Ulûm-i akliyye: - âliyye: - dîniyye: - ibtidâiyye: - islâmiyye: - nakliyye:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Ulûm-i akliyye: - âliyye: - dîniyye: - ibtidâiyye: - islâmiyye: - nakliyye:

ULÛM-İ AKLİYYE:
Tecribî (deneye bağlı) ilimler His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek tecrübe ve hesab edilerek elde edilen ilimler
Ulûm-i akliyye mantık, fizik, tabîat, kimyâ, matematik, geometri ve astronomi gibi tecrübeye dayanan bilgilerdir Bunlar his organları ile duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe ve hesâb edilerek elde edilirBu bilgiler, din bilgilerinin anlaşılmas ına ve onların uygulanmasına yardımcıdırlar Bu bakımdan lüzumludurlar Ulûm-i akliyye zamanla artar, değişir, ilerler (M Sıddîk Gümüş)
Ulûm-i akliyyeyi İslâmiyet yasaklamamış, sınırlamamış ancak bunların dînin nakl bilgileri ile birlikte öğrenilmesini ve sonuçlarının dîne uygun, insanlara faydalı olarak kullanılmasını, zulm, işkence, felâket vâsıtası yapılmamasını emretmiştir Ulûm- i akliyye, İslâm bilgilerinin bir kısmıdır İslâmiyet'e lâzımdırlar İslâmiyet bunları men etmez, emr eder Müslümanlar, birçok fen vâsıtası yapmışlar ve kullanmışlardır (M Sıddîk Gümüş)

**********************


ULÛM-İ ÂLİYYE:

Yüksek din bilgileri
Ulûm-i âliyye bilgileri sekizdir 1) Tefsîr ilmi, 2) Usûl-i kelâm ilmi, 3) Kelâm ilmi, 4) Usûl-i hadîs ilmi, 5) İlm-i hadîs, 6) Usûl-i fıkıh, 7) Fıkıh ilmi, 8) Tasavvuf ilmi Bu sekiz ilimden kelâm, fıkıh ve ahlâk bilgilerini lüzûmu kadar öğrenmek ve çoluk çocuğuna öğretmek, her müslümana farz-ı ayndır, mutlaka lâzımdır Öğrenmeyenler ve çoluk-çocuğuna öğretmeyenler, büyük günâh işlemiş olur Cehennem'e gider, yanarlar Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen ise, dinden çıkar (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, İbn-i Âbidîn)

*********************


ULÛM-İ DÎNİYYE:

İslâm bilgileri, din bilgileri
Ulûm-i dîniyye, dünyâ ve âhirette huzûru, seâdeti kazandıran bilgilerdirBunlar da iki kısma ayrılır Bunlar ulûm-i âliyye ve ulûm-i ibtidâiyyedir Ulûm-i dîniyyenin kaynağı, edille-i şer'iyye (dört delîl; Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler, kıyâs ve i cmâ') dir Bu bilgilere ulûm-i nakliyye denir (S Abdülhakîm Arvâsî)

*********************


ULÛM-İ İBTİDÂİYYE:

Âlet ilimleri; ana ilimleri öğrenmek için yardımcı olan sarf, nahiv, belâgat, mantık vs gibi ilimler

*********************


ULÛM-İ İSLÂMİYYE:

İslâm bilgileri, din bilgileri, müslümanların öğrenmesi lâzım olan bilgiler
Ulûm-i İslâmiyye'nin bir kısmını öğrenmek farz, bir kısmını öğrenmek sünnet, bir kısını öğrenmek de mubâhtır (Bkz Ulûm-i Nakliyye) (Yûsuf Sinânüddî)

*********************


ULÛM-İ NAKLİYYE:

Din bilgileri; edille-i şer'iyye denilen dînin dört temel kaynağından yâni Kur'ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîflerden, icmâ-ı ümmet, kıyâs-ı fukahâdan elde edilen bilgiler, ilimler
Ulûm-i nakliyye, yüksek din bilgileri olup, aklın, insan dimağı gücünün dışında ve üstündedir Bunlar hiçbir zaman, kimse tarafından değiştirilemez Dinde reform olmaz sözünün mânâsı budur Ulûm-i nakliyye Ehl-i sünnet âlimlerinin (Peygamber efendimi zin ve Eshâb-ı kirâmın yolunda olan ve onların bildirdiklerine uyan âlimlerin) yazdıkları kıymetli kitaplardan öğrenilir (Fâideli Bilgiler)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt