Sahih Hadisi Şerifler

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler..

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler..

541- “ Allah faiz yiyeni, yedireni, şahitliğini yapanı ve kâtipliğini yapanı lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7274)

( Faiz ekonomik dengeleri bozan, ihtiyaç sahiplerini sömüren, zengini daha zengin, fakiri daha fakirleştiren bir müessesedir. Baş tarafta 19. sıradaki 171 nolu hadisi şerifte faiz konusu ile detaylı açıklama vardır.)

542- “ Allah benim ashabıma kötü söz söyleyeni lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7278)

543- “ Allah, annesi ile oğlu arasını açanı ve iki kardeş arasını açanı lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7281)

544- “ Allah, anne ve babasını lânetleyeni lânetledi ve Allah, Allah’ın dışında başka bir şeyin adını anarak kesim yapanı (Besmele çekmeden) lânetledi ve Allah, suçlunun suçunu koruyup suçunu saklayanı lânetledi. Ve Allah arsasının veya evin hudutlarını haksız yere değiştireni lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7282)

545- “ Cennette bir adam gördüm, cennetin tadını çıkarıyordu. Çünkü o kişi dünyada iken yol üzerinde insanlara eziyet veren bir dikenli dalı koparıp yoldan uzaklaştırmıştı.” (Faydul kadir hadis no 7294)

546- “ Sekarat halinde ve ölmek üzere olan akrabalarınıza arada bir ‘lailahe illallah’ diyerek telkin edin.” ( Faydul kadir hadis no 7301)

547- “ (Âdemoğlunun atası Hz. Âdem) Âdeme ruh üflendiğinde morardı, döndü, tereddüt etti ve hapşırdı. Dedi ki: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah buyurdu ki: Yerhamk Allah.” ( Faydul kadir hadis no 7372)

(Yukarıdaki 7372 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki dua bizim için de geçerlidir. Müminin mümin üzerinde olan haklarından birisidir, eğer mümin hapşırırda elhamdu lillâh derse işiten kişi veya kişiler ona yerhamk Allah derler, o da tekrar cevaben yehdini ve yehdik Allah der. Eğer hapşıran kişi elhamdu lillah demez ise karşılık almaya da hakkı yoktur.)

548- “ Ömer İslamiyet’i kabul edince, bana Cibril (Cebrail a.s.) geldi dedi ki: Ömer’in İslamiyet’e girişi sema halkına müjdelendi.” (Faydul kadir hadis no 7377)

549- “ Mümin kişi (Allah c.c. rızası için) hayır yapmaya doymaz (usanmaz), ta ki kendini cennet ile sonlandırıncaya kadar.”( Faydul kadir hadis no 7390 )

550- “ Güneş doğmadan (sabah) ve güneş batmadan (ikindi)namazını kılan mümini ateş yakmaz.”( Faydul kadir hadis no 7394 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerif …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerif …

551- “ Eğer Cennet kadınlarından birisi yeryüzüne teşrif etse yeryüzü misk kokusu ile dolar, onun parlaklığı da güneşin ve ayın ışığını yok eder.” ( Faydul kadir hadis no 7406 )

552- “ (Şayet bir bitkiye) Ölüm için şifadır denecek olsaydı, sina mekki otu olurdu.”(Faydul kadir hadis no 7414)

(Mekke dağlarında sıkça yetişir sina mekki’nin tükçe adı Mekke sina’sı anlamlına gelir)

553- “ Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız.”( Faydul kadir hadis no 7436 )

554- “ (Namazda) Eğer birinci safta (sırada) ne olduğunu bilseydiniz, (orada namaz kılmak için) aranızda kura çekerdiniz.”( Faydul kadir hadis no 7444 )

555- “ Âdemoğlunun bir vadi dolusu malı olsa ikinci dolu vadiyi ister. İki vadisi olsa üçüncü vadiyi ister. Âdemoğlunun içini (gözünü) ancak toprak doldurur. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.”( Faydul kadir hadis no 7476 )

556- “ Allah indinde dünyanın sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, kâfir kişiye bir bardak su içirtmezdi.”( Faydul kadir hadis no 7480 )

(Yukarıdaki 7480 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde konu edilen isyankârlardan ve her fırsat bulduklarında Kurandaki emirleri hiçe sayan müşrik ve kâfirlerden Yüce Allah münezzehtir.Onların hal ve davranışları umurunda bile değildir. Eğer öyle olmasaydı Yüce Allah onlara verdiği nimetleri kesiverirdi ve derhal cezalandırırdı. Kuran’ı kerimde cenabı Allah şöyle buyurmaktadır : “Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat, onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar, ne bir saat geri kalabilirler nede öne geçebilirler.” (Nahl sûresi 61. âyet) “Allah indinde dünyanın sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, kâfir kişiye bir bardak su içirtmezdi.” ( Faydul kadir hadis no 7480 ) Kuran’ı Kerim’de bizim dünyada çok az bir süre kaldığımıza dair bir çok âyeti kerime vardır. İslâm’a aykırı davrananlar ileride Allah yoluna dönüş yapmazlar ise cezalarını çok kısa bir süre sonra zaten çekeceklerdir. Kuran’ı kerimde ki buyruk şöyledir: “Sanki onlar kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada geçirdikleri ömür, bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar gelir.” (Naziat sûresi 46. âyet) Yani sürekli Allah’a karşı suç işleyerek hayatını varlık içinde devam ettiren, “Sanki ben sizin yaptıklarınız, o gereksiz olan ibadet dediğiniz şeyleri yapmıyorum da ne kaybettim, neyim eksik? Hatta yaşam seviyem sizden daha üstün” diye düşünen kişiler Allah c.c. derhal cezalandıracak olsaydı, yukarıdaki hadisi şerifte buyurduğu gibi onlara bir bardak su bile içirtmezdi. Çünkü dünyanın Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Arapça da “Dünya” aşağılık anlamına gelir. Müminler dünyanın zevkini, sefasını ve nefse hizmet etmeyi önemsemezler. Çünkü onlar ahirette inşa Allah cennetini kazanacaklarını çok iyi biliyorlar. Kuran’ı kerimdeki âyeti kerimeler şöyle buyurmaktadır :“Sakın Allah'ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma; gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne kadar onları ertelemektedir.” (İbrahim sûresi 42. âyet) “(Allah inkarcılara) Yer yüzünde kaç yıl kaldınız, diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık derler. Buyurur; sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız.” (Müminun sûresi 112-113-114.âyetler)“Allah müminlerin mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe sûresi 111.âyet) “Ve onlara nice süslü bir yaşam verdik. Bütün bunlar ve Dünya hayatının geçici zevklerinden başka bir şey değildir, ahiret hayatı ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir.” (Zuhruf sûresi 35. âyet) Bu konu ile ilgili diğer hadisi şerif ise şöyle buyurmaktadır: “Dünya müminin tutuk evidir. Kafirin Cennetidir.”(Faydul kadir hadis no 4275) Dolayısıyla bizim, böyle düşünceye sahip olan kişileri Allah neden hemen cezalandırmıyor diye bir beklentimizin olmaması gerekiyor. Zira o kişiler ileride Cenabı Allah’ın hidayetine mazhar olmaz ise cezalarını çok kısa bir süre sonra zaten çekeceklerdir. )

557- “ Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyene ise tozu bulaşacaktır.”( Faydul kadir hadis no 7531)

558- “ Oruç yalnız yememek ve içmemek değildir. Oruç boş sözlerden ve davranışlardan uzak durmaktır. Eğer biri sana kötü söz söylerse de ki: ‘Ben orucum, ben orucum’.”( Faydul kadir hadis no 7578 )

559- “Yolculukta oruç ibadeti ilâve sevap kazandırmaz.”( Faydul kadir hadis no 7667 )
(Çünkü dinde zorlama yoktur. Ruhsatlardan istifade edilmesi gerekir.)

560- “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”( Faydul kadir hadis no 7691 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


561- “ İkindi namazı geçen kişi ailesini ve malını yitirmiş gibi olur.”( Faydul kadir hadis no 7750 )

562- “ Deniz suyu tahurdur.” ( Faydul kadir hadis no 7756 )
(Temizdir ve temizleyicidir.)

563- “ Erkeğin suyu beyazdır, kadının suyu sarıdır. Cima halinde erkeğin menisi önce gelirse Allah’ın izni ile erkek olur. Kadının menisi önce gelirse Allah’ın izni ile kız olur.” (Faydul kadir hadis no 7758)

564- “ Zemzem suyu, içenin niyetine göredir: Eğer şifa olsun diye içerse Allah şifa verir, eğer korunmak için içerse Allah onu korur, susuzluğunu gidermek için içerse Allah susuzluğunu giderir, eğer karnını doyurmak için içerse Allah doyurur. O Cibril’in (Cebrail a.s.)yere ayak çarpması ile çıktı ve (Hz.) İsmail’i suladı.”( Faydul kadir hadis no 7760 )

565- “ Dünya ile ahiret arasındaki değer ve zaman farkı, kişinin sahilde deniz kumlarında yürüyüp parmağını denize sokup çıkarma zamanı kadardır.”( Faydul kadir hadis no 7763 )

566- “ Allah âlime ilim verirken ondan bu ilmi saklamaması için söz alır.”( Faydul kadir hadis no 7767 )

567- “ (Müminler) Bir mecliste yapılan toplantı sonucu, Allah’ı zikretmeden, Peygamber’e salât ve selam getirilmeden ayrılırlar ise bu toplantıda, âhiret gününde anaparasını kaybetmiş gibi hüsrana uğrarlar.”( Faydul kadir hadis no 7780 )

(Yukarıdaki 7780 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde konu edilen oturum veya toplantı sonucu okunması gereken dua şöyledir: “Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilâhe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke, Allahumme salli alâ Muhammed.” Türkçe anlamı şöyledir: (Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim sana hamd ederim. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şahadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum) der ve Peygamber s.a.v.e salavât getirir.)

568- “ Kul Allah’ın verdiği nimetin karşılığı olarak; elhamdülillah derse şükrünü eda etmiş olur. Eğer ikinci kez derse Allah sevabını yeniler. Üçüncü kez derse Allah günahlarını affeder.” ( Faydul kadir hadis no 7843)

569- “ Evim ile minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” ( Faydul kadir hadis no 7860)

570- “ Yanında çalışanın işini hafifletmenin karşılığını, kıyamet günü terazinde ecir olarak bulursun.” ( Faydul kadir hadis no 7899)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


571- “ Mümin bir topluluk avuçlarını açar, Allah’u Teâlâ’dan bir şey isterlerse, onu vermek Allah’a hak olur. İstediklerini ellerinin içine koyar.” ( Faydul kadir hadis no 7912)

572- “ Cibril (Cebrail a.s.)komşu ile güzel ilişki kurulmasını her fırsatta tavsiye ediyor. Öyle ki komşunun komşuya mirasçı olma hükmünü getirecek zannettim.” ( Faydul kadir hadis no 7913)

573- “ Allah, (Mümin) kulunun işlediği günahtan pişmanlık duyduğunu görürse, o af dilemeden onu affeder.” ( Faydul kadir hadis no 7945)

574- “Bu dünyadan (Süslü görkemli yaşam) bana ne, çünkü benim dünyadaki varlığım, binekli yolcunun, bir ağaç altında gölgelenip, ağaç ve gölgesini bırakıp gittiği zaman kadardır.” (Faydul kadir hadis no 7976)


(Yukarıdaki 7976 nolu hadisi şerifle ilgili yorum şöyledir: Peygamber s.a.v alçak gönüllü ve tevazu sahibi idi, daima sert kumaştan yapılmış sade giysileri tercih ederdi. Hz. Ömer Peygamber s.a.v.’in yabancı elçileri ve önemli kişileri karşılarken, görüntüsü güzel elbiseler giymesini isterdi. Pazarda satılan güzel bir elbise gördü ve “Ya Rasulullah bu elbiseyi satın al. Cuma günleri, bayramlarda ve elçileri karşılarken giyersin” deyince Rasulullah s.a.v. şöyle yanıt verdi: “Bu elbiseyi ahiretten ve Allah’ın rahmetinden nasibi olmayan bir adam giyer” buyurdu. Genellikle yünlü kumaştan yapılmış yamalı elbise giyerdi. Mübarek ruhunu da bu elbise içinde teslim etti. Bir gün Hz. Ömer Peygamber s.a.v.’i ziyaret etmişti. Odasına girdiğinde onu kuru bir hasır üzerinde yatmış vaziyette buldu. Yan tarafında, sert hurma yapraklarından yapılmış hasır iz bırakmıştı. Başının altında da dolgusu hurma ağacı lifi olan deriden bir yastık vardı. Örtüsüne bürünmüştü. Hz. Ömer peygamberin kilerine şöyle bir baktı. Yarım ölçek kadar arpa, başucunda da içinde az miktarda su bulunan bir tulum asılıydı. Hz. Ömer’in gözleri yaşla dolmuştu. Hz. Ömer’in hıçkırıklarına uyanan Peygamber s.a.v. “Hattab oğlu seni ağlatan nedir?” diye sordu. Hz. Ömer: “Nasıl ağlamayayım ey Allah’ın Resulü, şu hasıra bak, yan tarafında iz yapmış, kilerindekini de gördüm. Bir de şu Rumların Kayser’ine ve İranlıların Kisrası’na bakıyorum, serveti saman, debdebe ve ihtişam içindeler. Sen ise Allah’ın peygamberi ve has kulusun, sen istediğini elde edecek güce sahipsin”. Bunun üzerine Allah Resul’ü s.a.v. şöyle buyurdu: “Hattab’ın oğlu âhiretin bizim, dünyanın da onların olmasına razı olmaz mısın?”. Allah Resul’ü ashabına daima şöyle derdi: “Dünyadan alacağınız, bir yolcunun seyahate çıkarken aldığı azıktan daha fazla olmasın”. Abdullah bin Mesut r.a. bir rivayetinde anlatmaktadır: “Rasulullah s.a.v. bir gün hasırın üzerinde yatıyordu hasır yan tarafına iz yapmıştı. Uyanınca yan tarafını silmeye başladım ve: ‘Ey Allah’ın Resulü izin versen de şu hasırın üzerine vücudunu koruyan bir yatak sersek” dedi. İşte bu söze yanıt olarak Hz. Peygamber s.a.v. yukarıdaki 7976 nolu hadisi şerifi buyurmuştur. 7763 nolu hadisi şerifte bu hususa işaret etmektedir.)

575- “ Hiç kimse yoktur ki, ölümden sonra nedamet duymasın. Eğer iyilik ehliyse keşke daha çok iyilik yapsaydım diye nadim olur. Eğer şer kişi ise kötülüklerden sıyrılıp çıkmadığı için nadim olur.” ( Faydul kadir hadis no 7987)

(Yukarıdaki 7987 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi kişi ölüm sonrası mutlaka nedamet duyacaktır. Aslında Dünya hayatımızda da eyvahlar, nedametler, keşkeler ve acı olaylar karşımıza çıkabiliyor. Fakat bu tip acı olaylar, bir süre sonra insan hafızasında hiçbir zaman ilk gün ki tazeliğini korumaz. Aksi halde kişinin dünya yaşamı, üzüntü ve kederden dolayı ciddi bir şekilde yara alır. Dolayısıyla Cenabı Allah insanoğluna unutma duygusunu lütfetmiştir. Bu acıları bazen hatırlarız ama ilk günkü gibi yıkıcı olmaz. Bütün bu hususlar dünyamız için geçerlidir. Fakat esas olan ölüm sonrasına hazırlıklı olmaktır. Yukarıdaki hadisi şerifin ikinci bölümündeki nedamet olayı ölüm sonrasını kale almayanlar için geçerlidir. İşte asıl nedametler, eyvahlar, keşkeler orada başlayacaktır. Keşke Allah’a ve Peygambere itaat etseydik diyecekler, Allah’ım bizi buradan çıkar diye feryad edeceklerdir. Böyle kişiler için Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! Diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin, düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın (azabı). Zalimlerin yardımcısı yoktur.” (Fatır sûresi 37. âyet) Aklı başında olan her insan dünyaya neden ve niçin geldiğini oturup kendini sorgulamalıdır. Allah c.c. bana 70 - 80 sene ömür vermiş ama dünyaya neden geldiğimi niçin yaratıldığımı hiç düşünmedim, hadi yanıldım. Peygamber gönderdi hiç oralı olmadım, hadi yanıldım. Kuran-ı Kerim gönderdi yine yanıldım. Her gün beş vakit ezan işittim ve yanıldım. Cenaze namazlarını kıldım yine yanıldım. Diyorsam ve doğru yolu bulamadıysam orada Allah’tan yardım istemeye yüzüm olacakmı? Kuran’ı kerimdeki âyeti kerimeler şöyle buyurmaktadır: “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat sûresi 56. âyet) Diğer âyeti kerime şöyledir: “Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman; “Ah ne olur keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık” dediklerini bir görsen.” (Enam sûresi 27. âyet)

576- “ Kim ki İslâmî ilimler öğrenmek için evinden çıkarsa, o ilme hürmeten melekler ona evine dönünceye kadar kanatlarını gererler.” ( Faydul kadir hadis no 8024)

577- “ Kim ki bir fidan dikerse, o fidan yaşlanıp meyve veremez hale gelinceye kadar Allah o kişiye ecir yazar.” ( Faydul kadir hadis no 8035)

578- “ Herhangi bir Müslüman, yeşillik eker veya fidan dikerse onlardan yetişenleri kuşlar, insanlar, hayvanlar yerse, o kişi için sadaka olur.” ( Faydul kadir hadis no 8096)

579- “ Allah’a zikredilen bir ev ile Allah’a zikredilmeyen bir ev arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark gibidir.” ( Faydul kadir hadis no 8129)

580- “ Gaybın anahtarları beştir. Onu ancak Allah’u Teâlâ bilir. Yarın ne olacağını ancak Allah’u Teâlâ bilir. Rahimlerde ne olduğunu (ruh verilmeden önce)Allah’u Teâlâ’dan başka hiç kimse bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’u Teâlâ’dan başka kimse bilmez. Kişinin hangi yerde öleceğini Allah’u Teâlâ’dan başka kimse bilmez ve yağmurun ne zaman geleceğini Allah’u Teâlâ’dan başka kimse bilemez.” ( Faydul kadir hadis no 8190)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


581- “ Tevrat’ta da yazılıdır: Ömrünün uzun olmasını, rızkının bol olmasını isteyen akrabaları ile ilişkiyi kesmesin (ziyaret etsin)( Faydul kadir hadis no 8200 )

582- “ Kadınının (Yüce Allah’ın emrettiği yerin dışında)makatından ilişki kuran melundur.” ( Faydul kadir hadis no 8204 )

(Yukarıdaki 8204 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde konu edilen kadınlara yaklaşma biçimi şöyledir: Bu konu tamamen anne ve babanın çocuklarına yeteri kadar düzgün eğitim verememiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bunlar; Kötü çevre, çirkin alışkanlıklar edinmiş, iyi aile terbiyesi almamış çocukların davranış biçimleridir. Oysa çocuk, anne ve babaya Allah'ın bir emanetidir. Anne ve baba çocuklarının Allah ve Peygamber yolunda yetişmelerini sağlamalıdır. İslâm dinini emrettiği kuralların tamamını çocuğuna öğretmelidir. Aksi halde Allah indinde sorumlu olurlar. Evlenme çağına gelenleri ise dini bütün kişilerle evlendirmeli, evlilik kurallarını ve kadınlarına yanlış yaklaşım biçiminden kaçınmalarını, yatak hayatı konusunda da yeteri kadar bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Anne ve babanın yukarıdaki konuların dışında çocuklarına öğreteceği, eğiteceği daha birçok husus vardır. Bilerek veya bilmeyerek hataya düşmüş olanlar varsa, Yüce Allah bütün günahları affeder. Tövbe istiğfar eder, inşallah günahları affolur. Yüce Allah âyeti kerimede şöyle buyurmaktadır:“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin, çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Zümer sûresi 53.âyet)Peygamber s.a.v. hadisi şerifinde: “Günaha tövbe eden kişi, günahı işlememiş gibi olur.”)

583- “ Biriniz evinden camiye doğru çıktığında bir ayak sevap yazar diğeri günah siler.” ( Faydul kadir hadis no 8245 )

584- “Kıyamet, en çirkef ve hayâsız insanlar hayatta iken onların üzerine kopacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 8254 )

(Çünkü kıyamet; Lâilahe illallah diyen Müslümanların ruhları, Allah c.c. tarafından tatlı bir yel gelip alındıktan sonra kopacaktır.)

585- “ Kim İslamiyet’i kabul ederse önceki yaşantısından sorumlu değildir. Kim Müslüman olduktan sonra çirkin ameller işler ve öyle ölürse hem öncekinden hem de sonrakinden sorumlu olur.” ( Faydul kadir hadis no 8338 )

586- “ Kim sahipsiz ölü bir araziyi ihya ederse, onun için onda ecir vardır. Yetiştirdiklerinden yerse ona afiyet ve sadaka olur.” ( Faydul kadir hadis no 8345 )

587- “ Kendine ait olmayan bir şeyi kendine mal etmek isteyen bizden değildir. Kalacağı ateşten yerini kendi hazırlasın.” ( Faydul kadir hadis no 8372 )

588- “ Kim on iki yıl müezzinlik yaparsa ona Cennet vacip olur. Ezandan dolayı ona her gün altmış sevap yazılır. Gametten dolayı otuz sevap yazılır.”
( Faydul kadir hadis no 8377 )

589- “ Mümin günahlardan bir günah işlerse ve sonrada Allah’ının varlığı aklına gelirse Allah onu affetmek isterse affeder. Allah azab etmek isterse azab eder. Fakat Allah’ın affetmesi haktır.” ( Faydul kadir hadis no 8380 )

590- “ Medine de ölmek isteyen ölebilir. Bu niyetle kalır ve ölürse ona şefaat ederim.” ( Faydul kadir hadis no 8404 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …

591- “ Kim çalıntı bir malın çalıntı olduğunu bildiği halde satın alırsa o olaya ve onun günahına iştirak etmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8443 )

592- “Kimin ayakları Allah’ın rızasını almak için tozlanırsa, Allah ateşi ona yasak eder.” ( Faydul kadir hadis no 8486 )

(Ayak tozlanmasından kasıt Her şeyi Cenabı Allah rızası için yapmak, cihat etmek, camiye cemaat ile namaz kılmaya gitmek, hacca gitmek, ilim öğrenmek için yolculuk yapmak gibi.)

593- “ Kim çokça estağfirullah derse Allah onu türlü sıkıntıdan kurtarır, darlıktan aydınlığa çıkarır, hiç hesaplamadığı yerden rızık verir.” ( Faydul kadir hadis no 8508 )

594- “ Kim sarımsak ve soğan yerse bize yaklaşmasın. Camiye de yaklaşmasın, evinde otursun.” (Faydul kadir hadis no 8515 )
(Namazını evinde kılsın.)

595- “ Başınızdaki idareci size isyanı, kötülüğü emrederse ona itaat etmeyin.” ( Faydul kadir hadis no 8530 )

596- “ Kim Allah rızası için sadaka, hayır verirse Allah ona yedi yüz mislini verir.” (Faydul kadir hadis no 8542)

597-“ Kim kurbanının derisini satarsa kurban kesmemiş olur.” (Faydul kadir hadis no 8554)

(Kesim karşılığı bile olsa verilmez, çünkü kurban Allah rızası için kesilir.)

598- “ Kim annesinin ve babasının her konuda rızasını alırsa bütün güzellikler onun olur ve Allah onun ömrünü uzatır.” ( Faydul kadir hadis no 8560 )

(Yukarıdaki 8560 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki buyurduğu Allah hepimize nasip etsin. Yüce Allah, İsrâ sûresi 24. âyeti kerimenin Arapça aslındaki “Vegada Rabbuka” buyruğu, hikmetini bilemediğimiz sanki İlâhi bir yüksek mahkeme tarafından verilmiş bir karar olduğunu bildirmektedir. Aslında Allah’ın böyle bir karar ile kullarını muhatap almaya ihtiyacı yoktur. Fakat gerçek şudur ki anneyi babayı memnun etmek çok zordur. Çünkü anne ve baba çocuklarının eğitimi ve terbiyesi için kırıcı olabilirler, ağır konuşabilirler ve onların gözü ile o hâlâ küçüktür onların yavrusudur onu canlarından daha çok severler. Dolayısıyla Cenabı Allah bu kutsal saygı olayının yüksek öneme haiz olduğunu sıradan bir buyruk olmadığını Anne ve Baba haklarının ne kadar büyük bir değer taşıdığını müminlere ve asi kullarına böyle bir emir ile buyurmaktadır. Kuran-ı Kerim’de bu şekilde alınmış bir karar ile başlayan başka bir âyeti kerime yoktur. Anne ve baba yıllarca bize hizmet verdi gece gündüz demeden çocuğum en güzel makamlara sahip olsun iyilerle ailekursunlar düşüncesi ile bizlere kol kanat germişlerdir. Cenabı Allah bizleri annesine, babasına itaat eden ve onlara hizmet ederek rızasını kazanan kullarından eylesin. Kuran’ı kerimdeki Ayeti kerime şöyle buyurmaktadır:“Rabbin karar kıldı, ancak bana ibâdet edin, ana ve babaya iyi davranın, onların biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara üf bile deme, onları azarlama, onlara güzel sözler söyle, onları koruyarak üzerlerine kanat ger. Deki; Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirdiler ve korudularsa sende onları esirge diye duâ et.” (İsrâ sûresi 23.24. âyetler)

599- “ Kim yalnız Allah rızası için bir mescid bina ederse Allah onun için Cennette bir köşk bina eder.” ( Faydul kadir hadis no 8566 )

600- “ Kim ki alacak gücü olduğu halde (Modayı takip etmeyerek)Allah rızası için mütevazı giyimi tercih ederse, kıyamet günü, Allah ona bütün yaratıklarının gözü önünde der ki: Şu iman cübbelerinden birini seç ve giy.” ( Faydul kadir hadis no 8584 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


601- “ Kim bilerek namaz kılmaz ise inanmayanlara benzemiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8587 )

(Namazın farz olduğunu bildiği halde kılmaz ise günahkâr olur. Allah’tan af dilerde namazlarını kılmaya başlarsa Allah affedebilir. Fakat namaza veya Allah emirlerinden her hangi birine inanmıyor ise şirke girer. Şirk ise affedilmeyen günahların arasında yer alır.)

602- “ Kim üç defa üst üste Cuma namazını özürsüz olarak terk ederse, Allah kalbini mühürler.” ( Faydul kadir hadis no 8589 )

603- “ Kim üç defa üst üste Cuma namazını özürsüz olarak terk ederse, münafıkların arasına yazılır.” ( Faydul kadir hadis no 8590 )

(Yukarıdaki 8589- 8590 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Cuma namazları mutlaka kılınmalıdır. Cuma günü bütün günlerden daha hayırlıdır. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Cenabı Allah’ın kullarına bahşettiği sayısız lütuflarından biri de Cuma namazıdır. Cumayı diğer günlerden daha faziletli kılan husus ise cemaat halinde Cuma namazının kılınmasıdır. Cuma günü yapılan dualar çok makbuldür.
Cuma namazı Müslümanların bir araya gelerek tanışmaları, birbirlerine daha yakın olmaları ve kaynaşmaları için önemli bir vesiledir. Cuma günü okunan hutbeler, müminlere direk hitap etmek suretiyle uyarılarda bulunulması, iyiliklerin yaygınlaşması, kötülüklerin önlenmesi ve müminlerin dini konularda bilgi edinmeleri açısından çok değerlidir. Kuran-ı Kerimdeki Cuma suresi müminlere hitaben şöyle buyurmaktadır: “Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya (namaza) koşun; Alım satımı bırakın; Bilseniz, bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne yayılın, Allah'ın lütfundan rızık isteyin, Allah'ı çok anın ki saadete erişesiniz. Onlar bir kazanç veya bir eğlence gördüklerinde, seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler. De ki: Allah katında olan, eğlenceden de kazançtan da hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en iyisidir.” (Cuma süresi 9. 10. 11. âyetler) Yukarıdaki âyeti kerimede çalışmayı değil alış verişi bırakın buyruğu vardır. Çünkü çalışmayı bırakmak çok kolaydır fakat alım satımı alışverişi bırakmak iş yerini kapamak çok zordur. Birinin elinde para diğerinin elinde ise mal veya hizmet vardır. Diğer sanayi kuruluşları ve imalatçıların işi kolaydır. Sıra ile bir veya iki kişi telefona bakmaları için bırakır, Cuma namazına giderler, gidenlere de nereye gidiyorsun diyen olmaz. Alışverişi bırakmak zordur. Müşterinin ve paranın kaçma durumu mevzu bahistir. Kapıyı kapayıp küçük bir yazıyla, biraz sonra geliyoruz cumadayız derse Yüce Allah’ın yukarıdaki âyeti kerimesine mazhar olmuş olur. Âyeti kerimelerde Cenâbı Allah; “Rızkı ben veririm” buyuruyor. Yani müşteriyi kaçırma korkusundan Cuma namazını terk eder kılmaz isen, Kuran-ı Kerim’deki en önemli buyruklardan birini terk etmiş olur. Yukarıdaki âyeti kerimede, Cuma namazı kılındıktan sonra Müslümanların yeryüzüne dağılıp, Allah’ın kendileri için takdir ettiği rızkı aralamaları emredilmektedir. Şu halde Cuma namazını kıldıktan sonra hemen işlerimizin başına dönerek rızgımızı aramalıyız. Âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir.” (Rad sûresi 26. âyet) Cuma namazını eda etmek üzere camiye giden müminlerin dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Buna göre, cumaya giderken temiz elbiseler giyilmeli, insanları rahatsız edecek hoş olmayan kokular giderilmeli, güzel kokular sürünmeli, hutbe okunurken susup dinlenmelidir. Çocuklarımızı da Cuma namazına getirmeliyiz ki camiden ve cemaatten uzak kalmasınlar. Yukarıdaki hususların tamamı Yüce Allah’a iman edenler ve dünyanın zevkini sefasını kale almayan müminler için geçerlidir. Çünkü onlar ahirette Cenabı Allah’ın cennetini kazanacaklarını çok iyi biliyorlar. Âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Allah müminlerin mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe sûresi 111.âyet) Diğer taraftan “Bütün bunlar saçma ben inanmıyorum, bunlar eskilerin uydurmasıdır.” vs. diyenler de vardır. Böylece dünyanın konforu, zevki, sefası ve tüm güzellikleri onların olur. Dünya bazılarına geçici cennet bazılarına da dar olur. Onlara yasak yoktur, onlar Allah’tan değil yalnız güvenlik güçlerinden korkarlar, haramları kendilerine göre yorumlayıp helâlleştirirler. “Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar.” (Enam sûresi 25. âyet) Hadisi şerif ise şöyle buyuruyor: “Dünya müminin tutuk evidir. Kâfirin Cennetidir.”)

604- “ Her sabah yedi adet hurma (Acva adındaki Medine hurması)yiyen kişiye ne zehir ne de sihir dokunmaz.” ( Faydul kadir hadis no 8594 )

605- “ Kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu gibi namaz kılarsa geçmiş günahları af olur.” ( Faydul kadir hadis no 8606 )

606- “ Kim ki kendi yönetiminin dışında başka yabancı bir yönetimi benimserse bağlı bulunduğu İslam halkasını çıkarmış olur.” ( Faydul kadir hadis no 8611 )

607- “ Kim Allah rızası için hac yapar ve refesten (açık seçik müstehcenlik)uzak durur, fusuka (günah içinde hayat sürmek)girmez ise anasından doğduğu gün gibi evine döner.” (Faydul kadir hadis no 8626)

608- “ Kim hac veya umre yaparsa, ayrılırken veda tavafı yapsın.” (Faydul kadir hadis no 8627)

609- “ Benim ümmetimden sünnetim olan kırk hadisi ezberine alanı kıyamet günü şefaatime sokarım.” ( Faydul kadir hadis no 8637 )

610- “ Ümmetimden dilini ve iki bacağının arasındakini muhafaza eden Cennete girer.” ( Faydul kadir hadis no 8638 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Konu : Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


611- “ Emanetlere karşı gelen bizden değildir.” ( Faydul kadir hadis no 8646 )

( Müslümanlara farz kılınan namaz, oruç, zekât, hac gibi Yüce Allah’ın buyrukları bütün müminlerin üzerine emanettir. Bu emanetlere hakkıyla riayet etmeyen Allah’u Teâlâ indide sorumlu olur. Eğer inanmıyor ise şirke girer, şirk ise affedilmeyen günahların arasında yerini alır. İnanıyor da uygulamıyor ise büyük günah işlemiş olur. Dolayısıyla yukarıdaki hadisi şerif bu hususa işaret etmektedir.)

612- “ Kim ki insanlara doğru yolu gösteren ve hidayete yönlendirici çalışmalarda bulunursa alacağı ecir o yolu takip edenlerin ecri gibidir. Her birinin ecri azalmaz. Kim ki kötülüğe ve sapıklığa yönlendirici çalışmalarda bulunursa o kişinin alacağı günah o sapıklığa düşenlerin günahı gibidir. Onların günahı da hiç eksilmez.” ( Faydul kadir hadis no 8663 )

613- “ Kim kardeşine gıyabında dua ederse görevli melek âmin der. Aynısı da senin için olsun der.” ( Faydul kadir hadis no 8664 )

614- “ Benim adım anılırsa bana salavât getirin. Bana salavât getirene de Allah salat getirir.” ( Faydul kadir hadis no 8680 )

(Cenabı Allah’ın salavat getirmesi rahmet, mağfiret ve ecir vermesidir.)

615- “ Kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Gücü yetmez ise diliyle, gücü yetmez ise kalbiyle buğuz etsin. O da imanın en zayıfıdır.” ( Faydul kadir hadis no 8687 )

( Yukarıdaki 8687 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifin açıklaması şöyledir: Arapça da, “Emri bil maruf nehyi anil münker” İyiyi emretmek kötülüğü yasaklamak anlamına gelir. Ayrıca Kuran’ı kerimde bu konuyu içeren birçok âyeti kerime vardır. Bazıları şöyledir: “Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçtirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.” (Tevbe sûresi 71. âyet) “Kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Gücü yetmez ise diliyle, gücü yetmez ise kalbiyle buğuz etsin. O da imanın en zayıfıdır.” (Faydul kadir hadis no 8687) Bu mubarek hadisi şerif ve âyeti kerimeler, her müminin iyinin yanında yer almasını kötü olan her şeyden uzak kalmasını, yapanı da uyarmasını emretmektedir. Müslüman tanık olduğu her türlü uygunsuz toplumu rencide edici eylemlere karşı sessiz kalmamalıdır. Bana ne, neme lâzım, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, her koyun kendi bacağından asılır gibi sözler, Müminler için geçerli değildir. Böyle sözleri benimseyen toplumlar bir süre sonra yok olmaya mahkûm olurlar. Çevremde veya dünyanın diğer ucundaki olay beni çok, hem de pek çok birinci dereceden ilgilendirir. Hiçbir olay için “Bana ne” deme şansına sahip değilim. Analiz ederim, güzel bir olayı kabullenirim bendede olması için tüm çabamı gösteririm. Çirkin ise bana sıçramaması için tüm tedbirimi alırım ve yetkilileri bilgilendiririm. Bütün bunları Yüce Allah’ın ve Peygamberin rızası için yaparım. Beni sevsinler diye değil. Ayrıca ailemin ve neslimin geleceği benim için daima ön plan’da yerini alır. Örneğin, komşudaki yangın bana sıçramaz bana ne diyemem. Yanımdaki kavşakta sık sık kaza oluyorsa bana ne bize bir şey olmaz diyemem. Bazı densizlerin gözler önünde sergiledikleri çirkin ve hayasız görüntülerden bana ne benimkiler yapmaz diyemem. Bu konuda birçok örnek verebiliriz. Allah’ın bildiğini kuldan neden saklayım sözü ise rahat rahat İslâm’a aykırı davranalım diye İslâm’ın aleyhinde olanlar tarafından uydurulmuş bir sözdür. Örneğim gözünün içine baka baka ramazan ayında ben senin tuttuğu orucu tanımıyorum dercesine sokaklarda aleni oruç yemek sigara içmek gibi. Ayrıca bu uyduruk sözü, İslâm’a aykırı yaşamı tercih edenler benimsemedikleri konular için de sık sık kullanırlar. Açıkçası yolunu şaşırmış kişilerin, İslâm’a ve genel ahlâk kurallarına ters düşen davranışlar sergileyen kimselere doğru yolu göstermek, uyarmak her müminin üzerine düşen bir görevdir. Bu vazifeyi sadece din adamları yapmaz, müminlerinde yapmaları gerekir. “Emri bil maruf nehyi anil münker”’i Uygulamanın kuralları da vardır, her kişiyle muhatap olunmaz. Kişi insanlık dışı davranışlar sergiliyorsa, hidayeti için dua edilir. Söz anlayacak tipte birisi ise tatlı dille nazik bir şekilde kırmadan incitmeden yaptığının yanlış olduğu kendisine ifade edilir. Bunu da yapamaz ise içinden buğuz eder, oda imanın en zayıfıdır.Yüce Rabbim cümlemizi iyileri emrede ve kötülükleri yasaklayanlardan eylesin. Cenabı Allah müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v.’e Cennette komşu eylesin.)

616- “Beni rüyada gören, uyanık iken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez.” ( Faydul kadir hadis no 8690 )

617- “ Kim ki gönülden hüsnü niyet ile dua ederek üç kez Allah’tan Cennetini isterse Cennet der ki: Allah’ım onu Cennetine sok. Kim ki gönülden hüsnü niyet ile dua ederek üç kez Allah’tan Cehennemden azat olmasını isterse Cehennem der ki: Allah’ım onu Cehennemden azat et.” ( Faydul kadir hadis no 8728 )

618- “ Kim ki bir Müslüman’ın mahrem yerini kapatmasına neden olursa (Açmaması için tavsiyede bulunur, giyeceği yoksa satın alır, uyarır, örtünmesine yardımcı olur), ölüyü diriltmiş gibi sevap alır.” ( Faydul kadir hadis no 8740)

619- “ Kim ki Müslüman kardeşinin dünyada önceden yaptıklarını örterse (Yaymaz, açığa çıkarmaz), Allah’ta kıyamet günü onu setreder (Örter).” ( Faydul kadir hadis no 8741 )

620- “ Allah’a tövbe edip kim ‘Allah’tan başka ilah yoktur ve tektir’ diye şahadet eder ve ‘Muhammed Allah’ın Resulü’dür’ derse, o mümine Allah ateşi haram eder.” ( Faydul kadir hadis no 8772 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


621- “ Kim ramazan ayı orucunu tutarsa ve ardından da şevval ayından altı gün tutarsa bir yıl oruç tutmuş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8777 )

622- “ Kim Hac ayının arefe günü oruç tutarsa iki yıllık günahları affolunur. Bir yıl önceki ve bir yıl sonraki.” ( Faydul kadir hadis no 8781 )

(Yukarıdaki 8781 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde ve diğer hadisi şeriflerde buyurduğu gibi Zilhicce ayının ilk on günü ve özellikle Kurban bayramından bir gün önce arefe günü oruç tutmanın pek çok sevabı vardır, ancak arefe günü orucu, hac da arafatta olanlar için geçerli değildir, evinde bayram yapacaklar için geçerlidir. Çünkü Peygamber s.a.v. 9484 nolu hadisi şerifinde arefe günü arafatta olanlara bu orucu yasaklamıştır.)

623- “ Bir yılın tamamını oruç ile geçiren kişi hiç oruç tutmamış gibidir.” (Faydul kadir hadis no 8784 )

(Yukarıdaki 8784 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki oruç nafile yerine geçmez. Çünkü mümin kişi oruç tutmakla bütün görevlerini yerine getirmiş olmaz. Helâl yollardan ailesine iyi bir gelecek, çocuklarına dini ile birlikte genel kültür ve her konuda eğitimlerini sağlayarak topluma kazandırmak zorundadır. Onların her türlü hal ve davranışlarından anne ve baba bir yaşa kadar Yüce Allah indinde sorumludur. Bütün bu güzel hasletler yalnız ahiretine hizmet veya yalnız dünyasına hizmet ile olmaz. Her hususta dengeli ve mantıklı olunması gerekir.)

624- “ Kim bayram namazından önce kurban keserse, kendi nefsi için kesmiş olur. Kim namazdan sonra keserse, kurbanını kesmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8826 )

625- “ Allah der ki: Benden samimi olarak şehit olmayı talep edene veririm. Şehitlik olayı olmasa da. (Yatağında ölse bile.) .” ( Faydul kadir hadis no 8836 )

626- “ Kim bir hasta ziyaret ederse, dönünceye kadar Cennet yolunda yürümüş gibi olur.” ( Faydul kadir hadis no 8842)

627- “ Kim evine, kendine, çocuğuna veya eşyasına, gözden(nazardan) koruması için boncuk, nal, cisimli yaratık ve benzeri şeyler takarsa şirke girer.” ( Faydul kadir hadis no 8857 )

(yüce Allah’a ortak koşmuş olur)

(Nazardan ve gözden korunmak için, Muavvuzeteyn yani kul euzu birabbil felak ve kul euzu birabbin nas süreleri okunur veya Peygamber s.a.v.’in buyruğu olan nazar duası okunur. Nazar duası şöyledir: “Bismillahi urgiyke vallahu yeşfiyke minkülli dain yeetike min şerrinneffasati fil ugad vemin şerri hasidin iza hased.” Bu dua üç kez okunur.)

628- “ Kim hile yaparsa (Aldatırsa), bizden değildir.” ( Faydul kadir hadis no 8879 )

629- “ Kim bir oruçluya iftar ettirirse, oda oruç sevabı alır. Oruçlunun da sevabı eksilmez.” ( Faydul kadir hadis no 8889 )

630- “ Kim ihlâs ile ‘lailaheillallah’ derse (Ve gereğini de yaparsa) Cennete girer.” ( Faydul kadir hadis no 8896 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


631- “ Kim ki ‘sübhanallahil aziym ve bihamdihi’ derse onun için Cennette bir hurma ağacı dikilir.” ( Faydul kadir hadis no 8897 )

632- “ Kuran’da olmayan bir hususu, varmış gibi gösteren, ateşteki yerini hazırlasın.” ( Faydul kadir hadis no 8898 )

633- “ Kim ramazan orucunu iman ve ihlâs ile tutarsa geçmiş günahları af olur.” ( Faydul kadir hadis no 8901 )

634- “ Kim kadir gecesini iman ve ihlâs ile ihya ederse geçmiş günahları af olur.” ( Faydul kadir hadis no 8902 )

635- “ Kimin son sözü ‘Lâilaheillallah’ olursa Cennete girer.” ( Faydul kadir hadis no 8965 )

636- “ Kim bilerek benim olmayan bir sözü söylerse ateşteki yerini hazırlasın.” ( Faydul kadir hadis no 8993 )

637- “Kim ki iki rekât sabah namazını (Vaktinde)kılamaz ise güneş doğduktan sonra kılsın.” ( Faydul kadir hadis no 9029 )

638- “ Herkes yaşadığı şekle göre ölür. Ve aynı yaşam şekli ile dirilir.”( Faydul kadir hadis no 9036 )

(Yani dünyadayken tercih ettiği yaşam şekli ile Yüce Allah’ın huzuruna çıkacaktır.)

639- “ Kim ki zalimin zalim olduğunu bildiği halde ona destek olur, onun yanında yer alırsa İslam’dan çıkar.” ( Faydul kadir hadis no 9049 )

(Zulüm: Geçici olarak dünya gücünü elinde tutan bir gurubun diğerine baskı yaparak kendi istek ve arzularını zorla dikte etmeleridir. Zor kullanarak ve baskı yaparak bazı temel hakların gasp edilmesi gibi uygulamaları içerir.Zulüm’e muhatap olanlar, genelde yoksullar, kendilerine ters düşen siyasetçiler daha ziyade dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler ve diğerleridir. Zalimlere yardım edenler onların yanında yer alanlar ve onlara alkış tutanlar, zalimlerin yaptıkları zulümlerden, Yüce Allah indinde sorumlu oldukları gibi yukarıdaki hadisi şerifte buyurduğu gibi İslam’ın dışına çıkarlar. Kuran-ı Kerim’de bu konularla ilgili birçok ayeti kerime vardır. Bazıları şöyledir: “Allah'ın lâneti Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkâr eden zalimleredir.” (Araf Süresi 44. ayet) Diğer âyeti kerime ise: “Zalimlere kazandıklarınızın karşılığı (Olan azabı) tadın denir.” (Zumer Süresi 24. âyet.)

640- “ Kim ki vitir namazını kılmadan yatarsa veya unutursa hatırlayınca kılsın.” ( Faydul kadir hadis no 9054 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


641- “ Kim namazını unutur veya uyur da kalkamaz ise bu namazın kefareti, hatırlayınca kılmasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 9059 )

642- “Kim oruçlu iken oruçlu olduğunu unutur yer ve içer ise oruca devam etsin. Onu yediren ve içiren Allah’tır.” ( Faydul kadir hadis no 9061 )

(Ramazan orucunu, kaza oruçlarını ya da nafile oruçları tutarken bilmeden, unutarak yemek içmek orucu bozmaz Aklına gelince yemeyi içmeyi bırakır ve oruca devam eder)

643- “ Aşure günü (Muharrem ayında),kim ailesine (Ev halkına) nafaka verirse(Sevinecekleri bir yardım), Allah ona o yıl geniş bir rızık verir.” ( Faydul kadir hadis no 9075 )

(Bilindiği gibi Muharrem ayı hicri takvimin birinci ayıdır. Muharremin onuncu günü ise aşure günüdür. Aşûre orucu da Muharrem ayının onuncu günü tutulur. Fakat bu orucu önden bir gün 9 ve 10’uncu günler yahut sondan bir gün 10 ve 11’nci gün oruç tutulması daha sevaptır. Aşure orucu çok önemli bir oruçtur, sayısız faydaları sevapları vardır. Ayrıca aşure günü önemli bir tarihtir. Bu günde dünya birçok olaya şahit olmuştur. Bazıları şöyledir: İbrahim a.s.’in ateşe atılması, Yunus a.s.’mı yutan balığın sahile çıkarıp kusması, Hazreti İsa’nın doğumu ve göğe yükselmesi, Hazreti Musa’nın Kızıl denizi asası ile yararak karşıya geçmesi. Yakup a.s.’ın oğlu hazreti Yusuf’a kavuşması, hazreti Nuh’un tufanı, kerbelâ olayı yani hazreti Hüseyin’in şehit edilmesi gibi, daha bir çok olayın vuku bulduğu bir gündür. Ayrıca Aşure gününde aile reisleri evlerinde aileye cömert davranırlarsa rızıklarının bol olacağı yukarıdaki hadisi şerifte bildirilmektedir.)

644- “ Yeryüzündekilere merhamet etmeyene semadakiler de merhamet etmez.” ( Faydul kadir hadis no 9092 )

645- “ Kim merhamet etmez ise ona merhamet edilmez. Kim affetmez ise o affedilmez. Kim tövbe etmez ise ona tövbe ettirilmez.” ( Faydul kadir hadis no 9094 )

646- “ Kim dünyada, hayırlı ve salih ameli çoğaltır ise (bu ameller) ona ahirette faydalı olacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 9097 )

647- “ Kim Cennete girerse, üzüntüsü olmayacak, bütün nimetleronun olacak, giysilerinde leke dahi olmayacak, hep genç kalacaktır .” ( Faydul kadir hadis no 9101 )

648- “ Kim bana iki sakalı arasındakilere (Çenekemikleri, ağzı ve dilini çirkin sözlerden)ve iki bacak arasındakilere (Tenasül organlarını haramlardan korur ise) garanti verirse, bende ona Cenneti garanti ederim.” ( Faydul kadir hadis no 9109 )

649- “ Miskine vermek (fakire sadaka), çirkin ölümü önler.” ( Faydul kadir hadis no 9113 )

650- “ Allah’ın sevgili kulları kıyamet günü yakuttan döşenmiş sandalyelerde Allah’ın arşı etrafında olacaklardır.” ( Faydul kadir hadis no 9167 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


651- “ Hac ve umreye niyet eden kadın yüzünü kapamaz, ellerine eldiven giymez.” ( Faydul kadir hadis no 9177 )

652- “ Kur’anın ayetlerinden şüphe eden küfre girer.” ( Faydul kadir hadis no 9187 )

653- “ Kişi (Dünyada ve ahirette) sevdiği ile beraberdir.” ( Faydul kadir hadis no 9191 )

(Yukarıdaki 9191 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Kişi dünyada iken Yüce Allah’ı sevenleri Allah için severse, Allah düşmanlarını da Allah için yerer, sevmez ve kınar ise âhirette de sevdikleri ile beraber olacaktır. Buyruğunda mutlaka bir hikmet vardır. Çünkü mümin kişi dünyadaki yaşam biçimini hal ve hareketlerini Yüce Allah’ın ve Hazreti Peygamberin emir ve buyruklarına göre tanzim etmektedir. İmanın esası olan, “Hubbu fillâh, buğzu fillâh” Türkçe anlamı ise ‘Allah Teâlâ için sevmek, Allah Teâlâ için buğuz etmektir. Hadisi şerifler şöyle buyurmaktadır : “Hubbu fillah buğzu fillahtır.” (Ebu Davud). Diğer hadisi şerifte; “İmanın temeli Müminleri sevmek İslâmiyet’i yerenleri (din düşmanlarını) sevmemektir.” (İmamı Ahmed). Allah’u Teâlâ, Hz. Musa’ya sordu: “Ya Musa, benim için ne yaptın?” Dedi ki: “Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim, zikrettim.” Dedi ki: Musa, kıldığın namazlar, seni Cennete kavuşturacak yoldur, kulluk vazifendir. Oruçların, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekâtlar, kıyamette sana gölgelik olur. Zikirlerin de, sana kıyamette ışık olacaktır. Bunların hepsinin faydası sanadır senin içindir. Benim için ne yaptın?”. Dedi ki: “Ya Rabbi, senin için ne yapmam gerekir bana bildir.” Allah’u Tealâ dedi ki: “Dostlarımı benim için sevdin mi, düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi (buğz ettin mi - kınadın mı)?” Böylece Musa aleyhisselâm, Yüce Allah’a sevgili kul olmak için en kıymetli amelin, “Hubbu fillâh, buğzu fillâh” olduğunu anladı. Peki neden Hubbu fillah? Aslında Hubbu lillah olması gerekir. Bu konuyu şöyle izah edebiliriz: Yukarıdaki mübarek buyruğun Türkçe mealinin esas anlamını tam olarak bulamıyoruz, çünkü bazı Arapça kelimelerin karşılığı ancak tarif ile anlaşılabilir. Kuran’ı kerim dili olan Arapça’nın belâğati ve özlü ifade üslubunda bazen bir tek harf kelimede farklı anlam ifade edebiliyor. Yukarıdaki buyruk lillah olsaydı, Hz. Musa’nın yukarıdaki yanıtı gibi, Ya Rabbim, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim, zikrettim. Dediği gibi olurdu. Yani müminlerin yaptıkları genel ibadetler kapsamına girer ve herkesin görüşüne ve bilgisine açık olan ibadetlerden olurdu. Peki Arapça aslında fillah oluşu nedendir? Fillah özel anlamına gelir yani Allah için yapılan özel herkesin görüşüne açık olmayan ibadetlerdir. Arapça’da fi, İçinde demektin yani herkesin görüşüne kapalı saklı manasına gelir. Peki cenabı Allah için özel fillah ibadetler nelerdir? Yüce Allah’ın farz kıldığı buyrukların dışında, Dünya yaşamındaki her adımını ve inisiyatifini Allah rızası için kullanmaktır. Örnek verecek olursak, Ben filanca marketin sahibini çok seviyorum, neden? Çünkü Allah’ın rızasın gözettiği için marketinde Allah’ın rızasına ters düşen ürünleri satmıyor. Peki bu market sahibi benim cebime her gün açıktan paramı koyuyor hayır. Ben onu fillah için seviyorum. Bana yakın olan şu iş yeri Allah rızasına aykırı davrandığı için onu kınıyorum (buğz ediyorum), Alış veriş için daha uzaklara gidiyorum. Bunu da fillah için yapıyorum. Evimdeki sofra artıklarını buzlukta saklıyorum. Pazar günü veya münasip bir zamanda yolumun üzerinde veya gittiğim yerde onlarla aç hayvanları doyuruyorum. Ekmek dahil bunları çöpe atanlara da buğz ediyorum, kınıyorum. Allah’u tealâ gece namazını farz kılmamıştır. Fakat bu namaz çok değerlidir kılarsan Allah için özel fillah olur. Ay ve yıl içinde bazı oruçları faz kılmamıştır. Bu oruçlar tutulursa Allah için yine özel fillah olur. Bu konularda bir çok örnek verilebilir. Yine konumuzla ilgili olarak Peygamber s.a.v.’e gelen bir sahabe dedi ki: Ya resul Allah ben seni çok seviyorum. Evime gidince seni özlüyorum tekrar görmek istiyorum, geliyorum ve seni görüyorum. Fakat Cennette senin makamın ayrı olacaktır, bende eğer Cennete girersem benim yerim de ayrı olacaktır. Seni çok özleyeceğim. Seni nasıl görebilirim? Resul Allah s.a.v bu soruya yanıt vermemiş bir süre sessizce beklemiştir. Peygamber s.a.v.’e vahiy geleceği zaman yüzünün rengi değişirmiş ciddi ve heybetli olurmuş bulundukları ortamda bir takım değişiklikler meydana gelirmiş. Ağırlık çöker ve bazı sesler oluşurmuş. Yine aynı ortam oluşmuş ve Cebrail a.s. Şu Mübarek âyeti kerimeyi Peygamber s.a.v.’e getirmiştir. “Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, (Cennette) Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve Salih kişilerle beraberdir (Olacaklardır). Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa sûresi 69. âyet) Demek oluyor ki, kişi dünyada iken Allah için sevdiği kişi ile ahirette de beraber olacaktır. Ya bu kişi dünyada iken Yüce Allah’ın buyruklarını sevmeyen inkâr eden veya hafife alan kişileri sevdi ve onların yanında yer aldıysa, o takdirde ahiretteki beraberlikleri ne kötü bir beraberlik olacaktır. “O gün zalim kimse ellerini ısıracak: “Eyvah!” diyecek, “keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım. Eyvah!” diyecek, "keşke falancayı dost edinmeseydim.” (Furkan süresi 27. 28. âyetler) Yukarıdaki olayda olduğu gibi Hazreti Musa a.s. Cenabı Allah ile Vahi veya perde arkası yolu ile en çok konuşan peygamberdir. Yaklaşık Kuran’ı kerimdeki 18 adet ayeti kerimede direk olarak yüce Allah ile konuşması yer almaktadır. “Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu.” (Nisa sûresi 164.âyet) “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir.” (Şura sûresi 51.âyet) Yüce Rabbim hepimizi Kuran ve peygamber yolundan ayırmasın.

654- “ Takva üzerine kurulan mescid benim bu mescidimdir.” ( Faydul kadir hadis no 9204 )

655- “ En güzel koku misk kokusudur.” ( Faydul kadir hadis no 9205 )

656- “ Müslüman kişi, müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kişidir. Mümin kişi ise, insanların mallarını ve canlarını emanet ettiği kişidir.” ( Faydul kadir hadis no 9207 )

657- “ Ölen kişi öldüğünde, üzerinde hangi elbise varsa kıyamet günü o elbise ile dirilecektir.” ( Faydul kadir hadis no 9248 )

(İhramlı iken öldüyse veya giyinik çıplak, deniz kıyafeti ya da uygunsuz bir kıyafet ise o elbise ile ahirette Yüce Allah’ın huzuruna çıkar.) Kuran’ı kerimdeki ayeti kerime şöyle buyurmaktadır; “Ölüm bize bu haldeyken geldi çattı derler.” (Müddessir süresi 47. âyet)

658- “ Ölen kişinin arkasından ağıt yakılırsa (ağlamak, bağırmak, dövünmek),o kabirde azap görür.” ( Faydul kadir hadis no 9250 )

659- “ Peygamber (s.a.v.) Cennette, şehitler Cennette, yeni doğan çocuk ölürse Cennette, diri iken gömülenler Cennettedir.” ( Faydul kadir hadis no 9310 )

660- “ Müminlerin içki içilen sofraya oturmaları yasaktır.” ( Faydul kadir hadis no 9381 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


661- “ Haram olan her şey ile tedavi yasaktır.” ( Faydul kadir hadis no 9387 )
(İçki, uyuşturucu, necaset, zehir, domuz eti gibi.)

662- “ (Peygamber s.a.v.) Ayakta su içmeyi ve yemek yemeyi yasakladı( Faydul kadir hadis no 9396 )

663- “ (Peygamber s.a.v.) Yemeğin üzerine ve suya üflemeyi yasakladı.” ( Faydul kadir hadis no 9437 )

(Yediği kaba veya içtiği bir içeceğe üflemenin zararlı kimyasal maddeler üretmesi söz konusudur.)

664- “ (Peygamber s.a.v.)Erkeklere altın yüzüğü yasakladı.” ( Faydul kadir hadis no 9460 )

665- “ (Peygamber s.a.v.)Arefe günü Arafatta oruç tutmayı yasakladı.” ( Faydul kadir hadis no 9484 )

(Mümin kişi arafatta değil evinde ise arefe günü oruç tutmanın birçok fazileti ve sevabı vardır. Fakat hac yapmak için arafatta bulunuyorsa Peygamber s.a.v. bu orucu yasaklamıştır. Yukarıdaki hadisi şerif bu hususa işaret etmektedir.)

666- “ (Peygamber s.a.v.) Cuma günleri (Nafile) orucu yasakladı.” ( Faydul kadir hadis no 9488 )

667- “ (Peygamber s.a.v.) Erkeğin iki kadın arasında yürümesini yasakladı.”
( Faydul kadir hadis no 9551 )

668- “ (Peygamber s.a.v.) Boynuzu kırık kulağı kesik hayvanların kurban edilmesini yasakladı.” ( Faydul kadir hadis no 9539 )

669- “ Mümin kişinin yorgunluğu veya sızlayan bir yeri, yaptığı yanlışların kefaretidir (Bedel ödeme).” ( Faydul kadir hadis no 9621 )

670 “ Allah için özel olan ibadet üçtür: Gazi olmak, hakkıyla hac yapmak, umre yapmak.” ( Faydul kadir hadis no 9624 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


671- “ Kişinin oğlu onun kazancıdır. Hem de en iyi kazancıdır (İhtiyacın varsa), onun kazandığından ye.” ( Faydul kadir hadis no 9630 )

672- “ Nuh’un (Nuh Peygamber a.s.)üç çocuğu var idi: Sam ve Ham ve Yafes.” (Faydul kadir hadis no 9635 )

673- “ Çevresindekilere yalanlar söyleyerek güldürmek isteyenlerin vay haline.” ( Faydul kadir hadis no 9648 )

674- “ (Müminler için)Babaya itaat Cennetin orta kapılarından Cennete giriştir.” ( Faydul kadir hadis no 9661 )

675- “ Vitir namazı haktır. Vitir kılmayan bizden değildir.” ( Faydul kadir hadis no 9663 )

676- “ Vesile Cennetin en yüksek derecesidir. Ondan daha üstün makam yoktur. Allah’a bana vesileyi vermesi için dua edin.” ( Faydul kadir hadis no 9674 )

677-“ Eğer başınızdaki (idareci) ehil ise dininiz için ağlamayın (İslam dini). Fakat ehil değil zalim ise ağlayın (dininize sahip çıkın).” ( Faydul kadir hadis no 9728 )

678- “ Evlerinizi kabir haline getirmeyin. Evlerinizde de namaz kılın.” ( Faydul kadir hadis no 9732 )

679- “ Ölümü temenni etmeyin.” (Faydul kadir hadis no 9736)

680- “ Kısır ve yaşlı kadınlar ile evlenmeyin. Çünkü (kıyamet günü) ümmetimin çokluğu ile övünürüm.” ( Faydul kadir hadis no 9775 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


681- “ Kadın yolculuğa veya hacca yanında kocası veya nikâh düşmeyen biri ile çıkabilir. Kadın evinde yalnız ise eve, bir yabancı erkek yanında kadının kocası veya nikah düşmeyen biri ile ancak girebilir.” (Faydul kadir hadis no 9781 )

682- “ Horozu kötülemeyin. Çünkü o namaz vakitlerini belirler ve sabah namazına uyandırır.” ( Faydul kadir hadis no 9786 )

683- “ Ne dövme yapın ne dövme yaptırın.” ( Faydul kadir hadis no 9806 )

684- “ Kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutmasın.” ( Faydul kadir hadis no 9815 )

685- “ Kadınlarınızı dövmeyiniz. ” ( Faydul kadir hadis no 9819 )

686- “ Öfkelenme.” ( Faydul kadir hadis no 9835 )

687- “ Kıyamet ancak ‘lailaheillallah’ diyen kimse kalmayınca kopacak.” ( Faydul kadir hadis no 9849 )

688-“ Kuran’a abdestsiz dokunma.” ( Faydul kadir hadis no 9866 )

689- “ Sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kılınmaz. İkindi namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmaz.” ( Faydul kadir hadis no 9893 )

(Nafile namaz hariç ikindi namazı gecikmiş ise kılınır)

690- “ Kuran’daki Fatiha suresini namazda okumayan namaz kılmış olmaz.” (Faydul kadir hadis no 9894)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Sahih Hadisi Şerifler …

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : Sahih Hadisi Şerifler …


691- “ Abdestsiz namaz kılan namaz kılmamış sayılır. Besmelesiz abdest alan abdest almamış sayılır.” ( Faydul kadir hadis no 9895 )

692- “ Yemek hazır iken namaz kılınmaz. Küçük ve büyük tuvaletine sıkışık vaziyetteyken namaz kılınmaz.” ( Faydul kadir hadis no 9896 )

693- “ Nikâh ancak(evlenecek kişinin) başında bir büyüğü ve iki şahit ile yapılır.” ( Faydul kadir hadis no 9926 )

694- “ Hiç biriniz beni çocuğundan babasından bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kâmil bir mümin olamaz.” ( Faydul kadir hadis no 9939 )

(Yukarıdaki 9939 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Dünyada ve çevremizde yaşayan her türlü yaratıktan daha çok sevmeliyiz. Kuran-ı Kerim’deki âyeti kerimede bu hususa işaret etmektedir. “Peygamber müminlere, kendi nefislerinden daha üstündür. Onun eşleri onların anneleridir.” (Ahzab süresi 6. âyet)

695- “ Kendin için istediğini, mümin kardeşin için de istemediğin müddetçe kâmil bir mümin olamazsın.” ( Faydul kadir hadis no 9940 )

696- “ Evinde hurması olan ev halkının karnı acıkmaz.” ( Faydul kadir hadis no 9953 )

(Yani birkaç hurma yerse günlük kalorisini alır.)

697- “ Cimrilik, hastalıkların en kötüsüdür.” ( Faydul kadir hadis no 9512 )

698- “ Mümin kendini iki kez aynı delikten sokturtmaz.” ( Faydul kadir hadis no 9985 )

699- “ Âdemoğlu yaşlanır fakat beraberinde ikisi genç kalır: Hırs(mal mülk sevgisi)ve emel.” (Faydul kadir hadis no 10025 )

(Uzun ömür, genç kalmak, dünya ve şehvet.)

700- “ Üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Sen yine muhtaç yakınlarından başla.” (Faydul kadir hadis no 10027)

(Sadaka ve yardım konusu ile ilgili.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 
Üst Alt