Müslümanlar kardeştir

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
dinde kardeşlik hakkı islam kardeşliğinin sorumlulukları, islam kardeşliğinin bizlere yüklediği sorumluluklar, islam kardeşliği neleri gerektirir islamda kardeşlik hukuku, dinde kardeşlik hukuku, kardeşlik hukuku, kardeşlerin hakları, islamda kardeş hakkı

Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter."
Buhârî Mezâlim 3; Müslim Birr 58. Ayırca bk. Ebû Dâvûd Edeb 38; Tirmizî Hudûd 3 Birr 19; İbn Mâce Mukaddime 17

Açıklamalar
İslâm kardeşliğinin gerektirdiği bir takım haklar ve vazifeler vardır. Din kardeşliği kan kardeşliğinden daha kıymetlidir. Kan kardeşi olan insanlar birbirlerine ne kadar düşkün ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamada ne kadar sorumlu iseler din kardeşliği de müslümanlara en az kan kardeşliğinde olduğu kadar belki daha da çok sorumluluk yükler. Bu sorumluluk Kur'an ve Sünnet'in açık nasları ile belirlenmiştir. Bu sebeple dini İslâm'ı Allah'la kul arasındaki ilişkilerden ibaret görmek Allah'ı ve Resûlünü yalanlamak ve İslâm'ı da inkâr etmek anlamına gelir. Çünkü İslâm hayatımızın her alanını tanzim edici hükümler getirmiştir.

Müslümanların güçleri yettiği nisbette birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları İslâm kardeşliğinin gereğidir. İhtiyaçlar maddî ve manevî nitelikli olabilir. İhtiyacı karşılama bizzat ve fiilen olabileceği gibi sebep ve vesile olmak şeklinde de gerçekleştirilir. Çünkü bir insan çoğu kere her türlü ihtiyacını karşılamaya kendisi güç yetiremez.

Peygamber Efendimiz mü'minlerin her türlü ihtiyacı ile ilgilenir ve onların sıkıntılarını giderirdi. Sahâbe paylaşmayı bilen bir topluluktu. Bu sayede İslâm kardeşliğinin en mükemmel örneklerini sergilediler. Günümüzde müslümanların en büyük noksanı ve kusuru din kardeşliğinin icabı olan hak ve vecibeleri gerektiği şekilde yerine getirmemeleri ve ferdî bir hayat sürmeyi yeğlemiş olmalarıdır. Bu sebeple aralarındaki mesafe açılmakta sorumluluk hissi kaybolmakta kin buğz ve nefret gibi İslâm'ın kesinlikle yasakladığı kötü hasletler toplumu kasıp kavurmaktadır. İslâm'ın emirlerine sırt çeviren toplumlar müslüman olduklarını iddia etseler de bu davalarında haklı sayılmazlar. Çünkü sözleriyle davranışları birbirini yalanlamakta ve çelişkili bir hayat sürmektedirler.

Hadisten Öğrendiklerimiz
  1. Din kardeşliğinin gerektirdiği bir takım haklar ve vecibeler vardır. Her müslümanın görevi bunları yerine getirmek olmalıdır.
  2. Müslümanın müslümana zulmetmemesi onu düşmana terketmemesi ihtiyacını karşılaması sıkıntısını gidermesi ayıbını örtmesi kardeşlik görevidir. Bu görevleri yerine getirenler Allah katında ecrini ve mükafatını görürler.

islamda kardeşlik hukuku için tıklayın
 
Üst Alt