Zengin-zerdüşt-zevâid-zevâl-zevcât-ı tâhirât-zevil erhâm

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
ZENGİN:
İhtiyaç eşyâsının ve borçlarının dışında nisâb miktârı malı, parası olan kimse (Bkz Nisâb)
Eshâbım için fakirlik seâdettir Âhir zamandaki ümmetim için zengin olmak seâdettir. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz.
Ölmeden önce hayâtın,
hastalıktan önce sıhhatin,
dünyâda âhireti kazanmanın,
ihtiyarlamadan gençliğin, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini bil. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
Ey malına, mülküne güvenen zengin! Dünyânın çabuk geçip gidici malı, parası, seni aldatmasın!
Bunlar, senden önce başkalarının idi Senden sonra da, başkasının olacak; Cehennem'in şiddetli azâbını düşün! (Muhammed Rebhâmî)

31sd9.gif


ZERDÜŞT:

Mecûsîliğin kurucusu
Mecûsîliğin kurucusu olan Zerdüşt mîlâddan 600 sene önce, Hindistan'da doğdu Hindistan ve İran taraflarında yaşadı.

Brehmen din adamları tarafından kovuldu Belh'te mecûsîlik dînini yaydı
İyilik tanrısı İzed veya Ormüzd (Hürmüz) ile kötülük tanrısı Ehrimen olmak üzere iki tanrı vardır dedi Zend kitâbı ve Avestâ denilen şerhi (açıklaması) Avrupa'da basıldı Hazret-i Ömer, İran'ı alınca, Acemler müslüman oldu Zerdüşt'ün kurduğu mecûsîlik Hindistan'da kaldı
Bugün İranlılar eski millî âdetler diye mecûsî âyinlerini ve sayılı günlerini ortaya çıkarıyor ve yayılmasına çalışıyorlar (M Sıddîk Gümüş)

31sd9.gif


ZEVÂİD:

Fazla, ziyâde olan şeyler.
*****************
Zevâid Sünnet:

1 Farzla birlikte kılınması bildirilmeyen nâfile namazlar.
2 Peygamber efendimizin ibâdet olarak değil de, âdet olarak, devâmlı yaptığı şeyler.
Peygamber efendimizin elbiseleri, oturması, kalkması, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması, sünnet-i zevâiddir Bunlara sevâb verilmesi için niyet etmek lâzım değildir Niyet edilirse ibâdet olurlar Sevâbları çoğalır Zevâid sünnetleri ve nâfile ibâ detleri terk etmek mekrûh olmaz. (İbn-i Âbidîn)
******************
Zevâid Tekbirleri:

İkişer rek'at olan Ramazân ve Kurban bayramı namazlarının her rek'atinde alınan üçer tekbir.
Zevâid tekbirleri vâcibdir. (M Zihni Efendi)

31sd9.gif


ZEVÂL:

Yok olma, sona erme Ölmez imiş âşık cânı, Hiç çürümez imiş teni, Aşk her kimi kıldı fânî, Ona zevâl ermez imiş.
(Yûnus Emre)
********************
Zevâl Vakti:

Güneşin tam tepeden ayrıldığı an.
Zuhr yâni öğle namazının evvel vakti, güneşin zevâlden ayrıldığı vakit başlar. (Kedûsî)

31sd9.gif


ZEVCÂT-I TÂHİRÂT:

Peygamber efendimizin iffetli, pâk, muhterem zevceleri Mü'minlerin anneleri. (Bkz Ezvâc-ı Tâhirât)
Peygamber efendimiz ikinci defâ olarak elli beş yaşında iken hazret-i Ebû Bekr'in kızı, hazret-i Âişe ile evlendi.

Diğer Zevcât-ı Tâhirâtı bundan sonra dînî, siyâsî sebeplerle ve merhâmet ve ihsân ederek nikâh etti. (İmâm-ı Ahmed Kastalânî)

31sd9.gif


ZEVİL ERHÂM:

İslâm mîrâs hukûkunda, Eshâb-ı ferâiz (farz hisse sâhibi) ve asabe denilen kimseler dışındaki yakın akrabâ
Eshâb-ı ferâizden ve asabeden kimse yoksa veya bunlardan yalnız zevc (koca) ve zevce (hanım) varsa, mîrâs zevil erham denilen en yakına verilir. (Muhammed Mevkûfâtî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt