VELÎ (El-Veliyyü):

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
VELÎ (El-Veliyyü):
1- Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden) Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: Allahü teâlâ mü'minlerin velîsidir (Âl-i İmrân sûresi: 68)
Her Cumâ gecesi el-Veliyyü ism-i şerîfini söyliyenin işleri kolay olur (Yûsuf Nebhânî)

2- Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettikleri kimse Eskiden müslümanlar dînî nikâhın dört mezhebe uygun yapılmasına çok dikkat ederlerdi.
Şâfiî ve Hanbelî ve Mâlikî mezheblerinde nikâhın doğru olması için, birinci şart, bâliğa olan kıza da velînin izin vermesi lâzımdır
Velî bu üç mezhebde babadır Ba ba yoksa, babanın babası ve onun babasıdır.
Bunlardan sonra erkek kardeşidir Bundan sonra, erkek kardeş oğlu, sonra onun oğludur Sonra amca, sonra amca oğlu ve onun oğludur (Saîdüddîn Fergânî)

3- Vasî Meyyitin (ölünün) hayatta iken, öldükten sonra namaz keffâreti ve daha başka işlerini yapması için vasiyyet ettiği kimse veya vârislerden (mîrâsçılarından) biri.
Bir kimse, ağır hasta olursa, öldükten sonra namaz keffâreti yapılması için vasiyyet etmesi, velîsinin de bu vasiyyeti yerine getirmesi lâzımdır (Tahtâvî)
4- Allahü teâlânın rızâsını kazanmış sevgili kulu; her şeyi Allahü teâlâ için seven ve her işi O'nun rızâsı için yapan, her an Allahü teâlâ ile bulunan, gafletten uzak kimse, eren (Bkz Evliyâ)
Bir velî kuluma düşmanlık eden, benimle harb etmiş gibi olur (Hadîs-i kudsî-Mektûbât)
Allah 'ın velîleri öyle kimselerdir ki, görüldüklerinde Allah hâtırlanır (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
Farzların birincisi Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi îmân etmektir
Bundan sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibâdetleri yapmak ve evliyâyı sevmektir.
Sevdiği velîden feyz gelerek kalbi temizlenir ve Allahü teâlânın sevgisine kavuşur (Mazhar-ı Cân-ı Cânân)
Velîlerin kalbleri, Hakk'ın nazargâhıdır O kalblere girmiş olanlara da o nazardan nasîb erişir (İmâm-ı Rabbânî)
Eğer insanlar velî zâtların kadrini, kıymetini bilip, iyice anlayacak derecede olsalardı, herkes karşılaştığı bütün insanlara karşı edebli olurdu
Çünkü görünüş îtibâriyle velî de bizim gibi bir insandır ve karşılaştığımız bir kimse de Allahü teâlânı n bir velî kulu olabilir (Dâvûd-i İskenderî)

Allah ü teâlânın rızâsına, sevgisine kavuşmak için en kısa ve kolay yol; bir velîyi tanıyıp, onun sözlerinden Ehl-i sünnet îtikâdını, ibâdetlerini ve tasavvufun edeblerini kolayca öğrenmek ve bunlara uymak ve onu sevmektir (Muhammed Ma'sûm Fârûkî)
Velî hayatta iken kınındaki kılıç gibidir Vefât ettikten sonra kınından çıkar, tasarrufu daha kuvvetli olur (Echûrî)
Üç nişan olur velîlerde demiş erbâb-ı dil, Biri ol ki, görenin gönlü ona mâil olur
Onun ikinci nişânı, oldur ki, iyi bil, Her ne dese, dinleyenler, sözüne kâil olur
Üçüncüsüne gelince, cümle a'zâsı onun, Şer' ile âdâb ile her zaman âmil olur
(Erbâb-ı dil: Gönül ehli Mâil: Meyleden, akan Nişan: Alâmet Kâil olmak: Kabûl etmek, Şer'i din: İslâmiyet Âdâb: Edebler Âmil olur: Yapar)
(M Sıddîk Gümüş)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt