Tiroid Hastalığı

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Nodüler guatr önemli bir tiroid hastalığı olup ülkemizde de sık olarak gözlenmektedir. Özellikle iyottan yoksul bölgelerde ve yeterince iyotlanmamış tuz kullanımı sonrasında daha sık olarak gözlenebilmektedir. Tiroid nodülleri çok ileri büyüdüğünde, boyunda büyüyüp bası yaratmasının yanında hormon üreterek tiroid hormonu fazlalığına (sıcak nodüllerde) ve tiroid kanserine neden olabilmektedir. Soğuk nodüllerde kanser gelişme riski sıcak olanlara göre daha yüksektir.Tek olan nodüllerde kanser olma riski birden daha fazla nodülü olanlara göre daha yüksektir.

Tiroid nodüllerinde kanser olma riski %5 den düşüktür. Özgeçmişlerinde boyun bölgesine radyasyon uygulanmış olanlarda ve radyoaktiviteye maruz kalanlarda tiroid kanseri riski çok daha yüksek gözlenebilmektedir. Eğer birlikte bir tiroid hormon yetmezliği ve iyot eksikliği yoksa ilaçla tedavinin hastada nodüllerin büyümesine kanser gelişiminin önlenmesine bir katkısı yoktur. İyi ayarlanmamış ve fazla gelen bir ilaç tedavisi hastada kemik erimesi ve kalp ritim bozukluklarına yolaçabilir. Özellikle çok ileri yaşlarda ilaçla baskılama tedavisinde çok daha dikkatli olmak gereklidir. Aynı şekilde bazı bitkisel tedavilerinde katkısı yoktur.

Eğer tiroid nodülleri boyunda baskı yapıyorsa, önceki ultrasonografi incelemelerine göre belirgin bir büyüme gösteriyorsa, şekil düzensizliği,nodül merkezinde kanlanmada artış, nodülde kireçlenme bozukluğu (kalsifikasyon) varsa tiroid ince iğne aspirasyon biyopisisi ve gereğinde cerrahi tedavi önceliklidir. Mümkünse tecrübeli bir radyolog tarafın dan doppler ultrasonografik inceleme yapılmalıdır. Hashimato tiroiditinde nodül izlenmini veren yalancı nodüller sözkonusu olabilir. Bu nodüller tedavi ile düzelebilmektedir. Operasyon gerektirmezler. Biyopsi gerekli değildir. Birden çok nodülü olanda genelde büyük ve ultrasonografik olarak riskli nodüllere biyopsi yapılır. Çapı 10 mm ve altında olanlara biyopisi genelde uygulanmaz.

Gebelikte tiroid bezi büyüyebilir. Bu bir fizyolojik olaydır. Gebeliğin ilerlemesi ile birlikte tiroid bezinin kanlanmasında artış olabilir. Graves hastalığında ve sıcak nodüllerde de dopler ultrasonogfrafik incelemede kanlanmada artış gözlenir. Gebelikteki nodüller gereğinde 3 aylık aralıklara ultrasonografik olarak incelenmelidir.Büyüme varsa gerekirse tiroid ince iğne aspirasyon biyopisi yapılabilir. Gebeliğin 3-6 ayları arasında gerekirse cerrahi girişim ile tiroid bezi alınabilir. 6-9 aylar arasında beklenir, doğumdan sonra operasyon yapılabilir. Radyokatif iyot tedavisi ve tiroid sintigrafisi gebeye uygulanmaz. Radyoaktif iyot tedavisi uyulananların 12 ay kadar gebe kalmaması ve emzirmemesi önerilir.

Guatr operasyonu sırasında frozen denilen teknikle anında patolojik inceleme yapılmalıdır. Total tiroidektomi (tiroid bezinin tümünün çıkartılması) tercih edilen güncel yöntemdir. Cerrahi operasyon mümkünse tiroid cerrahi ve/veya tiroid cerrahisi tecrübesi yüksek bir genel cerrah tarafından yapılmalıdır. Ülkemizde ne yazık ki tiroid operasyonlarından sonra geride tiroid dokusu kaldığından 2. ve 3. operasyon geçiren bir çok tiroid kanserli hastamız mecuttur. Daha önce cerrahi uygulanan bölgeye tekrar bir cerrahi girişim uygulamak bazen cerrahi açıdan kolay olmamamaktadır.

Tiroid kanseri olanlarda takipte yüksek doz T4 preparatı verilir.Mümkünse TSH düzeyi 0.1 ve daha da alıtna çekilmelidir. Mikropapiller kanserlerde cerrahi tedavi yeterlidir. Radyokatif iyota gerek yoktur. Mikrokanser kanser dokusunun boyutu 10 mm ve altında olan kanserli dokulardır. Mikropapiller kanserlerde TSH 0.4 e kadar düzeyi hedeflenebilir. Takipte Tiroglobulin, tiroid doppler USG, radyoaktif iyot vtaram testleri ve gereğinde radyolojik incelemer önemlidir.
 
Üst Alt