Verâset & veresiye satış & veseniyye:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
VERÂSET:
Maddî ve mânevî olarak vâris olmak (Bkz Vâris)

*****************************************************


VERESİYE SATIŞ:

Bedelini, parasını sonra ödemek üzere yapılan alış-veriş
Veresiye satışta satılan malın bedelinin ödeneceği zamânı belirtmek lâzımdır "Ne zaman istersen ver, paran olduğu zaman ver" şeklinde ifâde ile veresiye satış yapılmaz (İbn-i Âbidîn)
Eskiden ticârette ihsân sâhipleri, fakirlere veresiye verip, parası olmayandan istememeyi niyet ederlerdi En iyi olanlar ise fakirler için, hiç defter tutmazlardı
Bunlar, fakir bir şey getirirse alır, getirmeyenlerden bir şey istemezlerdi (M Sıddîk Gümüş)
Fâiz illeti bulunan yâni, ölçülen ve tartılan mallar aynı cinsten oldukları takdirde veresiye satışları fâiz olup, câiz değildir (Muhammed Rebhâmî)

*****************************************************


VESENİYYE:

Putperestlik, puta tapma inancı Taştan yapılmış heykellere tapınma Taştan yapılmış heykele vesen, bu heykele tapana vesenî denir

Beş sınıf kâfir vardır:

Dehriyye (dinsizler), seneviyye (iki ilâh olduğuna inanan mecûsîler), felâsife (felsefeciler), veseniyye ve ehl-i kitâb (hıristiyanlar, yahûdîler)
İlk dördü kitâbsız kâfirdir
Yâni semâvî kitabları yoktur Bugün Hindistan'da yayılmış olan Brehmen ve bunun, mîlâddan 542 sene evvel ölmüş olan
Budda Guatama tarafından değiştirilmesi ile hâsıl olan Buda dinlerinde olanlar Veseniyye inanışına sâhibdirler (İbn-i Âbidîn)
Mecûsîler yâni ateşe tapanlar ve veseniyye inancında olanlar ve bütün müşrikler kitablı kâfirlerden fenâ (kötü)dır (Alâüddîn Haskefî)
İdris aleyhisselâm diri olarak Cennet'e çıkarılınca, onu çok sevenler, ayrılık acısına dayanamadılar Resmini yapıp seyr eylediler
Daha sonra gelenler bu resimleri tanrı sandı Çeşitli heykeller de yapılıp tapıldı
Böylece veseniyye meydana çıktı Veseniyye inanışı İslâmiyet'in zuhûruna kadar devâm etti
İslâmiyet gelince veseniyyenin kökünü kazıdı İslâmiyet zâtında ve sıfâtlarında aslâ Allahü teâlâya şerîk, ortak kabûl etmez (Mirhaund, Nişâncızâde)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt