Zekeriyyâ aleyhisselâm.

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
ZEKERİYYÂ ALEYHİSSELÂM:
İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden Yahyâ aleyhisselâmın babasıdır
Soyu Süleymân aleyhisselâma ulaşır Mûsâ aleyhisselâmın dîninin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti
Yahûdîler tarafından şehîd edildi Kabri Haleb'dedir.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Bunun üzerine Rabbi onu (Meryem'i) güzel bir kabûl ile kabûl etti
Onu güzel bir nebât (bitki) gibi büyüttü Zekeriyyâ'yı da ona (bakmaya) kefîl kıldı Zekeriyyâ ne zaman mihrâba (odaya) girse, onun yanında bol rızık (yiyecek) bulurdu "Yâ Meryem! Bu (rızk) sana nerden geliyor?" dedi O da; "Bu, Allahü teâlâ tarafındandır
Şüphe yoktur ki, Allahü teâlâ dilediği kimseyi hesâbsız olarak rızıklandırır" derdi (Âl-i İmrân sûresi: 37)
Zekeriyyâ aleyhisselâm mihrâbında (odasında) namaz kılarken, melekler (Cebrâil aleyhisselâm) ona şöyle nidâ etti (seslendi : "Muhakkak Allahü teâlâ sana kendinden gelen kelimeyi (yâni Îsâ aleyhisselâmı) tasdîk edici ve kavminin seyyidi (efendisi) ve nefsine hâkim ve sâlihlerden bir peygamber olduğu hâlde Yahyâ'yı müjdeler. (Âl-i İmrân sûresi: 39)
Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'da Tevrât yazan ve kurban kesme ibâdetini idâre eden Zekeriyyâ aleyhisselâm, İsrâiloğullarına peygamber gönderildi
Tevrât'ın emir ve yasaklarını insanlara anlattı
Duâsı bereketiyle Allahü teâlâ ona Yahyâ aleyhisselâmı ihsân etti
Zekeriyyâ aleyhisselâm, Hunne'nin kızı hazret-i Meryem'i alıp, evine götürdü
Onu Zekeriyyâ aleyhisselâmın hanımı ve hazret-i Meryem'in teyzesi Elisâ Hâtun büyüttü Hazret-i Meryem beş yaşına girince, Zekeriyyâ aleyhisselâm ona Tevrât-ı şerîfi okuttu
İsrâiloğulları Zekeriyyâ aleyhisselâma iftirâda bulundular
Zekeriyyâ aleyhisselâmı şehîd etmek üzere aramaya başladılar
Yahûdîler onu yakalamak için peşine düştüler
Zekeriyyâ aleyhisselâm, Beyt-ül-makdîs yakınlarında ağaçlı bir bahçeye girdi
Mûcize olarak yarılan bir ağacın içine girdi Ağaç kapandı ve onu gizledi
Yahûdîler o ağacı bıçkı ile biçtiler ve Zekeriyyâ aleyhisselâmı şehîd ettiler Zekeriyyâ aleyhisselâm şehîd olduğu sırada yüz yaşında idi. (İbn-ül-Esîr, Nişâbûrî, Nişâncızâde)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt