TEBERRi: - TEBERRU: - TEBERRüK:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
31sd9.gif

TEBERRÎ:
Uzaklaşmak, uzak durmak
Allahü teâlânın düşmanlarını sevmek, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştırır Teberrî etmedikçe, tevellî (dostluk, yaklaşma) olmaz Kalbde îmân bulunduğuna alâmet, küfürden teberrî etmek, kaçınmaktır ve kâfirlikten, kâfirlere mahsus şeylerden, meselâ bel ine zünnâr bağlamak ve bunun gibi kâfirlik alâmeti olan şeyleri kullanmaktan sakınmaktır Küfürden teberrî etmek, Allahü teâlânın düşmanlarını sevmemektir (İmâm-ı Rabbânî)
Her akşam yatarken tecdîd-i îmânda bulunmalı ve "İslâm dînine muhâlif (aykırı, uymayan) herşeyden teberrî ettim" demelidir (Seyyid Abdülhakîm)
31sd9.gif

TEBERRU':
Bir kimsenin, mecbur ve mükellef (yükümlü) olmadan, herhangi bir şeyi kendi rızâsı ile karşılıksız olarak birisine onun mülkü olacak şekilde vermesi
Teberru' ancak kabz (teslim almak) ile tamâmlanır yâni mülkolur Şöyle ki: Akıllı ve bâliğ (ergenlik, evlenecek yaşta) olan bir kimse, birisine bir şey hibe, hediye veya sadaka olarak verse, o kimse de onları ele geçirip, teslim alsa, kendi mülkü ve onun malı olur Fakat kabzetmedikçe mülkü olmaz (Mecelle ve Ali Haydar Efendi)
Kadının ev işlerini yapması zevcine (kocasına) teberru' ve ihsândır Çok sevâbdır Yapmazsa günâha girmez Zevc bunları zorla yaptıramaz (Abdülganî Nablüsî)
31sd9.gif

TEBERRÜK:
Bereketlenme, mânen istifâde etme, faydalanma
Ebû Hanîfe ile teberrük ediyorum Her gün mezârını ziyâret ediyorum Zor bir durumda kalınca, onun kabrine gidip iki rek'at namaz kılarım Allahü teâlâya yalvarırım Dileğimi verir (İmâm-ı Şâfiî)
İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbâtını teberrük niyeti ile her gün okumalıdır Çünkü insan farkına varmadan kalbden dünyâ sevgisini çıkarır (Abdullah-ı Dehlevî ve Abdülhakîm Arvâsî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt