Taziye duasi

Z

zaza

Kayıtsız
Misafir
Taziye - Başsağlığı duası

'' Elahmdülillahillezi kale fi kitabihil kerim:"
"Küllü nefsin zaikatülmevti, sümme ileyna türceaun."
"Vessalatü vesselamü ala rasuline Muhammedin kale fi şanihi: İnneke meyyitun ve innehüm meyyitun. Ve ala elihi ve sahbihillezine ize esabethüm musibetün kalu inne lillahi ve inna ileyhi raciune.''
Yarabbel alemin!

Sen her şeye kadirsin; bizler aciziz. Başlangıcından bu güne kadar niceleri bu aleme geldiler ve gittiler. İşte bu kulun da öbür aleme göç etti. Bizim dualarımıza, senin de rahmetine ve bağışlanmana muhtaç. Sen onu rahmetinle kucakla; makamını cennet eyle, geride kalan yakınlarına sabır ver ya Rabbi.
Bizlere de kamil bir iman ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle Allahım.
'' Tekabbel minna bi hurmetilfatiha.''

(Yrd. Doç. Dr. Rahim Tuğral, Dua rehberi s.10)

Başka bir taziye duası
Arapçası:
"E'zemellahu ecrekum ve ehsene âzaekum ve ğefere limeyyitikum"

anlamı:
"Allah ecrinizi artırsın, taziyenizi en güzeli etsin ve ölünüzü bağışlasın"

(Peygamberimizden dualar) El-Ezkar - imam nevevi

أعظم الله أجرك،وأحسن عزاءك ،وغفر لميتك


"Aldığı da Allah'ındır, verdiği de Allah'ındır. Her şey Onun katında belirli bir süre ile sınırlıdır." (Sonra onlara sabırlı olmalarını ve sevabını Allah'tan beklemelerini tavsiye eder.)

Sana selam olsun. Kendinden başka ilâh olmayan Allah'a olan hamdimi sana bildiririm. İmdi; Allah ecrini artırsın ve sabır ilham etsin, seni ve bizi şükür ile rızıklandırsın. Şüphesiz ki, canlarımız, mallarımız ve çocuklarımız Allah Azze ve Celle'nin tatlı birer hediyesi ve bize tevdi edilmiş birer emanetidir. Belirli bir süre yaşatır, faydalandırır, sonra da önceden tayin etmiş olduğu vakitte kabz buyurur. Allah bize ihsan ettiğinde şükretmemizi, imtihana tâbi tuttuğunda ise sabretmemizi farz kıldı.

(Oğlun... baban... amcan... yani ölen kimse) Allah'ın tatlı bir hediyesi ve size tevdi edilmiş bir emanetiydi; seni (ondan dolayı) gıpta ve sürür ile yaşatıyordu. Şimdi de onu senden büyük bir mükâfat karşılığı geri aldı. Eğer sevabını Allah'tan beklersen salât, rahmet ve hidayet var, (öyleyse) sabret; feryâd-ü figân etmek suretiyle ecrini yok edip de pişman olmayasın. Bil ki; ağlayıp-sızlamak ne gideni getirir, ne de bir üzüntüyü giderir.
 
Üst Alt