Yûnus aleyhisselâm:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
YÛNUS ALEYHİSSELÂM:
Musul yakınındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber
Babasının ismi Metâ'dır Yûnus aleyhisselâm Âsûr Devleti'nin başşehri ve önemli bir ticâret merkezi olan Nineve şehrinde doğdu
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Muhakkak Yûnus (bin Metâ aleyhisselâm) da peygamberlerdendir (Sâffât sûresi: 139)
Biz Yûnus'un (aleyhisselâm) duâsına icâbet edip, onu gamdan (gecenin, denizin ve balığın karnındaki karanlıktan) halâs eyledik (kurtardık)
Bunun gibi biz mü'minleri halâs ederiz (Enbiyâ sûresi: 88 )
Balığın karnındayken Yûnus'un (aleyhisselâm) yaptığı duâ "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn" idi
Müslüman kişi bu duâyı her ne şey için okursa, Allahü teâlâ elbette kabûl eder (Hadîs-i şerîf-Rûh-ul-Beyân)
Yûnus aleyhisselâmın babası olan Metâ sâlih bir kimseydi Allahü teâlâdan sâlih bir evlâd ihsân etmesi için duâ etti
Allahü teâlâ ona Yûnus'u (aleyhisselâm) ihsân etti Kavmi içinde emîn, yalan söylemeyen, yardımsever bir kişi olarak meşhûr oldu
Ot uz yaşına gelince, Nineve ahâlisine peygamber olduğu bildirildi.
Yûnus aleyhisselâm senelerce kavmini îmâna dâvet etti Putlara, heykellere tapan Nineve ehli onu dinlemediler Heykellere tapmaktan vazgeçmediler
Yûnus aleyhisselâm üzüldü Dicle nehri kenarına geldi Gemiye bindi Hâlbuki Allahü teâlâ böyle emir vermemişti
Gemi yürümedi Kur'a çektiler Yûnus aleyhisselâma isâbet etti Suçlu benim buyurdu Denize attılar Balık yuttu Tövbe etti Balık bunu bir kenâra çıkardı
Ölüm hâlinde idi Tekrar kuvvet buldu Yeniden Nineve'ye gitmesi emrolundu Yûnus aleyhisselâm gelmeden önce hava kararmış, her yeri kara duman kaplamıştı
Kavmi korkup, tövbe etmiş, tövbeleri kabûl olup azâb geri alınmıştı Yûnus aleyhisselâm gelince, onun sözlerini dinlediler
Kavmi mes'ûd ve iyilik üzere yıllarca yaşadı Şarkta Midyalılar, Bâbil'de Keldânîler meydana geldi
Yûnus aleyhisselâm sekenüç (83) yaşında iken, Nineve'de vefât etti (Nişâbûrî, Nişancızâde, Taberî)

YÛNUS SÛRESİ:
Kur'ân-ı kerîmin onuncu sûresi
Yûnus sûresi Mekke'de nâzil oldu (indi) Sâdece 40, 94, 95 ve 96 âyetler Medîne'de nâzil oldu
Yüz dokuz âyet-i kerîmedir Doksan sekizinci âyet-i kerîmede Yûnus aleyhisselâmın kavminden bahsedildiği için, sûreye bu isim verilmiştir..
Sûrede; Nûh ve Mûsâ aleyhimesselâma dâir kıssalar, rahmet-i ilâhiyyenin, azâb-ı ilâhîden daha çok olduğu bildirilmektedir (Râzî, İbn-i Abbâs, Kurtubî)
Yûnus sûresinde meâlen buyruldu ki:
Biliniz ki; Allahü teâlânın evliyâsı için azâb korkusu, nîmetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur (Âyet: 62)
Kim Yûnus sûresini okursa, Yûnus aleyhisselâmı tasdîk (îmân) ve tekzîb edenlerin (yalanlayanların) ve Fir'avn ile boğulanların adedinin on katı sevâb verilir (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt