Zelîl & zellet-ül kârî & zemherir & zemm:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
ZELÎL:
Aşağı, alçak, hor, hakîr
Kıyâmet günü, dünyâdaki kibir sâhibleri, küçük karınca gibi zelîl ve hakîr olarak kabirden çıkarılacaktır
Karınca gibi fakat insan şeklinde olacaklardır Herkes bunları hakîr görecektir (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Nefsini azîz eden dînini yıkar Nefsini zelîl eden kimse, dînini azîz eder (Mücâhid bin Cebr)
İlmi azîz ederseniz, azîz olursunuz, zelîl ederseniz zelîl olursunuz İlim, bir kimsenin yanına gitmez, ilmin ayağına gidilir (İmâm-ı Mâlik)
Biz zelîl bir kavim idik Allahü teâlâ bizi İslâm ile azîz eyledi. (Hazret-i Ömer)
31sd9.gif

ZELLET-ÜL KÂRÎ:
Kırâat hatâsı Namazın içindeki farzlardan kırâati yerine getirirken (Fâtiha ve zamm-ı sûreyi okurken) meydana gelen hatâ, yanlış okuma
Zellet-ül kârî dört şekilde olabilir:
Birincisi i'râbda hatâdır Yâni harekelerde ve sükûnda olabilir Meselâ şeddeyi hafif okur veya medleri (uzunları) kısa okur veya bunların aksini yapar
İkinci şekil hatâ, harflerde olur Harfin yerini değiştirir veya harf ilâve eder, yahut azaltır veya harfi ileri geri alır
Üçüncü şekil hatâ, kelimelerde ve cümlelerde olur
Dördüncüsü ise, vakf ve vaslde hatâ olur Yâni duracak yerde durmaz geçer Geçecek yerde durur
Bu dördüncü şekil hatâda mânâ değişse de bozulmaz.
İlk üç şekilde zellet-ül kârî mânâyı değiştirip, küfre sebeb olacak mânâ hâsıl olursa veya âyet-i kerîmede kastedilen mânâ tamâmen değişirse, namazı bozar
(İbrâhim Halebî)
31sd9.gif

ZEMHERİR:
Cehennem'deki soğuk yer, soğuk cehennem.
Zemheririn soğukluğu pek şiddetlidir Bir an dayanılmaz
Kâfirlere, bir soğuk, bir sıcak, sonra soğuk sonra sıcak Cehennem'e atılarak azâb yapılacaktır
Cinler ateşten etkilenmezler Cehennemlik olanları zemherirde azab göreceklerdir. (Kâdızâde Ahmed)
31sd9.gif

ZEMM:
Kötüleme, yerme, kınama.
İnsana yakışan; başkalarını zemmetmekten utanıp kendi kusurlarını düzeltmekle meşgûl olmasıdır.
Bilmiş ol ki! İnsanların çoğu medhedilmeyi sevdiği ve zemmedilmekten korktukları için, helâk olmuşlardır.
Çünkü medhedilmeyi sevmeleri ve zemden korkmalar ı sebebiyle bütün tavır ve davranışlarında insanların rızâlarını almayı ve gönüllerini hoş etmeyi istemektedirler. (İmâm-ı Gazâlî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt