Yalova İlimizi Tanıyalım

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,872Yalova


Yalova, bugünkü idari bölünüşe göre,merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır. İlçeler;Yalova Merkez,Altınova,Armutlu,Çınarcık, Çiftlikköy,ve Termal'dir. Yalova'nın 6 ilçe belediyesi ile birlikte , toplam 15 belediyesi bulunmaktadır; merkez ilçede 1 (Kadıköy), Altınova'da 3 (Kaytazdere,Subaşı ve Tavşanlı), Çınarcık'ta 4 (Koruköy,Esenköy, Kocadere ve Teşvikiye) ve Çiftlikköy'de 1 (Taşköprü) belediyesi ve toplam 43 köyü vardır.


Kurşunlu Kaplıcaları

Armutlu Yarımadası'nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları'nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova, Türkiye'nin kuzeybatısında,Marmara bölgesinin güneydoğu kesiminde yer almaktadır.İlin kuzeyinde ve batısında Marmara denizi,doğusunda Kocaeli,güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik ve İznik ilçeleri) ve Gemlik körfezi yer almaktadır. Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan sınırları Marmara Denizi ile çevrilmiştir.Kıyılar,girintili çıkıntılı bir özellik göstermez. Yalova'nın 39-40º kuzey enlemi, 29-61º doğu boylamları arasında denizden yüksekliği 2 metre ,en yüksek noktası 926 metredir.839 kilometrekarelik bir alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11'lik bölümünü kapsamaktadır. Yalova, yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin en küçük ilidir ve denize en uzun kıyısı olan ( 105 km ) turistik illerinden de birisidir. Yalova,verimli ve bereketli ovalara sahiptir.Çınarcık, Gökçedere, Kirazlı,Kılıçköy ve Taşköprü ile deniz arasında birbirinden alçak tepeciklerle ayrılan büyüklü küçüklü ovalar oluşmuştur.Bu ovalar,akarsular boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik,sebzecilik yapılmaktadır. Yalova'nın toplam yüzölçümünün( 847,000 ha ) %82 'si,tarım arazisi ( 221,730 ha ), orman alanı(468,090 ha) ve çayır-mera arazisinden( 7,944 ha ) oluşmaktadır. İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır.Samanlı Dağları'nın kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler,bu kütlenin etekleri boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar.Yalova'nın güneyindeki dik yamaçlar tümüyle gür bir orman örtüsü ile kaplıdır.Ormanlık alanlarda genellikle kayın,meşe,gürgen,kızılcık,kestane ve ıhlamur ağaçları görülür.Yalova'daki ormanlardan çevrenin odun ve kereste ihtiyacı karşılanmaktadır.
Yalova yöresi , Türkler ‘den önce Roma - Doğu Roma (Bizans ) ‘ya , daha önce de Bitinya ‘ya bağlıydı.
Bitinya ‘yla ilgili Bizans arşivlerinin hemen hemen tamamının kaybolmuş olması , bu bölgenin Osmanlı fethi öncesindeki durumunun bilinmesini zorlaştırmaktadır.Ancak , Bizans kaynaklarının suskunluğu , arkeolojik araştırmalar ve bazı 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarıyla bir noktaya kadar giderilebilmektedir.
Bitinya ve önceki dönemde , Yalova yöresiyle ilgili olarak ; Prainetos – Prenektos (Karamürsel ) , Drepane – Drepanum ( Hersek civarında köy ) , Pylai ( Çiftlikköy civarında , olasılıkla Sahil Mahallesi civarında yerleşim yeri ) , Pythia Therma ( Termal Kaplıcaları ) , Soteropolis ( Koru Köy civarında bir yerleşim yeri ) , vb isimler göze çarpar.
Bazı kaynaklarda , 1236 yıllarındaki bir evrakta , Yalova yöresinin genel adının Pylopythia olduğu yazılıdır.Gerek Pylai ( Çiftlikköy ) , gerek Pythia ( Termal ) bu bölgede olduklarına göre , büyük bir olasılıkla bu iki isim birleştirilerek bölgeye ad olarak verilmiştir.
Daha sonra , bazı kaynaklarda , Yalova yöresiyle ilgili olarak Xenodochion ismine de rastlanır.
13. yüzyılda , günümüzdeki Karamürsel ve Yalova arasındaki düz kıyı ovası , Halizones Toprakları ya da Yalak Ovası olarak adlandırılıyordu.
Antik dönemde Arganthonios olarak tanınan Samanlı Dağları ‘nın adı da Sifones Dağları ‘ydı.
Türklerin eline geçtikten sonra , yöre hakkında çeşitli isimlerin kullanıldığı dikkati çeker.Örneğin Katip Çelebi , Yalakabad adından söz etmekte ve kaplıcanın bulunduğu yere , Yalıova denildiğini işaret etmektedir.
Ahmet Refik Altınay ‘ın hazırladığı ,”Hicri Onikinci Asırda İstanbul Hayatı “ isimli kitaptaki Divan-ı Hümayun belgelerinde , Yalakabad hakkında çeşitli bilgiler vardır.Yalnız bir yerde Yalakabad yerine Yalive kelimesi geçer.
Dr. J. Siotis ‘in 1906 yılında hazırladığı “ Les Thermes de Pythia “ isimli kitapta ise YALOVA adı yer alır.
Türkçe ve Rumca , Yali / Yalı bugün , kıyı –sahil anlamına gelmektedir.Bu kelimenin sonuna Ova eklenmesiyle meydana gelen Yaliova / Yalıova , sahildeki ova anlamında kullanılmış ; Yalıova ‘ daki “ ı “ harfi , kullanım kolaylığından düşmüş ve YALOVA olarak halk diline yerleşmiş olabilir.
Atatürk ‘ün davranışı da , bu iddiayı doğrular görünümdedir. Atatürk , Türk Tarihi ile ilgili olarak Yalova ‘da yaptığı bir çalışmanın altını imzalarken , 16 / 17 .8.1931 tarihini yazmış ve altına :
( YALİ OVA / YALOVA ) DİYE NOT DÜŞMÜŞTÜR.


ULAŞIM


Yalova coğrafi konum itibariyle İstanbul,Kocaeli ve Bursa illerine yakın bir ildir.Karayolu,denizyolu ve havayolu imkanları ile diğer illere bağlı olan Yalova,ulaşımda coğrafi konumu ve belirli merkezlere olan yakınlığı ile birçok avantajlara sahiptir.İstanbul,Bursa ve Kocaeli illeri arasında yer alan kente karayolu ve denizyolu ile yoğun yolcu giriş çıkışı olmaktadır.Yalova,Avrupa ve İstanbul'un Ege ve Akdeniz'e geçiş yolu üzerinde önemli bir konuma sahiptir.
Karayolu Ulaşımı
Yalova karayolu bağlantıları ile komşuları olan Bursa ve Kocaeli illerine bağlıdır.Yalova'da gerek ilçelere olan bağlantılar gerekse komşu illere olan bütün bağlantılar asfalt yollarla sağlanmaktadır.Yalova'nın güneyinde yer alan Bursa ili ile olan karayolu bağlantısı,Samanlı dağları üzerinden geçmesi sebebiyle hem virajlı hem de inişli-çıkışlıdır.Oldukça işlek olan bu yolun standartlarını arttırmaya ve genişletmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.Yalova-Bursa bağlantısı ile, Yalova'dan İç Anadolu bölgesinin yanında,Ege ve Akdeniz bölgelerine de ulaşmak mümkündür.Yalova-Kocaeli karayolu bağlantısı ise,Yalova'nın aynı zamanda İstanbul'a ve İç Anadolu'ya açılan diğer önemli bağlantısıdır. Yalova ili içinde mevcut karayolu ağı toplamı 334 km'dir.Bu ağın 90 km'sini devlet yolları ,179 km'sini köy yolları oluşturmaktadır.Yol ağının 288 km'si asfalt,43 km'si stabilize ve 3 km'si tesviye nitelikli; köy yollarının 133 km'si asfalt,43 km'si stabilize ve 3 km'si de tesviye nitelikli yoldur.

Yalova'nın çevre il ve ilçelere uzaklığı;
Yalova-Bursa : 69 km
Yalova-Gemlik : 43 km
Yalova-Orhangazi : 21 km
Yalova-Karamürsel : 30 km
Yalova-Gölcük : 50 km
Yalova-Kocaeli : 63 km
Yalova-İstanbul : 174 km
Denizyolu Ulaşımı
Yalova,bir kıyı ili olması sebebiyle denizyolu ulaşımına açık olup denizyolu ile genellikle İstanbul-Yalova arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır.Yalova-İstanbul arasında Şehir Hatları Yolcu Vapurları ve Deniz Otobüsleri ile sadece yolcu taşımacılığı gerçekleştirilirken Arabalı Vapurlarla araç ve yolcu taşımacılığı ,Feribot seferleri ile yük,yolcu ve araç taşımacılığı yapılmaktadır.Yalova'dan İstanbul ve Kartal'a düzenli Ekspres ve Deniz Otobüsleri seferleri yapılmaktadır.Ayrıca Yalova'dan Yenikapı'ya Feribot,Pendik'e Feribot ve Topçular'dan Eskihisar'a Arabalı Vapur seferleri yapılmaktadır.Yalova'da 9 Kasım 1996 tarihinde yat limanı inşaatına başlanmış olup,halen inşaat çalışmaları devam etmektedir.İnşaatın tamamlanması ile yörenin turizme yönelik aktivitesi artacak ve değişik boyutlarda yaklaşık 300 yat, limandan istifade edebilecektir. Havayolu ulaşımı
Yalova,bugün için havayolu ulaşımı imkanına sahip değildir.Fakat Hava Harp Okulu'na ait olan Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde bir havaalanı bulunmaktadır
 
Üst Alt