Târûh:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
TÂRÛH:
İbrâhim aleyhisselâmın asıl, öz babası

Âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerden anlaşıldığı ve binlerce İslâm âliminin kitâbında yazıldığı üzere Peygamber efendimizin sallü aleyhi ve sellem anaları ve babaları arasında bulunmakla şereflenen bahtiyârların hepsi; zamanlarının ve memleketle rinin en asîl, en şerefli, en cemîl, en temiz zâtları idi Hepsi azîz, mükerrem ve muhterem idi İbrâhim aleyhisselâmın babası Târûh da mü'min olup, fenâ ahlâktan ve âdî, çirkin sıfatlardan uzak idi Kâfir olan Âzer, babası değil, amcası idi (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
En'âm sûresinin meâl-i şerîfi; "İbrâhim (aleyhisselâm) babası Âzere dediği zaman" olan yetmiş dördüncü âyet-i kerîmesine açık mânâ verilmez Çünkü Âzer kelimesi baba kelimesinin atf-ı beyânıdır Yâni açıklayıcı bir lafızdır İbrâhim aleyhisselâm iki kimseye baba demektedir Birisi kendi babası olan Târûh, diğeri baba dediği amcası veya üvey babası Âzer idi (Beydâvî ve Seyyid Abdülhakîm)
Âzer'in amca olduğunu Ehl-i kitâb ve târihçiler söz birliği ile bildirmişlerdir Âzer'in baba olmadığını, İbrâhim aleyhisselâmın babasının Târûh olduğunu İbn-i Abbâs da radıyü anhümâ bildirdi (İmâm-ı Süyûtî)
Âzer, İbrâhim aleyhisselâmın üvey babasıdır Kendisi çocuk iken ölen asıl babası Târûh'tur Âzer put yapan bir san'atkâr idi İbrâhim aleyhisselâm daha çocuk iken putlara ibâdet edilmeyeceğini anlamış, üvey babasının yaptığı putları parçalamış ve bul undukları memleketin yâni Bâbil'in hükümdârı olan Nemrûd'u îmâna dâvet etmiştir (Senâullah Dehlevî, Süyûtî)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt