Hacet namazı nasıl kılınır?

İLiM DiLeNcİsİ

Rüyalar aleminden
Süper Mod
Katılım
10 Haziran 2011
Mesajlar
709
Tepkime puanı
42
Hacet Namazı nasıl kılınır, hacet namazı kılınışı

Hâcet namazı dört veya on iki rek‘at olarak kılınır. Hâcet namazı Dört rek‘at olarak kılınacaksa;

1. Rekat=Subhaneke+Fatiha+3 Ayetel Kürsi

2. Rekat=Fatiha+İhlas+Felak+Nas Oturuşta=Ettehiyyatü

3. Rekat=Fatiha+İhlas+Felak+Nas

4. Rekat= Fatiha+İhlas+Felak+Nas Oturuşta Ettehiyyatü+ Allahümme Salli+Allahümmme Barik+Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra Allah'a Hamd, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(s.a.v) Salavat getiririz. Hadiste bildirilen, altta okunuşunu ve anlamını görebileceğiniz hacet dualarından istediğimizi okur ve isteğimizi Cenâb-ı Rabbi'l-âlemîn'e iletiriz. Namaz bitince konuşmadan, başımızı yastığa koyup 3 defa Ayetel Kürsi okuyup, Allah adını kalbimizde ve ruhumuzda hissetmeye çalışarak uyuruz.

Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: "Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:

Hacet namazı duası
Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

Anlamı: ”Halim, Kerim olan Allah’tan başka ilah yoktur ulu Arş’ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) talep ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!” (Tirmizi, Salat: 348; İbn Mace, İkamet, 189)

Başka bir hacet namazı duası;
"Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve amele ehli'l-yakîni ve munâsehete ehli't-tevbeti ve azme ehli-s-sabri ve cidde ehli'l-haşyeti ve talebi ehli'r-rağbeti ve teabbüde ehli'l-vera'i ve irfâne ehli'l-ilmi hattâ ehâfek Allahümme innî es'elüke mehâfeten tahcizünî an masiyetike hatta a'mele bi ta'atike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ unâsihake bi't-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlise leke'n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi'l-umûri ve husni zannin bike Subhâne hâliki'n-nûr"

Bu duanın anlamı şu şekildedir:
"Allah'ım, Senden hidayet ehlinin başarısını, yakin ehlinin amellerini, tövbe ehlinin ihlasını, sabır ehlinin azmini, huşu ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin talebini, inanç ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım Allah'ım, Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan menetsin; ta ki, Sana itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim; Senden korkarak tövbeyle sana döneyim; sırf Senin sevgini kazanmak için halis nasihat edeyim; her işte Sana güvenip Sana dayanayım; Sana güzel zan besleyeyim Nurun yaratıcısı Allah'ı tesbih ederim"

Farklı hacet duaları için Tıklayın

Hacet namazı ve duası hakkında sıkça sorulan sorular içinTıklayın

Hacet namazından farklı olan istihare namazı ve duası için Tıklayın


Nihat Hatipoğlu'nun anlatımı ile, Hacet namazı ve hacet duası
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
6,993
Tepkime puanı
411
Hacet namazı kılmaktan çekinmeyelim

Her hacetimiz olduğunda hacet namazı kılmaktan çekinmeyelim.

Her hacetimiz olduğunda, hacet namazı kılmaktan, Rabbimizin kapısına gitmekten çekinmeyelim! "Allah c.c nün karşısına çıkacak, ondan hacetimi isteyecek yüzüm yok" demiyelim. Aksine böyle zamanlarda hacet kapısınından ayrılmamak, o kapıyı aşındırmak gerekiyor.

Kalpler kederle, gözler yaşla dolduğu, gözyaşlarında boğulduğumuzu hissettiğimiz zamanlarda, hacet namazı bizi kurtaracak bir liman olabilir. İnsan aciz ve güçsüz olduğunun farkına varıp, o limana sığınıp Rabb’inin karşısına çıkarsa, kurtuluş yolunu bulup feraha erebilir.

Peygamber Efendimiz’in bir sıkıntısı ya da haceti olup da Kendisine (sallallahu aleyhi ve sellem) gelenlere ‘hacet namazı’nı kılmalarını tavsiye ettiğini birçok hadiste görmek mümkün.

Allah’ın büyük bir inayeti olan bu önemli namazı değerlendirenlerden birisi de sahabe efendilerimizden Hz. Enes (ra). Bir yaz günü Hazreti Enes’e (ra) bahçıvanı gelerek, yağmur yağmadığından ve bahçenin kuruduğundan yakınır. Bu haber üzerine Hazreti Enes, Resûlullah’ın, “Herhangi bir ihtiyacı olan kimse iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a dua etsin.” şeklindeki ‘hacet namazı’ tavsiyesini hatırlar.

Su isteyerek abdest alıp namaza durur. Selam verdikten sonra bahçıvanına, “Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun?” diye sorar. Bah*çıvan, “Göremiyorum.” der. Hz. Enes, tekrar içeri girip namaz kılmaya devam eder. Birkaç kez bahçıvana, “Gökyüzünde bir şey görebiliyor musun?” diye sorunca adam, “Kuş kanadı gibi bir bulut görüyorum.” der. Bunun üzerine Hz. Enes, namazını ve duasını sürdürür. Az sonra bahçıvan Hazreti Enes’in yanına gelir ve “Gök bulutla kaplandı ve yağmur yağmaya başladı.” der. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, “Haydi, ata bin de yağmurun nerelere kadar yağdığına bak.” der. Bahçıvan etrafı dolaştığında, yağmurun sadece Hazreti Enes’in büyük bahçesine yağdığını görür. (İbn-i Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, c. 7: 21-22)

Hacet namazı kılarak dert ve sıkıntıdan kurtulan, isteği olan bir çok insan vardır. Tabii bunlar sahabe efendilerimizin yaşadığı gibi olmayabilir. Bu ibadetten alınacak verimin derecesi, hem ihlas, huşu, hacetin büyüklüğü, hem de Allah’ın takdir ve hikmetine göre değişiyor.

Hacet namazını kendimiz için olduğu kadar, bir mümin kardeşimizin haceti için de kılabiliyoruz. Hacet namazı bir duadır, Allah'a c.c yöneliştir. Bu yöneliş neticesi, Rabbinin kuluna cevap vermesidir. Ayrıca bir mümin başka bir müminin derdini kendi derdi bilip onun için hacet namazı gibi bir duaya yönelmesi, sevap olarak kazanana yeter.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
6,993
Tepkime puanı
411
Hacet namazı nasıl kılınır? Nihat Hatipoğlu'nun anlatımıyla. istek için kılınan namaz.
Hacet namazı 2-12 rekat arasında kılınabilir. Hacet namazı; meşru olan herhangi bir istek veya hacetin olması için kılınır.
 
Son düzenleme:

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
6,993
Tepkime puanı
411
Dört Rekatlık Hacet Namazı

1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha okuruz
3 defa Âyetu'l-kursî okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz


2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas sûrelerini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu okuruz


3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz


4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha okuruz
Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız


2 Rekat Hâcet Namazının Kılınışı

1. Rekat


"Niyet ettim Allah rızası için Hâcet Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
 
Üst Alt