Mevlevi Evrad ı Serife (Eşhedü en lâ ilâhe)(18).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
y35.jpg

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
1. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehülâ şeriyke leh 2. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh. 3. Alâ hâzihiş şehâdeti nahyâ ve aleyhâ nemûtü 4. Ve aleyhâ neb’asü ğaden in şâallâhü teâlâ. 5. A’dedtü Likülli hevlin 6. Lâ ilahe illallâh. 7. Ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallâh Ve likülli ni’metin elhamdü lillâhi 8. Ve likülli rihâin e’ş-şükru lillâh. 9. Ve likülli ağ’cûbetin sübhânellâh. 10. Ve likülli zenbin estağfîrullâh 11. ve likülli dîkın hasbiyallâh. 12. Ve likülli musîbetin innâ lillâhi ve innâ ileyhi Râciûn. 13. Ve likülli kadâin ve kaderin tevekkeltü alellâh ve likülli tâatin ve ma’sıyetin 14. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l -‘azîm.


Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1-2. Allah’tan başka ma’bûd olmadığına şehâdet ederim. Ve yine Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve rasûlü olduğuna şehâdet ederim. 3-4. Biz Allah Teâlâ’nın dilemesiyle, bu şehâdetle yaşarız, bu şehâdetle ölürüz ve yarın âhirette bu şehâdetle diriliriz. 5-6. Ben (kendime siper olarak şunları) hazırladım: Her korkuya karşı ”Allah’tan başka ma’bûd yoktur.” 7. Her kedere ve hüzne karşı: “İrâde Allah’ındır.” Her ni’mete karşı: ”Allah’a hamdolsun.” 8. Her bolluğa karşı: “Allah’a şükür olsun.“
9. Her şaşılacak şeye karşı: “Allah noksandan ve kusurdan münezzehtir.“ 10. Her günâha karşı: “Allah’tan mağfiret dilerim.“ Her darlığa karşı: “Allah bana yeter.“ 11. Her musibete karşı: “ Biz Allah için yaratılmışız ve ancak Allah’a döneceğiz.“ 12. Her kaza ve kadere karşı: “Allah’a güvendim.“ 13-14. Her tâata ve ma’sıyete karşı: ”Ulviyet ve azamet sahibi olan Allah’dan başka kimsede kuvvet ve kudret yoktur.”


 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt