Sahih Hadisi Şerifler

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m

Esselâmu aleykum…

Aslı Arapça olan, Camiüssağir hadisi şerif eserinin müellifi İslâm alimlerinden hadis hafızı Celâleddin Abdurrahman Essüyuti’ye aittir. (rahimahullah).

Hafız Essüyuti’nin Eserindeki, hadisi şeriflerin açıklamalarını yaparak Faydul kadir adını verdiği altı ciltlik eserin müellifi ise İslâm alimlerinden Abdurrauf Elmenavi’dir. (rahimahullah). Allah (c.c.) onlardan razı olsun ve ilimlerinden istifade etmemizi nasip etsin. Arapça aslının baskı tarihi 1972 Milâdi 1391 Hicri.

Arapça’dan Türkçe ye çevirisini yaptığım, altı ciltlik Faydul kadir hadisi şerif eserindeki sahih hadislerden bir bölümü olan 700 adet hadisi şerifi sayın site okuyucuları ile paylaşmak istiyorum.

Söz konusu hadisi şeriflerden vakit buldukça her mesajda onar adet olmak üzere sayın okuyucularıma göndermeye çalışacağım . Yüce Rabbim bu mübarek hadisi şeriflerden istifade etmemizi ve uygulama alanımıza dahil olmasını nasip etsin.

Konu : On Sahih Hadisi Şerif (1-10)

01- “ Ameller ancak niyetlere göredir, (Değerlendirilir)Her kişi niyet ettiği sonuca (Eyleme) ulaşır. Öyleyse kimin hicreti (Yolu)Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. (Namaz, oruç, zekât, hac, hayır, iyilik yapmak gibi) Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlanacağı kadına ise, onun hicreti de onu istediği sonuca götürür.” ( Faydul kadir hadis no 01 )

(Yukarıdaki 1 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: İnsanlar yüce Allah indinde uygulamalarına göre değerlendirilirler, kişinin niyeti iyiye doğru ise Allah ve peygamber ondan razı olur ve dünyanın güzelliklerini bulur, eyer niyeti kötü ise şeytana arkadaş olur ve dünyadaki kötülükleri bulur. Dolayısıyla mümin kişinin niyeti cenabı Allah indinde çok makbuldür.)

02- “ Cennetin kapısına geldim cennet kapısının açılmasını istedim, Cennet kapıcısı dedi ki: Sen kimsin? Dedim ki: ben Muhammed’im, (s.a.v.) dedi ki: senden önce kimseye bu kapıyı açmamak üzere emrolundum.” ( Faydul kadir hadis no 02 )

03- “ (Hz.) İbrahim’in ateşe atılmadan önceki duası; ‘Hasbiyallah ve niğmel vekil’. ”( Faydul kadir hadis no 07 )

04- “ Faizi teşvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde şahitlik eden mel’undur. Ayrıca derisine dövme yaptıran ve yapan mel’undur.” ( Faydul kadir hadis no 13 )

05- “ Münafık kişinin belirtileri: Yalan konuşur, söz veriryapmaz, emanete ihanet eder. ” ( Faydul kadir hadis no 25 )

06- “ Davete çağırılırsanız icabet edin. ” ( Faydul kadir hadis no 31 )

07- “ Sadakaya kendinden ve ailenden başla, sonra akrabalarına, kalırsa diğer yakınlarına, böyle ve böyle (Elinin altındakilere, sağındakilere ve solundakilere muhtaç olanlara )ver.”(Faydul kadir hadis no 46)

08- “Müjdeleyin arkanızdan gelenlere de müjde verin kim (Hakkıyla)‘Lailahe İllallah’ derse Cennete girer müjdesi vardır. ”( Faydul kadir hadis no 51 )

09- “ Camileri inşa edin. Temizliğini üslenin. Kim (Allah (c.c.) rızası için) cami yaptırırsa Cennette de Allah ona saray yapar. Kim temizliğini yapar çöpünü atarsa, Allah da onu Cennetin kendine has güzel ödülleri ile ödüllendirir.” (Faydul kadir hadis no 62 )

10-“ Cibril (Cebrail a.s.)bana geldi dedi ki: Ümmetine müjde ver; kim Allah’a şirk koşmadan ölürse (Mümin olarak) Cennete girer. Dedim ki: Ey Cibril eğer hırsızlık yaparsa veya büyük günah işlese de mi? Dedi ki: Evet. İki kez tekrarladı. Ve aynı cevabı aldım. İçki içerse de dedi. ”( Faydul kadir hadis no 77 )

(Yukarıdaki 77 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde, cenabı Allah’a şirk koşmadan ölen Cennete girer buyruğu bizi yanıltmasın şöyle ki: Söz konusu kişiler zaman zaman şeytana uyarak büyük günahlara müptelâ olmuş ve bir süre sonra da tövbe edip Allah’a kesin dönüş yapanlar için geçerlidir yani evvabinler için söz konusudur. Cenabı Allah’a dönüş yaptıktan sonra bu kişiler yine şeytana uyarlar büyük günahların peşinde ısrar ederler ve nasıl oldu da bu batağın içine tekrar düştük diyerek kendilerini sorgulamazlar ve Allah’tan af ve mağfiret dilemezler ise O kişiler Allah (c.c.) indinde hem öncekilerden hem de sonrakilerden sorumlu olurlar. Şu gerçektir ki şirk dışında her günah için geçerli olan husus şudur: Yüce Allah, kişinin ona yakınlık derecesine göre isterse direk affeder isterse cehennemde cezalandırdıktan sonra Cennetine sokar.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 2 (11-20)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif (11-20)

11- “ Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Allah sana şöyle emrediyor, ashabına emret Arafat’a (Hacca) çıkarken ‘telbiye’de’ seslerini yükseltsinler.”
( Faydul kadir hadis no 82 )

(Telbiye Arapçada sık sık lebbeyk demek enlamına gelir, telbiye hac yapmak için ihramlı olarak arafata çıkarken hacı adayları tarafından, umre yapmak için ihram giyildiğinde sık sık sesli olarak şöyle söylenir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk İnnel hamde venni'mete leke ve'lmülk lâşerike lek. Türkçe anlamı: (İcabet ettim yarabbi icabet ettim, Senin ortağın yoktur emret. Hiç şüphe yok ki, hamd sanadır, Mülk ve nimet senindir hiç birinde senin ortağın yoktur.)

12- “ Cibril (Cebrail a.s.) bana geldi dedi ki: Ey Muhammed dilediğin gibi yaşa çünkü öleceksin, dilediğini sev çünkü ondan ayrılacaksın, dilediğini yap çünkü iyi veya kötü karşılığını alacaksın. Bil ki müminin şerefi uykudan kalkarak gece namaz kılmaktır.” ( Faydul kadir hadis no 89 )

(Gece uykudan kalkarak kılınan namaza Teheccüd namazı denir. Arapça da ise kıyam namazı denir. Kıyam ve kıyamet kelimeleri ayni türevden gelir. İnsanların mezarlarından kalkış gününe de kıyam günü denir. Kıyamet gününde kişi hangi kıyafet ile öldüyse o kıyafet ile mezarından kalkacaktır. İleride 9248 nolu hadisi şerifte bu hususa işaret etmektedir. Cenabı Allah hepimize dünya hayatında, rızasına uygun kıyafetler giymemizi nasip etsin.)

13- “ Bana rabbim azze ve celle tarafından gelenlerden biri geldi dedi ki: Senin ümmetinden kim sana salavat getirirse Allah ona on sevap yazar ve ondan on günah siler. Ayrıca (Cennette) onu on derece yükseltir dedi. ” ( Faydul kadir hadis no 91 )

14-“ Bana bir melek geldi, semadan indi ve selâm verdi. Bu melek daha önce gelmişti. Ve bana şu müjdeyi verdi: (H.z) Hasan ve (H.z) Hüseyin Cennette gençlerin efendisidir, (H.z) Fatıma (R.a. anha) ise Cennetteki kadınların hanımefendisidir. ” ( Faydul kadir hadis no 93 )

15- “ Yetimlerin malına ticaret yaptırın ki zekat yemesin. ” (Faydul kadir hadis no 96 )

(Zekât bu malı azaltmasın.)

16- “ Allah’a itaat edin, beşinizi kılın , ramazan ayınızı tutun, mallarınızın zekatını verin, nefsinizi güzelleştirin, sizden olan amirlerinize itaat edin, Allah’ınızın Cennetine girin.” ( Faydul kadir hadis no 128)

(Yüce Allah’ın emirlerine aykırı olmamak kaydı ile yöneticilerin koymuş oldukları kurallara uymak her vatandaşın görevidir. Kuran’ı kerimde yüce Allah müminlere şöyle buyurmaktadır: (Ey imân edenler; Allah’a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine (yöneticilere) de itaat edin.) (Nisâ sûresi 59.âyet)

17- “ Mazlumun duasından sakın, kafir bile olsa. Çünkü o duanın önünde engel yoktur.” ( Faydul kadir hadis no 150 )

18. “ İnsanoğlu iki şeyi istemez: Ölümü, fakat ölüm fitneden (Dünya sınavında başarılı olamamaktan) daha hayırlıdır. Ve az malı sevmez, fakat az malın hesabı kolaydır.” (Faydul kadir hadis no 166)

19- “ Yok edici (Helâk edici) yedi husustan sakının Allah’a şirk koşmaktan, sihir yapmaktan, adam öldürmekten, faiz yemekten, yetimin malını yemekten, harpten kaçmaktan, iffetli ve namuslu kadınlara iftira atmaktan.”( Faydul kadir hadis no 171 )

(Yukarıdaki 171 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde faiz, insanın helâkine sebep olan yedi husustan biri olarak görünmektedir. Fâiz, geçmişte yaşamış insanları zor durumda bıraktığı gibi günümüzde de böyledir Faiz iflâs etme, fabrika kapatma, hacizler ve ticari hayatı sonlandırma gibi istenmeyen sonuçlara neden olduğu bilindiği halde ciddi bir şekilde yaygınlık kazanarak günümüzün hastalığı haline gelmiştir. Kuran’ı kerimde faiz yasağı ile ilgili birçok âyeti kerime vardır : (Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım-satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.) (Bakara sûresi 275. âyet) Faizi almak, faiz vermek aynı zamanda faiz muamelesinde herhangi bir şekilde bulunmak, yardım etmek, sebep olmak da yine peygamber s.a.v. Faydul kadir 13 nolu sahih hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır: (Faizi teşvik eden, kefil olan, yardım eden, yazan, faiz olduğunu bildiği halde şahitlik eden mel’undur.) Konuyla ilgili 4193 nolu hadisi şerifte ise şöyle buyurmaktadır: (Bilerek bir dirhem bile olsa faiz yiyen kişi otuz altı kez büyük günah işlemiş gibidir.)Diğer hadisi şerif ise şöyledir: (Yetmiş çeşit faizin en hafifi, en çirkin günahın işlenmesi gibidir.) 7531 nolu hadisi şerif şöyle buyurmaktadır : (Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyene ise tozu bulaşacaktır.)

20- “ İçkiden sakın. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır.” ( Faydul kadir hadis no 172 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 3 (21-30)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 3 (21-30)

21- “ Diz çökerek dua edin. ” (Faydul kadir hadis no 18 )

22- “ Gece son namazınız vitir namazı olsun.” ( Faydul kadir hadis no 185 )

23- “ Allah indinde en güzel ameller: Vaktinde kılınan namaz, babaya anneye itaat, Allah için cihat etmek.” ( Faydul kadir hadis no 196 )

24- “ Ehlimden en sevdiğim (H.z) Fatıma’dır (r.a.anha) .” ( Faydul kadir hadis no 203 )

25- “ En çok sevdiğim insanlardan (H.z) Aişe (r.a.anha) ve erkeklerden babasıdır.” (Faydul kadir hadis no 205 ) (Hz. Abu Bekir)

26- “ En çok sevdiğim söz en doğru olandır.” ( Faydul kadir hadis no 211 )

27- “ En çok sevdiğim yemek üzerine en çok ellerin uzandığıdır .” ( Faydul kadir hadis no 213 )

28- “ Sevdiğin kişiyi dengeli sev; Ola ki bir gün sevmediğin bir kişi olarak karşına çıkabilir. Yerdiğin kişiyi de yavaş yavaş yer; Ola ki bir gün karşına en sevdiğin kişi olarak çıkabilir.” ( Faydul kadir hadis no 223 )

29- “ Allah’ı verdiği nimetlerden dolayı sev. Beni Allah için sev. Ehlimi (Ailemi, ehli beytimi) de beni sevdiğin için sev.” ( Faydul kadir hadis no 224 )

30- “ Arab’ı üç şey içi seviniz: Ben Arap olduğum için, Kur’an Arapça olduğu için, Cennet lisanı Arapça olduğu için.” ( Faydul kadir hadis no 225 )


Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi… 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 4 (31-40)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m

Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 4 (31-40)


31- “ Çocuklarınızı gecenin başlangıcında sokağa salmayınız. Çünkü şeytan ve cinlerin çıkış saatleridir.” ( Faydul kadir hadis no 228 )

32- “ Hicri ayların on beşinci, on yedinci, on dokuzuncu, yirmi birinci günlerinden birinde kan veriniz. Çünkü o günler vücudun en fazla kan hücumuna uğradığı günlerdir.” ( Faydul kadir hadis no 230 )

33- “ Uhud Dağını biz severiz. O da bizi sever.” ( Faydul kadir hadis no 238 )

(Yukarıdaki 238 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki buyruğu şöyle açıklayabiliriz: Peygamber s.a.v. bir gün Uhud dağı üzeride iken mübarek ayaklarının bastığı koca kayalar bu şerefli konuğun kendilerini şereflendirmesinden dolayı titremeye başlar. Bu titreme aşktan ve mutluluktandır. Uhud dağı mutluluktan sarsılırken peygamber s.a.v. in telkin edici sözleri dağın sarsıntısını dindirmiştir. O telkin edici mübarek sözlerişöyledir:(Eyy Uhud dur. Senin üzerinde bir Nebi bir Sıddık ve iki şehit var.)Dağın üzerindekiler; Peygamber s.a.v. Hz. Abu Bekir essıddıg, Hz. Ömer (r.a) ve Hz. Osman (r.a). Çünkü Peygamber s.a.v. Hz. Ömer ile Hz. Osman’ın şehit olacaklarını önceden biliyordu.)

34- “ Giyiminizi ve bineğinizi güzelleştirin. İnançsız ve kâfir kişiler sizi hakir görmesinler.” ( Faydul kadir hadis no 257 )

35- “ İki çene kemiğini ve iki bacak arasındakini muhafaza et.” ( Faydul kadir hadis no 263 )

36- “ Sana emanet edilen şeyi sahibine geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme.” ( Faydul kadir hadis no 308)

37- “ Alış verişte ve ödemelerde kolaylık gösteren mümini Allah Cennete sokar.” ( Faydul kadir hadis no 312 )

38- “ Ateş ehlinin en az azabı: Ayakkabısının sıcağından beyninin kaynamasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 323 )

39- “ En az derecede Cennet ehline; seksen bin hademe, yetmiş iki zevce, inciden ve yakuttan döşenmiş Şamdan Yemen’e kadarki yer istifadesine verilir.” ( Faydul kadir hadis no 324 )

(Yukarıdaki 324 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde konu edilen zevceler, yani dünya kadınları ve hurilerle ilgili açıklama şöyledir: Müfessirlere göre, Yüce Allah’a ve Peygamber s.a.v.’e itaat ettikleri için Cenneti hak eden mümine kadınları, Cenâbı Allah her türlü dünyevi duygulardan, kıskançlıktan ve benzeri çirkin huylardan arındıracak, içleri de dışları gibi Güzel olacaktır. Eğer ikisi de cennete girdiyse bu eşler isterlerse dünyadaki kocalarına tertemiz olarak iade edilecektir. Hurilerden daha güzel olarak yaratılan o dünyalı kadınlar, eşlerine ebedi bir hayat arkadaşı ve hurilere sultan olacaklardır. Sonsuza kadar sevdikleriyle birlikte Cennetten istifade edeceklerdir.7406 nolu hadisi şerif şöyle buyurmaktadır: (Eğer Cennet kadınlarından birisi yeryüzüne teşrif etse yeryüzü misk kokusu ile dolar, onun parlaklığı da güneşin ve ayın ışığını yok eder.)Yani güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklığa ve cazibeye sahip olan bir kadının bundan daha güzel bir şeyi tahayyül etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Yüce Allah ne erkeğe nede kadına haşa zulüm etmez.)

40- “ Kişi din kardeşini veya herhangi birini seviyorsa ona sevdiğini söylesin.” ( Faydul kadir hadis no 357 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 5 (41-50)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 5 (41-50)


41- “ Kişi namaz esnasında (Camide) abdesti kaçarsa elini burnuna tutarak dışarı çıksın.” ( Faydul kadir hadis no 363 )

42- “ Kim namazını hakkıyla kılar secde ve rükusunu tam yaparsa namaz ona der ki: Allah da seni muhafaza etsin beni muhafaza ettiğin gibi. Eğer namazını kollamaz secde ve rükusunu ziyan ederse namaz der ki: Allah da seni ziyan etsin beni ziyan ettiğin gibi. Bu namaz bir bez parçası gibi dürülüp suratına atılır.” ( Faydul kadir hadis no 364 )

(Yukarıdaki 364 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi namazımızın ziyan olmaması için tadil-i erkâna riayet etmemiz gerekir şöyle ki: Namazda iken rükû da, üç kez “sübhana rabbiyel azim” secde de ise üç kez “sübhane rabbiyel âlâ” tesbihatı yaparken zaten beklemiş oluyoruz, rükûdan kalkınca dik durmadan secdeye varılmaz, iki secde arasında da öyledir yani rükûdan ve secdeden kalkınca dik durarak birazbeklemek belini dik tutmak gerekir Buna tadil-i erkân denir. Peki tadil Arapça da ne demektir? Arapça da idil’den gelir yani dimdik düz duran anlamına gelir. Dolayısıyla Yüce Allah Kuran’ı Kerim’de İnsan oğluna hitaben şöyle buyuruyor: “Biz seni düzgün dik duran olarak yaratmadık mı? ” (İnfitar sûresi 7. âyet)Bu mübarek âyeti kerime bize hemen şu gerçeği hatırlatmaktadır, Dünyada Yüce Allah’ın yarattıkları arasında iki ayak üzerinde ve dimdik duran, belini bükmeden yürüyebilen sadece insanoğludur. Goril, maymun, şebek gibi hayvanlar iki ayak üstünde yürüseler bile mutlaka belleri büküktür. Bundan dolayıdır ki yukarıdaki hadisi şerif’e mazhar olmamak için, namazda Fatiha ve zammı süreleri özenle okumalıyız, rahatsız olanlar hariç, rükû ve secdede tadil’i erkâna uymalıyız.)

43- “Gece yatma yerini alınca (yatağını) ‘kulya eyyuhalkafirun’ suresini oku ve sonra uyu, çünkü O şirkten beraattir.” ( Faydul kadir hadis no 367 )

44- “ Zekatını verirsen üzerine vazife olanı yapmış olursun.” ( Faydul kadir hadis no 371 )

45- “ Malının zekatını verirsen onun şerrinden kurtulmuş olursun.” (Faydul kadir hadis no 372 )

46- “ Allah kulunun hayırlı bir kişi olmasını isterse onu kullanır. Dendi ki: Onu nasıl kullanır? Dedi ki: Onu Ölümden önce hayır getirecek bir işe yönlendirir, sonra o hayırlı işte ruhunu kabz eder.” ( Faydul kadir hadis no 381 )

47- “ Allah bir kavme azab vermek isterse hepsine birden verir. İkinci sur üflendiğinde iyi olanlar iyilik görür, kötü olanlar ise azab görür.” ( Faydul kadir hadis no 400 )

48- “ Allah Kulunun ruhunu başka bir yerde almak isterse o yere doğru bir ihtiyaç yaratır ve orada ruhunu alır.” ( Faydul kadir hadis no 404)

49- “ Allah kıtlık vermek isterse semadan çağrı gelir: Mideler genişlesin, gözler doymasın ve bereket kalksın.” ( Faydul kadir hadis no 408 )

50- “ Bir kimse (yabancı biri) eve girmek için üç defa izin ister ve kapı açılmaz isegeri dönsün.” ( Faydul kadir hadis no 422 )

(Üç kez kapıyı çalar, zile basar veya tokmaklarsa ve yanıt gelmez ise kapının önünde alacaklı gibi beklemesin.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 6 (51-60)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 6 (51-60)


51- “ Kadınınız sizden camiye gitmek için izin isterse müsaade edin.” ( Faydul kadir hadis no 423 )

52- “ Tahareti sol eliniz ile yapınız.” ( Faydul kadir hadis no 427)

53- “ Dişinizi misvaklayınız (Fırçalayınız) Diklemesine de misvaklayınız.” ( Faydul kadir hadis no 430)

54- “ Bir erkek gece uyanırsa ailesini de uyandırarak iki rekât namaz (Teheccüt) kılarlarsa o aile, zakirin (Çok zikir eden erkekler) ve zakirat (Çok zikir eden kadınlar) listesine yazılır.” ( Faydul kadir hadis no 434 )

(Teheccüd (kıyam) namazı 2, 4, 6 rekat veya daha fazla kılınabilir.)

55- “ Sizden biriniz uykusundan uyanınca ellerini yıkamadan (Yemek ve su) kaplarını kullanmasın, çünkü siz ellerinizin nerede gecelediğini bilemezsiniz.”
( Faydul kadir hadis no 435)

56- “ Hasta olan yerine elini koy ve şu duayı oku: ‘Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu min vecai haza’. Bu duayı üç kez tekrarla.” ( Faydul kadir hadis no 448)

57- “ Bir musibet ile karşılaşırsanız şu duayı okuyun: ‘İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahumme indeke ahtesibu musibeti fe’ecirni fiha ve ehdini biha hayran minha’. ” ( Faydul kadir hadis no 450 )

58- “ Bir kişi sabah uyanınca bütün azaları şöyle der: Allah’tan kork bizim hakkımızı koru kendine uydurma çünkü biz seninleyiz. Bizi doğruya götürürsen doğru oluruz. Eğersen de eğriliriz.” ( Faydul kadir hadis no 454)

(Bizi kötülüklerde ve çirkin hayâsız işlerde kullanma. İlâhi buyruklara aykırı olan her şeyden bizi uzak tut yoksa bizde seninle beraber helâk oluruz.)

59- “ Allah birinize hayırlı bir kazanç verirse, o hayrı kullanmaya kendisinden ve ailesinden başlasın.” ( Faydul kadir hadis no 460 )

60- “ Sen istemeden sana bir şey verirlerse al. İster ye ister tasadduk et.”
( Faydul kadir hadis no 462 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 7 (61-70)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 7 (61-70)


61- “ Her biriniz iftarını hurma ile açsın. Çünkü o berekettir. Bulamaz ise su ile açsın. Çünkü o temizdir.” ( Faydul kadir hadis no 464 )

62- “ Gamet edildikten sonra farzdan başka namaz kılınmaz.” ( Faydul kadir hadis no 470 )

63- “ Yatsı namazı ile yemek beraber olursa önce yemekten başla.” ( Faydul kadir hadis no 473 )

64- “ Eğer biriniz yemek yerse önce besmele çeksin. Başında besmele çekmeyi unutursa şöyle desin: ‘Bismillahi alâ evveliha ve alâ ahiriha’.” (Faydul kadir hadis no 476)
(Allah’ın adı ile başlar ve sonlandırırım)

65- “ Sizden biri yemek yerse sağ eliyle yesin. Su içerse sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer.” ( Faydul kadir hadis no 481 )

66- “ İki Müslüman birbirini öldürmek için dövüşürlerse ölende öldürende ateşe girer. Dediler ki: Ya Resul Allah bu öldürendir ya ölenin nesi var? Dedi ki: Çünkü oda diğerini öldürmek istiyordu.” ( Faydul kadir hadis no 485 )

67- “ İkisi birbirine girer ise gusül (Abdesti) gerekir inzal olmasa bile.” (Meni gelmese bile) ( Faydul kadir hadis no 488 )

68- “ Biriniz imam olursa hafif kıldırsın. Çünkü aralarında büyük, küçük, zayıf, hasta, ihtiyacı olan olabilir. Kendi kılıyorsa dilediği kadar uzatabilir.” ( Faydul kadir hadis no 490 )

(Yukarıdaki 490 nolu hadisi şerif, cami hocalarımıza atıfta bulunmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki hocalarımız namazı gereğinden fazla uzatmadan cemaati sıkmadan namazı zorlaştırmadan kıldırmaları hususuna işaret edilmektedir.)

69- “ Biriniz ayakkabı giyerken sağı önce giysin. Çıkarırken solu önce çıkarsın. Böylece sağ önce giyilen son çıkarılan olur.” (Faydul kadir hadis no 495 )

70- “ Bir erkek ailesine Allah rızası için nafaka verirse sadaka sayılır.” ( Faydul kadir hadis no 498 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 8 (71-80)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 8 (71-80)


71- “ Biriniz küçük suyunu giderirken cinsel organını sol eli ile tutsun, taharet yerini sol el ile yıkasın ve su içtiği kabın içine nefes alıp vermesin.”
( Faydul kadir hadis no 506 )

72- “ Esnemeyi geri çevirmeye çalış. Birisi esnerken ‘haaa’ derse şeytan güler.” ( Faydul kadir hadis no 517 )

73- “ Kişi abdestini düzgünce alır da namaz için camiye yürürse, her sol ayak bir günah siler. Her sağ ayak bir sevap yazar. Eğer sabah ve yatsı namazının karşılığını bilselerdi dizleri üzerinde sürünerek camiye giderlerdi.” ( Faydul kadir hadis no 535 )

74- “ Abdest almaya sağlarınızla başlayınız.” ( Faydul kadir hadis no 539)

75- “ Oruçlu iken birisi sana çatarsa deki: ‘Euzu billahi minke. Allahümme inni saimun’.” ( Faydul kadir hadis no 557 )

(Senin zararından Allah’a sığınırım Allah’ım ben oruçluyum.)

76- “ Erkek karısını yatağına çağırdığında (Mazereti yoksa) gelsin. Doğum yaklaşmış bile olsa. Eğer gelmez ise melekler sabaha kadar lânet yağdırırlar.” ( Faydul kadir hadis no 600 )

77- “ Kişi dâvete oruçlu değilse icabet etsin. Oruçluysa bereketi için dua etsin.” ( Faydul kadir hadis no 610 )

78- “ Biriniz hoşlandığı bir şeyi görürse bereketi için dua etsin. Çünkü göz (Nazar) Hak’tır.” ( Faydul kadir hadis no 622 )

79- “ Bir kişinin camilere devam ettiğini görürseniz onun imanına şahadet edin.” ( Faydul kadir hadis no 634 )

80- “ Biriniz bir kavmi ziyarete giderse onlara namaz kıldırmasın (İmam olmasın) .Onlardan birisi kıldırsın.” ( Faydul kadir hadis no 657 )

(Yukarıdaki 657 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Namazın ana kuralları dışında her Müslüman ülkenin kendine mahsus namaz kılma ve kıldırma teamülleri vardır. Örneğin; Bazı ülkelerde gamet etmek için imamın mihraba geçmesi beklenir, çünkü imam sünneti mihrapta değil başka yerlerde de kılabilir. Farz namazını hoca kıldırıp selâm verdikten sonra bazen cemaate yüzünü döner vaaz vermeye başlar veya mihrabı terk eder geriye çekilir sünnet namazını kılar. Cemaat isterse sünneti camide kılar isterse selâmdan sonra hemen camiden çıkar sünnet namazını evinde kılar. Bazı ülkelerde de Cemaatle tespih çekilmez, duası yapılmaz, aşır okunmaz, arzu eden kendi yapar. Bunlardan dolayı kişi imamete ehil bile olsa gittiği ülkede ben bu işin ehliyim diyerek kendini ön plâna atıp mihraba geçmemesi gerekir.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 9 (81-90)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 9 (81-90)


81- “ ‘İza zülzilet’ Suresi Kur’an’ın yarısıdır. ‘Kulya eyyuhal kafirun’ suresi dörtte biridir. ‘Gulhuvallahu ehad’ suresi üçte biridir.” ( Faydul kadir hadis no 659 )
(Kuran okumanın sevabını içerir)

82- “ Kul, zina yapınca imanı çıkar, başının üstünde gölge gibi durur. Ta ki hakkıyla tövbe ettikten sonra geri döner.” ( Faydul kadir hadis no 660 )

(Yukarıdaki 660 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Bu çirkin büyük günaha müptelâ olan kişi, tekrar dönmemek kaydı ile yüce Allah’a tövbe etmelidir. Zina hem Allah (c.c.) indinde hem de insanların kabul ettiği büyük suçlar arasındadır. Dolayısı ile tövbe etmeden önce ölen zinaya düşkün kişilerin ruhları, tandır biçiminde ateşli bir yerde kıyamet kopuncaya kadar beklerler. Efendimiz s.a.v. Miraca çıktığında bunların son derece acıklı olan halleri kendisine gösterilmiştir.)

83- “ Kul secde edince yedi azası secde eder. Yüzü, elleri, dizleri ve ayakları.” ( Faydul kadir hadis no 671 )

84- “ İyiliklerin seni memnun ediyorsa kötülüklerin seni üzüyorsa sen Müminsin.” ( Faydul kadir hadis no 677 )

85- “ Biriniz sahurda su kabı elinde iken ezan okunmaya başlarsa bırakmasın. Hacetini ihtiyacı kadar görsün.” ( Faydul kadir hadis no 686 )

(Yukarıdaki 686 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifinde buyruğunu şöyle açıklayabiliriz: Orucun başladığını bildiren ezan’ın okunmasını, veya top’un atılmasını işittiğin anda eğer su içiyorsan su kabını hemen ağzından çekme ihtiyacını gider anlamına gelir.)

86- “ Ezanı işitirsen Allah’ın çağrısına cevap ver.” (Faydul kadir hadis no 689 )

(Ezana kulak ile çağrı vermek, müezzinin söylediklerini tekrarlamaktır. Beden ile çağrı vermek ise camiye gidip cemaatle namaz kılmaktır. Burada esas olan hem kulak hem de beden ile cevap vermektir.)

87- “ Horozların seslerini işitirseniz Allah’a nimet ve bereket arttırması için dua edin. Çünkü o melek görmüştür. Eşeklerin anırmasını işitirseniz Euzu Besmele çekin çünkü o şeytan görmüştür.” ( Faydul kadir hadis no 695 )

88- “ Gece eğer köpek uluması veya eşek anırması işitirseniz ‘Euzu billahi mineşşeytanirracim deyin’. Çünkü onlar sizin görmediklerinizi görürler.”
( Faydul kadir hadis no 698 )

89- “ Bir yerde salgın hastalık varsa o yere girmeyin. Eğer içindeyseniz çıkmayın.” ( Faydul kadir hadis no 700 )

90- “ Müezzini işitirseniz aynısını tekrarlayın bana salavat getirin. Salavat getirene Allah on misli sevap verir. Ve benim için Allah’tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile Cennette Allah’ın bir kuluna nasip olacaktır.(yüce Allah’tan) Dilerim ki oda bana nasip olur. Kim bana vesile için dua ederse ona şefaatim helâl olur.” ( Faydul kadir hadis no 702 )

(Vesile duası şöyledir: her ezandan sonra okunursa çok sevap kazandırır; Allahümme rabbe hazihiddaveti ttammeti vessalatil kaimeh, âti seyyidina muhammeden el vesilete, vel fadilete, veddereceterrafia, vebashu makaman mahmuden ellezi vaaddehu inneka la tuhlifu lmiad. Velhamdulillahi rabbilalemin.)

Türkçe anlam ise şöyledir : Allah’ım ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed s.a.v.’e Vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver Onu kendisine vaad ettiğin Makam’ı Mahmu’da ulaştırŞüphe yok ki, sen vadinden dönmezsin. Hamd (övme ve övülme) Âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 10 (91-100)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 10 (91-100)


91- “ Biriniz Cuma namazını kılınca ardından dört rekat daha kılsın.” ( Faydul kadir hadis no 722 )

92- “ Kadın eğer beşini kılarsa, ramazan orucunu tutarsa, iffetini korursa, kocasının istediğini yaparsa Cennet’e girer.” ( Faydul kadir hadis no 725 )

(Eğer dünya kadını cennete girer ise orada apayrı bir güzelliğe sahip olacaktır. Güneşin ve ayın ışığını kapatacak kadar parlaklığa ve cazibeye sahip olan bir kadın bundan daha güzel bir şeyi tahayyül etmesi mümkün değildir.)

93- “ Sabah namazını kılınca insanlarla konuşmadan önce yedi defa ‘Allahümme ecirni minennar’ derse ve o gün ölürse, Allah ateşi ona yasak eder. Akşam namazından sonra yine yedi defa ‘Allahümme ecirni minennar’ duasını okursa ve o gece ölürse yine ateş ona yasak olur.” ( Faydul kadir hadis no 728 )

94- “ Ay içinde oruç tutacaksan (Hicri ayın)On üçüncü, On dördüncü ve on beşinci günleri tut.” ( Faydul kadir hadis no 735)

95- “ Kurban keserseniz kurbanınızdan yiyiniz.” ( Faydul kadir hadis no 737 )

96- “ Bir yerde veya bir ülkede zina ve faiz çoğalırsa kendilerine Allah’ın azabı hak olur.” ( Faydul kadir hadis no 748 )

97- “ Biriniz hapşırırsa, ‘elhamdülillahi rabbil alemin’ derse, siz ‘yerhamkallah’ deyin. O da size ‘yağfirullahu lena velekum’ desin.”
( Faydul kadir hadis no 757 )

98- “ Kötülük yaptığını anlarsan hemen ardından iyilik yap. İnşallah onu yok eder.” ( Faydul kadir hadis no 764 )

99- “ Biriniz öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun. Öfkesi geçmez ise yatsın.” ( Faydul kadir hadis no 769)

100- “ Kişi münafık olan birineSaygılı davranıp efendim diye hitap ederse, Allah’ı öfkelendirmiş olur.”( Faydul kadir hadis no 778)

(Yukarıdaki 778 nolu Peygamber s.a.v. in sahih hadisi şerifine mazhar olmamak için, Allah ve peygamber buyruklarını seviyor ve kolluyor görüntüsü altında, İslâm aleyhinde olan böyle kişilerin kimliklerini çok iyi analiz ederek doğruyu bulmalıyız. Onların söylemlerini dikkate almayıp böyle insanları dost edinmemeliyiz. İslâm’a uygun yaşamı yeren bazı münafıklar da vardır ki bunlar, imanı tasdik ettiklerini dilleri ile söyledikleri halde, kalpleri ile inkâr ederler. Böyle münafıklar bir yerlere gelebilmek için çoğu söylemlerinde İslâm dinini basamak olarak kullanırlar. Genellikle fiziki yapıları düzgündür ve söylediklerini de nerede ise doğru sanırsınız. Etkileyici düzgün cümleler kullandıklarını görürsünüz. Bunlar bu tutum ve davranışları ile elbise giydirilmiş kütüklere veya duvara dayatılmış kerestelere benzetilmiştir. Çünkü efendimiz zamanında da böyle münafıklar vardı. Duvara yaslanıp, Efendimizin sözlerinden mana çıkarmaya çalışırlardı. Onların kalıpları vardır fakat kâlp ve idrakleri yoktur. İki yüzlülüklerinden dolayı çok korkak olurlar. Dolayısıyla böyle münafık olduğu kesinleşmiş kişilere karşı: sayın beyefendi, aziz kardeşim, hürmetler sunarım, saygı değer ağabeyim gibi sözlerle hitap edilirse cenabı Allah’ı öfkelendirmiş oluruz. Âyeti kerime şöyle buyurmaktadır:

“Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütüklerdir. Her çığlığı kendileri için sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının.) (Mûnâfikun sûresi 4. âyet) Diğer âyeti kerime ise şöyledir: (Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler.” (Ali imran sûresi 118. âyet)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
selâmün aleykum.
Sn. Gönül sızm ve Ekrem bey:

İlgi ve alâkanıza teşekkür ederim. Dünyada ve ahirette cenabı Allahtan iyilikler ve güzellikler dilerm.
Allah'a emanet olun.
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 11 (101-110)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 11 (101-110)

101- “ Âdemoğlu secde ayetini okur ve secde ederse şeytan ağlamaya başlar ve şöyle der: Bana Allah secde et dedi ben karşı geldim ateşe gireceğim. O secde ediyor karşı gelmedi Cennet’e girecek.” ( Faydul kadir hadis no 791 )

102- “ İmam (Efendi) Kuran okurken ses çıkarmadan dinleyin.” ( Faydul kadir hadis no 793 )

103- “ Biriniz haccını bitirdikten sonra evine dönmeye acele etsin. Fazla ecir sahibi olur.” ( Faydul kadir hadis no 798 )

104- “ Biriniz mescitte namaz kıldıktan sonra evine dönmekte acele etsin. Kalan namazını evinde kılsın çünkü O namazda Allah’ın hayrı vardır.” ( Faydul kadir hadis no 799 )

105- “ Akşam karanlığı basarken çocuklarınızı dışarı salmayınız (Çünkü)şeytanların dağılma zamanıdır. Fakat yatsı vakti girince(İhtiyaç varsa)serbest bırakın. Su ve yemek kaplarınızın ağzını kapatınız. Besmele ile kapılarını kapatınız. Allah’ın ismi zikredilerek kapatılan kapıyı şeytan açamaz. Işıklarınızı, yanan bir şey varsa söndürün.” ( Faydul kadir hadis no 805 )

106- “ Kişi fakirse hayır yapmaya kendinden başlasın. Sonra ailesine, akrabalarına sonra müminlere.” ( Faydul kadir hadis no 814 )

107- “ Kıyamet gününde Nebilerin imamı (Önderi) olacağım. Onlar adına konuşmacı olacağım. Genel şefaatçi ben olacağım. Bütün bunları Allah’ın bana verdiği bir lütuf kabul ederek söylüyorum tekebbürden değil.”(Faydul kadir hadis no 816 )

108- “ Kıyamet günü bir çağrı sesi gelecek: Ey mahşer ehli gözlerinizi kapayın, Muhammed kızı Fatıma geçinceye kadar. Fatıma yetmiş bin Cariye eşliğinde Cennet’e geçecek.”( Faydul kadir hadis no 822 )

109- “ Kişinin iki hanımı var da aralarında adalet ile muamele yapmadı ise kıyamet günüde yarı kısmı yamuk olacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 826 )

110“ Giyerken ve abdest alırken sağdan başlayınız.” ( Faydul kadir hadis no 843 )


Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 12 (111-120)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 12 (111-120)

111- “ Birinizi şeytan gece uyurken (Rüyasında) aldatırsa (gusül abdest’i gerektiren hal olursa) insanlara bahsetmesin.” ( Faydul kadir hadis no 844 )

112- “ Biriniz ölünce gideceği yer kendisine her öğle ve yatsı vaktinde gösterilir. Eğer Cennet’lik ise Cennet ehli tarafından, eğer Cehennem’lik ise Cehennem ehli tarafından denir ki: Allah kıyamet günü seni dirilttikten sonra, gideceğin yer burasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 851 )

113- “ Bidat sahibi (İslam’da olmayan hususları varmışgibi gösteren) Ölürse, İslamiyet’te fetih kapısı açılır.” ( Faydul kadir hadis no 923 )

(İslamiyet’in yücelmesinin ve yeşermesinin önü açılır.)

114- “ Dördü de arşın altındaki hazineden indirilmiştir; ‘Fatiha sûresi’ ‘Ayet’el kürsü’ ‘Amenerrasulu’ ‘İnna a’tayna kelkevser’ sûreleri.” ( Faydul kadir hadis no 927 )

115- “ En faziletli söz dörttür: Sübhanallah, Velhamdülillah, ve lâilaheillallahu, vallahu ekber. Hangisi ile başlarsan başla.” ( Faydul kadir hadis no 929 )

116- “ Dört kişiye Allah buğuz eder: Yemin eden satıcıya. Kendini beğenmiş çevresine hava atan kibirliye. Gururlu yoksula. Yaşlanmış ama halâ zina yapan yaşlıya. Zalim imama (Hükümdara).” ( Faydul kadir hadis no 932 )

(Yukarıdaki hadisi şerifte buyrulduğu gibi, gerek erkek gerekse kadın, yaşlı olduğu halde bu çirkin ve haram olan zina suçundan vazgeçmediyse yüce Allah’ın buğzu’nu ve öfkesini kazanır.)

117- “ Akrabalarınızla ilgiyi kesmeyin; yakınlaşın, yedirin, içirin, sılayı rahim yapın.” (Ziyaret edin) ( Faydul kadir hadis no 940 )

118- “ Yeryüzündekilere rahmet et ki Allah’ın izni ile semadakiler de sana rahmet etsin.” ( Faydul kadir hadis no 941 )

119- “ Merhametli olun rahmet bulursunuz. Affedin affolunursunuz. Vay haline duyguları körelip, işitip anlamak istemeyenlere. Vay haline suç işlemekte ısrar edip bildikleri halde devam edenlere.” ( Faydul kadir hadis no 942 )

120- “Allah’ın rızasını al. Giysin yere yakın (yerde sürünecek kadar) olmasın, temiz kalsın.” (Faydul kadir hadis no 947 )

(Yukarıdaki hadisi şerifte buyurduğu gibi bazen hiçte hoş olmayan görüntülerle karlaşıyoruz. Öyle ki kişinin paçaları yerde sürünmekten iplikleri çıkmış, rengi değişmiş, pis ve kirli paçalar ile evine veya camiye girebiliyor. İleride 1827 nolu hadisi şerifte ise böyle kişilerin namazları da kabul olmaz buyruğu vardır.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 13 (121-130)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 13 (121-130)


121- “ Bineklerinize dikkatli ve titizlikle binin. Onları yollarda ve çarşılarda lafa dalarak sandalye edinmeyin. Ola ki binilen binenden daha hayırlı, Allah’ı ondan daha çok zikrediyor olabilir.” ( Faydul kadir hadis no 953)

(Yukarıdaki 953 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde olduğu gibi, zikir konusunda Kuran-ı Kerim de şöyle buyuruyor;(Yedi gök, dünya ve bunlarda bulunan herkes ona tespih eder. Onu övgü ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tespihini anlayamazsınız. O çok Halim ve bağışlayandır. (İsrâ suresi 44. âyet) Böylece bütün kâinattaki canlı ve cansız bütün yaratıklar Cenabı Allah’a kesintisiz zikrederler.)

122- “ Benden sonra ümmetimin akıbeti bana gösterildi. Birbirlerinin kanını dökecekler. Önceki ümmetlerde olduğu gibi. Kıyamet günü Allah’tan onlara şefaat etmek istedim ve beni şefaatçi kıldı.” ( Faydul kadir hadis no 958 )

123- “ Zor şartlarda abdest alarak(Uyku, soğuk,karanlık veya sıcak) camiye yürüyerek gitmesi, (İşi yok ise) camide namazdan sonra diğer namazı beklemek, günahları sabunla yıkar gibi yıkar.” ( Faydul kadir hadis no 965 )

124- “ Abdesti tam olarak almak imanın şartıdır. Elhamdülillah demek teraziyi doldurur. Tespih ve tekbir, semâvatı ve yeryüzünü doldurur. Namaz nurdur. Zekât imanın delili ve hüccetidir (Tapusudur). Kuran lehte ve aleyhte şahittir. Sabır ışıktır. Kıyamet günü herkes bu kurtarıcıların arayışı içinde olacak ve onları bulmaya koşacaktır. Onlar ya kurtarıcıları olacaklar veya helak edicileri olacaklardır.” ( Faydul kadir hadis no 966)

125- “ Allah’tan utanın. Hakkıyla haya edin. Allah’tan hakkıyla hayâ eden başını ve baş organlarını (kulak, göz, dil) muhafaza etsin. Karnına bağlı organlarını (mahrem bölgesini) muhafaza etsin. Ölümü, kabirdeki çürümüş ve dağılmış etlerinin durumunu düşünsün. Ahireti isteyen, dünyanın ziynetlerini terk etsin. Bunları yapan Allah’tan hakkıyla utanmış ve hayâ etmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 973 )

126- “ Ölüm gelmeden ölüme hazırlıklı ol.” ( Faydul kadir hadis no 979 )

127- “ Bir tamahkarlıktan (Mal mülk peşinde koşmak) diğerine ve diğerine sürükleyen tamahkarlıktan Allah’a sığın.” ( Faydul kadir hadis no 981 )

128- “ Dosdoğru olun. Allah’ın nimetleri sonsuzdur. Biliniz ki; Amellerin en hayırlısı namazdır. İç ve dış temizliğine ve abdeste ancak müminler riayet ederler.” ( Faydul kadir hadis no 994 )

129- “ Allah indinde kalıcı ve isabetli duaları (tesbihatları)çoğaltın: ‘Sübhan Allah velhamdulillah velailahe illallah vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billah’ .” ( Faydul kadir hadis no 998 )

130- “ Bu evden(Kabe’den) faydalanın (Hac, Umre ve Tavafgibi). İki defa yıkıldı üçüncüde kalkacak.” ( Faydul kadir hadis no 1002 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 14 (131-140)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 14 (131-140)


131- “ Kadınlarınıza hayır tavsiye edin. Onlara iyilikle davranın. Onun yaradılışı eğri bir kaburga kemiğindendir, en eğri olan ise üsteki en ince kemiktir. Düzeltmek istersen onu kırarsın, bırakırsan eğri kalır. Bu yüzden kadınlara hayır ve iyilikle tavsiyede bulunun.” ( Faydul kadir hadis no 1012 )

132- “ Cenazede acele ediniz ki: İyi ve Salih kişi ise onun güzel amellerine kavuşması için. Kötü kişi ise mahalle insanlarının, hayvanların ve kuşların ondan bir an önce kurtulması için.” ( Faydul kadir hadis no 1019 )

133- “Affedici olun affedilirsiniz.” (Faydul kadir hadis no 1038)

134- “ (Yönetimi altında olduğunuz idarecilerden) Allah’ın emirlerini duyuran, ister Habeşli ister kafası üzüm tanesi gibi siyah birisi bile olsa onu dinle ona itaat et.” ( Faydul kadir hadis no 1039 )

135- “İnsanlardan en kötü hırsız namazından çalan hırsızdır. Namazın rükûsunu, secdesini huşu içinde tamamlamayandır.” ( Faydul kadir hadis no 1040 )

(Yukarıdaki 1040 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi, namazın rukunlarına riayet edilmez ise namazımızdan çalmış oluruz. Şöyle ki;Namazda iken rükû da, üç kez(sübhana rabbiyel azim)secde de iseüç kez(sübhane rabbiyel alâ)tesbihatı yaparken zatenbeklemiş oluyoruz, rükudan kalkınca dik durmadan secdeye varılmaz, iki secde arasında da öyledir. Yani rükûdan ve secdeden kalkınca dik durarak biraz beklemek, belini dik tutmak gerekir. Buna tadil-i erkân denir. Peki tadil ne demektir? Arapça’da idil’den gelir yani dimdik düz duran, dolayısıyla Yüce Allah Kuran’ı Kerim’de İnsan oğluna hitaben şöyle buyuruyor: (Biz seni düzgün dik duran olarak yaratmadık mı?) (İnfitar sûresi 7. âyet) Bu mübarek âyeti kerime bize hemen şu gerçeği hatırlatmaktadır: Dünyada Yüce Allah’ın yarattıkları arasında iki ayak üzerinde ve dimdik duran, belini bükmeden yürüyebilen sadece insanoğludur. Goril, maymun, şebek gibi hayvanlar iki ayak üstünde yürüseler bile mutlaka belleri büküktür.
Bundan dolayıdır ki yukarıdaki hadisi şerif’e mazhar olmamak için, namazda Fatiha ve zammı süreleri özenle okumalıyız, rahatsız olanlar hariç, rükû ve secdede tadil-i erkâna uymalıyız.)

136- “ Dünyada, insanlara ve onların dinine karşı şiddet kullananlar (Firavun gibi)kıyamet günü Allah indinde en şiddetli azabı göreceklerdir.”
( Faydul kadir hadis no 1049 )

(Firavun ve benzeri insanlar, kendilerini dünyada geçici bir süre için güçlü sananlar, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlere ve kendilerine tabi olmayanlara, baskı ve zulüm yaparak temel haklarından mahrum ederler. Böyle kişilere yardım ve yataklık edenler ve onlara alkış tutanlar da Yüce Allah indinde sorumlu olurlar.)

137- “ Allah indinde kıyamet günü şiddetli azap görecek insanlar ruhlu varlıkları (Gölgesi olan) cisimlendirenlerdir.” ( Faydul kadir hadis no 1052)

138- “ En doğru rüya sahur vakti görülendir.” ( Faydul kadir hadis no 1083 )

139- “ (Yüce Rabbimizin yap yapma buyruklarına uyan müminler)Bana nefsinizin istediği altı şeyden feragat edeceğinize dair garanti verin bende size Cennet’i garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verince sözünüzü yerine getirin, emaneti yerine iade edin, iki bacak aranızı muhafaza edin, bakışlarınızı ve ellerinizi kontrol edin.” ( Faydul kadir hadis no 1095)

140- “ (Akıl bağli olmadan ölen) Müminlerin çocuklarının bakımlarını, Cennetin bir yerinde(Hz.) İbrahim (a.s) ve (Hz.) Sâre (Validemiz) üstlenmektedir. Anne ve babalarına kıyamet günü iade edeceklerdir.” ( Faydul kadir hadis no 1102)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 15 (141-150)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 15 (141-150)


141- “ İyilikleri ve hayırları merhametli ümmetimden isteyin. İyilik onların omuzunda yaşar. Kaskatı kalplerden istemeyin. Allah asilere lanet yağdırır. Allah iyiliği yarattı, iyiliği yapacak kişiyi de yarattı. Ona iyilik yapmasını da sevdirdi. İstek sahiplerini de ona yöneltti. Yeryüzündekilere hayat vermesi için, Suyu yeryüzüne gönderdiği gibi. Dünyada hayırsever kişi ahirette de hayırseverdir.”
( Faydul kadir hadis no 1115)

142- “ Cennete baktım gördüm ki (Dünyada iken) çoğu fakir kimselerdi. Cehenneme baktım gördüm ki çoğu kadındı.” ( Faydul kadir hadis no 1117)

(Yukarıdaki 1117 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki birinci bölümünü Allah(c.c.)hepimize nasip etsin. İkinci bölümü için Yüce Allah’ımdan niyaz ederim ki, kadınlarımıza, kızlarımıza hidayet versin de makyaj malzemelerini, parfümlerini kendi evlerinde kocaları için kullansınlar. Bazıları da dışarıda dar pantolondan, düşük kemer ile kasık, bel, göbek göstermekten, mini etekten, dar giysilerden, estetiklerden, botokslardan, yapılmış saçlardan, çıplak tenlerini teşhir etmekten, çirkin deniz kıyafetlerinden, ince naylon çoraplardan vazgeçsinler de, Cenabı Allah’ın rahmetine ve hidayetine erişsinler. Fakat gerçek olan şudur ki; kesin dönüş yapıp Yüce Allah’a ve Hz. Peygamber’e sığınıp itaat eden kadınları, Cenâbı Allah cenneti ile ödüllendirecek ve onları orada her türlü dünyevi duygulardan, kıskançlıktan ve benzeri çirkin huylardan arındıracak içleri de dışları gibi güzel olacaktır. Yüce Allah âyeti kerimede şöyle buyurmaktadır: (Allah mümin erkeklere ve mümin’e kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.) (Tevbe Sûresi 72. âyet) Cennetteki dünya kadınları, güzellikte o kadar ileride olacaklar ki bu kadınlar için 7406 nolu hadisi şerif şöyle buyurmaktadır: (Eğer Cennet kadınlarından birisi yeryüzüne teşrif etse yeryüzü misk kokusu ile dolar, onun parlaklığı da güneşin ve ayın ışığını yok eder.)Yani güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklığa ve cazibeye sahip olan bir kadın bundan daha güzel bir şeyi tahayyül etmesi mümkün değildir.

143- “ Kıyamet gününde müezzinler uzun boylu olacaklardır.” ( Faydul kadir hadis no 1119 )

144- “ En güzel kazanç; Kişinin eliyle yaptığı sanatı ve bereketli satışıdır .” ( Faydul kadir hadis no 1122 )

145- “ Etlerin arasında en lezzetli et sırt etidir. Onu iste.” ( Faydul kadir hadis no 1124 )

146- “ Nikâhı ilan edin. Nişanı gizleyin.” ( Faydul kadir hadis no 1127)

147- “Secdede iken sırtınızı ve karnınızı dik tutun (Yere doğru eğmeyin). Kollarınızı da yere yaymayın.” ( Faydul kadir hadis no 1137 )

(Erkekler dirseklerini dik tutar, kadınlar secdeye vardıklarında erkekler gibi kollarını açmaz, dik tutmaz, yan taraflarına iyice yapıştırırlar, dirseklerini de yere koyarlar.)

148- “ Nesillerinizi (Köklerinizi) öğrenin, akrabalarınıza ulaşırsınız. Akraba ile ilgiyi kesmeyiniz. Yaklaşınız. İlişkiyi keserseniz yakın bile olsa ilişki kopar. Uzak olana vardıktan sonra yakın olur.” ( Faydul kadir hadis no 1154 )

149- “ Müslümanların yolu üzerinden, eziyet veren her şeyi uzaklaştırın.” ( Faydul kadir hadis no 1157)

150- “ Ayet el kürsü arşın altındaki hazineden bana verildi.” ( Faydul kadir hadis no 1168)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 16 (151-160)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 16 (151-160)

151- “ Yeryüzünün anahtarı bana verildi. Ahmet ismiyle isimlendirildim. Toprak bana tahur (Temizleyici) sayıldı. Benim ümmetim diğer ümmetlerden daha hayırlı oldu.” (Faydul kadir hadis no 1169)

Peki Hadisi şerif neden Muhammed değil de Ahmed olarak buyurmuştur? Çünkü bu ismlerin manası, övgülerin tamamına erişmiş anlamını taşır, örnek verecek olursak ; Ahmed - Muhammed – Mahmud - Memduh - Hamid - Hamiyd- Hamdi - Mihmad - Hammad ve hamdan gibi isimler de aynı türevden gelmektedir. Arapça da, Mustafa ise arıtılmış (filtre edilmiş) tertemiz anlamına gelir. Konu ile ilgili âyeti kerime ise şöyle buyurmaktadır : (Meryem oğlu İsa dedi ki; Ey İsrail oğulları, ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberinde müjdecisiyim.) (Saf sûresi 6.âyet)

152- “ Arşın altındaki hazineden bana şu ayetler verildi: Bakara suresinin son iki ayeti. Benden önceki Nebilere verilmedi.” ( Faydul kadir hadis no 1172)

153- “ Bana benden önceki Nebilere verilmeyen beş husus verildi: Bir aylık mesafeden düşmana korku, yeryüzü bana mescit ve tahur oldu. (Namaz kılınabilir ve temizleyicidir, teyemmümde olduğu gibi) Ümmetimden her kimsenin, namaz kılma çağı gelirse kılsın. Ganimetler bana helâl edildi; Benden önce kimseye helal edilmemişti. Bana şefaat etme hakkı verildi. Nebiler kavimlere özel olarak gönderildi ben genel olarak gönderildim.” ( Faydul kadir hadis no 1174)
154- “ En faziletli amellerden ikisi, vaktinde kılınan namaz ve anne ve baba rızasını almaktır.” ( Faydul kadir hadis no 1233 )

155- “ En faziletli iman; sabır etmek ve affetmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1244 )

156- “ En faziletli cihat: Zalim idarecinin yanlışını yüzüne söylemektir.” ( Faydul kadir hadis no 1246 )

157- “ En değerli dua, kişinin kendine dua etmesidir.” ( Faydul kadir hadis no 1250 )

158- “ En değerli harcama; Allah rızası için ailesine yaptığı harcamadır. Bineğine yaptığı harcamadır ve Allah için birlikte mücadele veren arkadaşlarına yaptığı harcamadır.” ( Faydul kadir hadis no 1252 )

159- “ En kıymetli zikir; La ilahe illallah, en kıymetli dua; Elhamdu lillah.” ( Faydul kadir hadis no 1253 )

160- “ En faziletli sadaka susamışlara su içirmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1261 )

(Bazı yerlere hayır amaçlı konan sebil sular gibi.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…

 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 17 (161- 170)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 17 (161- 170)


161- “ En kıymetli Oruç Davud (a.s.) kardeşimin Orucudur. Bir gün tutardı, bir gün yerdi.” ( Faydul kadir hadis no 1278 )

162- “ En faziletli ibadet Allah’a dua etmektir.” ( Faydul kadir hadis no 1281 )

163- “En faziletli söz: Sübhanallah velhamdu lillah velâilahe illallah.” ( Faydul kadir hadis no 1291 )

164- “ En faziletli mümin, ahlakı temiz olandır.” ( Faydul kadir hadis no 1293 )

165- “Kıyamet yaklaşmıştır. Geçen zaman içinde daha da yaklaşmaktadır.” ( Faydul kadir hadis no 1320 )

166- “ Cuma günü Kurandaki Hud suresini okuyun.” ( Faydul kadir hadis no 1343 )

167- “ Kulun Allah’a en yakın olduğu an secdedir. Secdede iken çokça dua edin.” ( Faydul kadir hadis no 1348 )

(Yukarıdaki 1348 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi secdede de dua edilir. Secde aynı zamanda bir ibadettir, kişinin yüce Allah’a bağlılığını eylemle ifade etmesinin başka bir şeklidir. El açarak dua edildiği gibi bazı müminler secdeye kapanarak da dua ederler, çünkü secde müminin yüce Allah’a en yakın olduğu andır. Kuranı kerimdeki buyruk şöyledir:(Hayır onu dinleme (namaza karşı olanı) secde et ve yalnızca Allah’a yaklaş.) (Alak sûresi 19. âyet) Hatta müminler beklenen güzel bir sonuçu elde ettikleri zaman, hemen abdest alırlar ve yüce Allah’a şükür secdesine kapanırlar, böylece bu lütuf ve nimetler için secdede dua ederler.)

168- “ Gece el ayak çekildikten sonra, mecbur kalmadan evinden çıkma, çünkü o vakitlerde Allah’ın başka yaratıkları çıkar.” (Faydul kadir hadis no 1359 ) (Ya sana eziyet ederler ya da sen onlara.)

169- “ Yaşam seviyesi yüksek olanların evine fazla gitmekten kaçının, çünkü orda gördükleriniz size eksiklik verir. Allah’ın size verdiği nimetlere şükrünüzü azaltır.” ( Faydul kadir hadis no 1360 )

170- “ Namaz kıl, zekât ver, ramazanı tut, kâbeye git, hac ve ömre yap, anne ve babanın rızasını al, sılayı rahim yap (Akrabayı ziyaret et), misafirini ağırla, iyiyi emret, kötüyü yasakla, doğru olanın yanında yer al.” ( Faydul kadir hadis no 1362 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 18 (171-180)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 18 (171-180)


171- “ (Namazda) Safları düzgün tutun, Meleklerin saf tuttuğu gibi, omuzlarınızı hizaya getirin, boşluk olan yeri doldurun, (Sırayı sıklaştırmak için)elleri ile yer isteyen kardeşinize yer açın, şeytan için boşluk bırakmayın. Kim bir sırayı tamamlar sıklaştırırsa Allah onunla beraberdir. Kim sırayı boş bırakır koparırsa Allah azze ve celle’de ondan ilgiyi koparır.” ( Faydul kadir hadis no 1367 )

172- “ Büyük günahların en büyükleri, Allah’a şirk koşmak, adam öldürmek, anne ve babaya kötü davranmak, yalana şahitlik yapmaktır.” ( Faydul kadir hadis no 1374 )

(Yukarıdaki 1374 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu günahlardan her müminin kaçınması gerekir. Ayrıca Kuran’ı Kerim âyetleri ve hadisi şerifler ile sabit olan büyük günahlardan bazıları ise şöyledir: Allah’a şirk (ortak) Koşmak. Anne ve babaya karşı gelerek eziyet etmek. Yalan yere şahitlik yapmak. İnsan öldürmek. Büyü yapmak. Namazı terk etmek. Zekâtını vermemek. Faiz yemek. Yetimin malını yemek. Allah’ın ve Resulü’nün emridir diyerek yalan söylemek. Özürsüz olarak ramazanda Oruç tutmamak. Savaş meydanından kaçmak. Zina yapmak. Haram olan sarhoş edici içkileri içmek. Livata yapmak. İffetli kadın veya erkeğe iftirada bulunmak. Yalan yere yemin etmek. İntihar etmek. Kumar oynamak. Kaderi yalanlamak ve inkâr etmek. Özürsüz Cuma namazını terk etmek. Haksız yollarla insanların mallarına el koymak. Haram yemek yani haram kazanç sağlamak içki, faiz, kumar ve şans onlarından elde edilen gelir gibi. Hırsızlık yapmak. Erkeğin kadına, kadının da erkeğe benzemesi. Domuz eti yemek. İdrarının üzerine sıçramasından sakınmamak. Akrabaların hakkını gözetmemek ve onlarla ilişkiyi kesmek. Erkeğin ipekli giymesi, altın takması. Yukarıda arz ettiğim hususların tamamı Kuran’ı kerim âyetleri ve sahih hadisi şerifler ile yasaklanarak haram kılınmıştır.)

173- “Kabirde en çok azap idrarını yaparken dikkâtli olmamaktandır.” (Faydul kadir hadis no 1382)

(İdrarının üzerine sıçraması ve sonrasından gelen damlaların giysine bulaşmasıdır.)

174- “Ağzınızın tadını (Zevki sefanızı) alan ölümü sıkça hatırlayın.” ( Faydul kadir hadis no 1396 )

(Kabirde etlerimizin kemiklerimizden ayrılıp döküleceğini hatırlayalım.)

175- “ En çok takva sahibi olan kişi, en çok hayır yapandır (kerim olandır).” ( Faydul kadir hadis no 1416 )

176- “Ekmeğe hürmet edin.” (Faydul kadir hadis no 1423)

(Çünkü O nimettir, berekettir, değerlidir. Değil çöpe atmak kırıntısını ağzımıza atarız. Ekmeğe hürmet insanları açlık belâsından korur. En hayırlı gıda olan ekmek her sofrada yerini alır. Katık olmaksızın yalnız ekmeği bulamayan insanlar vardır. Yüce Allah kullarını açlıkla terbiye etmesin.)

177- “ Evinizi kabir edinmeyin, bazı namazlarınızı evinizde kılarak evinize ikramda bulunun.” ( Faydul kadir hadis no 1429 )

178- “ Kâmil Mümin imanı güçlü olandır. Hayırlı olan ise (Saliha olan)hanımını üzmeyen ona iyi davranandır.” ( Faydul kadir hadis no 1441 )

179- “ (De ki)Allah’ım: Ölürken bana yardımcı ol, sekarat halinde iken ölümümü kolaylaştır.” ( Faydul kadir hadis no 1466 )

180- “ (De ki)Allah’ım: Benim işittiklerimden ve gördüklerimden beni yararlandır, ikisini de bana mirasçı kıl bana zulüm edenlerden beni kurtar, benim öcümü onlardan al.” ( Faydul kadir hadis no 1473 )

(Yukarıda ‘Bana mirasçı kıl’ buyruğunun anlamı şöyledir: İşittiklerimi, gördüklerimi, yani öğrendiğim güzel İslâm ahlâkını başka insanlara aktarma imkânını bana ver ki benden sonra yok olup gitmesinler anlamına gelir. Çünkü ilmi saklamak değil, açıklamak ve yaymak, insanların istifade etmesini sağlamak ve insanları hakka davet etmek esastır. Kişi bildiklerini başkaları ile paylaşırsa ahiretteki esas olan kalıcı mutluluğu Allah’ın izni ile kazanmış olur.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 19 (181-190)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 19 (181-190)

181- “ (De ki) Allah’ım şu hususlardan sana sığınırım: Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, pintilikten, ileri derecede yaşlılıktan, katı kâlplilikten, dalgınlıktan, insanları hakir görmekten, insanları küçümsemekten, sefil yaşamdan. Ayrıca şunlardan da sana sığınırım: Fakirlikten, kâfir olmaktan, zalim olmaktan, bilerek doğruya yanlış yanlışa doğru demekten, ayrımcılıktan, (Allah (c.c.) rızası için değil de)övülmek için yapmaktan ve faizden. Ayrıca şu hususlardan sana sığınırım: Sağırlıktan, tatlıktan, delilikten, cüzam hastalığından (Saçların ve etlerin dökülmesi sonucu cerahat akması).Baras (alacahastalığı) hastalığından (Vücudun belli yerlerinde beyazlıkların oluşması) ve diğer kötü hastalıklardan.” ( Faydul kadir hadis no 1489 )

182- “ (Deyin ki)Allahımız: Bize dünyada iyilikler ver ve ahirette de iyilikler ver ve bizi ateş azabından koru.” ( Faydul kadir hadis no 1552 )

(Yukarıdaki 1552 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki duayı biz her kıldığımız namazın son oturuşunda okuyoruz. Dua şöyledir: (Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.)

183- “ (De ki)Allah’ım: Nefsimi sen yarattın o senindir. Ölümü de yaşamı da yine sana aittir. Eğer yaşamını murat edersen onu koru, eğer ölümünü murat edersen onu affet, Allah’ım senden sağlık ve afiyet dilerim.” ( Faydul kadir hadis no 1560 )

184- “ Bilirmisin; İslam, islamdan öncekini yok eder. Hicret, hicretten öncekini yok eder. Hac yapmak, hacdan öncekini yok eder.” ( Faydul kadir hadis no 1597 )

(Günahları yok eder fakat eskiye dönerse hepsinden sorumlu olur.)

185- “ Fakat Kıyametin ilk alameti ise, doğudan çıkacak bir ateşin insanları batıya doğru sürmesi. Fakat Cennet ehlinin ilk yemeği balık ciğeri. Fakat Doğacak çocuğun anneye veya babaya benzemesi; erkeğin suyu erken gelirse babaya, kadının suyu erken gelirse Allah’ın izni ile anneye benzer.” ( Faydul kadir hadis no 1601 )

186- “ Ama (Kıyamet günü) Üç bölge vardır ki kimse kendinden başka kimseyi düşünmez; Günah ve sevaplar tartıldığında, terazisi hafif mi? (Felâkete uğrayanlar). Ağır mı? (Başaranlar) Geleceğini öğreninceye kadar. Kitabının verilmesinde şöyle denir: Kitabını verin, ta ki kitabını sağından (Müminler), solundan (Asi Müslümanlar), sırtından (Kâfirler), neresinden verileceğini bilinceye kadar. (Cehennemden) Kurtuluş için sırat köprüsünden geçene kadar. Allah istediğini kurtarır istediğini de azap eder.” ( Faydul kadir hadis no 1603 )

187- “ Ama en doğru söz Allah’ın kitabıdır. En faziletli yol Muhammed’in (s.a.v.) gösterdiği yoldur. Ve en kötü olan dinini bilmemektir. Ve her bidat (Dinde uydurma) Sapıklıktır ve her sapıtık ateştedir. Kıyamet her an kopabilir, benim gelişim ve kıyametin arası şu iki parmağımın arası kadar yakındır, ya sabah ya da akşamdır ve ben her müminin nefsinden daha öncelikliyim. Kim ardında mal bırakırsa ehline ve ayaline (Ailesine ve çocuklarına) bırakır.” ( Faydul kadir hadis no 1604 )

188- “ Kurban gününün bayram olması için emrolundum. Allah bu günü müminlere (İslâm âlemine) bayram kıldı.” ( Faydul kadir hadis no 1632 )

189- “ Ben yedi kemiklerimin(Azalarımın)üzerine secde yapmaya emrolundum; Alnım, iki el, iki diz, iki ayak uçları (Parmakları).” ( Faydul kadir hadis no 1637 )

190- “ İnsanlara eziyet verebilecek her şeyi yoldan uzaklaştır.” ( Faydul kadir hadis no 1649 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 
Üst Alt