Mevlevi Evrad ı Serife (Elhamdü lillâhillezî)(17).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81

y33.jpg

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Elhamdü lillâhillezî ahyânî ba’de mâ emâtenî 2. Ve radde ileyye rûhî
3. Ve ileyhil bağsü ven nüşûr. 4. Elhamdü lillâhillezî nevvir kalbî binûril hüdâ.
5. Ve cealenî minel mü’minîne ve lem yec’alnî mineddâllîn.
6. Elhamdü lillâhillezî ezhebel leyle muzlimen bikudratihî
7. Ve câe binnehâri mübsıran birahmetihî halkan cedîden
8. ve mülken kebîran 9. Ve nahnü ileyhi sâirûn.
10. Elhamdü lillâhillezî ekramenî bissünneti vel cemâati
11. ve lem yec’alnî min ehlil hevâ vel bid’ati. 12. Elhamdü lillâhillezî setera aleyye avrâtî.
13. Elhamdü lillâhillezî lem yec’al rizkî fî yedi ğayrihi.
14. Elhamdü lillâhillezî cealenî min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtü vesselam.
15. Asbahtü ve asbahal mülkü lillâh.
16. Ve’l-hamdü lillâhi 17. Ve’l-’azametü lillâhi
18. Ve’l-kudratu lillâh. Velkibriyâü lillâh.
19. Ve’l-izzetü lillah 20. Ve’l-celalü lillah 21. Ve’l-ceberutü lillâh.
22. Ve’s-sultânü lillâhil 23. El-vâhıdü’l-kahhâr. 24. Bi hî asbahtü
25. Ve bihî emseytü 26. Ve bihî ahyâ
27. Ve bihî emûtü ve ileyhil ba’sü vennüşûr. 28. Radıytü billahi Rabben
29. Ve bi’l-İslâmi dînen 30. Ve bi Muhammedin sallallâhü teâlâ ‘aleyhi ve selleme nebiyyen.
31. Ve bi’l-kâ’beti kıbleten 32. Ve bi’s-salâti ferîdaten 33. Ve bi’l-Kur’âni imâmen.
34. Ve bi’s-sıddîkı vel fârûkî 35. Ve zinnûrayni 36. Ve’l-mürtezâ
37. Rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmeîn.
38. Eimmeten ve bihalâlillâhi teâlâ halâlen ve biharâmillâhi teâlâ harâmâ.
39. Ve bil cenneti sevâben 40. Ve binnâri ‘ıkâbâ. 41. Merhabe’n merhabâ
42. bi’s-sabâhı’l cedîdi 43. ve bi’l-yevmi’s-saîdi.
44. Ve bi’lmelekeyni’l-kirâmeyni’l-kâtibeyni’l âdileyni 45. El hâfîzayni
46. Eş şâhideyni 47. hayyâküm-ellâhü teâlâ
48. Üktübnâ fî ğurrâti yevminâ hazâ fî evveli sahîfetinâ
y34.jpg

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. Beni uyutarak öldürdükten sonra dirilten
2. ve ruhumu bana geri veren Allah’a hamdolsun.
3. Yine dirilip kendisine döneceğimiz ancak Allah’tır.
4. Kalbimi hidâyet nûru ile nûrlandıran Allah’a hamd olsun.
5. Beni inananlardan kıldı, sapıklardan kılmadı.
6. Kudretiyle karanlık geceyi gideren,
7-8. rahmetiyle yeni yaratılan bir gün ve görkemli hâkimiyetinin bir nişanesi olarak, aydınlık verici gündüzü getiren Allah’a hamdolsun.
9. Ve biz ancak O’na döneceğiz. 10. Beni cemâat ve sünnet ehlinden kılarak, ikramda bulunan,
11. Beni hevâ, heves ve bid’at ehlinden kılmayan Allah’a hamdolsun.
12. Gizlenmesi gereken yerimi gizleyen, aybımı örten Allah’a hamdolsun.
13. Rızkımı kendinden başkasının eline bırakmayan Allah’a hamdolsun.
14. Beni, Muhammed (s.a.v.) ümmetinden kılan Allah’a hamdolsun.
15. Ben Allah’a aidim, bütün mülk de Allah’ındır.
16. Hamd Allah’adır. 17. İhtişam Allah’ındır,
18. Kudret ve büyüklük de Allah’ındır. 19. İzzet Allah’ındır.
20. Celâl de Allah’ındır. 21. Son derece ululuk Allah’ındır.
22. Saltanat, her hususta galip ve tek olan Allah’ındır.
23. Tek kahredici Allah’tır. 24. Ben O’nunla (Allah ile) sabahladım,
25. yine O’nunla akşamladım. 26. O’nunla yaşarım,
27. O’nunla ölürüm.Yeniden dirilişimiz ve dönüşümüz ancak Allah’adır.
28-31. Allah, Rabb’im olduğundan; İslâm dînim olduğundan Hz. Muhammed, (Allah Teâlâ’nın salât ü selâmı O’nun üzerine olsun) Peygamberim olduğundan Kâ’be, kıblem olduğundan, namaz farz olduğundan, Kur’ân, öncüm, rehberim olduğundan dolayı hoşnudum.
34. Ebû Bekir Sıddık, Ömer’ül Fâruk...
35-37. Osmân-ı Zinnûreyn ve Aliyyü’l Murtezâ, (Allah hepsinden râzî olsun.) önderlerim olduğundan hoşnudum.
38. Allah Teâlâ’nın helâl kıldığı şeylerin helâl; haram ettiği şeylerin de haram olduğundan;
39-40. Cennetin mükafat, cehennemin de azâb olduğundan hoşnudum.
41-43. Girdiğin yeni sabaha ve mutlu güne merhaba, merhaba. (rahat ol).
44-48. İnsanların işlediklerini doğrulukla yazan, insanı tehlikelerden koruyan, gözeten iki muhterem meleğe merhaba, merhaba.
Ey iki melek! Allah’ın selâmına nail olasınız.
Bu aydın günümüzün ilk sahîfesinin başına şunu yazın:

 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt