ülü'l-azm:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
ÜLÜ'L-AZM:
Şerîat sâhibi, yeni din getiren peygamberlerden altı tânesine ve en büyüklerine verilen ad Bunlar; Âdem, Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed aleyhimüsselâmdır Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara anlatırken çok sıkıntı çektikleri ve bu sık ıntılara sabr ettikleri için kendilerine bu isim verilmiştir
Allah ü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Peygamberlerden ülü'l-azm olanların sabrettikleri gibi sen de sabr et Onlara azâb verilmesi için duâ etmekte acele etme (Ahkâf sûresi: 35)
Peygamberlerin aleyhimüsselâm sayısı belli değildir Yüz yirmi dört binden çok oldukları meşhûrdur
Bunlardan üç yüz on üç veya üç yüz on beş adedi resûldür İçlerinden altısı daha yüksek, ülü'l-azm peygamberlerdir (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
Peygamberlik makâmı dört derecedir Birincisi nebîler (kendilerine din gönderilmeyen peygamberler), ikincisi resûller (din gönderilen peygamberler), üçüncüsü ülü'l-azm peygamberlerdir Dördüncü derece hâtem-ül-enbiyâ olmak yâni son olarak gelmek dere cesidir
Bu en yüksek derece Muhammed aleyhisselâma mahsûstur (Ali bin Emrullah)
Allah ü teâlâ her bin senede bir ülü'l-azm peygamber göndermiş ve o insanların buna uymalarını emr buyurmuştur
Allah ü teâlâ her yüz sene başında bu ümmetin âlimleri arasında bir müceddid, yenileyici, kuvvetlendirici seçerek, bununla İslâmiyet'i tâzeler
Hele bin sene geçince, geçmiş ümmetlerde ülü'l-azm bir peygamber gönderdiği ve onun işini bir nebiye bırakmadığı gibi, bu ümmete de tam bilgili bir âlim, ârif seçer Bu zât geçmiş ümmetlerdeki, ülü'l-azm peygamberlerin işini yapar (İmâm-ı Rabbânî
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt