Toplumun Cevheri Hanımlara

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur Salâtü Selâm Resûlullah'ın, Ehlinin, Sahabesinin ve de kıyamete kadar onları dost edinen herkesin üzerine olsun

Çalınan, kaybolan ya da kırılan mücevherin yeri doldurulabilirse de, sen; yeri dolmaz bir cevher olduğunu bilmelisin!

Çünkü kadının sahip olduğu vakârının, düzmece ekollerle ayaklar altına alındığı ve Allah’a kulluk gibi herşeyin üstündeki gerçek amaçtan uzaklaştırıldığı bir zamanda; kendini Allah için sakınma erdemliğini gösteren mücahide hanım, toplumun ve ümmetin göz nûrudur, cevheridir…

İslâmı, düşmanlarına karşı savunacak, onu tahrif, bidat ve fesad batağından koruyacak olan nesli yetiştirir, hanımlar İlk ve temel eğitimini annesinden alir geleceğin mücahid ve müdâfileri Bu sorumluluk asla azımsanamaz Bu yüzden hakkıyla yerine getirilmelidir

İşte bu noktadan hareketle, bir takım sorumluluklarını yerine getirmek süretiyle etrafına, ışık ve parlayan bir nür olma yolundaki mücahide hanımların dikkat etmesi gereken, bazı noktalara değinmeyi uygun gördük

Burada yer alanlar, böylesine önemli bir konuyu elbette tüm yanlarıyla açıklamaya yetmez, ancak kısa ve öz olarak yol göstermesi ümidimizdir Allah’tan bu çalışmamızı rızasına uygun kılmasını dileriz Şüphesiz tevfik O’ndandır


ÖRNEK NESİLLERİ YETİŞTİRECEK
MÜCAHİDE HANIMIN VASIFLARI​

Akide yapısı: Bu ümmet için örnek ve temel olan inanç sisteminin Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem’in ögrettiği gerçek akide olduğu bilinciyle; Sahabe, Tâbîin ve Etbâu Tâbiîn’in, yani Selef-i Salihin akidesinin, kendisiyle bütünleştiği Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat metodunu anlamak ve idrak etmektir

Metodu: Sadece ve sadece Allah’in, Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem’in, Sahâbe-i Kirâm’in ve kıyâmete kadar onların yoluna uyanların çizgisine bağlı kalmayı hedeflemiş, bunu tek yol olarak benimsemiştir

Ahlâkı: Üstün İslâm ahlâkıdır

Nişânesi: Hicap ve tesettürdür

Edebi: Haya, iffet ve tesettürdür

Örnek bildiği: Mü’minlerin anneleri, sahabe hanımları ve tüm salih hanımlardır

Sevgisi: Yalnız Allah ve Rasûlü ve İslâmi ölçülere bağlı herkes içindir

Halveti: Ahiret hayatını hatırlamak, kendisini kabrin karanlık ve darlığından rahata eriştirecek, onu selamete götürecek iyi amellerı işlemektir

Dostları: Allah’ın dinine bağlı Muvahhid, Mü’min ve tüm Müslüman hanımlardır

Buğzu: Düşman yahudilere, hrıstiyanlara, münafıklara, ateistlere; “kadın özgürlüğü” ve “feminizm” diye yaygara koparan sinsi çağırtkanlaradır

Düşmanları: Müstehcen şarkılar; haram davetçişi müzik aletleri; açık ve sapıl fikirleri empoze etmeye çalışan tüm dergi ve gazeteler; flört ve aşkın konu edildiği bütün sapık dizi ve filimler; ayrıca ahlaksız, iffetsiz kadınlar; kısaca Allah Te-âla’nın gazabını üzerine toplayan herşeydir

Rağbeti: Çok bağışlayan “Ğafûr” ve acıyan “Rahim” Allah Azze ve Celle’ye karşı; şartlarına bağlı kalarak samimi bir şekilde tevbe yapmaktir

Evliliği: İslâmîdir Düğününde şarkı, içki vb Yoktur Davetli kadın ve erkek karışıklığına yer verilmez İslâm’a aykırı kıyafetlere de rağbet olmaz

Gayesi: Müsülman aileyi bina etmek, böylece tüm insanlığın susadığı gerçek İslâm toplumunun sağlam yapı taşını oluşturmak; Ümmete hayırlı nesiller yetiştirmektir

Tatili: Faydalı ilim öğrenmek, Kur’an-ı Kerim ezberlemek, meşru çerçevede dinlenip istirahat etmekle geçer

Gezintisi: İnce düşünme ve tefekkür yapar; aynı zamanda dinlenerek kendini rahatlatacak şeyler yapmaktan geri kalmaz Böylelikle bitkinlik ve yorgunluktan uzak kalır, dinamikliğini muhafaza eder


HİCAP VE TESETTÜRÜN ŞARTLARI​

Ehli Sünnet ulemâsı bu konuda sekiz önemli nokta tesbit etmişler ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylemişlerdir Bunlar:

1- Elbise, bedenin her tarafını örtmeli Ayrıca yüz, el ve ayakların örtülmesı hususunda da olağanüstü dikkat edilmelidir Zira, özellikle birçok açıdan ifsad olmuş toplumumuzda fitneye sebebiyet vermekten kaçınmak şarttır:

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına, müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarıya çıktıklarında) örtülerini üstlerine almalarını söyle” (Ahzab, 59)

“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar; namus ve iffetlerini esirgesinler (Örtüyle kendiliğinden belli olan yerleri müstesnâ olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler” (Nûr, 31)

2- Elbise süslü püslü olup da bizzat kendisi zinet gibi olmayacak Ayrıca bakışları üzerine toplayabilecek şekilde renkli, desenli, altın ve gümüş işlemelerden de kaçınılmalıdır (Bkz Buhari “edeb’ül-müfred”, Hâkim “müstedrek”)

“Evlerinizde vakarınızla oturun İlk câhiliye (devri kadınları)nın açılıp saçılarak, zinetlerini göstererek yürüyüşü gibi yürümeyin Namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resûlü’ne itâat edin” (Ahzab, 33)

3- Vücut hatlarını belli edecek derecede ince veya şeffaf olmayıp, kalın ve sağlam olmalıdır (Bkz Ahmed, “Müsned”, Beyhâki “Sünen”)

4- Giysi dar değil, geniş ve bol olmalı, fitneye neden olacak bir yeri belli etmemelidir (Bkz Ebu Dâvud, “Sünen”)

5- Misk ve benzeri dikkat çekici kokular kullanılmış bir durumda nâmahrem yanına çıkmak haramdır Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem; “Bir kadın koku sürünüp bir kavmin (topluluğun) yanına uğrar da onlar bunu hissederse; zinâ etmiştir” (Sahihtir İmam Ahmed) buyurmaktadir

6- Hiçbir sûrette erkek giysisine benzemeyecek İbni Abbas Radıyallahu anhûmâ, şöyle demiştir, “Erkeklerden kadınlara, kadınlardan da erkeklere benzeyene Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem lânet etti” (Buhari)

7- “Bir kavme benzeyen onlardandır” (Sahihtir Ebu Dâvud) hadisi şerifi doğrultusunda kafir kadınların elbiselerine benzemesi de haramdır

8- Kapanması uygun olsa bile farklılığından dolayı insanların aşina olacağı bir nitelikte olmamalı Zirâ Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem, “Her kim belli eden bir elbise giyerse, Allah da ona Kıyâmet gününde zillet elbisesi giydirir O da ona ateş olur” (Sahihtir, Ebu Dâvud) buyurmuştur


KABİR AMEL SANDIĞIDIR!​

Ey müsülman evlâdı genç kız!

Allah’tan kork! Ve her zaman Allah’ın kontrolünde olduğunu unutma! Bugün nasıl hesapsız amel günü ise; yarın da şüphesiz, amelsiz hesap günüdür Durmadan oyun ve eğlenceye dalan insanoğlu, ölümün kendisine ulaşacağı o gün elbette uyanacaktır Can boğaza geldiği zaman halimiz ne olur?

Ey Allah’ın zarif kulu!

O gün artık sen, eşin, ailen, evlatların ve dostlarından ayrılmış olacaksın Tabutla taşınılıp toprağa; o kapkaranlık yere konacağın günü bir düşün Bitmez sanılan günlerin sonunda eğer iyi bir şeyler götürmediysen –Allah korusun- kabrin dehşetle sıkmaya başlamasıyla başbaşasın Hesap melekleri gelip de senden sorularına cevap vermeni istedikleri zaman halin nice olur?!

Diriliş gününde kabirden çıkıp da mahşere sevkedildiğin

Hesap defterlerinin açıldığı

Sırat köprüsü ve mizânın konduğu zaman

İşte o gün, ey Allah’ın kulu! Senin yerin neresı olacak?!

Seni neler bekleyecek, ya da bir ömrün ardından neler kazanmış olacaksın?

“Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, ‘Rabbim! der, yalvarırım beni (dünyaya) geri gönder; tâ ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım’ Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir Onların gerisinde ise, yeniden dirilecek güne kadar (süren) bir berzah var dır” (Müminûn, 99-100)


İHSAN HAZİNESİNE​

Allah düşmanları, İslâm toplumlarını içinden çökertmede ilk önce annelik vasfıyla toplumun eğiticisi olan kadınları hedef almış, onu ifsad etmek için elinden geleni yapmıştır Çünkü kadının ifsadını toplumun ifsadı takip edecektir Bu uğurda birçok sahte ülküler ortaya atmış, kadını gerçek özgürlüğünü bulduğü dininden koparmaya çalışmış ve herşeyini seferber ederek bu nadide varlığı, kişiliksiz bir metâ haline getirmek için komplolar kurmuştur Bilinçli bir müsülman hanım elbette bunların farkındadır; çevresindekileri Kur’an ve sünnet yoluna davet etmede ve onları düşmanların komplolarına karşı uyarmada hırslıdır

Tüm hanımlar için, ayrıca şöyle tavsiyelerde bulunabiliriz Allah’tan bizi, sevdiği ve hoşnut olduğu herşeyde muvaffak kılmasını diler, sözlerimiz sebebiyle bizi kınamamasını niyaz ederiz

İslâmi kavramları hafife alma! Ve dinde olmayan her tür bid’atlardan kaçin, bunları ortaya da çıkarma Bütün bidatlardan uzak dur ve buna teşvik etme
Namazı sakın terketme! Uykuya dalıp namazı kaçırma (kaçırırsan da uyanır uyanmaz derhal eda et ki, buna keffâret olsun) Namazı sürekli vaktinde kıl, buna azâmi hassasiyet göster!
Sakın açılıp saçılma ve örtünmene çok dıkkat et! Ayetlerden gafil diğer açıklara da meyletme!
Üçüncü şahısların yuvanın dirliğini olumsuz etkileyecek sözlerine aldırma Allah’tan ailen için duâda bulunmayı ihmal etme ve eşine dîni konusunda yardımcı ol
Evinin ve eşinin mahremiyetini ifşâ etme, hayatın zorluklarına karşı sabırlı ol Allah için sabretmeyi kendine vazgeçilmez birhuy edin Allah için yaptığın en ufak bir amelin zâyi olmayacağını unutma!
Mütedeyyin kızlarla arkadaşlık kur, onları dost edin! İçlerinde ihtiyacı olana yardım etmek için geç kalma
Gıybet ve kovuculuk yapma, laf taşıma!
İster batılı, ister yerli hiçbir kafiri taklit etme, onlara sevgi duyma, hayranlık besleme!
Özellikle dinî bilgini arttırmada gayretli ol
Fitne ve fesadı göz önünde bulundurarak gerekli hallerin dışında sokağa çıkmamaya çalış; Rabb’inden sabir ve sebat niyaz et
Ahiret hayatını sakın unutma!
Allah ve Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem’e isyana çağırmadıkları sürece; eşine, anne ve babana karşı gelme!
Moda dergilerinden ve müstehcen şarkılardan, müzikten uzak dur! Kur’an okumaya, öğrenmeye ve biliyorsan öğretmeye gayret et
İster telefonla, ister başka bir yolla olsun, flörtün her türünden son derece uzak dur


İhmal edilmemesi gerekenler:


Allah’a gerçek bir şekilde iman et ve imanın gerektirdiği esaslara bağlı kal Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem’in hayat tarzına dikkat etmeyi ihmal etme
Namazını, zinet eşyalarının zekatını, oruç ve haccını da ihmal etme!
Allah Azze ve Celle’nin dinine bağlı Muvahhide hanımlarla yakınlık kurmayı da ihmal etme!
Allah Azze ve Celle’ye her zaman dua edip O’na yönelmeyi; O’ndan bağışlanma dilemeyi ve Ahiret için hazırlıklarda bulunmayı da asla ihmal etme


SALİHA BİR EŞ​

Allah’ın kuluna verdiği iman nimeti gibi bir nimet yoktur Bu aynı zamanda Allah’ın kulları üzerine bir hakkıdır Allah’ın kullarına verdiği bir çok nimet içinde dünyanın en hayırlı nimeti de saliha bir eştir Çünkü Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem, “Dünya bir faydalanmadan ibarettir Bunun en hayırlısı da, saliha bir eştir” (Müslim) buyurmuştur

Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem, vedâ hutbesinde kadınların, Allah’ın emaneti olduklarını belirtmiş, “Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananızdır” buyurarak, bu nezih insanın korunmasını öğüt etmiştir

O halde, bu ikrama yakışan bir ahlak içinde bulunmalıdır:

Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve A’lihi ve Sellem, şöyle buyurmuştur: “Bir kadın namazlarını kılar, ırzını korur ve kocasına itâat ederse; cennet kapılarının dilediğinden girer” (Ahmed, Taberâni)

Ümmü Seleme’den, Resûlullah’ın, “Kocası kendisinden razı olarak ölen kadın cennete girer” dediği rivâyet edilmiştir

Kadını cehenneme sokan sebeplerin başında eşine karşı gelmesi ve üzerine olan iyiliklerini inkar etmesidir İbni Abbas Radıyallahu anhümâ’dan, Buhari’nin rivâyetinde Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Cehennem bana gösterildi Oradakilerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm Kocalarına nankörlük ederler Şayet kadınlardan birisine uzun zaman iyilik etsen, sonra senden bir kötülük görse ‘senden hiçbir zaman iyilik görmedim’ der”

Selefi salihinden birinin hanımına şöyle tavsiyede bulunduğu nakledilir: “Beni affet ki, sevgimiz sürsün Kızgın olduğumda benimle konuşma, def gibi beni çalmaya kalkma Bilemezsin gelecek nasıl olacak Şıkâyeti çoğaltma kuvvetin gider Şikâyetı çoğaltırsan kalbim sana buğzeder Çünkü kalpler dönektir Ben gördüm ki, kalpte hem sevgi hem ezâ bulunabilir İkisi biraraya gelince, sevgi devam etmez gider” (Fıkhu’s-Sünne)

Ebu Derdâ Radıyallahu anh, ıse hanımına şöyle derdi: “Kızdığımı gördüğünde beni öylece kabul et Ben de seni kızgın gördüğümde ses çıkarmam” (Fıkhu’s-Sünne)Sonuç:​

Evlilik, hayatı müşterek paylaşmaktır Kadın ve erkek birlik olup Allah’ın, edâ etmekle bizleri sorumlu kıldığı “ilâhi kelimetullah” görevini üstlenmektir Bu müşterek hayat, müslümana Rabbine karşı görevlerini yerine getirmede ayrı bir dinamiklik sağlar Bu açıdan bakıldığında evlilik, birbirlerine örtü olan iki insanin; yine birbirlerinin zayıflıklarını gidererek daha güçlü bir yapı meydana getirmeleri şeklinde tanımlanabilir

Öyleyse toplumda bir takım kalıplarla yozlaştırılan aile müessesi, İslâmın tanımladığı ölçülerle yeniden yapılandırılmalıdır Kadın, bilinçli olmak; dinini yaşamak ve çevresine bu konuda örnek olmak için gayretli olmalı, yine bu şûurda çocuklarını yetiştirmelidir Eşi de ona yardımcı olmalı ve Resûlullah’ı kendisine rehber edinmelidir Yuce Kur’an ve sahih sünnet nûruyla bir mektebi andırmalıdır Umulur ki, Allah bizleri rahmetiyle bağışlar ve bizleri salihler zümresine ilhâk eder

Bu risâle, davetçi Müsülman hanımlara Yalnız Allah’a ve ancak Allah için mahlûka itaat eden, İslâm mücâdelesi veren bacılarımıza Ümmetin umudu; öğrenci, öğretmen bütün hanımlara Bütün genç kızlara Sâliha eşlere Küçük kızlara Gözümüzün nûru annelerimize ve bunlar üzerine titreyen, onlara düşkün; Ahiret saadetini dünyaya tercih eden diğer erkek kardeşlerimize ithaf olunurSallallahu alâ Muhammedin ve alâ Ehli beytihi ve Ashâbihi Ecmain

VE’L-HAMDÜ Lİ-LLÂHİ RABBİ’L-ALEMİN​
 
Üst Alt