Vehm.

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
VEHM:
İnsanın kalbinde bir şey hakkında iki ihtimâlden az, zayıf olanı
Mü'minleri haram işleyici yâni fâsık zannetmek, sû-i zan olur Sû-i zan haramdır
Haram işlediğini öğrenerek, bilerek sevmemek, sû-i zan olmaz Buğd-i fillâh olur, sevâb olur
Din kardeşinin ayıbını görünce ona hüsn-i zan etmeli, te'vîline, iyi şeyle yorumuna çalışmalıdır
Onu ıslâh etmelidir Kalbe gelen düşünce, sû-i zan olmaz Zan etmek, yâni kalbin o tarafa kayması, sû-i zan olur
Sâlih veya fâsık olduğu bilinmeyen mü'mine hüsn-i zan etmelidir Fâsık (kötü) ve sâlih (iyi) olmasının ihtimâli müsâvî (eşit) ise, şek, şübhe olur
Müsâvî değilse, vehm olur Bunlardan kaçınmak lâzımdır (Hâdimî)
____________________________________

Vehm Mertebesi:

Var olmayıp, var görünen
Nokta-i cevvâleden (dönen nokta) meydana gelen dâirenin varlığı, vehm mertebesindedir
Yâni, bir ipin ucuna bir taş bağlayıp, öteki ucundan tutup, elimiz etrâfında çevirirsek, dönen taş, karşıdan dâire şeklinde görünür
Dönen taş nokta-i cevvâledir
Görünen dâire vehmde vardır Aslında dâire yoktur, yalnız bir görünüştür
Allah
ü teâlâ bütün mahlûkları bu mertebede yarattı Fakat görünüşlerini devâm ettirmektedir
Böylece var olmaları görünüş değil, doğrudur Mertebe-i vehm'den kurtulup, nefs-i emrî olmuşlardır Yâni yalnız geçici bir görünüş olmayıp, kalıcı bir varlık olmuşlardır
Vehm mertebesi şaşılacak bir varlıktır Nefs-i emr (hakîkat, gerçek) mertebesindeki varlığa benzemez
Onunla ilgisi ilişiği yoktur Nokta-i cevvâle nefs-i emr mertebesinde yâni gerçekten vardır
Bundan hâsıl olan dâire ise mertebe-i vehmdedir, gerçek olarak yoktur (İmâm-ı Rabbânî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt