ümm-i veled - ümm-ül-kitâb - ümm-ül-mü'minîn:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
ÜMM-İ VELED:
Efendisinden (sâhibinden) çocuğu olan câriye, köle kadın
Ümm-i veled satılamaz ve hibe olunamaz Efendisi vefât edince âzâd (hür) olur ise de, zevce gibi vâris olamaz Oğlu ise, mîrâsçı ve hür olur (M Zihni Efendi)

ÜMM-ÜL-KİTÂB:
1 Muhkem âyetler (Bkz Muhkem Âyet)
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
(Habîbim!) Sana kitâbı indiren O'dur O'ndan bir kısım âyetler muhkemdir ki bunlar Ümm-ül-Kitâbdır (Âl-i İmrân sûresi: 7)
2 Levh-ül-Mahfûz (Bkz Levh-ül-Mahfûz)
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Allah ü teâlâ ne dilerse (onu yapar Bâzısını) mahfeder (vücûda getirmez, bâzısını da) vücûda getirir Ümm-ül-kitâb O'nun katındadır (Ra'd sûresi: 39)
Bir kimse Cehennem'e götürücü kötü işleri yapar Cehennem'e yaklaşır Ümm-ül-kitâbda saîd ise son günlerinde Cennet'e götürücü bir iş yaparak Cennet'e gider (Hadîs-i şerîf-Minhat-ül-Vehbiyye)
3 Fâtiha sûresi (Bkz Fâtiha Sûresi)

ÜMM-ÜL-MÜ'MİNÎN:
"Mü'minlerin anası" mânâsına Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek zevcelerinden her birine verilen lakab (isim)
Ümm-ül-mü'minîn Âişe vâlidemiz şöyle buyurdu: Resûlullah'ın sallü aleyhi ve sellem karnı hiçbir zaman yemekle doymamıştır
Bu hususta kimseye yakınmamıştır İhtiyâc, ona zenginlikten daha iyi idi (İslâm Âlimleri Ansiklopedisi)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt