanın çağrısına cevap vermek. Müezzinin söylediği kelimeleri aynen içinden tekrar etmek de çok sevaptır. İşte yukarıdaki hadisi şerifte; müezzin ‘Eşhedü enlâilâha illâllah’ (Allahtan başka ilâh olmadığına şahadet ederim) deyince Peygamber s.a.v. ben de, ben de diyerek yanıt verirmiş. Ancak, ezandaki ‘Hayyâ alessalâh’ ve ’Hayyâ alalfelâh’ buyruklarında aynı kelimeler tekrar edilmez. Bunların yerine ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ denir. Sabah namazı ezanında ise müezzinin ‘Essalâtü hayrun minen nevm’ (Namaz uykudan daha hayırlıdır) Deyince, ‘Sadakta ve natakta bilhak’ (evet doğruyu söyledin ve hak olanı ifade ettin) denir. Okunan ezana yukarıdaki yanıtları veren mümin ayrıca ezanın sonunda bir de vesile duâsı okursa daha çok sevap alır ve Efendimiz (s.a.v.)'in şefaatine de Allah’ın izni ile nâil olur.)

513- “ (Peygamber s.a.v.)Suyu üç defa nefes alarak içerdi ve her arada dua ederdi, derdi ki: Lezzetli olsun, sindirimi kolaylaştırsın, sağlıklı olsun.” ( Faydul kadir hadis no 6729)

514- “ (Peygamber s.a.v.)Yemekten sonra şöyle dua ederdi: ‘Elhamdulillahi ellezi atamana ve sakana ve caalena min elmuslimin’ .” ( Faydul kadir hadis no 6756)

515- “ (Peygamber s.a.v.)Yolculuktan dönünce önce mescidinde iki rekât namaz kılar (kudum namazı) sonra Fatıma’yı ziyaret eder (Kızı Hz. Fatımatuzzehra r. anha) sonra zevcelerine (annelerimize) gelirdi.” ( Faydul kadir hadis no 6771)

516- “ (Peygamber s.a.v.) En çok oruç tuttuğu günler cumartesi ve pazardır. Derdi ki: O iki gün müşriklerin bayramıdır onlara oruç ile muhalefetimi beyan ederim.” ( Faydul kadir hadis no 6825)

517- “ (Peygamber s.a.v) En çok yaptığı dua: ‘Rabbana atina fiddunya haseneten ve fil ahirati haseneten ve gına azabennar.’ duasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 6826)

518- “ (Peygamber s.a.v.)Yüzüğü gümüştü.” ( Faydul kadir hadis no 6830)


519- “ (Peygamber s.a.v.) Gülmezdi sadece tebessüm ederdi.” ( Faydul kadir hadis no 6900)

520- “ (Peygamber s.a.v.)Sağına taze hurmayı alırdı soluna karpuzu, taze hurma ile karpuzu birlikte yerdi, en sevdiği meyvelerdi.” ( Faydul kadir hadis no 6930)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..


521- “ (Peygamber s.a.v.)Hediyeyi yerdi, sadakayı yemezdi.” ( Faydul kadir hadis no 6938)

522- “ (Peygamber s.a.v.)(Salatalık cinsinden olan şen hıyar) Acur’u, taze hurma ile yerdi.” ( Faydul kadir hadis no 6939)

523- “(Peygamber s.a.v.)Önceden: Cinlerden ve göze gelmekten sana sığınırım diye dua ederdi. ‘Kul euzu birabbilfelak, kul euzu birabbinnas’ sûreleri indikten sonra bu sûreler ile dua etti.” ( Faydul kadir hadis no 6973)

524- “ (Peygamber s.a.v.)Yemesinde, içmesinde, abdest alırken, elbise giyerken, alış ve verişinde sağ elini kullanırdı diğerlerinde sol elini.” ( Faydul kadir hadis no 6985)

525- “ (Peygamber s.a.v.)Tatlıyı ve balı severdi. (Faydul kadir hadis no 6999)

526- “ (Peygamber s.a.v.)Kurbanını kendisi keserdi.” ( Faydul kadir hadis no 7025)

527- “ (Peygamber s.a.v.)Kuşluk namazını altı rekât kılardı.” ( Faydul kadir hadis no 7060)

528- “ (Peygamber s.a.v.)Nafile namazını gittiği yöne doğru, binek üzerinde kılardı. Farz namazını binekten iner ve kıbleye doğru kılardı.” ( Faydul kadir hadis no 7063)

(Yukarıdaki 7063 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Nafile namazını bineğinin üstünde gittiği yöne doğru kılmış olmasının hikmetini bugün daha iyi anlıyoruz. Hangi yöne olursa olsun Mekke çıkışlı olmak kaydı ile çok mecbur kalınırsa böyle de kılınabilir kolaylığını ümmetine sağlamış oluyor. Belki de bu öneme haiz olan konuya o tarihlerde yanlış anlaşılır diye özellikle açıklık getirmemiş olsa gerek. Fakat günümüz teknolojisinde bu hususu çok daha kolay izah etme imkânına sahibiz. Mümin kişi namazını hiçbir neden ile terk edemeyeceği için, uçakta, otobüste, hasta yatağında, başı ile ima ederek, yattığı yerde, ya da oturarak namaz kılıyorsa elbette kıblesi de çok önemlidir. Dolayısıyla müminlerin kıble konusunda dört seçenekleri vardır; 1- Zorunluluk olmadığı hallerde, camide, evinde, iş yeride veya seyahatte iken varsa kıblegâhı yoksa sorarak kıble yönünü bulur. Seferi (yolculuk hali) veya mukim (yerleşik) olarak namazını eda eder. 2- Olağan dışı durumlarda örneğin uçakta, (bazı uçaklarda mescit ve kıble tayini vardır) otobüste, namazın geçme ihtimâli varsa oturduğu yerde yönü kıbleye doğru ise seferi olarak namazını kılar. Arkası kıbleye dönük ise gittiği yöne doğru kılar. Çünkü dünyanın çevresi yaklaşık kırk bin km. olduğuna göre geriye doğru kat ettiğin yol üç bin km. ise dünya yuvarlak olduğu için ileriye doğru kıble yaklaşık otuz yedi bin km. dir. Burada esas olan yakın mesafeden kıbleye yönelmektir, fakat mecburiyet hali olduğu için uzak mesafeden kıbleye yönelenin inşallah namazı kabul olur. 3- Mekke’de haremi şerif içinde çemberin içine doğru her yönden kâbeye doğru namaz kılınabilir. Başka hiçbir yerde bu olay görsel olarak yaşanamaz. 4- Kıblemizin bulunduğu Mekke şehrinden direk, dünyanın ortasından diğer yüzeyine çıkılsa, bu mesafe de yaklaşık on iki bin yedi yüz km. dir. Dünya haritasındaki bu yer sanıyorum Meksika’nın Pasifik okyanusuna bakan deniz sahillerinde bir bölgeye tekabül etmektedir. Peki, bu bölgede yaşayan müminlerin kıblesi hangi yöne doğru olacaktır? Çemberin dışına her yöne doğru kıbleyi bulabilirsin. Burada her yöne doğru kâbenin uzaklığı da yaklaşık yirmi bin km. dir. Kıble ile ilgili Kuran-ı Kerim’deki âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Favalli vachaka Şatral mescidilharam.”(Bakara suresi 144. ayet) Buyruğundaki şatr “Şakın yarısı” anlamına gelir. Bir karpuzun ortadan yarılmış şekli gibi. Yani kıble biraz sağ olmuş veya sol olmuş insanların vehme düşmesi gerekmez. Fakat yine de kıblemizi doğru tayin ederek namaz kılmak çok daha faziletlidir. Namaz çok önemli bir ibadettir fevkalade bir mazeret olmadan kazaya bırakılmaz. Kuran’ı kerimde ayeti kerime şöyle buyuruyor ; “Eğer korku altında iseniz (güvene kavuşana dek) namazı yürürken yada binek üzerinde kılın.” (Bakara sûresi 239. âyet) Yüce Allah hepimizi doğru yönde namaz kılanlardan eylesin.)

529- “ (Peygamber s.a.v.)Gece namazında (Teheccüt) uzun süre ayakta dururdu ayakları şişerdi. Dediler ki: Geçmiş ve gelecek günahların af olmuş iken neden kendine eziyet ediyorsun? Dedi ki: Allah’a şakir bir kul olmayım mı?” ( Faydul kadir hadis no 7134)

530- “ (Peygamber s.a.v.) Yemek kabının ortasından servis yapılmasını sevmezdi.” (Faydul kadir hadis no 7154)

(Çünkü yemeğin bereketi ortasındadır.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

531- “ (Peygamber s.a.v.) Ümmi Seleme’nin (Validemizin) kızı Zeyneb’i şöyle severdi: ‘Züveyneb’ ‘Züveyneb’(Küçük Zeynep küçük Zeynep)’ diyerek onunla oynardı.” ( Faydul kadir hadis no 7188)

532- “(Peygamber s.a.v.)Son sözü şu oldu: Namaz, namaz. Allah’tan korkun, size tabi olanları (ailenizi) koruyun .” ( Faydul kadir hadis no 7189)


533- “ Eğer biriniz ipini alır dağa çıkar, odun toplar, satar, parasından yer ve sadaka verirse, insanlardan sadaka istemesinden daha hayırlıdır.” ( Faydul kadir hadis no 7209)

(Yukarıdaki 7209 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; İnsanları tembellikten ve miskinlikten uzaklaştırıp çalışmaya teşvik etmektedir.)

534- “ Haccın menasikini (kurallarını) benden iyi öğreniniz. Bilmiyorum belki de bu haccımdan sonra hac yapamayacağım.” ( Faydul kadir hadis no 7221)

535- “ Herkesin hakkını hak sahibine verin. Kıyamet günü, boynuzsuz kuzu, boynuzlu kuzudan eğer boynuzlanarak itildi ise hakkını alacaktır.”
( Faydul kadir hadis no 7222)

536- “Kostantaniyye (İstanbul) fethedilecektir onu fetheden o kumandan ne güzel kumandandır, o ordu ne güzel ordudur.” ( Faydul kadir hadis no 7227)

(Yukarıdaki 7227 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerif buyurduğu gibi İstanbul’u Feth eden o değerli kumandan Fatih Sultan Mehmed’tir. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmıştır. Şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis şehrini, bu değerli komutanın idaresindeki orduları fethetmiştir. Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan 2. Mehmed, Fatih unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Hazreti Peygamber’in övgüsüne lâyık olan bu değerli kumandandan ve ordusundan Allah-u Teâlâ razı olsun.)

537- “ Allah şu kişileri lânetlemiştir: İçki içeni, dağıtanı, satanı, sattıranı, sıkanı, sıktıranı, taşıyanı, taşıttıranı ve gelirini yiyeni.” ( Faydul kadir hadis no 7253) ktir onu fetheden o kumandan ne güzel kumandandır, o ordu ne güzel ordudur.anarak itildi ise h

538- “ Allah rüşvet verene, alana ve rüşveti organize edene lânet etmiştir.” (Faydul kadir hadis no 7255)

539- “ Allah kadın elbisesi giyen erkeği ve erkek elbisesi giyen kadını lanetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7257)

Kuranı Kerim konular ile ilgili şöyle buyurmaktadır:
“Ey İnsanoğulları! Ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva örtüsü ise bunlardan daha hayırlıdır. Allah'ın bu ayetleri öğüt almanız içindir. Ey İnsanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ana ve babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın.” (Araf suresi 26.27. âtetler) Son zamanlarda kadınların giydikleri pantolon ve tayt konusu ileri tarihlerde aileleri içinden çıkılamayacak bir problem haline dönüştürebilir. Bundan dolayı gelecekteki neslimizi koruyamadığımız için hepimiz cenabı Allah indinde sorumlu oluruz. Çeşitli mazeretler üretip ardına sığınmanın Allah indinde geçerliliği yoktur. Ayeti kerimeler ve sahih Hadisi şeriflerle bu tür giysiler kadınlar için yasaklamıştır. Eğer lâkayıt kalırsak yakında bizimde gelinlerimiz, kızlarımız, veya torunlarımız önümüzde arkanızda veya sokakta her yerini yani vücudunun şeklini ve dikkat çekici yerlerini göstere göstere yürümeleri hoşumuza gider mi? Yalnız başını örtüp gözlerin ilk bakacağı belden aşağı en hassas yerlerini tüm kıvrımlarıyla teşhir etmek kesinlikle tesettür değildir. Aslında saçından daha çok kadının bel üstü ve bel altı tesettürüne daha çok ihtiyacı vardır. Bu olayın vahametini biz daha sonra anlayacağız. Bu giysiler şimdilerde uzun pardösü, pileli bol pantolon, kot, eşofman, zamanla tayt giymek de normal olur çünkü gözler artık bu giysilere aşına olmuştur. Böylece mahrem hatlarının tamamı gözlerin bakışına açık hale gelir. Eğer tedbir alınmaz ise son zamanlarda sıkça görünen başı kapalı altında pantolon veya tayt üzerinde de yarım pardösü olur. Gittiği yerde de üzerindeki yarım pardösüyü çıkarmak en doğal hakkı haline gelir. Unutmayalım ki İslam dini kayıtsız şartsız yaratana ve peygambere tam itaat ve teslimiyet dinidir. Zorlama ve dayatma olmaksızın araştırıp doğruları bulmak ve iletmek her müminin başlıca temel görevlerinden birisidir. İslâm dininin temel prensiplerini içeren kitap Kuran’ı Kerim’dir. Ve Cenâbı Allah bu mukaddes kitabı, Hz. Peygamber Efendimiz s.a.v.’e indirmiştir. Dünya’da değil bütün kainatta görünen ve görünmeyen bütün mahlukat, İslam dininin son kitabı olan Kuran’ı kerimin ve peygamberimizin buyruklarını aynen uygulamak zorundadır. Kadınlarımızın ve kızlarımızın giyim biçimlerinin nasıl olması hususunu konu eden âyeti kerimeler ve hadisi şerifler söyle buyurmaktadır : “(Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.” (Nur sûresi 30.âyet) “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar.” (Nur sûresi 31.âyet) “İffetlerini koruyan erkeklerle, iffetlerini koruyan kadınlar; Allah'ı çokça zikreden erkeklerle, çokça zikreden kadınlar; işte onlar için, Allah; mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzab süresi 35. âyet) “Ve o mü'minler ki, onlar elbette avret mahallerini muhafaza edenlerdir.” (müminun süresi 5. âyet) “Onlar ki mahrem yerlerini korurlar.” (Mearic süresi 29. âyet)“Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir . Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa sûresi 69.ayet) “Yüzleri ateşte evirilip, çevrildiği gün ‘Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik’ derler.” (Ahzâb sûresi 66.âyet) “İman edip güzel amel edenler (Allah’a itaat edenler) için güzel yurt olan (cennet-Tûba) vardır.” (Ra’d sûresi 29.âyet) Yukarıdaki 30 – 31 ve 35. Ayeti kerimelerin Arapça asıllarında, erkekler için “furuç” kadınlar için “furucihinne” buyrukları namus ve iffetin dışında cümle gelişine göre gözlerin ilk bakacakları yerler anlamına gelir. Tesettür ise gözlerin ilk bakacakları yerlerin korunmasıdır. Peygamber efendimiz s.a.v.’m yukarıdaki sahih hadisi şerifteerkek elbisesi giyen kadını lanetlemiştir. “Resûle itaat eden Allah’a itaat etmiş gibidir.” (Nisâ sûresi 80.âyet) “Allah’a ve resulüne itaat ediniz ki size merhamet edilsin.” (Ali İmrân suresi132. âyet) Buna göre günümüzde erkeklerin giydiği pantolonu giyen bir kadın erkek elbisesi giymiş olurmu? O kararı kendiniz verin. Peki, Yüce Allah’ın haram kıldığı yerlerini örtme emrini yerine getirmiş olurmu? Olmaz çünkü pantolon giyen kadınların, kaba yerleri ve vücut çizgilerinin tamamı dışardan belli olmaktadır. Yani bedenindeki dikkât çekici olan ve gözlerin ilk bakması gereken yerlerinin tamamı gözler önündedir. Hatta arkası nasıl diye o gözler birde arkasından bakarlar. Giyilen pantolon veya tayt vücut hatlarını ortaya koyduğu için, cinsel duyguların da ön plâna çıkmasına neden olur. Aslında pantolon ve tayt’ın kadının üzerindeki duruşu, giyinik ile çıplak olması arasındaki farkı sadece giysinin rengidir. Çünkü beden kalıbının ana teması görücülerin puanlamasına açıktır. Peygamber efendimiz s.a.v.’in sahih hadisi şerifi ile aynen örtüşmektedir : “İki sınıf ateş ehlini şu anda göremiyorum. Birincisi: Ellerinde inek kuyruğu gibi bir şey (Sıyad) ile insanları dövenler. İkincisi: Giyinik fakat çıplak ve başlarını (Saçlarını) deve hörgücü gibi topuz yapmış eğri büğrü yürüyen kadınlar, onlar Cennete giremeyecekler ve Cennetin kokusunu alamayacaklardır. Kaldı ki onun kokusu şu ve şu mesafeden alınır.” ( Faydul kadir hadis no 5045 ) Yukarıdaki hadisi şerifte şu ve şu sözleri, Bazı rivayete göre beş yüz yıllık mesafe olarak kabul edilir. Yine Yukarıdaki Hadisi şerifte Peygamber efendimiz s.a.v. şu anda göremiyorum buyuruyor. Evet çok doğrudur çünkü yıllar önce bizde göremiyorduk. Ama şimdi işin gerçeğini yeni anlıyoruz şöyle ki: Siyah tenli zenci bir kadın siyah tayt giyerse yüzü siyah bacakları siyah giyinik çıplak gibi görünür. Aynı şekilde bir kadın veya kız tenine uygun ten rengi tayt veya pantolon giyerse yine giyinik çıplak gibi görünür. Yukarıdaki sahih hadisi şerif söz konusu giysilerin dışında küçük bez parçalarını plajlarda veya sokaklarda bedenlerine takarak dolaşan bazı kadın ve kızlar içinde geçerlidir. Bu giysilerin tamamı tesettüre ve Yüce Allah’ın emirlerine aykırıdır. Aslında kadınların pantolon giymeleri eskiden de, şimdi de İslâm’da giyinme biçimi değildir. Bu giyinme biçimi İslâm tesettürüne aykırı davranan diğer yabancı ve inancı olmayan toplumlardan bize gelmiştir. Hadisi şerifte: “Kim bir topluluğa benzerse oda onlardandır.” Buyuruyor (Abu Davud) Haramlar yayılsa da, gözler aşina olsa da, İslâmi teamüllere adapte edilemez. Kadın, rahat edeyim araçtan inerken binerken bir yerlerim görünmesini bahane ediyorsa onunda çaresi vardır. O taktirde eteğinin altına bedenini ve tenini göstermeyen bir şeyler giyebilir. Kadınlar veya kızlar pantolon giyerek vücut ve beden çizgilerini ön plana çıkarıp teşhir eder ise her bulunduğu ortamda genç kızlara ve diğer kadınlara kötü örnek olurlar. Kötülüklerin yayılması ile ilgili âyeti kerime şöyle buyurmaktadır : ”Müminler arasında kötülüğün ve hayasızlığın yayılmasını isteyenler, işte onlara, dünya ve ahirette can yakıcı azap vardır. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.” (Nur sûresi 19. âyet) Giderek yaygınlaşan başı örtülü kadının dışarıda pantolon veya tayt ile bedenini yabancılara sergilemesi önceden yok denecek kadar azdı. Şimdilerde ise maalesef çoğalmaya başladılar. İşte bu giysileri başı kapalı olarak teşhir edep reklamını yapanlar yukarıdaki âyeti kerimede görüldüğü gibi Yüce Allah indinde sorumlu olurlar. Sonuç olarak kadının pantolon ve tayt giymesi, mini etek giymesi, göbeğini ve belini açması, düşük kemer ile kasıklarını göstermesi, şort veya mayo giymesi hiç de hoş ve şık değildir. Bu tür giysiler İslâm tesettürüne tamamen aykırıdır. Söz konusu giyinme biçimlerinden, hem kendisi hem ailesi hem de büyükleri Yüce Allah idinde sorumludur. Bu giysileri giyen bir kadın ileride kızlarına kötü örnek olacağı için kızlarının da aynı giysileri giyeceğini, torunlarının tayt giyeceğini ve o tarihlerde bu giysiler hangi şekle ve modaya dönüşmüş olacağını şimdiden çok düşünmek zorundadır. Kuranı Kerim şöyle buyurmaktadır: “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında iri gövdeli, haşin, Allah 'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredileni yapan melekler vardır”. (Tahrim süresi 6. âyet) Hadisi şerifi ise şöyle buyurmaktadır : “(Peygamber s.a.v.) Son sözü şu oldu : Namaz, namaz. Allah’tan korkun, size tabi olanları (ailenizi) koruyun .” ( Faydul kadir hadis no 7189)

540- “Allah erkeklerin kadınlaşmasını, kadınların erkekleşmesini lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7268)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 
Üst Alt