Taklid.

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
TAKLÎD:

1 İnanılacak şeylerde düşünmeden, anlamadan, yalnız başkasından işiterek, görerek inanma, îmân etme
Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğuna göre taklîd ile inananın îmânı sahîhtir, doğrudur Yâni o kimse, mü'mindir, müslümandır Ancak istidlâlî yâni düşünerek, anlayarak inanmayı terk ettiği için günâhkârdır

2 Amelde yâni yapılacak işlerde delîlini araştırmadan bir müctehidin ictihâdlarına (mezhebine) uyma, bağlanma
Kur'ân-ı kerîmde; "Bilenlerden sorun" buyruldu Bunun için müctehide sormak, bir mezhebi taklîd etmek, bağlanmak vâcib oldu Bir mezhebi taklîd etmek, o mezhebde olduğunu söylemekle olur Söylemeksizin kalb ile niyyet ederek de olur Mezhebe uymak, m ezheb imâmının sözlerini okuyup öğrenip, yapmak demektir Öğrenmeden, bilmeden ben Hanefîyim, Şâfiîyim demekle o mezhebe girilmiş olmaz Böyle olanlar, hocalara sorarak, ilmihâl kitablarından öğrenerek ibâdet yapmalıdır (İbn-i Âbidîn)
Müctehîd olmayanların dört mezhebden birini taklîd etmeleri lâzımdır Dört mezhebden birine uymayan iş bâtıldır Dört mezhebden başkasını taklîd etmek câiz değildir Bugün Muhammed aleyhisselâmın dînine uymak bu dört mezhebden birini taklîd etmekle o lur Mes'elelerin, delîllerini bilmek lâzım değildir Delîlini anlamak müctehidin vazîfesidir Bir mezhebi taklîd eden, bağlanan için delîl, mezheb imâmının sözleridir (Abdülganî Nablüsî)
Herkes dört hak mezhebden kendine kolay gelen mezhebi seçer Onun kitablarını okur, öğrenir Her işini bu mezhebe uygun yapar O mezhebi taklîd etmiş olur O mezhebden olur Herkese anasından, babasından işittiğini, gördüğünü öğrenmek kolay geleceği için, müslümanlar, analarının-babalarının mezhebinde olmaktadır Bir mezhebden çıkıp diğerine girmek câiz ise de, yenisini öğrenmek için senelerce çalışmak lâzım olur ve önceki mezhebini öğrenmek için yaptığı çalışmaları boşuna gitmiş olur Hem de es kileri ile yeni bilgileri karıştırarak şaşırabilir Bunun için fıkıh âlimleri, câhillerin (fıkıh bilgisi olmayanların) başka mezhebi taklîd etmelerini men etmişler, harâc, meşakkat olmadıkça mezheb taklid etmelerine izin vermemişlerdir Bir mezhebi beğenmiyerek ondan çıkmak hiç câiz olmaz Çünkü Selef-i sâlihîni techîl etmek (câhil bilmek), beğenmemek küfr olur (Muhammed Hasen Fârûkî, Abdurrahmân Silhetî)

3 Kendi mezhebine göre yapmasında harâc (meşakkat) veya zarûret bulunan bir şeyi yapabilmek için bu işi başka mezhebin şartlarına uyarak yapmak
Kendi mezhebinde yapamadığı bir işi başka mezhebi taklîd ederek yaptığında o mezhebde bu iş için olan farzları, vâcibleri de yapması, müfsidlerinden (o şeyi bozan şeylerden), haramlarından sakınması lâzımdır Bunun için o mezhebdeki lâzım olan şeyler i de öğrenmesi gerekir (Abdülganî Nablüsî, Abdurrahmân Silhetî)
___________________________:

Taklîdî Îmân:
İnanılacak şeylerde düşünmeden anlamadan, yalnız başkasından işiterek inanma, îmân etme (Bkz Îmân)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt