Yûsuf Aleyhisselâm

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
YÛSUF ALEYHİSSELÂM:

Kur'ân-ı kerîmde adı geçen peygamberlerden Mısır ahâlisine gönderilen peygamber Yâkûb aleyhisselâmın oğludur Yâkûb aleyhisselâmın neslinden gelen ilk peygamberdir Allahü teâlâ ona rüyâ tâbiri ilmini öğretti.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Yûsuf (aleyhisselâm) ve kardeşlerinin kıssasında, ondan suâl edenler (ve başkaları) için, Allahü teâlânın kudret ve hikmetine (veya Muhammed aleyhisselâmın peygamberliğine) deliller vardır.(Yûsuf sûresi: 7)
Yûsuf (aleyhisselâm) onların (kardeşlerinin) zahîre yüklerini hazırladı Uşaklarına da " (Zahîre için verdikleri) sermâyelerini yüklerinin içine koyuverin Olur ki, âilelerine döndükleri zaman bunun farkına varırlar da belki yine (kardeşleri Bünyâmin ile berâber buraya) dönerler" dedi (Yûsuf sûresi: 62)
Abdurrahîm Dehlevî şöyle anlattı: "Kardeşim Yûsuf benden sabîh (güzel) ben ise ondan daha melihim (sevimliyim) " hadîs-i şerîfinin mânâsını kavrayamamıştım Bir gün rüyâmda Resûlullah efendimizi sallü aleyhi ve sellem gördüm Bu mes'eleyi arz ett im Resûlullah efendimiz şöyle buyurdular: "Allahü teâlâ benim cemâlimi (güzelliğimi) insanlardan gizledi Şâyet insanlar benim cemâlimi görselerdi, Yûsuf'u gördükleri zaman yaptıklarından daha fazlasını yaparlardı Ellerini değil, yüreklerini keserl erdi de haberleri olmazdı"
Yüzünün ve ahlâkının güzelliği ile meşhûr olan Yûsuf aleyhisselâmı, babası Yâkûb aleyhisselâm diğer kardeşlerinden çok severdi Babasının sevmesi, kardeşlerinin onu kıskanmalarına sebeb oldu Onu götürüp kuyuya attılar Babalarına dönüp kardeşimiz Yû suf'u kurt yedi dediler Allahü teâlâ Yûsuf aleyhisselâmı korudu Kuyunun yanından geçen bir kervanda bulunan kimseler onu kuyudan çıkarıp Mısır'a götürdüler ve köle diye sattılar Mısır azîzi (mâliye nâzırı, bakanı) onu satın aldı Azîzin hanımı Züleyhâ (Zelîha)nın iftirâsı netîcesinde zindana atıldı Uzun zaman zindanda kaldıktan sonra, suçsuzluğu anlaşılıp zindandan çıktı. Ölen Mısır mâliye nâzırının yerine mâliye nâzırı oldu Azîzin hanımı Züleyhâ ile evlendi Babasını ve kardeşlerini Mısır'a getirdi Orada yıllarca berâber yaşadılar Babası Mısır'da vefât etti Kardeşleri de orada yerleştiler Kur'ân-ı kerîmde kıssası ve başına gelen hâdiseler geniş olarak bildirilmiş olan Yûsuf aleyhisselâm, Mısır ahâlisine peygamber gönderildi İnsanları Allahü teâlânın dînine uymaya dâvet etti Yâkûb aleyhisselâmın vefâtından bir müddet sonra Yûsuf aleyhisselâm da vefât etti Mısır'da herkes Yûsuf aleyhisselâmı kendi mahallesine defn etmek istiyordu İş kavgaya kadar yaklaştı Sonunda mermer bi r sandukaya koyup Nil nehri kıyısına (veya Nil nehrinin ortasına) defn ettiler Bir rivâyete göre ondan dört yüz sene sonra gelen Mûsâ aleyhisselâm kabrini bulup, mübârek cesedini oradan alarak, Yâkûb aleyhisselâmın da medfûn bulunduğu Halîl-ur-rahmân'daki yere defn etti. (Kurtubî, Ahmed Nişâbûrî, Nişâncızâde)

YÛSUF SÛRESİ:
Kur'ân-ı kerîmin on ikinci sûresi.

Yûsuf sûresi Mekke'de nâzil oldu (indi) Sâdece, 1, 2 ve 3 âyetleri Medîne'de nâzil oldu Yüz on bir âyettir Yûsuf aleyhisselâmın kıssasından bahsedildiği için bu ismi almıştır (Muhammed bin Hamzâ, Kurtubî)
Yûsuf sûresinde meâlen buyruldu ki:
Onların çoğu Allahü teâlâya îmân ediyoruz diyorlar Fakat îmânsızdırlar Başka şeylere ibâdet ederek müşrik olmuşlardır. (Âyet: 106)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt