Mevlevi Evrad ı Serife (Kul hüvallâhü ehad) (15).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
y30.jpg


Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. İzâ câe nasrullâhi vel feth. 2. Ve raeytennâse yedhulûne fi dînillâhi efvâcâ
3. Fesebbih bihamdi Rabbike ve’stağfîrhü. İnnehû kâne tevvâbâ. (Nasr: 1-3)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1-3. Ey Muhammed! Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dînine girdiklerini gördüğün zaman Rabb’ine hamdererek O’nu tesbîh et.
O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri dâima kabul edendir. (Nasr: 1-3)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. 2. Mâ ağnâ an-hü mâlühû vemâ keseb.
3. Seyaslâ naran zâte Leheb. 4. Vemraetühû hammâletel hatab.
5. Fî cîdihâ hablün min mesed. (Mesed: 1-6)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Ebû Leheb’in iki eli kurusun; kurudu da. 2. Malı ve kazandıkları kendisine fayda vermedi.
3. O, alevli bir âteşte yanacaktır.
4-5. Karısı da boynunda bir ip olduğu hâlde ona odun taşıyacaktır, (cehenneme girecektir.) (Tebbet: 1-5)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Kul hüvallâhü ehad. 2. Allâhüssamed
3. Lem yelid velem yûled. 4. Velem yekûn lehû küfüven ehad (İhlas:1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Kul euuzü birabbil felak. 2. Min şerri mâ halak.
3. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.
4. Ve min şerrin neffâsâti fil’ukad.
5. Ve min şerri hâsidin izâ hased. (Felâk: 1-6)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Kul eûzü bi rabbi’n-nâs. 2. Meliki’n-nâs.
3. İlâhi’n-nâs. 4. Min şerril vesvâsi’l-hannâs.
5. Ellezî yü-vesvisü fî sudûri’n-nâs.
6. Mine’l-cinneti ve’n-nâs. (Nâs: 1-6)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1.-2 Ey Muhammed! De ki: “O Allah birdir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O’na muhtaçtır.
3.-4 Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.” (İhlas: 1-4)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1-6. Ey Muhammed! De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, tan yerini ağartan sabahın Rabb’ine sığınırım.” (Felâk: 1-5)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1-6. İnsanlardan, cinlerden ve insanlann gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların ilâhı (olan Allah’a sığınırım.) (Nâs: 1-4)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt