Yılbaşı kutlamak haramdır

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,762
Yılbaşı kutlamak ve Noel, Yılbaşı ve Noel Kutlamak Caizmi, islamda Yılbaşı kutlamak, Yılbaşını Kutlamıyoruz, Yılbaşı gecesi Noeli kutlamıyoruz


"Yılbaşı Kutlamak Haramdır"
İslam ülkelerindeki yılbaşı kutlaması hazırlıklarını şiddetle eleştiriyoruz. Yılbaşını kutlamak haramdır. Bu kutlamalar İslam ümmetinin şahsiyetinin erimesi, kaybolması veya zayıflaması anlamına gelmektedir. Müslümanlar öncelikle kendi dini bayramlarıyla ve değerleriyle ilgilenmeli, islamı ilgilendiren manevi gün ve gecelerine sahip çıkıp onları ihya etmelidir.

Bazı İslam ülkelerindeki şehirlerin, özellikle büyük şehirlerin caddelerinde görülen birkaç metre yükseklikteki noel ağaçları, kimleri memnun etmek için düzenleniyor? MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATANLARA YAZIKLAR OLSUN!

Onlar sizin inançlarınıza saldırırken, sembollerinizin görünürlüğünü engellerken, minareleri yasaklarken, nerdeyse mescid yapımına bile mani olurken siz,onların dini değerlerini niçin öne çıkarıyorsunuz? Bu memlekette yaşayan ve ezan sesine dahi tahammülü olmayanların, içip içip sapıtanların, insanlıktan çıkanların keyfine keyif katmaları için mi Müslüman memleketinde hıristiyan adetlerine sahip çıkıp kutluyorsunuz!!

Yılbaşına özel eşyaları vitrinlerde bu denli sergilemek İslam toplumlarının şahsiyetini yoketmektedir. İslam ülkelerinde yılbaşına has sembollerin bu kadar yaygınlaşmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Ayrıca Bazıları bizim kentlerimizde dinlerine ait kutlamaları bu denli yaygın ve aşikar olarak gerçekleştirirken Müslümanlar Avrupa ve Amerika'da Ramazan ve bayramları büyük şehirlerin merkez alanlarında kutlayabiliyorlar mı?

Yılbaşı öncesi bizim şehirlerimizde öyle bir görüntü hakim ki kendinizi bir Hıristiyan Avrupa ülkesinde hissediyorsunuz. Her sene iki defa dini bayramlarımızı idrak ediyoruz. Müslümanların alış veriş mekanlarında yılbaşında olduğu gibi bayrama ait hatırlatıcı semboller göremedik. Ama şimdi bakıyorsunuz yılbaşı öncesinde hemen bütün dükkanların vitrinlerini noel sembolleri dolmuş

Hz. Peygamber (s.a.v)'in doğum gününden haberi olmayan insanların Hz. İsa'nın doğum gününü kutlama konusundaki tutumlarını şaşkınlıkla izlemeye devam ediyoruz!, Bazı İslam ülkeleri bidat gördükleri için Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum gününü kutlamazken Hz. İsa'nın doğum gününü kutlamaları üstelik bu günü tatil ilan etmeleri anlaşılır gibi değildir.

İslâmiyet; iman, ibadet-amel ve ahlak esaslarıyla bir bütündür. Özellikle inanç konusunda bölünmeyi asla kabul etmez. İnanılması gereken esaslara bütün halinde inanmak zorunludur.

İslam dini, bize uymamız gereken temel ahlaki sorumlulukları bildirmiştir. Bunlardan en önemlisi; Müslümanın aile hayatında ve sosyal yaşamında, Gayri Müslimlerin adet ve inançlarına benzemekten şiddetle sakınmasıdır. İslam çizilen bu çizgilerin dışına çıkmayı kabul etmemektedir. Allah c.c Kur'ân-ı Kerim'de, bizlere bütün yönleriyle tanıttığı ehl-i kitâba, diğer bâtıl dinlerin mensuplarına, müşriklere, budistlere, ateistlere benzemeye, onları taklit etmeye izin vermemiştir. Onun içindir ki Müslümanlar'ın; Yahûdi, Hıristiyan, Budist ve dinsizlerle kaynaşmalarına sebep olacak taklitlerden, benzeşmelerden kaçınmaları ve her şart altında İslâmî kimliklerini ve duruşlarını korumaları emredilmiştir. Çünkü en basitinden en önemlisine; adetlerden, ibadet ve itikat esaslarına kadar herhangi bir noktada benzeşme, daha büyük benzeşmelere sebep olmaktadır.

Ancak bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen biz mü'minler, İslami usul ve esaslara dönerek gayr-i müslimlere benzeme akımına reaksiyon göstermeye mecburuz. Bu kudsi mükellefiyetimiz sebebiyledir ki; öncelikle müslüman olmayanlara benzemenin, onları taklit etmenin dinimiz açısından hükmünün ne olduğunu bilmemiz lazımdır.

Gayr-i müslimlere benzemenin sebep olacağı tehlikeli neticelere dikkatimizi çekmek içindir ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "(Tasvip ederek) bir kavme (bir topluluğa) benzemeye çalışan kişi, o (benzemeye çalıştığı) kavimdendir."(1) "(İnanç ve amelde) bizden başkasına benzeyenler, bizden değildir."(2)

Başka bir hadîs-i şerifte de, "Siz karış karış, adım adım sizden öncekilerin (Yahûdi ve Hıristiyanlar'ın) yoluna uyacaksınız. O kadar ki; onlar bir keler deliğine girecek olsalar, siz de (modadır düşüncesiyle) onları tâkip edeceksiniz..."(3) buyurularak Müslümanlar'ın, başta Yahûdiler ve Hıristiyanlar olmak üzere gayr-i müslimleri taklit etmek, onlara benzemek felâketine düşecekleri mucizevî bir şekilde bildirilmiştir.

Bugün, Batıdan ithal edilmiş adet, merasim ve kutlamaları ile; içki, kumar ve fuhuş gibi şeytani tuzakları ile; batıl mesajlarla yüklü basını-medyası ve islam dışı kılık-kıyafetleri ile Müslüman cemiyetler Sevgili Peygamberimiz'in (s.a.v.), tehlikesine işaret buyurduğu ölçülerde yabancılara benzeme felaketiyle karşı karşıyadır.

Müslüman olarak doğan bizler, Müslüman olarak yaşamaya ve Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeye gayret göstermeliyiz.

Rabb'imizin lûtuf ve ihsânı olan bu İslâm nimeti ve Ümmet-i Muhammed'den olma nimetinin kıymetini bilmeliyiz ki, Müslüman olmayanlara benzemekten sakınarak dünyamızı izzetle, âhiretimizi de saâdetle yaşayabilelim.

Bunun için de İslamı iyi öğrenmeli, sünnetlere tabi olup bid'atlerden kaçınmalıyız. Her türlü haram, mekruh ve şüphelilerden, hele de "yılbaşı kutlamaları"ndan mutlaka uzak durmalıyız. Aksi takdirde akıbet husran olur!

Yazımızı, Cenab-ı Mevlamız'ın mübarek kelamından iki ayet meali ile noktalayalım:

"Rabb'imiz Allah'tır' deyip sonra da (bütün hâl ve hareketlerinde Allâh'ın emirlerini, Resûlü'nün sünnetini esas alarak) dosdoğru yaşayanlara; (evet) onlara (kıyâmet gününde) hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. (Çünkü) onlar, cennet ehlidirler. Yapmakta oldukları (güzel amel ve hareketlerine) mükâfat olmak üzere, orada ebedî kalacaklardır."(Ahkaf, 13-14.)

Müslüman yılbaşı kutlamaz - Noeli kutlamıyoruz

Yılbaşı kutlamak günah mı

Biz noel kutlamıyoruz çünkü biz MÜSLÜMANIZ ELHAMDULLILAH...

Dinimizde Noel Diye Bir Bayram Yoktur,Noel Kutlamak Dinimizde Yasaktır

DİPNOTLAR
(1) Mişkâtü'l-Mesâbîh, 4347.
(2) Tirmizî, Sünen, H. No: 2696.
(3) Mişkâtü'l-Mesâbîh, 5361.

Serdar BAŞKAN Tarafından derlenmiştir.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
EY MÜSLÜMAN KARDEŞİM, Niçin kafirlerin yılbaşını kutlayalım ki.!! Ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin, ne kadar seversen sev ayrılacaksın.
Görüyorsun ölüm, genç, yaşlı, amir, memur, fakir, zengin demeden hepimize geliyor.
Öyleyse bu geçici hayatı ebedi ahirete tercih etmeyelim.
Ebedi cennetlere girme imkanımız varken ebedi cehenneme sokacak işleri ve amelleri yapmayalım.
Hangi tarafta daha çok kalmak istiyorsak oraya daha çok çalışalım İNŞALLAH!!!

Gayr-i müslimlere benzemenin sebep olacağı tehlikeli neticelere dikkatimizi çekmek içindir ki Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“(Tasvip ederek) bir kavme (bir topluluğa) benzemeye çalışan kişi o (benzemeye çalıştığı) kavimdendir.”(1) “(İnanç ve amelde) bizden başkasına benzeyenler bizden değildir.”(2)
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Sahi Yılbaşı neyimiz olur?
Ramazan bayramımız mı?Kandilimiz mi?Kurban bayramımız mı?
Biz, Muharremlerle, Martlarla başlayan yıllar da biliriz....
Ki, hiçbiri böyle şımarıklıkla, böyle ayyaşlıkla, böyle kumarbazlıkla açılmazdı. Hepsi efendi yıllardı...

Bu bahsi bu kadarla geçiyor ve Noel Baba'ya geliyorum:Memleketimize, herhelde Beyoğlu'ndan giren, Haliç'i atlayarak Fatih'lere, Aksaray'lara, sonra Rumeli'ye ve Boğaz'ı aşarak önce Kadıköy'e, Moda'lara ve sonra Üsküdar'lara oradan da Anadolu'ya geçen bu bunak, neyimiz olur:
Babamız mı? dedemiz mi?amcamız mı?,yoksa Avrupalılıktan pirimiz mi?

İstanbul'un Tepebaşı'ndan Adana'nın Tepebağı'na kadar her yeri bilen, her yere uğrayan bu moruk kimdir?necidir?

Bir resmine bakarsanız Havarilere,öteki resmine bakarsanız Rasputin'e benzeyen bu iskambil papazı, aramızda nenin nesidir...

bunu hiç merak etmediniz mi?

Siz bırakın da ben söyleyeyim onun kim olduğunu.

O, Haçlı seferlerinden kalma bir kılıç artığıdır. O zaman silahla giremediği yerlere, şimdi beyaz sakalıyla saygılar

sevgiler toplayarak girebiliyor.

O, evimize girerken eşegini kapımızın halkasına bağlayan bir Piyer Lermit'tir... Kardeşlerini Mukaddes Savaş'a hazırlamkatan geliyor..

O,adıyla sanıyla bir misyonerdir ki, kılığını değiştirmiş... ve bizi avlamaya, kucağında getirdiği oyuncaklarla en calıcı noktamızdan; çocuklarımızdan

başalmıştır.Bu cömertliğinin karşılığını istemeyecekmi sanıyorsunuz, fedakarlığının sebebini düşünmediniz mi? Bırakın onun hakkından ben gelirim:İşte sakalını

çekince gördünüz... sakalı elimde kaldı ve altından Lücifer(şeytan) çıktı.Bilirsiniz ki,

casuslar da kıyafetlerine ekseriya böyle değiştirirler. Bu mezar beğenmeyen hortlağa ya mezarını gösterin, yahut bırakın:Haç'ın da çarmıha gereyim onu.

Tehlikeyi sezer de kendiliğinden gitmeye kalakarsa çıkarken ceplerini yoklamayı unutmayınız:Muhakkak, bir şeyinizi çalmıştır..
 

Hasret

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
339
Her sene olduğu gibi yeni yılı kutlama bahanesiyle çılgınlıklar yaşanacak, eski (putatapıcı) geleneklerle Hıristiyanlık karışımı âdetler zirve yapacak. Bunlar sahih bir din tarafından düzenlenmemiş geleneklerdir. İslam öncesi cahiliyenin çılgınlıklarını hatırlatıyor.

Batı dünyasının bunları yaşatması ve yaşamasını hadi kabul edelim; tuhaf ve gülünç olan, Müslümanların da bunda hiçbir sakınca görmeyip yaşatmaya çalışmaları; Noel baba, hindi yemeği, çam ağacı hurafesi, şampanya patlatma, milli piyango, tam saat 24.00'ün bitimindeki bağrışmaları hayatlarına sokmuş olmaları. İslamla ilgisi yok! İslamda bunlar yok!
 
Üst Alt