Tecemmül: - Tecessüs: - techîz:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
13dp6.gif

TECEMMÜL:
Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak, şükr etmek ve nîmeti göstermek için zînetlenmek, süslenmek
Tecemmül etmek, müstehâbdırHelâl şeylerle zînetlenmek mubâhtır İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe dört yüz altın kıymetinde cübbe giyerdi (İbn-i Âbidîn)

13dp6.gif

TECESSÜS:
İnsanların gizli hallerini, ayb ve kusûrunu merâk edip, iç yüzünü araştırıp öğrenmeye çalışmak
Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki:
Ey îmân edenler! Zannın bir çoğundan kaçının Çünkü bâzı zan (vardır ki) günâhtır Tecessüs etmeyiniz Biriniz diğerinizi gıybet etmesin (Hucurât sûresi: 12)
Sû-i zan etmeyiniz (kötü zanda bulunmayınız) Sû-i zan, yanlış karar vermeye sebeb olur Tecessüs etmeyiniz Münâkaşa etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulm etmez, yardım eder Onu kendinden aşağı görmez (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Tecessüs etmek harâmdır ( Muhammed Hâdimî)
Bir kimsenin muhtâc olduğu malı kazandıktan sonra, fazla çalışmayıp, ibâdet etmesi câizdir Bunun için, çalışmayıp ibâdet edene sû-i zan (kötü zan) ve tecessüs etmemelidir İkisi de harâmdır Fakat çalışmayıp câmide oturarak, Allahü teâlâya tevekkül ediyorum diyene de inanmamalıdır Bu kimse, çalışmayı terk ettiği için günâh işlemektedir (Abdülganî Nablüsî)
13dp6.gif

TECHÎZ:
Vefât edenin (ölenin) yıkanmasından kabre defnedilmesine kadar yapılması lâzım gelen şeyler
Meyyitin (ölü kimsenin) techîzi, tekfini ve cenâze namazı farz-ı kifâyedir Müslümanların bâzısı bu vazîfeleri yerine getirirse, diğerlerinin üzerinden bu vazîfeleri yapmak düşer (Hâdimî)
Meyyitin bıraktığı maldan ilk önce onun techîz ve tekfînine harcanır Bu harcama işinde isrâftan ve cimrilikten kaçınılır (Muhammed Mevkûfâtî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt