Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
TİLAVET SECDESİ NEDİR? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki surelerde on dört tane secde ayeti vardır
Bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için bir tilavet secdesi gerekir

Hanefi mezhebine göre, tilavet secdesini işiten kimsenin maksadı ister Kur'an-ı Kerim'i dinlemek olsun isterse olmasın, hem dinleyenin hem de okuyanın secde etmesi vaciptir

Şafii mezhebine göre ise, tilavet secdesi yapmak sünnettir

Tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim 'de on dört yerde vardır

l-)A'raf;206

2-)Rad;15

3-)Nahl;49

4-)İsra;107

5-)Meryem; 58

6-)Hacc;18

7-)Furkan;60

:cool:Nemi; 24

9-)Secde; 16

10-)Sad;24

11-)Fussilet;37

12-)Necm;62

13-)İnşikak;21

14-)Ala'k;19

Şafii mezhebine göre, hac suresinin 77 ayetinde de tilavet secdesi vardır

Sad süresindeki ayet şükür secdesi olup namaz dışında okunduğu zaman secde yapılması müstehaptır

En sahih görüşe göre de namazda yapılması haramdır

(Muğni'l-Muhtaç; 1/244)


TİLAVET SECDESİNİN YAPILIŞI

Hanefi mezhebine göre,

namazın dışında tilavet secdesi şöyle yapılır;

a-) Secde ayeti okunduğu zaman ayağa kalkılır

b-) Kıbleye dönülür

c-) Sonra tilavet secdesi yapmaya niyet edilir

d-) Sonra eller kaldırılmadan " Allah-u Ekber" diyerek secdeye
gidilir

e-) Secdede üç defa "Sübhane Rabbiye'l-A'la" denir,

f-) Daha sonra " Allah-u Ekber" denilerek ayağa kalkılır

g-)Secdeden ayağa kalkılırken "Gufraneke Rabbena ve ileyke'l-Masir" denilir

(Tilavet secdesinde Kadeye oturulmaz ve selam verilmez)

Şafii mezhebine göre ise, oturulmuş halde iken niyet edilir, tekbir getirilir, secdeye gidilir ve sonra selam verilir Tilavet secdesinde niyet, tekbir ve selam vermek şarttır, namaz için geçerli olan şartlar tilavet secdesi içinde geçerlidir.


BAZI DURUMLARDA TİLAVET SECDESİ

Hanefi mezhebine göre, abdestsiz veya cünüp olan bir kimse secde ayetini işitirse, abdestsizliğini veya cünüplüğünü giderdikten sonra, tilavet secdesini yerine getirmesi vaciptir
Hayız ve nifas halinde bulunup tilavet secdesini işiten kadınlara secde etmek vacip değildir
Şafii mezhebine göre, hayız ve nifas halinde bulunup secde ayetini işiten bir kadına secde etmek sünnet değildir Abdestsiz veya cünüp bir kimsenin işitmesinde ise, secde ayeti okunduktan sonra hemen abdestsizliğini veya cünüplüğünü giderirse, araya fasıla girmemiş olur ve bu durumda secde etmesi sünnettir Fakat araya fasıla girerse, eda olarak secde edemez.


TİLAVET SECDESİNİ GECİKTİRMEK

Hanefi mezhebine göre, namaz dışında okunan secde ayetinden dolayı yapılması vacip olan secdenin zamanı belirsiz olup geniş zaman içinde yapılabilir
Şafii mezhebine göre, tilavet secdesi ayeti okunur ve örfe göre az bir fasıla verilirse bir şey lazım gelmez, yine secdeye gidilir Fakat uzun bir fasıla verilirse eda olarak secde edemez Buradaki fasılanın miktarı da normal kıraat ile iki rekatlık bir namazın süresi kadardır
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 147).

Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ"dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr"demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, s. 183).
 
Üst Alt