Mevlevi Evrad ı Serife (İnna enzelnâhü) (11).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

1. İnna enzelnâhü fî leyletil kadr.
2. Vemâ edrâkemâ leyletül kadr.
3. Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelül melâiketü verrûhü fiyhâ bi izni Rabbihim min külli emrin selâmün hiye hatta metla’il fecr.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.


1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rabb’lerinin izniyle melekler ve Rûh (Cebraîl) her iş için iner dururlar. Tâ fecrin doğuşuna kadar O gece esenlikler ile doludur. (Kadîr: 1-5)

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.


1. Lem yekünillezîne keferû min ehli’l-kitâbi vel müşrikine münfekkîne hattâ te’tiyehümül beyyineh.
2. Rasûlün minellâhi yetlû sûhufen mutahheraten fîhâ kütübün kayyimeh.
3. Vemâ teferrakallezîne ütül kitâbe illâ min ba’di mâ câethümül beyyineh.
4. Ve mâ ümirû illâ liya’büdüllâhe muhlisıyne lehüd dîyne hunefâe ve yukıymüssalâte ve yü’tüz zekâte ve zâlike dîynül kayyimeh.
5. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikine fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ülâike hüm şerrul beriyyeh.
6. İnnellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti ülâike hüm hayrul beriyyeh.
7. Cezâühüm inde Rabbihim cennâtü adnin tecrî mintahtihel enhâru
8. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Radıyallâhü anhüm ve radû anh. Zâlike limen haşiye Rabbeh.(Beyyine: 1-6)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar, ehl-i kitaptan olanlar ve müşrikler, küfürden ayrılacak değillerdi.
2. (İşte o apaçık delîl) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri ihtiva eden, arınmış sahîfeleri okuyan bir elçidir.
3. Kendilerine kitap verilenler o açık delîl (elçi) geldikten sonra ayrılığa düştüler.
4. Oysa onlar, doğruya yönelerek, dîni yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardı.
Dosdoğru olan din de budur.
5. Kitap ehlinden ve puta tapanlardan inkâr edenler, şüphesiz, içinde temelli kalacakları, cehennem ateşindedirler. İşte bunlar yaratıkların en kötüsüdürler.
6. Fakat îmân edip sâlih amel işleyenlere gelince onlar da yaratıkların en iyisidirler.
7.- 8. Onların Rabb’leri katındaki mükâfatları, içlerinden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları, “Adn” cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır.
Bu söylenenler, Rabb’inden korkan (ona saygı gösterenler) içindir. (Beyyine: 1-8 )
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt