Sahih Hadisi Şerifler

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 20 (191-200)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 20 (191-200)

191- “ Önce anneye, sonra anneye, sonra anneye, sonra babaya, sonra akrabalara, sonra diğer akrabalara.” ( Faydul kadir hadis no 1650 )

(Üç kez anne sonra baba buyruğu bize annenin çocukları üzerindeki hak ve hukukunun çokluğuna işaret etmektedir. Gerek emzirme gerekse alt üst bakımını, hastalığını, sağlığını, yemesini ve içmesini yıllarca üstlenerek uykusuz kalmıştır. Anne, babaya oranla çocukların üzerinde daha fazla (hizmette) hak sahibidir. Burada esas olan hem annenin hem de babanın çocukları tarafından sevilip sayılmalarıdır. Yüce Allah’ın rızasını almak için, Kuranı Kerimdeki anne ve baba hakkı ile ilgili buyrukları yerine getirmektir. Onlara karşı hürmetkâr, saygılı, kibar ve nazik davranmak çocukların başlıca görevlerinden birisidir. Anneye hizmet, ilâhi buyruklara ters düşmemek kaydıyla da babaya itaattir. İlerdeki 4460 ve 9661 nolu hadisi şerifler ise bu hususlara işaret etmektedir.) Kuran’ı Kerimdeki âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: (Rabbin karar kıldı, ancak bana ibâdet edin, ana ve babaya iyi davranın, onların biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara üf bile deme, onları azarlama, onlara güzel sözler söyle, onları koruyarak üzerlerine kanat ger.) (İsrâ sûresi 23.âyet) Hadisi şerif ise şöyle buyuruyor : (Cennet annelerin ayakları altındadır.)

192- “ Allah bidat sahibinin (İslâm dinini, bilerek veyaçıkar için sapıttıranın) tövbesine yasak getirmiştir.” ( Faydul kadir hadis no 1663 )

193- “ Allah’u Teâlâ bir kulunu sevdiyse Cibril’i (Cebraili a.s.) çağırır ve der ki: “ Ben şu kulumu sevdim. Sen de onu sev” Cibril de sever. Sonra (Cibril) semaya çağrı yapar der ki “ Allah şu kulunu seviyor siz de sevin” Sema ehli de sever. Sonra yeryüzü de kabul eder. Eğer bir kula buğuz ederse, Cibril’i çağırır ve der ki : “Şu kuluma buğuz ettim.” Cibril de ona buğuz eder. Sonra (Cibril) sema ehline çağrı yapar, “ Allah’u Teâlâ şu kula buğuz etti. Siz de buğuz edin” Ve buğuz ederler. Sonra bu buğuz yeryüzüne iner.” ( Faydul kadir hadis no 1673 )

194- “ Allah’u Teala size haram kıldığı şeylerden şifa vermez.” ( Faydul kadir hadis no 1773 )

(Yüce Allah’ın haram kıldığı her şeyden, müminler şifa bulamaz. Örneğin: İçki (alkol), uyuşturucu, necaset, zehir, domuz eti gibi.)

195- “ Allah’u tealâ’nın, size zekâtı farz kılmasının nedeni, ancak geri kalan mallarınızın temizlenmiş olması içindir. Mirası da sizden sonrakiler için ailenize farz kılmıştır. Size kişinin hazinesinin ne olduğunu haber vereyim mi? Saliha bir kadındır, ona bakınca üzüntülerini gideren, onun istediklerini yapan, onun (Malını) yokluğunda muhafaza eden.” ( Faydul kadir hadis no 1774 )

196- “ Allah’u tealâ, bakıma muhtaç yaşlılık dışında, şifası olmayan hiçbir hastalık indirmemiştir. Size inek sütünü (ve mamulleri) tavsiye ederim çünkü onda ağaçların (bitkilerin) özünün birikimleri vardır.” ( Faydul kadir hadis no 1782 )

Yukarıdaki 1782 nolu Hadisi şerifindeki süt konusu ile ilgili Kuran’ı Kerimdeki âyeti kerime şöyle buyurmaktadır:((Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakilerden size içiririz. Onlarda sizin için birtakım faydalar daha vardır; ayrıca etlerini yersiniz.) (Muminin sûresi 21.âyet) Diğer âyeti kerime ise şöyledir: (Size onların karınlarındaki yiyeceklerin posası ile kan arasından (gelen) içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.)(Nahl süresi 66. ayet)

197- “ Allah’u Teâlâ yaratıklarını yaratınca, kendi kendine söz verdi. Şöyle buyurdu: (Müminleriçin)Benim rahmetim öfkemi yener.” ( Faydul kadir hadis no 1788 )

198- “ Allah’u Teâlâ yediği yemeye, içtiği suya hamd eden kulundan razı olur.” ( Faydul kadir hadis no 1795 )

199- “ Allah’u Teâlâ yolcunun üzerinden orucu aldı (Sonra tutmak üzere), namazı ise kısalttırdı.” ( Faydul kadir hadis no 1810 )

200- “ Allah’u Teâlâ paçaları (Elbisesi)yerde sürünen kişinin namazını kabul etmez.” ( Faydul kadir hadis no 1827 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 21 (201-210)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 21 (201-210)


201- “ Allah’u Teâlâ sizin tipinize (Mevkinize) ve malınıza bakmaz. Ancak sizin kalbinize ve amellerinize bakar.” ( Faydul kadir hadis no 1832 )

(Yukarıdaki 1832 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi,bizim dünyada iken yakışıklı olmamız, mal mülk sahibi olmamız veya sayın beyefendi oluşumuz, Yüce Allah’ın huzuruna vardığımız zaman, hepsi boş sıfır değer taşıyacaktır. Orada (ahirette) bizde aranan takvadır, müminler takva derecelerine oranla değer sahibidirler. Cenabı Allah’a dünyada ne kadar kul olabildik? Peygamber s.a.v.’e ne kadar ümmet olabildik? Kuran’ı Kerimi ne kadar sahiplendik? Bütün bunlar uygulama alanımız dâhilinde ise Allah’ın izni ile kurtuluşa ereriz. Değilse derhal tövbe etmeliyiz. Cenabı Allah bütün tövbeleri kabul eder. Yeter ki Cenabı Allah’a şirk koşmayalım.)

202- “ Allah’u tealâ her yüz yılın başında bu ümmetin dininden (Kitap ve sünnetten) yitirdiklerini yenilemek için (Dünyaya) birini gönderir.” (Faydul kadir hadis no 1845 )

203- “ Allah’u Teâlâ her hususta kolaylık ve şefkat göstereni sever.” ( Faydul kadir hadis no 1864 )

(Tatlı sözlü olmak, alış verişte, ödemede kolaylık göstermek, hanımına, çocuklarına, varsa çalışanlarına karşı şefkatli davranmak.)

204- “ Allah’u Teâlâ kötü komşusundan eziyet gördüğü halde onun yaptığı eziyete katlanıp sabreden kişiyi sever. Ta ki birinin hayatı ölüm ile sonlanana kadar.” ( Faydul kadir hadis no 1877 )

205- “ Allah’u Teâlâ sizden üç hususta razı olur ve üç hususta hoşlanmaz (Kaçınmanızı ister). Razı olduğu hususlar: Ona ibadet etmeniz, hiçbir şeyde ona şirk koşmamanız, Allah’ın ipine birlikte sarılmanız, birbirinizden ayrılmamanız ve sizden olan başkanlarınıza itaat etmeniz. Hoşlanmadığı ise: Dedikodu, çok soru sormak, malını, paranı Allah’ın uygun görmediği yerlere harcamaktır.” ( Faydul kadir hadis no 1908 )

206- “ Allah’u Teâlâ (Fakire)verdiğiniz sadakayı alır ve onu sizin için tay’ı (At yavrusunu) beslediğiniz gibi büyütür(İşe yarar hale getirir). Ta ki bir lokmacık(Hayır)uhud dağı kadar olur.”(Ahirette böyle karşına çıkar.)( Faydul kadir hadis no 1920 )

207- “ Allah’u Teâlâ kıyamet günü der ki; Nerede benim celalimi ve azametimi sevenler, hiçbir gölgenin olmadığı bugün, onları kendi gölgemde gölgelendireceğim.” ( Faydul kadir hadis no 1927 )


208- “ Allah’u Teâlâ Cennet ehline der ki: Ey Cennet ehli derler ki; ‘Lebbeyk ve saadeyk(Emretemrini yapmakla mutlu oluruz). Allah der ki; Bundan (Cennetten) memnun musunuz? Derler ki; neden memnun olmayalım, bize hiçbir yaratığına vermediğini verdin. Allah der ki; Benim rıdvanım (Rızam) size helal olsun. Bundan böyle Cennetimin tüm nimetleri sürekli sizindir.” (Faydul kadir hadis no 1932 )

209- “Allah’u Teâlâ kıyamet günü der ki: Ey âdemoğlu hastalandım ziyaretime gelmedin. Dedi ki: Ya rabbim nasıl ziyarete gelirim. Sen âlemlerin rabbisin. Dedi ki; Bilmedin mi, filanca kulum hastalanmıştı ziyaretine gitmedin. Eğer bilseydin ki onu ziyaret etseydin, beni orda bulurdun. Ey âdemoğlu ben sana yemek verdim. Sen bana yemek vermedin. Dedi ki: Ey rabbim ben sana nasıl yemek verebilirim. Sen âlemlerin rabbisin. Dedi ki: Biliyorsun filanca kulum senden yemek istedi, vermedin. Eğer bilseydin, onu yedirseydin beni orda bulurdun. Ey âdemoğlu sana su içirdim, sen bana su içirmedin. Dedi ki: Ey rabbim, sana nasıl su içirebilirim ki, sen âlemlerin rabbisin. Dedi ki: Filanca kulum susuzdu ona su içirmedin. Eğer ona su içirseydin beni orda bulurdun.” ( Faydul kadir hadis no 1934 )

210- “ Allah’u Teâlâ gece yarısından sonra, dünyanın semasına kadar iner ve seslenir: İstiğfar eden var mı? Tevbe eden var mı? İsteği olan var mı? Dua edip isteyen var mı? Tan yeri ağarana kadar.” ( Faydul kadir hadis no 1941 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 22 (211-220)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 22 (211-220)

211- “ Yeryüzü (Toprak)her gün yetmiş defa seslenir: Ey âdemoğulları canınızın çektiği her şeyi yiyin, ben de sizin etlerinizi ve derilerinizi yiyeceğim.” ( Faydul kadir hadis no 1950 )

212- “ İslam dini garip geldi (Azdı sonra çoğaldı) ve garip gidecek. Sona kalan (Mümin) gariplere ne mutlu.” ( Faydul kadir hadis no 1951 )

(Çünkü Yüce Allah’ın dinine sımsıkı sarılacaklar birlikte küffara karşı kenetlenecekler başlangıçta olduğu gibi.)

213- “ Resim asılı veya gölgesi olan cisimli eve melekler girmez.” ( Faydul kadir hadis no 1960 )

214- “ Kişi uzun süre Cennet ehli amelini yapar sonra ateş ehlinin yaptıklarını yapar ve kendini ateş ehli olarak sonlandırır. Kişi uzun süre cehennem ehlinin yaptığı amelleri yapar sonra Cennet ehlinin yaptığı ameller ile kendini Cennetle sonlandırır.” ( Faydul kadir hadis no 1972 )

215- “ Cennette, kişi ağaçtan bir meyve koparırsa yerine hemen bir diğeri oluşur.” ( Faydul kadir hadis no 1976 )

216- “ Erkek kadının yüzüne sevgi ile bakar, kadın da ona sevgi ile bakarsa, Allah’u Teâlâ onlara rahmeti ile bakar ve karısının elini ellerinin içine alırsa, parmaklarının arasından günahları süzülerek dökülür.” ( Faydul kadir hadis no 1977 )

217- “ Mümin kişi doğduğu yerin dışında(Allahrızası için çıktığı)gurbette ölürse, kabirinden doğduğu yere kadar yol açılır oradan da Cennete kapı açılır.” ( Faydul kadir hadis no 1985 )

218- “ Kişinin ruhu kabz olunca, ölen kişi ruhunun gidişini gözleri ile takip eder.” ( Faydul kadir hadis no 2004 )

(Yukarıdaki 2004 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Ruhumuzu teslim ettiğimiz an gözlerimiz ruhumuzun gidişini takip eder çünkü göz perdemiz artık açıktır. Dolayısı ile ölen kişinin gözleri bir yerlere bakıyor olabilir. Peygamber Efendimiz s.a.v. bize ölen kişinin gözlerini kapatmamızı da buyurmuştur ve kendileri de uygulamışlardır. Böylece İnançlı ve inançsız insanların hayatı sona ermiş olacak ve Dünya hayatı rüyasından uyanmış olacağız. Keşke son vakit namazımı kılmış olsaydım diyeceğiz.) Müminler iyi ki İslamiyet’i yaşamışız diye sevinecekler. Münafıklar, Kafirler ve imansızlar; keşke dünyaya geri dönmek olsaydı da Allah, Kuran ve Peygamber yolunda olsaydık diyecekler.)

219- “ Güneş ve ay kişilerin ne ölümü ne de doğumu için tutulur. Onların tutulmaları Allah’ın ayetlerinden iki ayettir(Kudret ve azametine delâlet eden âyetlerdir). Allah bu tutulmalar ile kullarına korku salar. Bunları görürseniz tutulma namazı kılın. Tutulma bitinceye kadar Allah’a dua edin.” ( Faydul kadir hadis no 2016 )

(Güneş ve Ay tutulması esnasında, iki rekât namaz kılmak sünnettir. Bu namazda uzun sûre okumak ve tesbihatı çoğaltmak gerekir, tek başına veya cemaatle kılınabilir. Küsuf, güneş aydınlığının kısmen veya tamamen gizlenmesine, Husuf ise ayın aydınlığının bir kısmının veya tamamının gizlenmesine denir. Güneş tutulduğu zaman Küsuf namazı, ay tutulduğu zaman Husuf na­mazı kılınır. Bu durumlarda Müslümanlar genelde tutulmaların giderilmesi ve aydınlığa kavuşulması için cenabı Allah´a namaz kılarak dua ve niyazda bulunur.)

220- “ Şeytan dedi ki: Rabbim izzetine(Kudretine veşiddetine) yemin ederim ki senin (Muhlis kullarınhariç) bu kullarının ruhları cesetlerinde olduğu müddetçe ben onların yolunu şaşırtacağım. Rab (Yüce Allah) dedi ki: İzzetim ve celalim için ben de halen affa devam ettiğim gibi onlar istiğfar diledikçe onları affedeceğim.”
( Faydul kadir hadis no 2025 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 23 (221-230)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 23 (221-230)

221- “ Şeytan ezan sesini işitince seslice yellenerek kaçar, ezan bitince geri döner ve insanlara vesvese vermeye devam eder. Gamet sesini işitmemek için uzaklara kaçar, bitince döner vesveseye devam eder.” (Faydul kadir hadis no 2028 )

222- “ Şeytan âdemoğlunun damarında kanın dolaştığı gibi dolaşır.” ( Faydul kadir hadis no 2036 )

(Yukarıdaki Peygamber s.a.v.’in üç sahih hadisi şerifiyle ilgili açıklama şöyledir; Şeytan ve şeytanın başı iblis her yere kolaylıkla gidebilen ve istediği şekle girebilen Allah’ın yaratıklarından birisidir. Yüce Allah bütün varlıklardan Hz. Âdem’e secde etmesini istemiş hepsi secde ederek varlığını kabul etmedi. Fakat aslı cinlerden olan şeytanların başı iblis, gururlanarak ve kibirlenerek Yüce Allah’a karşı gelmiş ve secde yapmamıştır.Bu itaatsizliği yüzünden Allah'ın huzurundan kovulmuş kâfir ve lâin sıfatını da burada almıştır. Şeytanın insana olan ezeli düşmanlığı burada başlamıştır. Cennetten kovulan şeytanın işi gücü insanları doğru yoldan saptırmaktır. Yüce Allah’ın ve peygamber s.a.v.’in yasak kıldığı hususları güzelleştirerek süsleyerek bazı insanları kurduğu tuzaklara düşürmektir. Kuran ahlâkından uzaklaştırmak için her türlü çabayı gösteren bir mahlûktur. Bizim ebedi ve ezeli düşmanımızdır. Ayeti kerime şöyle buyurmaktadır:(Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı.) (Kahf süresi 50. âyet)

223- “ Kul kabire konunca ailesini, arkadaşlarını terk eder. Onu kabire getirenlerin ayak seslerini işitir. Ona iki melek gelir(Münker ve nekir). Derler ki: Bu adam Muhammed hakkında ne dersin? (Hz. Muhammed s.a.v.)Mümin kişi der ki: Ben onun Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şahadet ederim. Denilir ki: Ateşte kalacağın yere bak, fakat Allah seni o yerden uzaklaştırdı. Onun yerine sana Cennetteki şu yeri verdi. Ve o yeri görür, kabri yetmiş arşın genişler ve içinde güzel kokular ve yeşillikler oluşur. Kıyamet kalkış gününe kadar. Kâfir veya münafık kişiye denilir ki: Bu adam Muhammed hakkında ne dersin? (Hz. Muhammed s.a.v.) der ki: Bilmiyorum insanların dediği şeyi derim. Derler ki: Ne bildin, nede okudun (Kuranı) .Sonra demir bir mızrak ile iki kulağının arasına vurulur. Öyle bir çığlık atar ki konuşanların dışında her yaratık o sesi işitir. Sonra kabir öyle bir sıkıştırılır ki bedenindeki her şey birbirine karışır.” ( Faydul kadir hadis no 2072 )

224- “ Cuma günü gusül abdesti alan kişinin günahları, saçlarının arasından süzülerek akar.” ( Faydul kadir hadis no 2079 )

225- “ Fuhuş ve fuhuşun yanında yer alanın, Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. En iyi insan temiz ahlaka sahip insandır.” ( Faydul kadir hadis no 2082 )

(Fuhuş gerek erkek gerekse kadın aralarında nikâh kıyılmadan evlilik bağı olmadanki cinsel ilişki dahil Allah'a ve Kuran emirlerine aykırı davranmaktır. Âyeti kerimeler şöyledir: Zinaya yaklaşmayın. Şüphesiz ki o, iğrenç bir iştir ve çok kötü bir yoldur. (İsra sûresi 32. âyet) Bu konu ile ilgili birçok ağır âyeti kerimeler vardır. İsteyen Kuranı kerimden okuyabilir.) (nur sûresi 1.2.3.âyetler)

226- “ Hastalığı indiren, şifasını da indirmiştir.” ( Faydul kadir hadis no 2090 )

227- “ Gümüş ve altın kaptan yiyip içenin karnında cehennem ateşinin şırıltı sesi olur.” ( Faydul kadir hadis no 2092 )

228- “ Kalbinde Kur’an (hükümleri) ile ilgili bir şey olmayan kişi harabe eve benzer.” ( Faydul kadir hadis no 2093 )

229- “ Canlı yaratıkların heykellerini yapanlar, kıyamet günü azap görecekler ve onlara denilir ki: Hadi yarattığınızı diriltin.” ( Faydul kadir hadis no 2094 )

230- “ Müminlerin üzerlerini sıkıntılar üst üste dürter. Çünkü mümin kişiye isabet eden her musibet, bir diken parçası veya daha küçüğü veya bir hastalığın, karşılığı olarak Allah onu Cennette bir derece yükseltir ve hatalarından birisini siler.” ( Faydul kadir hadis no 2105)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 24 (231-240)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 24 (231-240)

231- “ Kadın ince, eğri, senin doğrultamayacağın bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Onunla o halde iken tatlı, zevkli bir yaşam sür (cenabı Allah’a ve peygambere inancı olması kaydı ile). Onu doğrultmaya kalkar isen onu kırarsın. Kırmak ise ayrılık olabilir.” ( Faydul kadir hadis no 2111 )

232- “ Kadın dini, malı, güzelliği için nikahlanır. Sen dindar olanını seç.”
( Faydul kadir hadis no 2114 )

233- “ Heykel olan (gölgesi olan) ve resim asılı eve Melekler girmez.” ( Faydul kadir hadis no 2126 )

(Her türlü canlıyı temsil eden insan veya hayvan resimleri ve cisimli gölgesi olan heykeller için geçerlidir.)

234- “ Ölüm korku verir. Eğer bir cenaze görürseniz ayağa kalkın.” ( Faydul kadir hadis no 2131 )

235- “ Ölen kişi, dirinin ağlamasından (Ağıt yakmasından) azap duyar.” ( Faydul kadir hadis no 2133 )

236- “ Ümmetim için en çok çekindiğim husus şudur: Ağzı laf yapmasını bilen, bilgili münafıktır.” ( Faydul kadir hadis no 2191 )

(Dünya hayatımızda zaman zaman böyle münafıklara şahit olmaktayız.)

237- “Kıyamet günü kişinin en çok nedamet duyacağı husus; Ahiretini dünyada basit bir şey için değişmiş olmasıdır.” ( Faydul kadir hadis no 2201 )

238- “ En iyi yemeğiniz ateş üzerinde pişendir.” ( Faydul kadir hadis no 2203 )

239- “ En değerli kurban semiz ve pahalı olandır.” ( Faydul kadir hadis no 2211 )

(Kurban derisini kesim karşılığı olarak bırakmak kesinlikle yanlıştır. Kesim ücreti ayrıca ödenir veya pazarlığa dahil edilir kurbanın derisi de güvenilir bir yere hayır olarak verilir.)

240- “ Cennetin en az sakinleri kadınlardır.” ( Faydul kadir hadis no 2215 )

(Çünkü bazı yaşlı kadınlar dahil dışarıda dikkat çekmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermektedirler. 1117 nolu hadisi şerif ise şöyle buyurmaktadır : (Cennete baktım gördüm ki (Dünyada iken) çoğu fakir kimselerdi. Cehenneme baktım gördüm ki çoğu kadındı.) Dolayısıyla yüce Allah kadınlarımıza, kızlarımıza hidayet versin de makyaj malzemelerini, parfümlerini kendi evlerinde kocaları için kullansınlar. Bazıları da dışarıda dar pantolondan, tayt giymekten, düşük kemer ile kasık, bel, göbek göstermekten, mini etekten, çirkin deniz kıyafetlerinden, vazgeçsinler de, Cenabı Allah’ın rahmetine ve hidayetine erişsinler. Fakat gerçek olan şudur ki; kesin dönüş yaparak Yüce Allah’a ve Hz. Peygamber’e sığınarak itaat eden kadınları, Cenâbı Allah cenneti ile ödüllendirecektir. Yüce Allah âyeti kerimede şöyle buyurmaktadır: (Allah mümin erkeklere ve mümin’e kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır.) (Tevbe Sûresi 72. âyet) Hurilerden daha güzel yaratılacak Cennetteki dünya kadınları, güzellikte o kadar ileride olacaklar ki bu kadınlar için 7406 nolu hadisi şerif şöyle buyurmaktadır: (Eğer Cennet kadınlarından birisi yeryüzüne teşrif etse yeryüzü misk kokusu ile dolar, onun parlaklığı da güneşin ve ayın ışığını yok eder.)Yani güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklığa ve cazibeye sahip olan bir kadın bundan daha güzel bir şeyi tahayyül etmesi mümkün değildir.

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 25 (241-250)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 25 (241-250)

241- “ Dünyada insanlardan en çok karnı tok gezen, kıyamet günü en çok aç kalan olacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 2217 )

(Faydul Kadir hadis kitabındaki açıklama şöyledir: Kıyamet günü bazı insanlar mahşerde açlıktan azap görecekler. Bazılarına da mahşerin özel beyaz ekmeği ile açlıklarını bastırmaları için izin verilecektir.)

242- “ Cennet ehli (Cennet nimetlerinden) yerler veiçerler, tükürmezler, küçük su dökmezler, büyük tuvalete çıkmazlar, (sümükleri olmadığı için) sümkürmezler. Yalnız yemekten sonra karınları doyunca küçücük geğirirler. Bu küçücük geğirme misk kokar. Terleri de misk kokusu gibidir, (bedenlerinin) terleri ile büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçları da giderilir. Sizin nefes alıp verdiğiniz gibi, yani hiç yorulmadan Allah’a tespih ve zikir ederler, hamd ederler.” ( Faydul kadir hadis no 2228 )

243- “ Cennet ehli üzerilerindeki cennet tabakalarındaki ğuraf’ları (sarayları) tepelerinde, doğudan batıya yıldızları seyredermiş gibi, aralarındaki fazilet farkını görürler.” ( Faydul kadir hadis no 2230 )

244- “ (Ahirette) Ateş ehli gemilerin bile yüzebileceği kadar gözyaşı dökerler. Kan ağlarlar.” ( Faydul kadir hadis no 2238 )

245- “ Allah için öncelikli olan (yakın olan mümin) ilk selâm verendir.” ( Faydul kadir hadis no 2248 )

246- “ Kıyamet alametlerinden ilki, güneşin batıdan doğmasıdır ve dâbbatul arzın insanlara görünmesi kuşluk vaktidir. Hangisi önce olursa diğeri de onu takip eder.” ( Faydul kadir hadis no 2251 )

(Yukarıdaki 2251 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Güneşin batıda doğması, semadan gelen alâmettir. Dâbbatul arz ise yeryüzünün alâmetidir. Dâbbatul arz ile ilgili Faydul Kadir hadis kitabındaki açıklama şöyledir: Dâbbatul arz, tüm hayvanlardan biraz benzerlik almıştır. Şöyle ki; Kafası öküze, gözleri domuza, kulakları file, boynu deve kuşu, boynuzu deve, göğsü aslana, rengi kaplana, kalça ve beli kediye, kuyruğu koça, ayakları deve ayaklarına benzediği ve her mafsalının arası da 12 kol boyu uzunluğunda olacağı bildirilmektedir.)

247- “ Kıyamet günü kula ilk sorulacak soru nimetlerdendir ona denilir ki: Senin bedenine sağlık vermedik mi? Ve sana soğuk su içirmedik mi?” ( Faydul kadir hadis no 2253 )

248- “ Kuran’da 30 ayetli ‘tebareke ellezi biyedihil mülk’ suresini (Faziletine inanarak) okuyan kişi af olununcaya kadar (ateşten çıkarılıncaya kadar) bu sûre onaşefaatçi olur.” ( Faydul kadir hadis no 2279 )

249- “ Cennet derecelerinin sayısı Kuran ayetlerinin sayısı kadardır, kim çok kuran okur da Cennete girerse derecesi yüksek olur.” ( Faydul kadir hadis no 2296 )

250- “ Cehennemde; Kâfir kişinin derisinin kalınlığı kırk iki arşın, azı dişinin büyüklüğü Uhud Dağı kadar, cehennemdeki oturma yeri, Mekke ile Medine arasındaki mesafe kadar olacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 2303 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 26 (251-260)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 26 (251-260)


251- “ Cennette bir kapı vardır ki, derler ki ona Reyyan, kıyamet günü o kapıdan çok oruç tutanlar girer. Onlardan başka kimse girmez. Denilir ki: Oruç tutanlar nerede? Kalkarlar ve oradan girerler. Girdikten sonra kapanır ve daha sonra hiç kimse giremez.” ( Faydul kadir hadis no 2312 )

252- “ Cennette odalar vardır ki, içinden dışarısı görünür. Allah’u Teâlâ o odaları yemek yedirene, tatlı söz söyleyene, orucu takip edene ve gece herkes uyurken gece namazı kılana (Teheccüt) hazırlamıştır.” ( Faydul kadir hadis no 2314 )

(Yukarıdaki 2314 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki köşklerle ilgili âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: (Fakat, Rablerinden sakınanlara, üst üste bina edilmiş köşkler vardır; altlarından ırmaklar akar. Bu, Allah'ın verdiği sözdür, Allah verdiği sözden caymaz.) (Zumer sûresi 20. âyet)

253- “ Cennette: su denizi (berrak ve temiz), Bal denizi (süzülmüş) ,süt denizi (tadı lezzeti değişmeyen) içki denizi (içenleri hoşnut eden lezzetli)vardır ve onlardan da nehirler ayrılır.” ( Faydul kadir hadis no 2316 )

254- “ Cennette bir ağaç vardır ki; Hızlı bir yarış binicisi o ağacın gölgesini yüz yılda kat edemez.” ( Faydul kadir hadis no 2318 )

255- “ Gece içinde bir vakit vardır ki: Müslüman bir kul dünya ve ahiret için ne isterse Allah’u Teâlâ ona verir, bu vakit her gece vardır.” ( Faydul kadir hadis no 2331 )

256- “Bana yalan söylemek başkasına yalan söylemek gibi değildir. Bana yalan olduğunu bildiği halde yalan söyleyen, kendisi için ateşten oturacağı yeri hazırlasın.” ( Faydul kadir hadis no 2345 )

(Yukarıdaki 2345 nolu Hadisi şerifte buyurduğu gibi Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek bilerek yanlış bilgi vermek insanlar arasında da günahların en çirkini, ayıpların en fenası, bütün kötülüklerin başıdır.)

257- “ Ölü Müslüman’ın kemiğini kırmak dirinin kemiğini kırmak gibidir.” (Faydul kadir hadis no 2346 )

(Her hangi bir amaç için veya mezardan çıkarılan kemikleri.)

258- “ Allah’u Teâlâ’nın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksiktir. Onu ezberine alan Cennete girer. Allah vitirdir (tektir),vitri sever.” (Faydul kadir hadis no 2354 )

(Yukarıdaki 2354 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Vitr, tek anlamına gelir, çift değildir dolayısıyla yüce Allah tektir ve tek rakamları sever. Örneğin: Yüce Allah’ın isimleri 99’dur, namaz 5 vakittir, abdest alırken ağız ve buruna su üç defa alınır, tavaf 7 şafttır, sefa merve arasında sai yapmak 7 dir, oruç senede 1 aydır, hac yapmak ömürde 1 defadır, namazda farz olan rekâtlar günlük 17’dir, yolculukta 11’dir. Vitr namazı mezheplere göre 1 veya 3 rekâttır ve diğerleri.)

259- “Mümin’in Cennetteki sarayı incidendir, çok yüksek ve büyük olacaktır. Burada müminin dünyadaki ev halkı ve huriler de olacaktır, bunların aralarında mümin gezinecek, fakat onlar birbirlerini görmeyeceklerdir.” ( Faydul kadir hadis no 2390 )

260- “ Abdestin bir şeytanı vardır. Ona elvelhan (evham verici)denir. Abdest alırken onun vesvesesinden korunun.” ( Faydul kadir hadis no 2394 )
(Niyet edin ve euzu besmele çekin.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 27 (261-270)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 27 (261-270)


261- “ Her hak sahibinin söz hakkı vardır.” ( Faydul kadir hadis no 2399 )

262- “ Benim sema ehlinden iki vezirim (yardımcım)vardır ve iki vezirim de yeryüzü ehlindendir. Sema ehlimden olan vezirlerim Cibril (Cebrail (a.s) ve Mikail’dir (a.s.). Yeryüzünden olan vezirlerim ise (Hz.) Abu Bekir ve (Hz.) Ömer’dir.” ( Faydul kadir hadis no 2438 )

263- “ Bana en sevimli olanınız, güzel ahlaka sahip olandır.” ( Faydul kadir hadis no 2468 )

264- “ Şu hususlar kıyamet alametlerindendir: İslâmi ilimler kalkacak, cehalet artacak, zina ifşa olacak, çok içki içilecek, erkekler azalacak kadınlar çoğalacak.” ( Faydul kadir hadis no 2474 )

265- “ Mümin kişinin mutluluğu: Allah’ın ömrünü uzatmasıdır. Allah’a dönüş yapması için veya daha çok itaat ve ibadeti içindir.” ( Faydul kadir hadis no 2490 )

266- “ Bu sizin kullandığınız ateş cehennem ateşine göre yetmiş kez daha hafiftir. Eğer su ile iki kez söndürülmemiş olsaydı onu kullanamazdınız. Önceki haline gelmemesi için Allah’a dua edin.” ( Faydul kadir hadis no 2506 )

267- “ Siz (Kıyamet günü)Allah’ı göreceksiniz. Şu ayı gördüğünüz gibi. Siz sakın uykuyu ve işi bahane ederek güneş doğmadan önceki namazı (sabah), batmadan önceki namazı (ikindi) kılmamazlık yapmayın.” ( Faydul kadir hadis no 2537 )

(Kuran’ı Kerimde bakara süresi 238. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: (Namazlara ve orta namaza (ikindi namazı) devam edin; gönülden boyun eğerek Allah (c.c.) için namaza durun.) Çok nadir bile olsa sabah namazını uykudan dolayı, ikindi namazını ise işten dolayı kılamayanlar olabilir.

268- “ Ben de sizin gibi insanım. Unutabilirim, namazda unuttuğumuz olursa, oturduğunuz yerde iki defa secde yapın (Sehv secdesi).( Faydul kadir hadis no 2565 )

269- “ Ben size babanız gibiyim, öğreticiyim. Biriniz dışkısını gidermek için oturduğunda yüzünü veya sırtını kıbleye doğru çevirmesin. Altını da sağ eliyle yıkamasın.” ( Faydul kadir hadis no 2580 )

270- “ Müminlerin hasta olması, ateşe girmiş ve pasını atmış demire benzer.” ( Faydul kadir hadis no 2599)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 28 (271-280)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 28 (271-280)

271- “Allah merhametli kullarına merhamet eder.” ( Faydul kadir hadis no 2612)

272- “Ben insanlara kötülüklerden uzaklaştırıcı rahmet peygamberi olarak gönderildim.” ( Faydul kadir hadis no 2627)

273- “(Peygamber s.a.v.) Ben kadınlarla tokalaşmam.” ( Faydul kadir hadis no 2636)


274- “Ben yalan değil gerçek peygamberim. Ben Abdul muttalib’in oğluyum.” (Faydul kadir hadis no 2683)(Torunuyum o sülâleden geliyorum.)

275- “Kıyamet günü diğer peygamberlere göre en çok taraftarı olan ben olacağım ve Cennetin kapısını dailkaçan ben olacağım.” ( Faydul kadir hadis no 2688)

(Yukarıdaki hadisi şerif ile ilgili olarak baş taraftaki 02 nolu hadisi şerifte, Peygamber s.a.v. Cennet kapısının nasıl açılacağı hususunu bizlere bildirmektedir.)

276- “Kıyamet günü ilk önce benim ruhum bana iade edilecek, Cennet giysilerinin en güzeli bana giydirilecektir. Sonra arşın sağında yer alacağım. Benden başka hiçbir yaratık o makamda yer almayacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 2690)

277- “Sizin kıyamet (Mahşer) günündeki nurlarınız ve parlaklıklarınız abdest alma yerlerinizi su ile iyice yıkamanızın eseridir. Kimin imkânı varsa, yüzünün nurunu ellerinin ve ayaklarının parlaklığını arttırmak için abdest yerlerini (yukarıdoğru) biraz daha uzatsın.” ( Faydul kadir hadis no 2713)

(Yukarıdaki 2713 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Abdest uzuvlarını yıkarken biraz daha uzatmaktan maksat farz olan yerin ötesine geçmektir. Ellerde bunun hududu olan dirseklerin biraz üzerine çıkmak, ayaklarda ise topuk kemiklerinin biraz daha yukarısına çıkmaktır. Mahşer de abdest uzuvları yüzler nurlu eller ve ayaklar parlak olacaktır. Bu nurlar ve parlaklıklar insanlar arasında seçilmeyi kolaylaştıracaktır. Şöyle ki; dünyada iken kimin Allah (c.c.) buyruklarını kâle alıp almadığı, Allah’a ve peygamberi tanıyıp tanımadığı, abdest alıp almadığı, namaz kılıp kılmadığını mahşer gününde daha kitabını teslim almadan, peşinen, insanların kimlikleri mahşer ehli tarafından anlaşılacaktır. Hadisi şerifte buyurduğu gibi müminler anlındaki, başındaki, boynundaki, kollarındaki, ayaklarındaki nurlardan ve parlaklıklardan derhal tanınacaklar ve bu ışıklar onların yollarını aydınlatacaktır. Kurandaki âyeti kerime şöyledir : (Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu!). (Enam süresi122. âyet).)

278- “İnsanlara makam ve saygınlıklarına göre muamele ediniz.” ( Faydul kadir hadis no 2735)

279- “Dünyada yaşam seviyesi sizden daha düşük olanlara bakın. Sizin üstünüzdekilerde gözünüz olursa Allah’ın verdiği nimetlere şükrünüz azalır, bu nimetleri azımsarsınız.” (Faydul kadir hadis no 2742)

280 “Sizi çoğu sarhoş eden içecekten, azını da yasaklarım.” ( Faydul kadir hadis no 2753)

Cenabı Allah Müminleri Kur'an-ı Kerimden ve Peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 29 (281-290)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 29 (281-290)

281- “Size şu iki orucu yasaklarım: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı.”
( Faydul kadir hadis no 2754)

282- “Zulüm ehli ve yardımcılarının yeri ateştir.” ( Faydul kadir hadis no 2765)

283- “Benden sonra halifeme Allah için takva yolunda olmasını vasiyet ederim. Müslümanların cemaat büyüklerine saygılı olmalarını, küçükleri affedici olmalarını, alimlere hürmetkar olmalarını, onları aşağılayıp hakir görmemelerini, onlara karşı olan sevgilerini yitirerek aleyhte olmamalarını, onlara kapılarını kapatmamalarını tavsiye ederim. Yoksa kuvvetli olanlarınız zayıf olanları yer.” (Faydul kadir hadis no 2787)

(Kuvvetli olmaktan maksat, inançsız mali durumu güçlü bazı insanlar ideolojik emeline sahip olabilmek için tüm çabasını ortaya koyarak bir takım mevkiler edinirler. Sonra Müslümanlara, dindarlara ve yoksullara zulüm ve baskı yolu ile üstünlük kurarlar. Kendilerinden olmayanlara ve kendileri gibi düşünmeyenlere türlü eziyetler yaparak hak ve hukuklarına tecavüz ederler.)

284- “Sığınıcıların sığındığı en faziletli ve etkili olanı sana haber vereyim mi?: ‘Kuleuzü birabbilfelak ve kuleuzü birabbinnas’.” (Sureleridir)(Faydul kadir hadis no 2854)

285- “Size haber vereyim ki kimin başına dünyada bir sıkıntı veya bela gelirse, Zennunun duasını okusun. (Yunus a.s ın balığın karnındaki duasıdır). ‘Lailahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin’. Allah onu içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarır.” ( Faydul kadir hadis no 2861)

(Yukarıdaki 2861 ve ilerideki 4203 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi; Hazreti Yunus a.s.,Yüce Allah tarafından kendisine izin verilmeden, peygamber olarak gönderildiği şehri (Ninova’yı), kendisine isyan eden kavmini terk ederek bir gemiye bindi. Geminin içinde bulunanlar: "Aramızda bir suçlu var" dediler ve suçluyu bulmak için kur'a çekmeye başladılar. Hazreti Yunus a.s.: "O suçlu kul benim dedi" ve denize atıldı. Hemen o büyük bir balık tarafından yutuldu. Yunus a.s. balığın karnında tövbe ve istiğfara başlamış ve şöyle dua etmiştir; (La ilahe illâ ente sübhaneke innî küntü minezzalimîn.) Türkçe anlamı “Senden başka hiçbir İlâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hiç şüphesiz ben, böyle yapmakla zalimlerden oldum," diyerek Allah'ı tespihe devam etti. Bir süre sonra balık kendisini çıkarıp sahile attı. Hazreti Yunus a.s. yüce Allah tarafından tekrar başka bir kavime peygamber olarak gönderilmiştir. Bu hususlarla ilgili Kuran’ı kerim şöyle buyurmaktadır; (Gemide olanlarla karşılıklı kura çekmişti de yenilenlerden olmuştu, bu sebeple denize atılmıştı. Kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer cenabı Allah'ı tespih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Halsiz bir halde iken kendisini sahile çıkardık. Onun için, geniş yapraklı bir bitki yetiştirdik. Onu, yüz bin veya daha çok kişiye tekrar peygamber olarak gönderdik. (Saffat süresi 141.142. 143. 144. 145. 146. 147. ayetler.) Diğer âyeti kerimede ise şöylebuyruluyor; ( Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri de böyle kurtarırız. ) (Enbiya süresi 82. âyet)

(Yani müminlerin başı sıkıntıya girerde ve bu duayı okurlarsa Yüce Allah’ın izni ile sıkıntılarından kurtulurlar.)

286- “(Olayı gördüyse) Kendisinden (Şahit olması) istenmeden şahit olduğunu ifade eden şahit ne hayırlı şahittir.” ( Faydul kadir hadis no 2864)

287- “(Ey Mümin) Cennet kapılarından biri olan hazineyi sana söyleyeyim mi? De ki: ‘La havle vela kuvvete illa billâh’.” ( Faydul kadir hadis no 2870)

288- “ (Ebu hüreyre (r.a.)’yi fide dikerken gören peygamber (s.a.v.) Bu fideden daha hayırlı bir fideyi sana haber vereyim mi? De ki: ‘Sübhan Allah valhamdu lillah velailahe illallahu vallahu ekber’ dersen, her kelimesi için sana Cennette bir ağaç dikilir.” ( Faydul kadir hadis no 2871)

289- “Beni nazar, sihir ve gözden korumak için Cibril’in (Cebrail a.s.) bana hangi duayı yaptığını sanada bildireyim mi? De ki: ‘Bismillahi urgiyke vallahu yeşfiyke minkülli dain yeetike min şerrinneffasati fil ugad vemin şerri hasidin iza hased’. Bu duayı üç kez oku.” ( Faydul kadir hadis no 2876)

(Yukarıdaki hadisi şerifinde bu duaya muhatap olan kişi Ebu hüreyre Radıyallahu anhu’dur. Müminler de Cenabı Allah’ın izniyle bu dua ile şifa bulurlar.)

290- “Sana şu duaları öğreteyim mi? Eğer okur isen Allah bütün günahlarını affeder. De ki : ‘Lâ ilahe illallahul aliyyül azim’, ‘la ilahe illallahul haliymul kerim’, ‘la ilahe illallah sübhanallah rabbissemavatisseb’i rabbil arşil azim’ ‘elhamdu lillahi rabbil alemin’.” ( Faydul kadir hadis no 2880)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 30 (291-300)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 30 (291-300)

291- “Gece el ayak çekildikten sonra geç vakitlere kadar oturmaktan kaçının, başınıza ne geleceğini Allah’tan başka kimse bilmez.” (Faydul kadir hadis no 2891)

292- “Satışta sakın yemin etmeyin. Yemin malın değerini ve bereketini yok eder.” (Faydul kadir hadis no 2904)

293- “Kadın evde yalnız ise yabancı erkek (tekbaşına) sakın içeri girmesin.” (Faydul kadir hadis no 2905)

(İçerideki kadına nikâh düşmeyen, örneğin; kadının babası, annesi, kardeşleri, amcaları gibi yani bu kadınla evlenmesi dinen caiz olmayan akrabalardan biri yanında olmadan yabancı bir erkeğin içeri girmesi haramdır. Kuran’ı kerimdeki âyeti kerimeler ise bu konu ile şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün!" denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah, yaptığınızı bilir.” (Nur sûresi27. 28. âyet)

294- “Sakın dininizi zorlaştırmayın kolaylaştırın. Sizden önceki kavimler dinlerini zorlaştırdıkları için helâk edildiler.” (Faydul kadir hadis no 2909)

295- “Kadın koku kullanarak dışarı çıkar yabancılar da bu kokuyu hissederse o kadına en büyük günah yazılır.” (Faydul kadir hadis no 2971)

296- “Bir Müslüman’a dört mümin hayırlı adamdır diye şahadet ederse Allah onu Cennete sokar, üç veya iki şahit olsa bile.” (Faydul kadir hadis no 2975)

297- “Bakara suresinin son iki âyetini (Amenerrasülü’yu) yatmadan önce (Veya yatsınamazından sonra) okuyan O gece her türlü kötülüklerden korunur.” (Faydul kadir hadis no 3031)

(İnsanların, cinlerin, şeytanların şerlerinden ve her türlü afetlerden korunur.)

298- “İhsan: Allah’a ibadet yaparken onu görüyormuş gibi yapmak. Sen onu görmüyorsan O seni görür.” (Faydul kadir hadis no 3042)

299- “Üç el vardır; Allah’ın eli en üsttedir, sonra gelen veren eldir, sonra gelen alan eldir. Acze kapılma sen doğru olanı yap.” (Faydul kadir hadis no 3091)

(Ailenden, çocuklarından başla ihtiyaç sahiplerini de kolla.)

300- “İman: Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine iman etmek, Cennete, Cehenneme, teraziye, ölümden sonra dirilmeye iman etmek, kadere, hayra ve şerre İman etmektir.” (Faydul kadir hadis no 3093)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 31 (301-310)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 31 (301-310)


301- “ Gece karanlıkta camiye yürüyenleri müjdele, onlara kıyamet günü ışık eşlik edecektir.” ( Faydul kadir hadis no 3144)

302- “ Kurbanda sığırı yedi kişi keser, deveyi de yedi kişi keser.” ( Faydul kadir hadis no 3215)

303- “ Ağlamak rahmettir, bağırmak ise şeytandandır.” ( Faydul kadir hadis no 3216)

304- “ Cemaat ile namazda; namazı kolaylaştırın arkanızda (Cemaatin içinde) yaşlı, zayıf, ihtiyaç sahibi olabilir.” ( Faydul kadir hadis no 3244)

(Yukarıdaki 3244 nolu hadisi şerifte cami hocalarımıza atıf vardır, buradan anlaşılıyor ki hocalarımız namazı gereğinden fazla uzatmamaları önerilmektedir.)

305- “ Sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır.” ( Faydul kadir hadis no 3291)

306- “ (Sözün ifşa olması) Sen duyarsın, senden duyarlar, onlar da senden duyanlardan duyarlar.” ( Faydul kadir hadis no 3298)

307- “ Büyüklerinizden neslinizi (akrabalarınızı) öğreniniz. Çünkü akraba ilişkisi ailede sevgiyi, rızkınızın artmasını, ömrünüzün uzamasını ve neslinizin devamını sağlar.” ( Faydul kadir hadis no 3319)

(Yukarıdaki 3319 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Müminin akraba ve yakınlarıyla alâkasını devâm ettirmesi, onlardan ilgisini kesmemesi onları koruyup gözetmesi, yâni akraba ziyaretinde bulunması, dinimizin çok önem verdiği esaslardan biridir. Dolayısıyla Müslüman, “sıla-i rahim” vazifesini hiçbir zaman ihmâl etmemelidir. Hadisi şerifte Ömrün uzamasına da neden olur buyurmaktadır, dolayısıyla nasıl olsa kaderimiz yazılmıştır istediğimizi yaparız diyerek kaza ve kader konusunu kendilerine çıkar kabul edip fani dünyanın zevkine, sefâsına ve şeytanlarına yenik düşenlerde vardır. Böyle düşünenler için Kuranı kerim şöyle buyurmaktadır : “Allah'a şirk koşanlar dediler ki: Allah dileseydi, ne biz, ne babalarımız Ondan başkasına kulluk etmezdik ve Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık Kendilerinden öncekiler de böyle demişlerdi.” (Nahl sûresi 35. âyet) “Yahut şöyle diyecektir: Allah bana doğru yolu gösterseydi, her halde ben de tâkva sahiplerinden biri olurdum.” (Zümer sûresi 57. âyet) Yukarıdaki Âyeti kerimelerin Kura’n da ki yorumu şöyledir ; (Müşrikler kader inancını, sadece iradesine ihanet sınırında bırakmayıp, Cenabı Mevlâ’ya iftira etmeye kadar götürdüğünün çarpıcı bir ifadesidir.) Cenâbı Allah Kuran’ı Kerimdeki diğer âyeti kerimelerde şöyle buyurur: (Bu dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmetmez.) (Âli İmran sûresi 182.ayet) (İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.) ( Enfal sûresi 51. âyet ) (Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şey için zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler.) (Yunus sûresi 44.âyet) (Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.) (Fussilet sûresi 46.âyet) (Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır sarp sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah’tan derler, başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. ‘Hepsi Allah’tandır’ de, bu kavme ne oluyor ki bir türlü lâfanlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik, buna Allah’ın şahit olması yeter.) ( Nisa suresi 78. 79. âyetler ) Yukarıdaki Nisa suresindeki âyetlerin Kuran da ki yorumu şöyledir; (Bu iki âyet birlikte mütalaa edilirse İslâm’ın hayır, şer, kaza ve kader mevzularında ki inanç ve düşüncesine ışık tuttuğu görülür. İnsanlar umumiyetle elde ettikleri başarı ve iyi neticeleri kendilerine mal ederler. Felâket kötülük ve başarısızlıklarını yükleyecek birisini ararlar, kendilerini kınamak ve suçlamaktan kaçınırlar. Halbuki her şeyi yaratan İlâhi güçtür. Her şey onun taktir ve kudreti ile var olur. Ancak Rabbimiz hiçbir kimse için doğrudan doğruya felâket ve kötülüğe rıza göstermez. Kulun işlediği her günah, suç ve kötülükte bizzat kendi iradesi devreye girer ve Cenabı Hak kulu öyle istediği için, ve iradesini o yönde sarf ettiği için öyle yaratır. Şu halde kul iradesi yönünde iyi veya kötüyü Murad eder , Cenabı Mevlâ hâliktır kulun iradesine göre yaratır.) Yani dünya hayatında kişi iradesini Allah korkusunu baz alarak kullanırsa Yüce Rabbimiz iyi veya kötüyü onun için yaratır. Yukarıdaki âyeti kerimelerden ve hadisi şeriflerden anlaşılıyor ki bu dünya hayatı bizim için çok öneme haiz bir testtir. Ve şu anda o teste tâbi tutulduğumuzun bilinci ve şuuru içinde olmamız gerekir.

308- “ Cennet kapıları Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Allah’a şirk koşanlar hariç bütün Müminlerin (Küçük) günahları af olur. Ancak iki küs kardeşin günahlarının affı barışıncaya kadar ertelenir.” ( Faydul kadir hadis no 3341)

309- “ Kıyamet koptuğunda kâfirlerin sayısı çok olacaktır.” (Faydul kadir hadis no 3353)

(Çünkü o gün Müslüman ya olmayacak ya da çok az olacak.)

310- “ (İmamın) Namazda yanıldığını bildirmek için: Erkekler için; Sübhan Âllah. Kadınlar için; bir elinin tersini diğerinin içine vurmak.” ( Faydul kadir hadis no 3402)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Selâmun aleykum
Bana bir defa Allah razı olsun diyenden, cenabı Allah ta ondan bin defa razı olsun.
Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,440


Aleykum Selam Muhterem Ustadim..
Allah Senden Bin Kere Razı Olsun..eklediginiz Hadisi Şerifleri tek tek okuyorum..
ve her seferinde Allah ebediyen Sizden razı olsun diye de
Dua ediyorum..
peki niye hic tsk etmeyip hic bir sey yazmiyorum..
cunku Forumda
On Sahih Hadisi Şerif = Mekkavi… demektir
bu iksiri ve guzelligi bozmamak icin Size ait yerde sadece Mekkavi gorebilmek icin yazmiyorum..

Bu Forum da Sahih Hadisi Şerif leri ekliyen güzel ve cok özel bir insansiniz..
Sevgiler ve saygılar Hoşçakalın!
Gönül sızım...
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,440
Selâmun aleykum '
Kişi sevdiği ile beraberdir.."
On Sahih Hadisi Şerif = Mekkavi…Muhterem
kac zamandir On Sahih Hadisi Şerifi eklemediniz Hayirdir!!
Sizin bilmediginiz her seferinde On Sahih Hadisi Şerif ekliyorsunuz ya iste bunlardan en azindan bir,iki tanesini o hafta
Cocuk koruma vakfimizda ve evimde uygulamaya koydugumuz....

"Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. "
HADÎD / 4

“ (İmamın) Namazda yanıldığını bildirmek için: Erkekler için; Sübhan Âllah. Kadınlar için; bir elinin tersini diğerinin içine vurmak.”
( Faydul kadir hadis no 3402)

“ Allah birinize hayırlı bir kazanç verirse, o hayrı kullanmaya kendisinden ve ailesinden başlasın.”
( Faydul kadir hadis no 460 )

Allah cc.hayırlı bir kazanç ve Halil ibrahim bereketti verdiginde , o hayrı kullanmaya ailemden ve yetimlerimden başladigimda
Rabbim kat, kat ziyadesi ile rızkımızı çoğaltigini ve paramin bereketli oldugunu FARK ettim..
Allah-in verdigi nimet Allah yolunda kullanildikca bereketti ziyadesi ile Hamd olsun artiyor...


acilangul1
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,440
"Kadın eğer beşini kılarsa, ramazan orucunu tutarsa, iffetini korursa, kocasının istediğini yaparsa Cennet’e girer.”
( Faydul kadir hadis no 725 )
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,440
“ Allah birinize hayırlı bir kazanç verirse, o hayrı kullanmaya kendisinden ve ailesinden başlasın.” ( Faydul kadir hadis no 460 )
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 32 (311-320)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 32 (311-320)

311- “ Hurma hurma ile buğday buğday ile tuz tuz ile balya ot balya ot ile, aynı miktar ve kalitede olmak kaydıyla faiz sayılmaz. Fazlasını isteyen faize girmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 3410)

312- “ Üç dua geri çevrilmez. Babanın çocuklarına yaptığı dua, oruçlunun duası, yolcunun duası.” ( Faydul kadir hadis no 3456)

313- “ Allah şu üçün yardımcısıdır: Allah’a cihat için yola çıkana, yazılı olarak verdiği sözü yerine getirmek isteyene, zina korkusundan dolayı evlenmek isteyene.” ( Faydul kadir hadis no 3497)

314- “ (İnanarak)Hakkıyla ‘lailaheillallah’ demek Cennetin (Hak etme) bedelidir.” ( Faydul kadir hadis no 3560)

315- “ Sıkça ‘lâilaha illallah’ diyerek imanınızı yenileyin.” ( Faydul kadir hadis no 3581)

316- “ Allah hilâli insanlara oruç için vakit belirleyici kıldı. Hilâli görünce oruca başlayın, hilâli görünce de oruca son verin. Hava kapalıysa orucu otuza tamamlayın.” ( Faydul kadir hadis no 3588)

317- “ Erkek kişinin güzelliği dilindedir.” ( Faydul kadir hadis no 3625)

(Konuşmasındaki hitabet güzelliğindedir.)

318“ İçkide ticaret haram kılınmıştır.” ( Faydul kadir hadis no 3703)

319- “ Müslüman’ın Müslüman üzerinde olan hakkı beştir: Selamını almak, hastalanırsa ziyaretine gitmek, cenazesinde bulunmak, davetine icabet etmek, hapşırınca (Elhamdu lillahderse) ‘yerhamkallah’ demek.” ( Faydul kadir hadis no 3735)

320- “ Her Müslüman’ın yedi günde bir yıkanma hakkı vardır, başını ve bedenini yıkamalıdır.” (Faydul kadir hadis no 3747 )(Gusül abdest’i hariç.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 33 (321-330)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 33 (321-330)

321- “ Benim Cennetteki havuzum çok büyüktür. Eşit kenarlara sahiptir. Suyu sütten daha beyazdır. Kokusu miskten daha güzeldir. Bardakları gökteki yıldızlar kadar çoktur. Ondan içen hiç susamaz.” ( Faydul kadir hadis no 3765)

322- “ Mebrur (tüm kurallarına uygun kurtuluşa erdirerek beraat ettiren) Haccın karşılığı ancak Cennettir.” ( Faydul kadir hadis no 3793)

323- “ Hac Arafat’tır: Arefe günü gecesi tan yeri ağarana kadar(birinci bayram sabahına kadar) Arafat’a gelen kişi hacı olmuş sayılır. Mine günleri üç gündür. İsterse ikinci günde de ayrılabilir. İsterse geçte kalabilir.” ( Faydul kadir hadis no 3794)

(Yukarıdaki 3794 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi İslâm’ın beşinci şartı olan Hac, Mekke’ye giderek zilhicce ayının 9. günü bir süre arafatta bulunur ve vakfa duasını yapar ve akşam ezanından sonra Arafat’tan ayrılır. Sonra Müzdelife ve Mine ibadetlerini yapar. Tavaf ve Sai yaptıktan sonra Hacı olur. Belirli şartları taşıyan Müslüman’ın gücü yeterse ömründe bir defa hacca gitmesi ve haccı kurallarına göre yapması farzdır. Konu ile ilgili âyeti kerimeler ve Hadisi şerifler şöyledir : (Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat'tan indiğiniz zaman Meşaril Haram yanında (Müzdelife'de) Allah'ı zikredin. O'nu, size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz, bundan önce gerçekten sapmışlardandınız. Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.) (Bakara sûresi 198 . 199. âyetler) Yine onlardan Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler vardır.) (Bakara sûresi 201 âyet) Yukarıdaki âyeti kerimede okuduğumuz dua, her namazın son oturuşunda okuduğumuz(Rabbana Atina) âyetidir. Diğer âyeti kerimeler şöyledir; (Bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin (tekbir alın). Bunlardan kim iki gün içinde (Mina'dan) dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu, takva sahipleri içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, siz ancak O'nun huzuruna varıp toplanacaksınız.) (Bakara sûresi 203. âyet)“Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın.” (Bakara sûresi 196. âyet) “Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabed, Mekke'deki çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet kaynağı olan Beyt (Kabe)dir. Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyt'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağni (kimseye muhtaç değil, her şey ona muhtaç)dir.) (Ali imran sûresi 96.97. âyetler)

Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah'a yönelmesi ve kardeşliğin güçlenmesinde birçok fayda vardır. Zengin-fakir her seviyede Müslüman’ın ihrama girerek aynı kıyafetle eşit olmaları insanlar için bir ahiret günü provasıdır.

Hac yolculuğu, insanların Sevgili peygamberimizin doğup büyüdüğü kutsal yerleri görmesini sağlar ve orada yaptığı ibadetlere de kat kat fazla sevap alırlar. Allah rızası için hac vazifesini yapanın (kul hakları hariç) bütün günahları affolur. Bu konuda Peygamber Efendimiz söyle buyurmuştur: (Mebrur bir Haccın karşılığı ancak Cennettir.) ( Faydul kadir hadis no 3793)

324- “ Hacerul esved Cennet taşıdır. O önceden beyazdan daha beyazdı. Sonra günahkârlar onu karartmıştır.” ( Faydul kadir hadis no 3801)

(Hacer’ül Esved Kâbe’yi şerifin tavafa başlama köşesinde bulunan cennetten meleklerin getirdiği taştır.)

325- “ Harp: Düşmanı aldatmaktır (tuzak kurmaktır).” ( Faydul kadir hadis no 3812)

326- “ Hayırlı yaşam imandan gelir.” ( Faydul kadir hadis no 3859)

327- “ Müşriklere uymayın. Bıyığı kısaltın, sakalı bırakın.” ( Faydul kadir hadis no 3878)

328- “ Ateşten Cennetinizi alın deyin ki: ‘Sübhanallah velhamdü lillah velailahe illallahu vallahu ekber’. Bu kalıcı ve güzel yakarışlar size kıyamet günü gelecek önünüzde, arkanızda ve yanınızda yol gösterici, kurtarıcı olacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 3895)

329- “ Peygamberlerden bir peygamber yağmur duası için insanlar ile beraber yola çıktı yolda bir karıncanın ön ayaklarını semaya kaldırarak dua ettiğini gördü. Ve dedi ki: Dönün! Şu karıncanın duasından dolayı duanız peşinen kabul oldu.” ( Faydul kadir hadis no 3906)

330- “ Mü’min kişide iki haslet olmaz: Cimrilik ve kötü ahlak.” ( Faydul kadir hadis no 3915)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
On Sahih Hadisi Şerif 34 (331-340)

B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 34 (331-340)


331- “ Allah (c.c.) Adn Cennetlerini yarattı ve ağaçlarını eliyle dikti ve Cennete dedi ki: Konuş. Cennet dedi ki: Mü’minler felaha (kurtuluşa) ermişlerdir.” ( Faydul kadir hadis no 3926)

332- “ (Yatmadan önce) Yemek kaplarınızın kapaklarını kapayın. Su kaplarının ağzını kapayın. Kapılarınızı (Besmele ile) sıkıca kapayın. Kız ve erkek çocuklarınızı akşam olunca dışarı salmayın. Çünkü cinlerin dağılma ve kapma (akıl çelme) zamanıdır. Yanan her şeyi söndürün. Böylece aileyi koruyun.” ( Faydul kadir hadis no 3943)

333- “ Beş vakit namazı Allah c.c. farz kılmıştır. Kim güzelce abdest alır vaktinde kılar ve rekâtlarını huşu içinde tamamlarsa Allah’ın ona af sözü vardır. Kim bunu yapmaz ise af sözü yoktur. İster affeder ister azab eder.” ( Faydul kadir hadis no 3946)

334- “ Beş dua vardır ki hemen kabul olur: Mazlumun duası zalimden hakkını alır, yapılan mebrur bir hac (tüm kurallarına uygun kurtuluşa erdiren) ve bu hac sonunda hac yapan kişinin eve dönünceye kadar duası, (menfaat için veya ganimet için değil de Allah (c.c.) rızası için) gazi olan kişinin vatanına dönünceye kadar yaptığı dualar, hasta olup da hastalığından şikâyet etmeyen kişinin hastalıktan kurtuluncaya kadar yaptığı dualar, kardeşin kardeşe gıyabında yaptığı dualar. En çabuk kabul olan dua ise kardeşin kardeşe gıyabında yaptığı duadır.” ( Faydul kadir hadis no 3970)

335- “ Beş husus ibadet yerine geçer: Kuran’a bakmak veya okumak, Kabe’ye bakmak, anne ve baba yüzüne bakmak, zemzem suyuna bakmak ve içmek ve âlim kişinin yüzüne bakmak, günahların affına nedendir,” ( Faydul kadir hadis no 3971)

336- “ (Hz.) Âdem’in en hayırlı (En güzel vasfa ve ahlaka sahip) beş evladı vardır: (Hz.) Nuh, (Hz.) İbrahim, (Hz.) Musa, (Hz.) İsa, (Hz.) Muhammed ve en hayırlısı da (Hz.) Muhammed’dir (s.a.v) .” ( Faydul kadir hadis no 3981)

337- “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır.” (Faydul kadir hadis no 4001)

338- “Estağfurullah demek en hayırlı duadır.” ( Faydul kadir hadis no 4006)

339- “ Hayırlı Müslüman elinden ve dilinden zarar gelmeyen Müslüman’dır.“
( Faydul kadir hadis no 4031)

340- “ Hayırlı insan okuma yazma bilen, Allah’ın dininde bilinçli olan, Allah’a takva sahibi olan, iyilikleri emreden, kötülükleri yasaklayan, akrabaları ile ilişkiyi kesmeyendir.” ( Faydul kadir hadis no 4032)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.
Sevgiler ve saygılar… Hoşçakalın… Mekkavi…
 
Üst Alt