Tavâf:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
TAVÂF:
Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Şüphe yok ki Safâ ile Merve Allahü teâlânın şeâirinden (Allahü teâlâya ibâdet etmeye vesîle olan nişâneler, alâmetler) dir İşte kim o Beyti (Kâbe'yi) hac veya umre niyetiyle ziyâret ederse, bunları güzelce tavâf etmesinde üzerine bir beis yoktur (Bekara sûresi: 58)
Tavâfta telbiye edilmeyip (Lebbeyk okunmayıp) tekbîr ve tehlîl edilir ve salevât-ı şerîfe okunur Tavâfın belli bir vakti yoktur (M Zihni Efendi)
Haccın farzlarından üçüncüsü; dördü farz, üçü vâcib olmak üzere yedi kere tavâf etmektir Tavâfa niyet etmek de farzdır (İbn-i Âbidîn)
Kâbe'den başka bir câmi etrâfında ibâdet için tavâf edenin kâfir (îmânsız) olmasından korkulur (Tahtâvî)
Her tavâftan sonra Mescid-i Harâm içinde (Kâbe avlusunda) iki rek'at namaz kılmak haccın vâciblerindendir (İbn-i Âbidîn)
Erkeksiz kadın hacca gidemez Giderse, haccı kabûl olur ise de, harâmdır Erkeği ile gidince de, otelde, tavâfta, sa'y'da ve taş atarken erkeklerin arasına karışması harâmdır ve haccın sevâbını giderdiği gibi, büyük günâha girer (Hâdimî)
Tavâf yaparken abdestsiz ve cünüb olmamak, elbise temiz olmak, Hatîm denilen yerin dışından dolaşmak, Kâbe-i muazzama hep sol tarafta kalmak haccın vâciblerindendir (İbn-i Âbidîn)
Tavâf yedi nevidir Birincisi ziyâret tavâfı; ikincisi ömre tavâfı (bu ikisi farzdır); üçüncüsü sünnet olan tavâf-ı kudümdür Dördüncüsü vedâ tavâfı; beşincisi vâcib olan nezr (adak) tavâfıdır Altıncısı tavâf-ı nâfile; yedincisi müstehab olan tatavv û' tavâfıdır (Kudbüddîn İznikî)

Tavâf-ı İfâda:
Hacıların Arafât'tan indikten sonra yaptıkları farz tavâf Tavâf-ı Ziyâret

Tavâf-ı Kudûm:
Mekke-i mükerremeye varınca, yapılan ilk tavâf Buna tahiyye, likâ (kavuşma) tavâfı da denir
Tavâf-ı Kudûm, Âfâkîler için yâni dışardan gelenler için sünnettir (M Zihni Efendi)

Tavâf-ı Nâfile:
Mekke-i mükerremede bulunanların fırsat buldukça yaptıkları tavâf

Tavâf-ı Sadr (Sader):
Hac esnâsında cemrelerin taşlanması bittikten sonra Mina'dan Mekke'ye inildiğinde yapılan tavâf Buna Tavâf-ı vedâ da denilir Hac vazîfeleri bununla sona erer
Âfâkî olan yâni Mîkât denilen yerden daha uzak memleketlerin hacılarının Mekke'den ayrılacağı gün, Tavâf-ı sadr yapmaları haccın vâciblerindendir Âdet gören kadına bu tavâf vâcib değildir (İbn-i Âbidîn, M Zihni Efendi)
Tavâf-ı sadrdan sonra Zemzem suyu içilir Kâbe'nin kapı eşiği öpülür Göğüs ve sağ yanak Mültezem denilen yere sürülür Sonra Kâbe perdesine yapışıp bildiklerini okur ve duâ eder Ağlayarak mescid kapısından dışarı çıkar (İbn-i Âbidîn)

Tavâf-ı Umre:
Umreye niyet edenin yedi defâ yaptığı tavâf
Umre tavâfının dört şavtı (dolaşımı) umrenin rüknündendir

Tavâf-ı Ziyâret:
Hacıların Arafât'tan indikten sonra, Kurban bayramı günlerinde yapılan tavâf Buna ifâda tavâfı da denir
Her hac edene, Tavâf-ı ziyâreti Arafât'tan sonra yapmak farzdır Onun için diğer bir ismi de Tavâf-ı rükündür Haccın farzlarındandır (M Zihni Efendi)

 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt