Mevlevi Evrad ı Serife (Elif lam mim ) (16).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
y32.jpg


Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. El-hamdü lillâhi rabbi’l-’âlemîn. Er-rahmâni’r-rahîm.
2. Mâliki yevm’id-dîn 3. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în 4. İhdina’s-sırâtal’-müstakîm
5. Sırâta’l-lezîne en’amte ‘aleyhim ğayri’l-mağdubi ‘aleyhim vele’d-dâllîn (Fatiha :1-6)


Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsûstur.
2-3 Rahmân’dır, Rahîm’dir. Ceza gününün mâlikidir.
4. Rabb’imiz! Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden meded umarız.
5-6 Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba, uğramışların ve sapmışların yolunu değil. (Fâtiha: 1-6)


Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Elif lam mîm. 2. Zâlikelkitâbü la raybe fîh hüden lil müttekıyn.
3. Ellezîne yü’minûne bilğaybi ve yükıymûnes salâte ve mimmâ razeknâhüm yünfîkûn.
4. Vellezîne yü’minûne bimâ ünzile ileyke vemâ ünzile min kablik. Ve bil’âhıratihüm yûkınûn.
5. Ülâike âlâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn. (Bakara:1-6)


Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Elif, Lâm, Mîm. 2. Bu, doğruluğunda şüphe olmayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara ve anmak isteyenlere yol gösteren kitaptır.
3. Onlar ğayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
4. Ey Muhammed! Yine onlar sana indirilen kitaba da senden öncekilere indirilenlere de kesinkes inanırlar.
5. İşte onlar, Rabb’lerinden gelen bir hidâyet üzeredirler. Saâdete erişenler de ancak onlardır. (Bakara: 1-5)


 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt