TARiKAT: - TA'RiZ:

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
TARÎKAT:

Tasavvuf yolu; insanları mânen olgunlaştırmak, terbiye etmek, yetiştirmek için, tasavvuf büyüklerinin tâkib ettikleri yol
Hicrî beşinci asırdan îtibâren sistemleşmeye başlayan tarîkatların fert ve cemiyet hayâtında büyük te'sirleri olmuştur İnsanlara; her şeyin Allah rızâsı için yapılması gerektiğini anlattılarRiyâ ve gösterişten uzak, yüksek karakterli insanlar olma larına yardımcı oldular Benlik dâvâsından ve kendini beğenmişlikten kurtardılar Birlik ve berâberliğe kavuşmuş cemiyetler meydana getirdiler İslâmiyet'in yayılmasında bilfiil hizmet gören tarîkat mensûbu zâtlar, dünyânın birçok yerlerine dağılıp, insanların İslâmiyet'le tanışmalarına sebeb oldular (İslâm Târihi Ansiklopedisi)
Tarîkatların çeşitli isimler alması, başka başka olmalarından değildir Aynı mürşidin (yol gösteren, rehberlik eden âlimin) talebeleri, birbirlerini tanımak ve mürşidleriyle tanınmak için bulundukları yola mürşidlerinin (hocalarının) ismini vermişler dir (Abdullah-ı Dehlevî)
Son zamanlarda tarîkat diyerek birçok şeyler uyduruldu Hakîkî İslâm âlimlerinin ve Peygamber efendimizi görüp, O'nun sohbetinde yetişen Eshâb-ı kirâmın bildirdikleri doğru yol unutuldu Dinde câhil olanlar, hattâ İslâmiyet'in emirlerine açıkça uymay anlar, şeyh ve tarîkatçı ünvânı alarak, zikir ve ibâdet adı altında, dînimizin yasak ettiği birçok günâhları işlediler (Abdülhakîm Arvâsî)


TA'RÎZ:

Üstü kapalı ve dokunaklı söz; kapalı îtirâz etmek; bir tarafı gösterip diğer tarafı kasd etmek
Gıybet, açıkça söylemek sûretiyle olduğu gibi fiille, ta'rîzle, yazıyla, hareketle ve işâretle de olur Göz kırpmakla, elle işâret etmekle de olur Hazret-i Âişe buyurdu ki: "Bizim yanımıza bir kadın geldi Kadın çıkıp giderken ona elimle kısa boylud ur diye işâret ettim Resûlullah sallü aleyhi ve sellem: "Sen onun gıybetini yaptın" buyurdu (Ebü'l-Leys Semerkandî)
Bir kimse, diğer bir şahsın sözü geçince, onu kastederek; "Bizi şu şu ayıplardan kurtaran Allahü teâlâya hamdolsun" derse, ta'rîz yoluyla onu gıybet etmiş olur (İbn-i Âbidîn)
İhtiyaç ve zarûret yokken ta'rîz câiz olmaz Çünkü ifâdede yalan bulunmasa da yalanı akla getirebilir Böyle olunca da mekruh olur (Seyyid Alizâde)

 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt