zuhuratı rab

BEDİR MUHAMMED ALİ

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
680
zuhuratı rab
1) Allah’a and olsun ki. Hz. Allah rahman ve rab isimleriyle allahu âlemin üzerine örtülen besmele ile Allah sadece insana tecelli olmuştur. İdrak kapılarının açılıp, Rahman isminde peygamberlerini, Rab isminde şahadet ve gayp âleminin meleklerini insana şahit tutan Allahtır. Rahman isminin tecelligahı Hz. Ademin kaleminden nuru alakı Rab isminin tecelligahı Hz. Havva’nın rahimine yazan Cebrailin Allahın nuru alakla ins, cin ve melekütül aleminin sureti Hz.İnsan beytimukaddeste yaratılmıştır.

2) Bu yaradılış Hz.Şit aliyhisselamdan Hz.Muhammede kadar süren hafa devrinde Allah dinini tamamlayıp insanlığı ehadiyetine davet etmiştir.

3) Allaha and olsun ki, bu davet akıl ile nefsin suret giydirilip Hz.Adem ve Hz. Havva suretlerine büründüğünde Allahın muradı Besmelenin Allahın ehadiyetinin kapısı olduğudur.

4) Mekan ve kader kapılarının sureti Hz Adem ve Hz. Havva’nın ehadiyet kapısında el kuddüs olması Allahın maksudu’dur.

5) Allahın kemalatının sureti Hz.Muhammedle din tamamlanmıştır. Bir kalem ve bir levhten ibaret olan besmelede Esmaül hüsnanın bütününü nevsinde toplayıp alemlere ruh olan Allahın halifesi Hz. Ademin ahir zamandaki tecilligahı Bedir El Kadir isminden sır zahir olmuştur.

6) Allaha and olsun ki, bu zuhurat Allahın kemalatının sureti Hz. Muhammedin bütün peygamberlerin hatemi ve mehdi resul müşahade makamında kainatı kuşatıp mülkünde bir kalem ve bir defterden ibaret olan besmelenin el kuddüs esmasında aklı muhammediyede yaşanması içindir.

7) Dini mezheplere, tarikatlara ve cemaatlere fırka fırka bölerek zulmün içine düşen bütün kavimlerin, Allahın zatının ehadiyesinde Besmele ve Fatiha’nın idrak edilip mehdi resul müşahade makamında kalpleri kuşatması kavimlerin hakka hakkel yakin olması içindir.

8) İns, cin ve melekütül aleminin sureti insan olduğu halde Allahı gayrıda arayarak şirke düşen bu kavimlerin beden kabirlerinden uyanıp kalplerin Besmele ve Fatiha’nın ceminde dirilişidir.

BEDİR EL KADİR
 
Üst Alt