Umre: - umûmî vekil: - umûr-i zevkiyye: - urûz: - urvet-ül-vüskâ:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
UMRE:
Ziyâret etmek Hac zamânı olan beş günü yâni Arefe ve Kurban bayramının dört günü dışında, istenildiği zaman ihrâma girip Kâbe-i muazzamayı tavâf etmek ve Safâ ile Merve arasında sa'y etmek (yürümek), saçı kazımak veya kesmekten ibâret olan ibâdet U mreye Hacc-ı asgar (küçük hac) da denir
Umre, kendisiyle öbür umre arasında işlenilen (küçük) günâhlara keffârettir (onların af edilmesine, bağışlanmasına vesîle olur) (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
Hacc-ı ekber, farz olan hacdır Hacc-ı asgar ise, umredir (Kuhistânî)
Umre, Hanefî ve Mâlikîlere göre sünnet-i müekkede (kuvvetli sünnet)dir Şâfiîlere göre ömründe bir defâ farzdır (Alâüddîn Haskefî, İbrâhim Halebî)

*********************


UMÛMÎ VEKİL:

Yerine geçirilen kimseye mutlak halde istediğini yap diyerek verilen vekâlet
Vekil sâhibinden izin almadıkça veya umûmî vekil olmadıkça, başkasını kendine vekil yapamaz Yalnız, zekât vermek için olan vekîl, izinsiz olarak başkasını, o da başkasını vekil yapabilirler (İbn-i Âbidîn)

*********************


UMÛR-İ ZEVKİYYE:

Tasavvufta kalb ile tadarak, yaşayarak kavuşulan haller
Umûr-i zevkiyye, kalbin temizlenmesi ile hâsıl olur Hadîs-i şerîflerde buyruldu ki: "Çok zikr edenin kalbinde nifâk (münâfıklık) kalmaz", "Her derdin şifâsı vardır Kalbin şifâsı, Allahü teâlâyı zikretmektir" (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)

***********************


URÛZ:

Altın ve gümüşten başka canlı ve cansız her çeşit mal
Hayvandan başka menkûl olan, taşınabilen ve kıymetli olan yâni çarşıda benzeri bulunmayan veya bulunsa da fiyatları farklı olan mallar urûzdur Bakır tencere ve başka cins ile karışık mislî, benzeri bulunan mal urûzdur (Ali Haydar Efendi)

************************


URVET-ÜL-VÜSKÂ:

Tutunulacak en sağlam kulp
1 İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Kim kendini Allahü teâlâya O'nu görür gibi teslim eder (tamâmen O'na yönelir, bütün işlerinde Allahü teâlânın rızâsını gözetir ise) muhakkak ki, urvet-ül-vüskâya yapışmış olur (Lokmân sûresi: 22)
Abdullah (bin Selâm) urvet-ül-vüskâya tutunmuş olarak ölecek (Hadîs-i şerîf-Müslim)
Bizim tasavvuftaki yolumuz urvet-ül-vüskâya yapışmaktır Resûlullah'ın ve O'nun Eshâbının izinde gitmektir Bunun içindir ki, bu yolda az bir iş, büyük kazanç hâsıl eder (Behâeddîn-i Buhârî)
2 Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı
Urvet-ül-Vüskâ Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin rahmetullahi aleyh nasîhatlarından bâzısı şöyledir:
Kur'ân-ı kerîm okumak, Allahü teâlâ ile tekellüm (konuşmak) gibidir
Son nefes korkusu bir nîmettir ki, Hakk'ın dostları bu derde griftârdır (tutulmuşlardır)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt