Uşak Ulubey İlçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Uşak - UlubeyULUBEY

COĞRAFİ YAPI
Ulubey, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümünde olup, İlçe kuzeyden Uşak, doğudan Karahallı, batıdan Eşme, güneyden Denizli İline bağlı, Güney, Çal, Bekilli İlçeleri ile çevrilidir. 798 km² yüzölçümüne sahiptir. Rakımı 750 m.’dir. İlçenin kuzeyden güneye 42 km., doğudan batıya 26 km mesafesi vardır.

Volkanik tortul ve başkalaşım yapılı kayalardan oluşan İlçenin arazisi her haliyle tipik bir yayla görünüşündedir. İlçe topraklarının % 44’ü tarım arazisi, % 8’ çayır ve mera arazisi, % 28’i ormanlık ve fundalık arazi %20’i ise kayalık ve tarım dışı kullanılmayan araziyi oluşturmaktadır.

Engebeli bir araziye sahiptir. Düzlükler az yer kaplar. Düz olan yerler ise sel yatakları ile yarılmıştır. İlçe merkezi güneye doğru hafif meyilli olan Üyükbaşı Tepesinden başlayarak azar azar alçalan arazi üzerinde kurulmuştur. Önemli yükseltileri arasında Kışla Dağı, Hacet Tepesi, Edeler Tepesi, Değirmen Tepesi, Menekşeli Tepesi Çömlek Tepesi, Dedegölü Tepesidir.

İlçede Ege Bölgesinin batı bölümünde yer alan geniş alçak ovalara rastlanmaz. Sulama imkânı yok denecek kadar elverişsiz, yüksekliği oldukça fazla platolara rastlanır. İlçenin yüzey şekilleri derin vadiler tarafından yarılmış düzlüklerden oluşur. İlçede önemli akarsular arasında Banaz Çayı ile Yavu Çayı bulunmaktadır. Bu çaylar toprak yüzeyinden 100-200 m. arasında derin vadilerden akarlar. Her iki çayın rejimi düzensizdir. Banaz aynı zamanda Yavu adı verilen küçük çayla birleşerek Büyük Menderes’in kolunu oluşturur. Akarsulardan küçük çapta sulama dışında başka alanlardan yararlanılmaz. İlçenin sınırları içerisinde göl bulunmamakla birlikte Adıgüzel Barajının bir bölümü ilçe sınırları içerisindedir. İlçe Ege Bölgesinde görülen Akdeniz iklimiyle, İç Anadolu Bölgesinin iç kesimlerde görülen karasal iklim arasında ılıman bir geçiş iklimine sahiptir. Kışları karasal iklim kadar soğuk değil, Akdeniz iklimi kadar da ılık değildir. Yıllık ortalama sıcaklık 13.7°dir. OCK ayı ortalaması 3.6°, Temmuz ayı ortalaması 25.3°’dir. Ulubey İlçesi Uşak ve diğer ilçelere göre ortalama sıcaklığı daha yüksektir. Nedeni ise yükselti olarak diğer yerlerden düşük olması ve daha güneyde bulunmasıdır (Enlem faktörü). İlçedeki ekstrem değerlere bakıldığında en sıcak günün Temmuz ayında 38.8° en soğuk günün ŞBT ayında –12.6 ° olduğu görülür. Sıcaklığın 0°’nin altına düştüğü günlere donlu günler denir. İlçemizde donlu gün sayısı 54.2 gündür. Sıcaklık dağılışı aşağıdaki gibidir.

İlçede ortalama yıllık bağıl nem oranı %52’dir. İlçenin toplam yağış miktarı 450-500 mm arasında değişmektedir. İlçenin aldığı yağış miktarı Akdeniz ve Ege Bölgelerinin ortalamalarından düşük, İç Anadolu Bölgesi ortalamasından yüksektir. Yıllık yağışın % 44’ü kış aylarında, % 28’i ilkbaharda % 9’u yazın, % 19’u sonbahar aylarında yağmaktadır. İlçede yağışlar genel olarak yağmur olarak düşmektedir. En fazla kar yağışı OCK-ŞBT aylarında olmaktadır. Yıllık kırağılı gün sayısı 49 olup, OCK ve ŞBT aylarında oluşmaktadır.

İlçenin yıllık ortalama basıncı 927.3 milibardır. İlçede genellikle kuzeyden (yıldız), kuzeybatıdan (karayel), güneyden (kıble), güneybatıdan (lodos), kuzey doğudan (poyraz) rüzgarları esmektedir.

Bitki örtüsü olarak Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan maki, yer yer kızılçam, meşe ve ardıçlardan oluşan ormanlar, karasal iklimin bitki örtüsü olan bozkırlar (Antropojen Bozkır:İnsanların ormanları tahrip etmesiyle oluşan bozkır) görülür.

İlçede (20 EKM 2000 yılı) son nüfus sayımına göre 20.017 nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun %26’ı ilçede, %74’ü köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Köylerde toplu yerleşme mevcuttur. Evler kerpiç, taş, tuğla ve betonerme yapılardan oluşmaktadır.

İlçe arazisinin % 44’nde tarım yapılmaktadır. Tarım arazilerinin ancak % 1.63’nde sulu tarım yapılmaktadır. Tarımın en büyük sorunu kuraklıktır. Bu nedenle kuru tarım yapılmaktadır. Yetiştirilen önemli tarım ürünleri buğday, arpa, nohut, tütün, haşhaş, üzüm, kendi ihtiyacını karşılayacak kapasitede meyve ve sebze oluşturulmaktadır. İlçede büyükbaş olarak; sığır, küçükbaş olarak da; koyun, keçi yetiştirilmektedir. İlçede çalışır halde bir fabrika yoktur. Küçük çapta un fabrikaları ile atölye çapında İlçenin ve kırsal kesimin ihtiyacını karşılayan tamir, demirci ve marangozlar atölyeleri vardır.

İlçede 210 ton rezerve sahip Kışla Dağı altında derin altın yatakları mevcuttur. Ayrıca alüminyum, mangan, diyotomit, mermer ve uranyum rezervleri vardır.

İlçenin köylere olan uzaklığı 7-30 km arasında değişmekte olup, İlçenin Uşak il merkezine olan uzaklığı 30 km’dir. İlçede ana yollar asfalt durumdadır.

Turizm potansiyeli olarak İlçede akarsu yataklarında mesire yerleri mevcuttur. İlçemizde Aksaz Köyü yakınlarında ağrılara, felçlilere iyi geldiği söylenen Aksaz Kaplıcası ile Banaz Çayı üzerinde Hamam Dere Kaplıcası bulunmaktadır. Bu kaplıcaların tam manada tesisi yoktur ama suları şifalı olduğu söylenmektedir.

Tarihi yerler Sülümenli Köyünde Helenistik çağdan kalan Blaundos, Karacaahmet Köyündeki Kübet, İnay Köyündeki Balçıklı dere, Kervansaray (han) tarihi taş köprü, 7 oluklu çeşme, mais, Çırpıcılar Köyündeki Clanuda, Aksaz Köyündeki hamam, Banaz Çayı üzerindeki Hasköy asarıdır. Doğal güzellik olarak Ulubey Kanyonu İlçenin süsüdür.

TARİHÇESİ
Ulubey ve çevresinde yapılan kazılarda bölgenin M.Ö. 4000 yılından beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bölge önce Hititlere, daha sonra Friglere ve Lidyalılara geçtiği bilinmektedir. Özellikle Lidyalılar döneminde Ulubey’in önemi daha da artmıştır. Lidyalılar kara ticaretini geliştirmek amacıyla yapmış olduğu kral yolu bölgemizden geçmektedir. Böylece Ulubey’deki ticari hayatta buna paralel olarak gelişmiştir. Lidyalılardan sonra Pers ve Büyük İskender İmparatorluğu da bu bölgeye hakim olmuştur. Türklerden önce de bölge Bizanslıların yönetimi altında uzunca bir süre kalmıştır.

1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya girişi hızlanan Türkler Ege kıyılarına kadar Anadolu’yu ele geçirmişlerdir. İznik’te kurulan Anadolu Selçuklu Devleti bu bölgeyi aldıysa da I. Haçlı Seferi sonucunda bölge el değiştirerek Bizanslıların yönetimine geçmiştir. Anadolu’nun kaderini belirleyecek olan Miryakefalon Savaşı’nı Türkler kazanınca Ulubey yine Türklerin eline geçmiştir. Ulubey; Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla önce Karesioğullarına daha sonra Germiyanoğullarının yönetimi altına girmiştir. Yıldırım Beyazıt Germiyan Bey’in kızı ile evlenerek Germiyanoğulları Beyliği’nin önce bir kısmı çeyiz olarak Osmanlılara katıldı. Daha sonra da Yıldırım Beyazıt kalan toprakları ele geçirerek bu bölgenin hakimi durumuna gelmişlerdir. Ankara Savaşı’nı kaybeden Osmanlı Devleti Fetret dönemine girmiştir. Bu dönemde beylikler yeniden kurulmuştur. Bunlardan birisi olan Germiyanoğulları bölgeyi yeniden ele geçirmiştir. II. Murat döneminde, Germiyan Bey’i II. Yakup erkek çocuğu olmadığı için vasiyet yoluyla toprakları Osmanlılara kalmıştır.

1530 tarihli Osmanlı kaynaklarında, Uşak’a bağlı köyler arasında geçen ‘‘Kiçi-Göbek’’ Ulubey’in ilk adıdır. Bölge gelirleri Mekke ve Medine’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vakfedilmiştir. 1869 tarihinde faaliyete giren Alaşehir-Afyon tren yolu bölgenin ticari açıdan canlanmasına sebep olmuştur. Bölgemizde yapılan halı ve kilimler tren yoluyla İzmir’e oradan da Fransa ve İngiltere’ye ihraç edilmiştir.

Ulubey, merkezi bir noktada olmasından dolayı ‘‘Göbek’’ ismiyle anılmıştır. Ulubey’in bu stratejik özelliğinden dolayı Yunanlılar tarafından 20 Ağustos 1920 tarihinde işgal edilmiştir. Böylece kıyı ile iç kesimler arasındaki bağlantı tren yolunun ele geçirilmesi dolayısıyla kontrol altına alınmıştır. Ulubey 2 Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtarılmıştır.

Cumhuriyet döneminde çıkarılan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile idari düzenlemeye gidilmiştir. Böylece Banaz, Sivaslı, Karahallı ve Ulubey Uşak’a bağlı kazalar haline getirilmiştir. 15 Temmuz 1953 tarihinde 6129 Sayılı Yasa ile Uşak’ın il olmasıyla Ulubey de ilçe oldu ve Uşak’a (T.C Uşak Valiliği Resmi Web Sitesi ) bağlandı.

Bölgemiz tarihi eserler bakımından oldukça zengindir. Bunlardan bazıları şunlardır:1- İyon Tapınağı:M.Ö. 700/600 yıllarında Saka mezarlığı yakınlarında kalıntıları bulunan tapınak İyon mimarisi tarzında yapılmıştır. Perslerin Anadolu’ya hakim olduğu dönemde yıkılmıştır.
2- Yaver Deresindeki Kale/Manastır:M.Ö. 320-300 yıllarında yapılan kale Büyük İskender İmparatorluğu’nun parçalandığı dönemde yapılmıştır. Kale duvarında İyon Tapınağı kalıntıları kullanılmıştır. Kale iç içe geçmiş iki duvarlıdır. Yapılan kazılarda, kaleden çıkarılan Hıristiyanlığa ait haçların çıkması buranın hem kale hem de manastır olarak kullanıldığı kabul edilmektedir.
3- Blaundos:Sülümenli Köyü’nün kuzeydoğusuna düşen bir yarım ada şeklinde çevresi dere ile çevrili arazi üzerinde kurulmuştur. Şehrin kuruluşu Helenistik çağda gerçekleşmiştir. Makedonya’dan buraya gelerek yerleşenler kendilerine Makedonyalı Blaundoslar demişlerdir. Kendi adlarına para bastırmışlardır. Kalenin etrafı iki ayrı sur ile çevrilidir. Giriş kapısı dört köşe iki büyük kuleden yapılmıştır. Kalenin girişinin dışında ayakta duran bir kemer vardır. Şehrin iç kısmında tapınak ve idari binalara ait yıkıntılar yer almaktadır.
4- Clanudda:Ulubey İlçesinin Çırpıcılar köyünde bulunan Helenistik, Roma ve Bizanslılar döneminde kullanılmış antik şehirdir. Kendi adına para bastırmıştır. Şehirde stadyum, tiyatro ve kilise kalıntıları yanında labit mezarlara ait kalıntılar bulunmaktadır.
5- Hasköy Asarı:Banaz Çayı üzerinde bir kanton görünümünde olan bölgededik yamaçların üst kısımlarında büyük kaya mezarlığıdır. Köylülerce tahrip edilen resimler Hz. İsa’nın havarileri ve meleklere aittir. Hıristiyanların, Romalıların zulmünden kaçarak burada ibadet ettikleri sanılmaktadır.
6- Mais:İnay köyünde bulunan bu antik yerleşim yeri Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Köyde görülen yazılı ve desenli taşların Mais Kentine ait olması muhtemeldir.
7- İnay Köyü Balçıklı Deresi:İnay’da demiryolu kenarında bulunan büyük bir höyüktür. Antik Yunan, Roma ve Bizans yerleşimi olarak bilinmektedir. Çevresinde şehir mezarlığı olup, tahrip edişmiş durumdadır. Bu yörede filler ve cüsseli hayvanlara ait fosiller bulunmaktadır.
8- Kervansaray (Han):İnay Köyü merkezindedir. 16. yy’da yapılmış tarihi bir yapıdır. Üzeri önceleri toprak örtülü iken sonraları kiremitle örtülmüştür. İçerisi kemerli bölmeler halindedir.

NUFÜS DURUMU
İlçenin nüfusu 22 Ekim 2000 tarihli Genel Nüfus Sayımına göre; merkez 5132, belde ve köyler toplamı 14.885 olmak üzere ilçe nüfusu toplam 20.017’dir. Bu durumda nüfusun % 26’ı İlçe merkezinde, % 74’ü de köy ve kasabalarda yaşamaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık % 51’ini kadınlar, % 49’unu erkekler oluşturmaktadır.

Nüfusun % 26’sını 0-14 yaş, % 65’ini 15-64 yaş, % 9’unu 65 yaş üzeri oluşturmaktadır. Aktif nüfusun % 76’sı tarım sektöründe, % 10’u hizmet sektöründe, % 2’si sanayi sektöründe, % 3’ü ticaret sektöründe, % 2’si ulaşım sektöründe ve % 7’si ise diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

22 Ekim 2000 tarihli Genel Nüfus Sayımına göre; 6 yaş üzeri Nüfus; 4714 (İlçe merkezinde) bunun 2275’i erkek, 2439’u kadındır. Genel toplamın 1750’i ilkokul mezunu, 174’ü ilköğretim mezunudur. 432’i ortaokul mezunu, 14’ü orta okul denge, meslek okulu mezunu, 507’i lise mezunu, 284’ü lise ve dengi meslek okulu mezunu, 251’i yüksek öğretim mezunudur.

1990 yılı ile 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayım Sonuçlarına göre; İlçe merkezinin yıllık ortalama nüfus artış hızı -0.16, köylerin ortalama yıllık nüfus artış hızı 5.68 ve genel olarak ilçenin ortalama nüfus artış hızı 4.15 düzeyindedir. Görüldüğü gibi ilçede nüfus artışı olmamaktadır. Şu anda ilçede oturan 20.017 kişi vardır ve 17.000 civarında kişi de Ulubey’e kayıtlı olduğu halde ilçe dışında oturmaktadır. Ulubey İlçesi’nin hane halkı büyüklüğü ortalama 3.68, aritmetik nüfus yoğunluğu ortalama 25 kişi civarındadır. Türkiye ortalaması 76 kişi civarında olduğu yerde bu rakam çok azdır. Bu rakamın azalmasının sebebi dışarıya göç olmasıdır.

SOSYAL DURUM
1.KONUT
İlçe merkezinde 2325 adet konut bulunmaktadır. Bu konutlar yapı bakımından; ahşap, yığma ve betonarme kargas binalardan oluşmaktadır. Genelde eski konutlar iki katlıdır. Arazide ev yapımı için uygun olan kalker taşları bol miktarda bulunduğu için evler taştan yapılmaktadır. Nadiren de olsa toprak evlere rastlanılmaktadır. Evlerde alt kat, ahır ve ambar olarak kullanılır. Üst katta ise aile oturmaktadır. Genelde evlerde balkon bulunmaktadır ve balkonlar geniştir. Evlerin pencereleri büyüktür. Evler çatı ile örülmektedir ve genelde bahçe içinde yer almaktadırlar. Evler genelde geniş yapılar ve hela ev dışında yer alır. Genelde 2-3 oda, salon, mutfak ve banyo bulunur. Yeni tip evler betonarmedir, eski evlerin özelliğini taşımakta, genelde 2 veya daha fazla kattan oluşmaktadırlar. Yeni tip evler geniş balkonlu ve geniş pencerelidirler. Köylerde toplu yerleşme mevcuttur. Evler kerpiç, taş, tuğla ve betonarme yapılardan oluşmaktadır.Köylerde toplu yerleşme mevcuttur. Evler kerpiç, taş, tuğla ve betonarme yapılardan oluşmaktadır.

2.SOSYAL YAŞANTIİlçe, belde ve köylerdeki yaşayan halkın tamamı sosyal açıdan homojen bir yapı arz eder. Türk kültüründe yaşatılan gelenek ve göreneklerin hepsi mevcuttur.
Kıyafet olarak ilçemizde kadınların günlük kıyafetleri; göynek, zıbın, entari, yelek, peştamal, sırta giyilen kıyafetlerdendir. Kadınların ayağa giydikleri kıyafetler ise; güllü çorap, mest deriden dikilen ruskar ve naylon ayakkabıdır. Kadınların başa bağladıkları tülbent (bunu genç kızlar başa bağlar) yaşlılar ise önce tülbent daha sonra üzerine yazma bağlarlar. Yazma; kare şeklinde desenli ince bir örtüdür. Kenarları; mekik, firkete, tığ veya iğne oyalarıyla süslenerek kullanılır. Mahalli kıyafetler olarak kadınlarda; ferace ve alnı altın kullanılmakta, erkekler de ise ipekli desenli poşular, işlemeli mintanlar, cepken, kara şalvar ve pantolon giyerler. Ayakta çizgili işlemeli yün çorap ve kundura bulunur.

İlçemizde yemek çeşitleri olarak hamur işleri büyük ölçüde tüketilmektedir. Hamur işlerinden; döndürme, kıyma makarna, şehriye, bükme, yufka, hamursuz, katmer, fincan böreği, zini hamursuzu, ve lokum çeşitleri ünlü yiyeceklerdendir.
Yemek çeşitlerinden çorbalar, et yemekleri güncelliğini devam ettirmektedir. Bilhassa çorbalardan tarhana, bulambaç, mercimek, pirinç ve arap aşı çorbaları meşhurdur. Et yemeklerinden; çömlek, tas kapaması, tas kebabı, ebem köftesi, kavurma, saç ve şiş kebap önemli yer tutmaktadır.
Tatlılar olarak; demir tatlısı, un helvası, tenem helva, pelte, baklava, aşure, irmik helvası, üzüm hoşafı, vişne hoşafı, ayva tatlısı mevcuttur.

3.SOSYAL TESİSLER
İlçemizde sosyal tesis olarak; spor sahası (toprak zemin), halı saha, Belediye Açık Yüzme Havuzu, Belediye Çok Amaçlı Salonu, Halk Eğitim Merkezi Toplantı ve Gösteri Salonu, il tipi Halk Kütüphanesi ve kuruluş lokalleri mevcuttur.

4.İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI
Ulubey’de çalışma hayatı tarım, hayvancılık ve küçük çapta ticarete dayanmaktadır. 2005 yılı Ocak ayı itibariyle 703 vergi mükellefi olup bunların 691 gelir (349 gerçek, 342 basit usul) ve 12’si kurumlar vergisi mükellefidir.
Halkımızın büyük bir bölümü yurt dışında bilhassa Almanya’da işçi olarak çalışmaktadır. Bu durum Ulubey halkının gelişmesinde önemli bir etken olmuştur.
Tarım ürünleri olarak; arpa, buğday, nohut, yulaf, mısır, kuru fasulye, fiğ, burçak, tütün, haşhaş, susam, ayçiçeği, soğan, sarımsak üretilmektedir.
Halkımızın büyük bir bölümü yurt dışında bilhassa Almanya ve Avusturya’da işçi olarak çalışmaktadır. Bu durum Ulubey halkının gelişmesinde önemli bir etken olmuştur.
Hayvancılık olarak büyük ve küçük baş hayvancılık yaygın bir şekilde yapılmakta, bunlardan; tavuk ve sığır besiciliği büyük bir miktarda halkımızın geçimini sağladığı bilinmektedir.
Yörede hayvancılık, tarımın ayrılmaz bir parçası olup, çiftçinin önemli gelir kaynaklarındandır. İlçede tarım ve hayvancılık birbirini destekler özelliktedir. Son yıllarda hayvancılık faaliyetlerinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Özellikle büyük baş hayvancılıkta, ahır hayvancılığına doğru geçiş dikkati çekmektedir. Aynı durum kümes hayvancılığında da görülmektedir. Modern kümeslerde, kafes sistemi ile ticari amaçlı, yumurta ve et tavukçuluğu giderek yaygınlaşmaktadır.
İlçemizin ekonomik olarak tarihi gelişimi, önemi süreçlerden geçmiştir. Osmanlılar döneminde bölge halkı kilim ve halıcılıkla uğraşmışlardır. Demiryolunun da yardımıyla işlenen bu ürünlerin İngiltere ve Fransa’ya ihraç edilmiştir. Ulubey halkı, geçimini temin etmek için ve bundan 30 sene önce Alaşehir Ovası’na pamuk toplamaya gitmişlerdir. Fakat karasabanın yerini traktörün almasıyla toprak daha iyi işlenmiş ve daha fazla ürün alınmıştır. Son zamanlarda yetiştirilen ürünlerinde çeşitlenmesi ve fazla üretilmesi ile bölgemize dışarıdan işçi gelmeye başlamıştır

5.KÜLTÜR
İlçe Halk Kütüphanesi 25.10.1965 tarihinde kurulmuştur. Yeni binası ise il tipi kütüphane olarak 2 katlı, kaloriferli şekilde 1990 yılında açılmıştır. Kütüphane binası 2752 m²’lik açık alan üzerinde 465 m²’lik kapalı bir alanda kurulmuştur.
İlçe Halk Kütüphanesi müracaat bölümü, genel okuyucu salonu, süreli yayınlar bölümü, ödünç kitap bölümü ve çocuk bölümü olarak hizmet vermektedir. Kütüphanemizde bugün itibariyle 14.000 kitap mevcuttur. Ayrıca 2100 adet süreli yayın bulunmaktadır. Bununla birlikte toplam olarak 16.100 adet basılı yayın mevcuttur. İlçe Halk Kütüphanesinde 2003 yılı itibariyle 5323, 2004 yılı itibariyle 1812 kişi faydalanmıştır.
Kitap koleksiyonu itibariyle İlçe nüfusuna göre çok iyi bir seviyede olan İlçe Halk Kütüphanesinin kitlelere hizmet vermesi açısından teknik donanımının yapılması ve uzman personel ihtiyacının karşılanması halinde hizmet kalitesi artacaktır.

6.GENÇLiK VE SPOR
Futbol sahası, Hizmet Birliği ve Belediye işbirliği ile yapılan halı saha ve yüzme havuzu ile halkımızın spor ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır. 2 Eylül Stadyumu 110/70 UEFA standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Halen 1. ve 2. amatör küme futbol maçları bu stadyumda yapılmaktadır.
İlçemizde futbol amatör kümede 9 takımımız mücadele etmektedir. Bu takımlarımızdan 1. amatör kümede 1 takım (2 Eylül Ulubey spor), 2. amatör kümede 8 takım (Avgan Spor, Büyükkayalı Spor, Bireylül .Sanayii Spor, Gümüşkol Spor, Hasköy Spor, İnay Spor, Gedikler Spor ve Kışla Spor) bulunmaktadır.

İlçemizde halkın, gençlerin, okul öğrencilerinin sağlıklı bir şekilde spor yapmaları için kapalı spor salonuna ihtiyaç vardır. Ayrıca mevcut futbol sahasının çevre duvarlarının yapılıp, saha çevre düzenlemesi ve mevcut odaların bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir.

EĞİTİM
İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü 1985 yılında hizmete girmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde 4’ü merkezde toplam 14 ilköğretim okulu, 1 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Genel Lise ve 1 Sağlık Meslek Lisesi hizmet vermektedir.

İlçemizde bulunan 2 Eylül İlkokulu 1924 yılında eski Belediye binasında açılan ilk ve en eski okuldur. Bu okulumuz daha sonra hayırsever bir vatandaşımızın yaptırdığı yeni binasında Mehmet Fuat Terci İlköğretim Okulu adını alarak hizmetini devam ettirmektedir.

İlçemizde Okuma yazma oranı % 98’dir. Bu okullarda halen 2273 öğrenci okumaktadır. Okullarımızda 158 kadrolu öğretmen görev yapmaktadır. Taşımalı ilköğretim uygulaması ile 30 yerleşim yerinden ilçe merkezinde 4 okula, beldelerde 4 okula ve köyde 1 okula olmak üzere 9 merkez okula toplam 487 öğrenci 28 araç ile taşınmaktadır. Taşınan ve diğer tüm okullarımızda normal eğitim yapılmaktadır.taşınan tüm öğrencilere ve fakir öğrencilere 9 merkezde sıcak öğle yemeği verilmektedir.

İlçe genelinde Eğitimin niteliğini arttırmak, Ekonomik zorluk yaşayan öğrencileri sınavlara hazırlamak için ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik, Halk Eğitim Merkezi kanalıyla ücretsiz yetiştirme kursları açılmış ve öğrencilerin katılımı sağlanmıştır. İlçemizdeki ilköğretim okulları ve Atatürk Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde bulunan bilgi teknolojisi sınıfları çok iyi işlemekte olup, ders saatleri dışında öğrencilerimize ve ilçe halkının kullanımına açılmıştır.

Ayrıca Kaymakamlık Makamı ile işbirliği yapılarak kurumun ve okullarımızın bahçeleri ağaçlandırılmış,işçilik giderleri belediyelerce karşılanmak suretiyle Omurca İlköğretim Okulu ve Avgan İlköğretim Okulu tören alanı parke döşemesi yapılmış, Kışla G. Dinçkan İlköğretim Okulunda da basketbol ve voleybol sahası yapılmıştır.

İlköğretimden mezun olmuş ekonomik zorluklar nedeniyle ortaöğrenime devam etmekte zorluk çeken öğrencilere ulaşım giderlerini karşılamak üzere proje hazırlık çalışmaları Kaymakamlık Makamının bilgileri dâhilinde yürütülmektedir.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
SAĞLIK
İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığına bağlı olarak; Sağlık Merkezi, Merkez, Avgan, Hasköy, İnay, Omurca Sağlık Ocakları, 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu ve Büyükkayalı, Çamlıbel, Çardak, Dutluca, Gedikler, Gümüşkol, Kıranköy, Kışla Sağlık Evleri ile birlikte sağlık hizmeti verilmektedir.

Bu kurumlarda çalışan, 7 Doktor, 1 Diş Hekimi, 6 Hemşire, 6 Sağlık Memuru, 2 Çevre Sağlık Teknisyeni, 2 laboratuar Teknisyeni, 2 Röntgen Teknisyeni, 2 Acil Tıp Teknisyeni, 23 Ebe, 1 memur , 1 Teknisyen yardımcısı, 7 Hizmetli ve 2 Şoför, 1 İşçi 4/C olmak üzere toplam; 63 personelle sağlık hizmeti yürütülmektedir.

Sağlık Merkezimiz, 20 yataklı olarak 1990 yılından bu güne yataklı tedavi hizmeti vermekte iken, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 01/01/2003 tarihinden itibaren Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği ; 24 saat hizmet veren Sağlık Ocağı Hizmeti , B tipi 112 Acil Yardım Hizmeti ile birlikte koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerini koordineli bir şekilde yürütmektedir. Diğer köy sağlık ocaklarının hizmete açılış tarihleri; Avgan 1987, Hasköy 1989, İnay 1979 ve Omurca Sağlık Ocağı 1979 yılında sağlık hizmeti vermeye başlamıştır.

2007 Yılı Yıl Ortası Nüfusu (Ev Halkı Tespit Fişlerine göre- ETF) 15102 olup, bu nüfus 4628 hanede yaşamaktadır. Hane başına ortalama 3,26 kişi düşmektedir. Genel nüfusun % 4,87’sini 0 – 4 yaş grubu, %13,12 ‘ sini 5 – 14 yaş grubu, % 48,33 ’ini 15 – 49 yaş grubu, % 32’sini de 50 yaş üzeri nüfus oluşturmaktadır.

Acil Ünitesi binasının yapımını hayırsever bir vatandaş üstlenilmiş olup, gerekli plan ve projeler çizdirilmiş ve inşaata başlanmıştır. Bina her biri 195 m2 olan bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kalorifer dairesi planlanmıştır, ihtiyaç durumuna göre röntgen laboratuarı, yemekhane ve çamaşırhane gibi bölümler burada değerlendirilebilecektir. Zemin kat acil hastaların muayene, müdahale, müşahede ve laboratuar ihtiyaçlarına cevap verebilecektir. Ayrıca nöbet tutan personelin ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Binanın inşaatı anahtar teslim olarak İlçemiz halkından hayırsever M. Asım TERCİ tarafından yaptırılmıştır. İnşaat Müteahhit Aslan AKBULUT’ tarafından yapılarak 04/05/2005 tarihinde teslim edilmiştir. Binanın tıbbi Malzemesi İl Sağlık Müdürlüğünden bir kısmı karşılanmıştır. Acil Ünitesi 07/06/2006 tarihinde mevcut personel ve malzeme ile hizmet vermeye başlamıştır. Personel ve malzeme eksikleri tamamlandığında daha verimli ve düzenli 24 saat süreli sağlık hizmeti verebilecektir.

Sağlık Ocaklarınca doğumların sağlık personeli tarafından ve sağlık koşullarına uygun olarak yaptırılmasına gayret sarf edilmektedir. Sağlık personeli dışında yaptırılan doğumlar azalmıştır. Amaç bu tür doğumların sıfıra indirilmesidir.

Ulubey Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğinde 2 tabiple 2 ayrı poliklinikle, Avgan Sağlık Ocağında 1 hekim her gün görevlidir. Hasköy, İnay ve Omurca Sağlık Ocaklarında haftada bir gün tek tabip ile poliklinik çalışmaları yürütülmektedir. Hekimler tarafından gerekli görülen hastalar müşahedeye alınarak ilk acil tedavileri sağlanmaktadır.

2007 YILI (İLK 6 AY) POLİKLİNİK SAYILARI
Merkez Sağlık Ocağının kullandığı laboratuvar, yeni alınan cihazlarla geliştirilmiş olup rutin biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkiklerin büyük çoğunluğu yapılabilmektedir. Laboratuar ihtiyaçlarının geneli dernek ve döner sermaye tarafından karşılanmaktadır. Köy sağlık ocaklarında basit tetkikler yapılabilmektedir.

İlçe Merkezinde 1993 yılında hizmete giren 1 adet 100 Mili Amperlik Röntgen Makinesi, ilçemiz halkına hizmet vermektedir. 2002 Yılında 1133, 2003 Yılında 1740, 2004 Yılında 2232 adet , 2005 Yılında 2651, 2006 Yılında 2613 adet, 2007 yılı ilk altı ayında 1342 röntgen filmi çekilmiştir.

Bütün Sağlık Ocaklarında aşılama çalışmalarına büyük önem verilmekte, aşısız ve eksik aşılı çocuk kalmamasına özen gösterilmektedir. Bu amaçla Sağlık Ocaklarının sık sık denetimi yapılmaktadır. Gebeler ve çocuklar ebe ve hemşireler tarafından mahallelerde ve köylerde yakından izlenmektedir. Bu izlenimler esnasında gebe ve çocukların önce ebe tarafından evlerde muayeneleri yapılmakta gerek görülürse Sağlık Ocaklarına sevk edilerek Hekim tarafından muayeneleri yapılmaktadır. Gebe ve bebek takibinin ve aşılarının yapılmasında titizlik gösterilmektedir.

Her Sağlık Ocağı kendi bölgesinde su klorlama çalışmaları yapmakta, her ay su numuneleri ve aralıklarla gıda numuneleri alınarak Uşak Halk Sağlığı laboratuarına tahlil için gönderilmektedir. Ayrıca İlçe Hıfzısıhha Komisyonu Kararı gereğince; Ulubey İlçesi içme suyu kaynağından yılda iki defa kimyasal su numuneleri alınarak İzmir Bölge Hıfzısıhha Laboratuarında tahlilleri yaptırılmaktadır. Bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede; Bulaşıcı hastalık tespit edildiğinde veya ihbarında, hasta evinde sağlık ekibince ziyaret edilmekte ve eğitim çalışmaları yapılmakta, hastalık nedeninin kaynağı araştırılmaktadır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri belirli aralıklarla denetlenmektedir. Çevre sağlık teknisyenlerince ilçe merkezi ve bağlı belde ve köylerde denetimler yapılmaktadır. Gıda üretim ve tüketim yerlerinin, hayvan barınaklarının ruhsatlandırılması ve denetimi Tarım Bakanlığına devir olduğundan bu konularda Tarım İlçe Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

İlçe Merkezi Hekimleri sıra ile 24 saat kesintisiz olarak Ulubey Merkez Sağlık Ocağında nöbet tutmaktadır. Merkez Sağlık Ocağında; 1 Hemşire veya 1 Ebe, 1 Hizmetli, 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonunda 1 Sağlık Memuru veya 1 ebe-hemşire icap nöbeti ve 1 Şoför 24 saat sürekli nöbet tutmaktadır. Acil vakalar anında değerlendirilip müdahale yapılmaktadır. 2002 yılında 236, 2003 yılında 136, 2004 yılında 145, 2005 yılında 174, 2006 yılında 117 ve 2007 yılı ilk altı ayında 156 acil vaka olmuştur.

Köy Sağlık Ocaklarında;, Resmi ve Milli Bayramlar ile hafta sonu tatillerinde sağlık ocağı yardımcı sağlık personeli tarafından bölgenin demografik yapısına göre kurum amirinin belirleyeceği saatlerde halkın pansuman ve enjeksiyon gibi küçük ama gerekli olan tedavileri için nöbet tutulmaktadır.

Yapılan aylık program doğrultusunda görevlendirilen 1 Doktor, 2 Sağlık Personeli, 1 Şoförden oluşan ekip ambulans ile ilçeye bağlı köylere giderek mobil sağlık hizmeti (Muayene, bebek ve çocukların takibi, gebelerin izlemi, çevre sağlığı ve eğitim ) vermektedir.
1992 Yılında uygulanmaya başlanan Yeşil Kart verilmesi ile ilgili müracaat, araştırma, vize ve iptal işlemlerinin sekretarya hizmeti Sağlık Grup Başkanlığımızca verilmektedir. 3816 Sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Yeşil kart verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkındaki Kanun’da 13/06/2003 tarihinde yapılan değişikler nedeniyle; başvuran vatandaşlardan durumu uygun olanlara yeni tip (otokopili) yeşilkartlar 2004 Yılı Şubat Ayında verilmeye başlanmıştır. 2007 yılı ilk altı ayı itibariyle 1170 kişiye Yeşil Kart verilmiştir.

01/01/2005 tarihinden itibaren Yeşil kartlıların ayaktan tedavileri sonucu düzenlenen reçeteler, tıbbi malzemeler, diş tedavileri ve gözlük gibi ihtiyaçları. Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle yeşil kart alanlarının tümü Internet aracılığı ile Sağlık Bakanlığına bildirilerek ve takipleri yapılmaktadır.

Sağlık Grup Başkanlığımıza bağlı Ulubey Merkez Sağlık Ocağında 1 adet hizmet aracı (1998 Model Kartal SLX – 64 HA 969) ve 1 adet ambulans (1985 Model Mercedes – 64 AC 955) mevcuttur. 112 Acil Yardım Ve Kurtarma İstasyonunda 1 adet 112 ambulans (1998 Model Ford - 64 KE 520) mevcuttur. Diğer sağlık kuruluşlarında araç yoktur. Mevcut araçlar bağlı tüm ocakların sağlık hizmetlerinde görevlendirilmektedir.

EKONOMİ

1-SANAYİ
İlçemizde çalışır durumda olan sanayi tesisi yoktur. Küçük çapta un fabrikaları ile atölye çapında İlçenin ve kırsal kesimin ihtiyacını karşılayan tamir, demirci ve marangoz atölyeleri vardır.
Merkezde yeni faaliyete geçen Henmer Mermer İşleme Fabrikası bulunmaktadır. Yıllık 576 m3, günlük 80-100 m2 sağlam mermer blok işleme kapasiteli bu fabrikada 2 vardiyalı toplam 7 kişi çalışıyor. Fabrikada mermer bloklar kesilerek 2 cm ve 3 cm kalınlığında saatte 10 m2 levha üretimi yapılmaktadır.
İlçemizdeki mermer rezervleri ve mermer ocaklarının varlığı dikkate alındığında mermer işleme fabrikalarının sayısının artması, bunun yanında mermer işleme atölyelerinin kurulması ilçe ekonomisine önemli bir yapacaktır. Ayrıca ilçede istidam olanaklarını artıracaktır.
İnay Köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 75 ton/gün kapasiteli un fabrikası vardır. Tek vardiya ve 25 ton/gün kapasite olarak çalışmaktadır.
Daha önce çalışan ancak yangın dolayısıyla kapanan Opal Deri Fabrikası, tekrar üretime başlamak için çalışmaların tamamlayıp deneme üretimi gerçekleştirip faaliyetini durdurmuştur. 70-100 kişi istihdam kapasiteli bu fabrika çalıştığı dönemde 4.000 deri işleme kapasiteliydi. 2005 yılının ikinci yarısında yapılacak değerlendirme ile faaliyete geçeceği yetkilileri tarafından ifade edilmektedir.
Kışla Beldesinde et entegre tesisi alt yapısı bitmiş ancak binalar boş ve herhangi bir çalışma yoktur.

2-TARIM
Genel olarak tarım arazileri düz olmayıp, hafif ve orta derecede eğimlidir. Topraklarımız genellikle açık kahve renkli, kireçli, pH’ı 7-8,5 arasında olup killi-tınlı yapıdadır. Sadece Banaz Çayı etrafındaki arazilerde sulu tarım yapılabilmektedir. Ayrıca Sarıkız ve Böceli pınarlarının oluşturduğu derelerden ve bazı sondaj kuyularından az miktarda sulama yapılmaktadır. Yavu deresinden ise kirlilik nedeniyle sulama amaçlı faydalanılamamaktadır. Yıllık yağış miktarı 450-550 mm arasındadır. Genel olarak tarım alanlarımız kuru tarım alanlarıdır.
İlçe arazisinin % 44’nde tarım yapılmaktadır. Tarım arazilerinin ancak % 2,38’nde sulu tarım yapılmaktadır. Tarımın en büyük sorunu kuraklıktır. Bu nedenle kuru tarım yapılmaktadır. Endüstri bitkilerinden tütün yetiştirilmektedir. Yetiştirilen önemli tarım ürünleri; buğday, arpa, nohut, tütün, haşhaş, üzüm ve kendi ihtiyacını karşılayacak kapasitede meyve ve sebze oluşturulmaktadır. İlçemizin toplam arazisi 79.800 hektardır. İşlenen arazi 351.020 dekardır. Bunun 838 hektarında sulu tarım, 34.264 hektarında ise kuru tarım yapılmaktadır. Çayır ve mera arazisi olarak 5894 hektar alan kullanılmaktadır. İlçemizde 22.623 hektarlık orman ve fundalık arazisi bulunmaktadır. 16.180,2 hektarlık arazi ise kayalık ve tarım dışı kullanılmayan araziyi oluşturmaktadır.
İlçemizde tarım alanları genellikle kuru olduğunda en çok yetiştirilen ürünler arpa, buğday, haşhaş, tütün ve nohuttur. Sebzecilik ve meyvecilik aile içi tüketime yönelik olarak üretilmektedir.
Meyvecilik ilçemizde bağ haricinde ekonomik olarak yapılmamaktadır. Aile içi tüketim amacıyla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aşağıdaki ağaç sayıları meyve veren ve vermeyen tüm ağaçları kapsamaktadır.
Meyve ağaçlarında üretim miktarı meyve veren ağaç ile ağaç başına verim çarpılarak hesaplanmıştır. Ekim alanı kısmındaki miktarlar meyve veren ve vermeyenlerin toplamıdır

3-HAYVANCILIK
İlçemizde süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği ile yumurta ve etlik tavukçuluk yapılmaktadır. Kanatlı mevcudunun ise % 94’ünü etlik tavuk, %’5sini yumurtalık tavuk ve % 1’inide diğer kanatlılar oluşturmaktadır. İlçemizin hayvan mevcudu tabloda gösterilmiştir. İlçemizde mevcut sığır sayısının % 0,6’i yerli, % 9,5’sı melez ve % 89,9’i kültür ırkıdır.

4-ORMAN DURUMU
İlçemiz Orman İşletme Şefliği 1991 yılında kurulmuştur. İlçemizde 24.841,6 hektar orman sahası bulunmaktadır. Bunu 4.072 hektarı ağaçlandırma sahası, 5.374,9 hektarı verimli ormanlık saha ve 15.394,7 hektarı bozuk ormanlık sahası oluşturmaktadır. Şeflik sorumluluk bölgesinde 10 orman köyü bulunmaktadır. Bunlar; Sülümenli, Çamlıbel, Hanyeri, Kurudere, Aksaz, Büyükkayalı, Küçükkayalı, Kıranköy ve Hasköy Beldesidir.
İşletme Şefliğimizde; Orman İşletme Şefi,1 Katip-Mutemet, 1 Orman muhafaza Memuru, 1 Şoför olmak üzere 4 memur bulunmaktadır. Ayrıca geçici işçi kadrosunda 1 Hizmetli bulunmaktadır.
Şeflikte 1 adet 2000 model İsuzu marka hizmet aracı ve 1 adet 2001 model Renault Arasöz bulunmaktadır.
İşletme Şefliğinin hizmet binası ve 5 adet lojmanı mevcuttur. Ayıca Sülümenli köyünde Orman dışı satış deposu bulunmakta ve satış deposunda 1 adet depo memuru binasıyla 1 adet yangınla mücadele ekip binası bulunmaktadır.
2006 yılı sonucu itibariyle 59,0 Ha gençlik bakımı, 20,0 Ha kültür bakımı ve 200,0 Ha sıklık bakımı yapılmıştır.
2005 yılında 30 ha sahada sıklık bakımı, 120 ha sahada gençlik bakımı, 180 ha alanda sıklık bakımı yapılması planlanmıştır.
2006 yılı içerisinde 17,0 Ha Tabii tensil gençleştirme, 15,0 Ha sun’i tensil (Ağaçlandırma) çalışması yapılarak toplam 3452 m³ dikili hacminde yaşlı kızılçam ağaçlarının üretimi yapılmıştır. 01.09.2006 tarihi itibariyle üretim faaliyeti bitmiştir.Kesilen bu sahalarda dikim ve ekim yoluyla gençleştirme çalışması yapılmıştır.Sahalarda yeterli ve sağlıklı kızılçam gençliği elde edilmiştir.
Bölgemizde 7 adet yangınla mücadele işcisi ve 1 adet Arazöz ile 24 saat yangına karşı koruma yapılmaktadır. Çıkan her yangına 10 dakika içinde müdahale edilebilmektedir.
Ağaçlandırma sahaları ilaçlanarak böceklere karşı önlem alınmıştır. Bölgemizdeki 5 adet saha bekçisi ile ağaçlandırma sahaları otlatma ve diğer tehlikelere karşı korunmaktadır. Toplam 75 km lik orman yolunun tamir bakımı gerçekleştirilmiştir.
2000 yılından buyana hatıra ormanı olarak Ulubey-Karahallı yolu üzerinde 3 hektarlık alana “Valilik Hatıra Ormanı”, Aksaz Köyü sınırları içinde 3 hektarlık alana “Kaymakam Nafiz Kaya Hatıra Ormanı” Ulubey-Güney yolu üzerinde 2 hektarlık alana “Cumhuriyet Hatıra Ormanı”, Pürendere mevkiinde 6 hektarlık alana “Jandarma Hatıra Ormanı” adı altında toplam 13 hektarlık alana 21.000 kızıl çam fidanı dikilmiştir. Ayrıca 2003 yılında Eşme yolu üzerinde Ulubey’in ilçe oluşunun 50. yılı dolayısıyla “50.Yıl Hatıra Ormanı” olarak 17 dekar Hazine arazisine küçük ve boylu fidan dikimi yapılmıştır. 2004 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 80.yılı münasebetiyle 80 dekar arazide “80.Yıl Hatıra Ormanı” kurulmuş olup, 15.000 adet Kızılçam fidanı dikimi yapılmıştır. 80.Yıl Hatıra Ormanının bulunduğu Pürendere mevkiindeki sahanın devamına 2005 yılı içinde 100 dönümlük Hazineye ait alan 16.500 adet Kızılçam fidanı dikimi planlanmaktadır. Bu sahaların Kaymakamlığımız adına tahsisi için gerekli başvuru ve yazışmalar yapılarak tahsisleri yapılmıştır.
İlçemizde ağaçlandırma ve fidan dikimi alanında büyük bir çabanın filizlenmekte olduğu görülmektedir. Bu çalışmalara Kaymakamlığımız öncülük etmekte ve her türlü desteği vermektedir.

5-BANKALAR
İlçemizde sadece Ziraat Bankası faaliyetini sürdürmektedir. Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. 2004 yıl sonu itibariyle 600 emekli sandığı emeklisine 3 ayda bir 65 yaş maaş ödemesi dahil maaş ve vergi iadesi ile her ay 1114 Bağ-Kur emeklisine, 587 S.S.K. emeklisine maaş ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 370 personel ve tütün üretici ödemeleri dahil 958 kişiye aylık ödeme yapılmaktadır. yapılmaktadır. 3557 çiftçiye doğrudan gelir ve mazot desteği olarak yaklaşık 5,5 trilyon TL ödeme yapılmıştır..
Ziraat Bankasının Lojmanlı hizmet binası mevcut olup 1970 yılında inşa edilmiştir. Bina inşaat alanı 205 m2, arsa dahil toplam alan 1386 m2.dir. Bankada müdür dahil 8 personel çalışmaktadır.
Bankada her türlü kredi hizmeti verilmektedir.İlçede tek banka olduğundan ödemelerde ve kredi işlemlerindeki yoğunluğu azaltmak için bankaya an az iki personel ilavesi yapılması zaruret arz etmektedir.

6-KOOPERATİFLER
İlçemizde Ulubey, Omurca, İnay ve Avgan Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ulubey, Avgan, Hasköy ve İnay Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Ulubey Kamyoncu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Sınırlı Sorumlu Ulubey Özlem Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Gümüşkol Taşıyıcılar kooperatifi, Ulubey İki Eylül Konut Yapı Kooperatifi, Ulubey Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Avgan Sulama Kooperatifleri olmak üzere toplam 14 (ondört) kooperatif bulunmaktadır.

ULAŞIM VE ALTYAPI

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI DURUMU
İlçemiz İlimize 30 km. uzaklıkta olup, merkezden bütün köy ve beldelere ulaşım yapılabilmektedir. Köylerin merkeze olan uzaklığı 7-30 km. arasında değişmektedir.
İlçemiz Karahallı İlçesine; 28 km, Eşme İlçesine; 30 km, Sivaslı İlçesine; 56 km, Banaz İlçesine; 61 km uzaklıktadır.
İlçemiz ile belde ve köyler arasındaki yollar asfaltır. 2003 VE 2004 yılında yapılan 1. ve 2. kat asfalt kaplamaları ile yol standartı yükseltilmiş olup 2005 yılında yaklaşık 30 km 1. ve 2. kat asfalt kaplama ile köy yolları asfalt yol standartı iyileştirilmiş olacaktır.
Afyon-İzmir tren yolu üzerinde İnay tren istasyonu var olup demir yolundan faydalanılmaktadır. Her gün Uşak-Ulubey arasında yolcu taşımacığı yapılmaktadır.
İlçemizde ilk tesis kadastro çalışmaları 21.03.2002 tarihinde bitirilmiştir. Ulubey’de 76.810 parsel ve 692.633 dönüm kadastro edilerek hak sahiplerine tapuları dağıtılmıştır. Bu dönüm miktarına, dere, yol, devletin tasarrufunda bulunan yerler dahil değildir.
İlçemizde 10 farklı tip ve kapasitede telefon santrali bulunmaktadır. 10 adet santralin ortalama kapasite yoğunluğu %84.tür. Toplam kapasite 5899, bağlı abone ise 4932 ve 967 boş kapasite bulunmaktadır. 1 adet şebeke yetersizliğinden bekleyen talep bulunmaktadır. ADSL internet müşterisi merkezde 16 adet limitsiz, 2 adet limitli toplam 18 adet faal, M.E.B. ve bağlı okullara verilmek üzere tahsisli 8 adet olmak üzere toplam 26 adet değişik hızlarda ADSL internet müşterisi bulunmaktadır. Merkezde ADSL internet talepleri anında karşılanmaktadır.
TEDAŞ işletme sahasında 66 trafo ve 2006 yılı itibariyle 8707 elektrik abonesi vardır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
KASABALAR VE KÖYLER

İlçemize bağlı 4 kasabası vardır;

Avgan, Hasköy, Kışla, Omurca Kasabalarıdır.

İlçemize bağlı 23 köyü vardır;

Akkeçili, Aksaz, Bekdemir, Büyükkayalı, Çamdere, Çamlıbel, Çardak, Çırpıcılar, Dutluca, Gedikler, Gümüşkol, Hanyeri, İnay, İshaklar, Karacaahmet, Kıranköy, Köseler, Kurudere, Külçen, Küçükkayalı, Küçükilyaslı, Söğütlü Sülümenli köyleridir.

İlçemizin Külçen Köyüne bağlı Çalışkanlar, İshaklar Köyüne bağlı Yenice, Kurudere Köyüne bağlı Mildi, Aksaz’a bağlı Aksaz, Gedikler Köyüne bağlı Hacıhasanlar, İnay Köyüne bağlı İstasyon, Merdivenli, Deredam, Sülümenli Köyüne bağlı Dörtdeğirmen ve Köseler Köyüne bağlı Sevindikler bağlıları bulunmaktadır.

BELEDİYELER

1.ULUBEY BELEDİYESİ
Ulubey Belediyesinin kuruluşuna ait belge olmamakla birlikte, 1898 yılında kurulmuştur.

a- Personel Durumu: Belediyede 16 memur, 1 kadrolu işçi, 12 geçici işçi olmak üzere toplam 29 personel çalışmaktadır.
b- İmar Durumu: Belediyenin imar durumu; 143.200 dekar imarlı alanı mevcut olup, imar planı 1983 tarihinde yapılmıştır.
c- Kanalizasyon Çalışmaları: Kanalizasyon çalışmaları devam etmekte olup, %95 oranında kanalizasyon yapılmıştır. Kanalizasyon şebeke uzunluğu toplam 40 km.’dir.
d- İçme Suyu: İlçemizin içme suyu ihtiyacı Pınardere kaynağı olarak adlandırılan kaynaktan temin edilmektedir. Kaynağın günlük kapasitesi 1000 m³’dür. Yine İlçemizin ileriye dönük içme suyu ihtiyacı için Yağırdere Mevkiinde 2 kuyu açtırılmış projesi mevcuttur. İçme suyunun kimyasal ve fiziksel analizleri periyodik aralıklarla yapılmaktadır.
e- Araç Durumu: Belediyenin araç ve iş makinesi durumu aşağıya çıkarılmıştır:
f- Ticarethane Sayısı ve Çeşitleri: Belediye sınırları içinde; 35 bakkal, 3 kasap, 3 akaryakıt istasyonu, 4 fırın, 8 lokanta, 6 berber, 5 inşaat malzemesi satıcısı, 4 eczane, 5 sarraf, 3 manifaturacı, 6 konfeksiyon, 2 pastane, 30 oto tamircisi, 7 yedek parçacı, 9 demir doğramacı ve 8 marangoz olmak üzere toplam 138 ticarethane vardır.
g- Bütçe Ve Kesin Hesap: Belediyenin genel mali durumu yıllar itibari ile aşağıdaki şekildedir. Belediyenin son 4 yılına ait yıllık tahmini bütçeleri ile kesin hesapları aşağıya çıkarılmıştır;
h-Belediyenin Önemli Sorunları: İlçenin 2 ile 6 km ilerisinden geçen ve başta Uşak deri fabrikaları atıkları ile kirlenen Dokuzsele (Yavı) çayındaki kirliliğin önlenmesi

2.AVGAN BELEDİYESİ
Avgan Belediyesi Haziran 1972 yılında kuruldu.
a- Personel Durumu: Belediyenin toplam olarak 17 memur kadrosu mevcut olup, bu kadrolardan 6 sı doludur. Dolu olan kadrolar; hesap işleri, tahsildar, bekçi, teknisyen yardımcısı ve fen memuru kadrosu doludur. İmar hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 3 işçi kadrosu mevcuttur. 1 işçi kadrosu boştur. Belediyede imar hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, 10 mevsimlik işçi mevcut olup, sözleşmeli personel yoktur.
b-İmar Durumu: Beldenin imar planı; 1978 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılmış olup; 1/1000.lik 15 paftadan ibarettir. İmar planı yaklaşık olarak 7.200.000 m²’lik alanı kapsamaktadır. Belde içerisinde ve dışında toplam olarak 200.000 m² alan park ve yeşil alan olarak düzenlenmiştir. İmarlı alan içinde 50.000 m² kilitli beton parke taşı, 10.000 m² doğal parke taşı, 20.000 m² toplama taşla yol döşemesi yapılmıştır. Yeni yapılaşma olan yerleşim bölgelerinin yolları stabilizedir.
c-Kanalizasyon Çalışmaları: Belde imar planı içerisindeki cadde ve sokaklara yaklaşık olarak 40.000 m. kanalizasyon şebekesi döşenmiştir. Yeni yapılaşma olan yerleşim bölgelerine yaklaşık olarak 20.000 m. kanalizasyon şebekesi yapılması gerekmektedir. Kanalizasyon şebekesi belde altından geçen doğal kuru dereye akıtılmakta olup, kanalizasyon şebekesinin arıtma tesisi bulunmaktadır.
d-İçme Suyu: Belde imar planı içerisinde içme suyu şebekesi olmayan yer yoktur. İçme suyu şebekesine bağlı olarak Külçen Köyü ve Çalışkanlar bağlısına da içme suyu verilmektedir. İçme suyu temininde sağlanan motopomp binaları Ulubey Deresi Elagözü pınarından 110 KV.lık 150 HP beygir gücünde 14 kademeli 2 adet yatay mimli pompa ile 11 km.lik uzunlukta 303 m. irtifaya su basılmaktadır. İçme suyu şebekesine ait 250’şer tonluk 2 bölümlü depo mevcuttur. İçme suyu şebeke hattı 1993-1994 yıllarında belediye tarafından İller Bankasına yaptırılmıştır. Beldenin içme suyu ihtiyacı uzun yıllar karşılanacak şekilde yapılmıştır.
e-Ticarethane Sayısı Ve Çeşitleri: Beldede 7 bakkal, 3 zahire, 2 birahane, 8 kahvehane, 1 un fabrikası, 7 satan ve kavak kerestesi işleyen marangoz atölyesi, 5 kaynakçı, 1 sıcak demirci ve kaynakçı bulunmaktadır.
f-Araç Durumu:
g- Bütçe Ve Kesin Hesaplar Belediyenin genel mali durumu yıllar itibari ile aşağıdaki şekildedir. Belediyenin son 4 yılına ait yıllık tahmini bütçeleri ile kesin hesapları aşağıya çıkarılmıştır;
Avgan Belediyesinin Yıllara Göre Tahmini Bütçesi ve Kesin Hesabı
h-Belediyenin Önemli Yatırımları: Belediye 2003 yılında 15.000 m. kilitli beton parke taşı ile yol döşemesi yapılacaktır. Yeni yerleşim bölgesinde bulunan kanalizasyonsuz yerlere yaklaşık olarak 10.000 m. kanalizasyon yapılacaktır. Belediyece 2003 yılında yardım alınan WC inşaatına devam edilecektir. İçme suyu tesisindeki 60 m² lik alana mesire yeri yapılacaktır. Belde içerisindeki basketbol ve voleybol sahalarının yapımı tamamlanmıştır. Beldeye çocuk parkı yapılacaktır. Beldedeki büyüklü küçüklü 17 parkın bakımı yapılmıştır. Belediye imkanları ile yeni yapılan yerleşim bölgelerine stabilize malzeme çekilerek, stabilize kaplama yapılacaktır. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne müracaat edilerek Belde ile Uşak yolunun bozuk yerlerine yama yapılmıştır.
ı-Belediyenin Önemli Sorunları: Bir çok belediyenin olduğu gibi mali sorunlar Avgan Belediyesinin de temel sorunudur

3. HASKÖY BELEDİYESİ
Hasköy Belediyesi 07 Kasım 1991 tarihinde kurulmuştur.
a-Personel Durumu: Belediyede 12 memur, 2 geçici işçi olmak üzere toplam 14 personel mevcuttur.
b-İmar Durumu: İmar planını 1994 yılında yaptırılmıştır. Plan 118 he. alanı kapsamaktadır
c-Kanalizasyon Çalışmaları: Kanalizasyon çalışmaları devam etmektedir.
d-İçme Suyu: Ulaş mevkiide pınar suyu Beldenin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. İki deposu mevcuttur. Beldeye uzaklığı 12 km.’dir.
e-Araç Durumu: Belediyenin; 1 Renault Toros marka hizmet otosu 1993 model, 2 otobüs, Isuzu 1993 model, BMC Levent 1995 model, 2 kamyon, Fort Kargo 2000 model, Isuzu kamyon 1997 model, 1 Massey Ferguson Traktör 1993 model, 1 İş makinesi 580 G/ Case Marka 1986 model araçları mevcuttur. Otobüs yolcu taşımacılığında, iş makinesi ise çok arıza yapıldığı için sadece küçük çaplı Belediye kazı, çöp işlerinde çalıştırılmaktadır.
f-Ticarethane Sayısı Ve Çeşitleri: Beldede, 1 tekel bayisi, 3 soğuk demirci, 3 kahvehane, 1 birahane, 1 bakkal, 1 oto bayii faaliyet göstermektedir.
g-Bütçe Ve Kesin Hesaplar
Hasköy Belediyesinin Yıllara Göre Tahmini Bütçe ve Kesin Hesabı
h-Belediyenin Önemli Yatırımları: Kanalizasyon, park ve refüjlü yol projeleri yürütülmekte olan önemli çalışmalardır.
ı-Belediyenin Önemli Sorunları: Maddi sıkıntı ve borçlar Belediyenin temel sorunlarıdır

4. KIŞLA BELEDİYESİ
Belediye 19/04/1999 tarihinde kurulmuştur. Belediyede başkatip ve zabıta memuru olmak üzere 2 adet memur ; büro , su ve temizlik işlerinde çalışan 7 adet geçici işçi bulunmaktadır. Belediye binamız küçük olup bir tane başkanlık ,bir tane başkatiplik bir tanede tahsildar odası olmak üzere üç adet oda vardır.
a-Belediyenin İmar Durumu : Beldenin imar planı henüz tamamlanmamıştır.. 2004 yılında Hali Hazır haritası bitmiş ve onaylatılmıştır. İmar planı yapımı çalışmaları başlamış şu an İhale aşamasındadır.2005 yılı sonuna kadar imar planının bitmesi ve onayının alınması beklenmektedir.
b-Kanalizasyon Çalışmaları : Belediye kurulunca ilk iş olarak kanalizasyon döşeme işine ağırlık vermiş , kanalizasyon borularını döşetip fosseptik inşaatını bitirmiştir. Belediyemizin %95 “ ine kanalizasyon döşenmiş , vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Yaz aylarında fosseptik, temizlenip, ilaçlanarak bakımı yapılmaktadır. Ayrıca yağmur suları için 2 km. civarında 50’lik , 60 ‘lık büzlerle drenaj kanalı döşenmiştir.
c-İçme Suyu Çalışmaları : Belediyenin içme suyunu Sazak mevkiindeki kaynaktan cazibe ile belde içinde bulunan iki derin su kuyusundan sağlamaktadır. Beldede iki adet 150 tonluk su deposu bulunmaktadır. İçme suyunun beşte biri derin su kuyularından elektrik motorlarıyla sağlanmaktadır.
Beldemiz ayrıca Eşme – Katrancılar Su Birliği üyesi olarak acil durumlarda buradan su alma hakkına sahiptir. Sazak mevkiinde bu sene derin su kuyuları açılmış ve 2005 yılında şebekeye bağlanacaktır. Su ihtiyacı yoktur.
d-Araç Durumu : Belediyenin sadece , 2000 model , başak marka traktörü bulunmaktadır. Traktör çöp toplama işinde, yangın esnasında 3 tonluk su tankerimiz bağlanarak , yangın söndürmede ve belediyenin her türlü işinde kullanılmaktadır.
e-Ticarethaneler Ve Sanayi Kuruluşları : Beldede büyük veya küçük fabrika yada sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Ticarethane olarak da 2 bakkal, 5 kahvehane , 2 demirci dükkanı, 1 marangoz bulunmaktadır.
f-Bütçe Ve Kesin Hesaplar
Kışla Belediyesinin Yıllara Göre Tahmini Bütçe ve Kesin Hesabı
ı-Belediyenin Yatırımları Ve Sorunları:
Belediye şu anda cadde ve sokakların genişletilip , kaldırım ve parke döşeme işlerini yapmakta olup ayrıca 2 adet park düzenlemesi , Koca Dere ıslah çalışmaları , gençlere antrenman sahası yapımı işleri ve ağaçlandırma ile faaliyet göstermektedir.
Beldenin en büyük sorunu Belediye Hizmet Binasının ve sosyal , kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir salonun bulunmamasıdır. Belediyenin öz gelirleri yetersiz olduğundan maddi sıkıntı devam etmektedir.

6.OMURCA BELEDİYESİ
Omurca Köyünde Omurca ismiyle 1580 Sayılı Kanunla değişik 7. maddesi uyarınca Belediye teşkilatı 01.01.1999 tarihinde resmi olarak kuruluş olup; 18.04.1999 yılı seçimlerinden sonra çalışmaya başlamıştır.
a-Personel Durumu: Belediyenin 2 memur, 5 geçici işçi olmak üzere toplam 7 personeli mevcuttur.
b-İmar Durumu: Belediyenin imar durumu 1999-2000 yılları arasında İller Bankasına yetki verilmiş olup;hali hazır haritası 2002 yılı ortasında tamamlanmış ve plan aşamasına gelinmiştir. İmar planı çalışmaları alan olarak 168 hektarı kapsayacaktır.
c-Kanalizasyon Çalışmaları: Kanalizasyon çalışmaları 1999 yılı sonunda başlamış olup, 2001 yılı sonunda bitirilmiştir. Yerleşim alnı kayalık olduğu için çalışmalar uzun sürmüştür. Bitirilen ishale hattı 8000m.’dir. Belediyenin mevcut yerleşim yerinde kanalizasyon çalışmaları bitirilmiş olup; 3 fosseptik toplama ünitesi bulunmaktadır. Birisi 1500 kişilik; diğer ikisi 750’er kişiliktir.
d-İçme Suyu: Beldenin içme suyu açısından herhangi bir sıkıntısı yoktur. Belediye kurulmadan önce 1 kuyu bulunmaktaydı. Daha sonra 1 adet kuyu da belediye tarafında faaliyete geçirildi ve şu anda 2 içme suyu kuyusu faal durumdadır.
Ayrıca beldenin eskiden su ihtiyacını karşılayan doğal su kaynağı faaliyete geçirilmiş olup; mevcut su çamlık mesire alanına verilmiştir. İçme suyu kuyuları dalgıç motorlu elektrikle çalışmaktadır. Bu motor kuyudan suyu direkt olarak yaklaşık 7 km. uzaklıkta ve 350 m. yüksekliğe suyu pompalamaktadır. Depodan kendiliğinden şebekeye ulaşmaktadır.
e-Araç Durumu: Belediyenin faal durumda 1 traktör (1999 model), 1 lastik tekerlekli kazıcı yükleyici iş makinesi (1976 model) bulunmaktadır. Traktör temizlik, inşaat ve diğer temizlik işlerinde, iş makinesi belediye işlerinde ve belde vatandaşlarına kiralanması suretiyle kullanılmaktadır.
f-Ticarethane Sayısı ve Çeşitleri: Beldemizde sınırları içersinde ticarethane olarak 3 adet sıcak soğuk demirci atölyesi, 2 adet bakkal, 1 adet berber, 1 adet tekel bayii, 4 adet kahvehane, 1 adet birahane, 1 adet benzin istasyonu, 1 adet ekmek fırını bulunmaktadır.
g-Bütçe Ve Kesin Hesaplar: Belediye 18 Nisan 1999 yılında faaliyete başlamış olup; yıllar itibariyle bütçe ve kesin hesap tabloları aşağıya çıkarılmıştır.
Omurca Belediyesinin Yıllara Göre Tahmini Bütçesi ve Kesin Hesabı
h-Belediyenin Önemli Yatırımları: Belediyenin önemli yatırımları; altyapı kanalizasyon projesi 8000 m. ishale hattı döşenmesi ve 3 adet çökertmeli fosseptik inşaatının yapımı ile tamamlanmıştır. 1 adet içme suyu kuyusu yapılmıştır. Kasabamız Atatürk Meydanında bulunan 8000 m² gölet alanı kurutularak dolgusu yapılmış ve aynı yer park ve tören alanı olarak düzenlenmiştir.
ı-Belediyenin Önemli Sorunları: Belediyenin önemli sorunları olarak; araç yetersizliği, gelir düşüklüğü ve enerji fiyatlarının yüksekliğini sıralanabilir.

KÖYLER
İlçemiz 23 köyden oluşmaktadır. Bu köylerimizin 8 bağlısı bulunmaktadır. İlçemize bağlı 23 köyün adları şunlardır; Akkeçili, Aksaz, Bekdemir, Büyükkayalı, Çamdere, Çamlıbel, Çardak, Çırpıcılar, Dutluca, Gedikler, Gümüşkol, Hanyeri, İnay, İshaklar, Karacaahmet, Kıranköy, Köseler, Kurudere, Külçen, Küçükkayalı, Küçükilyaslı, Söğütlü Sülümenli köyleridir.
İlçemizin Külçen Köyüne bağlı Çalışkanlar, İshaklar Köyüne bağlı Yenice, Kurudere Köyüne bağlı Mildi, Aksaz’a bağlı Aksaz, Gedikler Köyüne bağlı Hacıhasanlar, İnay Köyüne bağlı İstasyon, Merdivenli, Deredam, Sülümenli Köyüne bağlı Dörtdeğirmen ve Köseler Köyüne bağlı Sevindikler bağlıları bulunmaktadır.
Bu köylerden 9’u orman köyüdür. Bunlar; Sülümenli, Çamlıbel, Hanyeri, Kurudere, Aksaz, Büyükkayalı Küçükkayalı ve Kıranköy’dür.
Köylerimizin hepsinde elektrik,telefon bulunmaktadır. Aksaz Köyü’nün içme suyu problemi vardır. Bunun dışında İçme suyu ihtiyacı genel olarak çözülmüş durumdadır. Köy yollarının tamamı asfalttır.
İlk kez asfalt talepleri genelde bağlı, kestirme ve köy içi yollardır. Köy yollarının tamamı asfalttır.
Köylerimizin büyük bir çoğunluğunda kanalizasyon yoktur. Köy çalışmalarında kanalizasyona ağırlık verilmesi yerinde olacaktır.
 
Üst Alt