Takdîr

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
TAKDÎR:
Ölçme, değer biçme, değer verme, tâyin etme Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilmi) ile bilip tâyin etmesi (Bkz Kazâ ve Kader)
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
O, gece karanlığından sabahı yarıp çıkarandır Geceyi de istirâhat için, güneşi ve ayı da vakitler için bir hesâb olarak yarattı İşte bütün bunlar mutlak gâlib olan (her şeyi) kemâliyle bilen Allahü teâlânın takdîridir (En'âm sûresi: 96)
O Allah ki, göklerin ve yerin tasarrufu hep O'nundur Hiçbir çocuk edinmemiştir Mülkünde de O'nun hiçbir ortağı yoktur Her şeyi yarattı ona bir nizâm verdi Onun mukadderâtını takdîr buyurdu (Furkân sûresi: 2)
Dünyâda olacak herşey, dünyâ yaratılmadan önce ezelde Levh-i mahfûza yazılmış, takdîr edilmiştir Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah'ın gönderdiği nîmetlerden mağrur olmayasınız, Allahü teâlâ kibirli olanları ve bencilleri sevmez (Hadîd sûresi: 22)
İbâdet yapınız Herkese ezelde takdîr edilmiş olan şeyi yapmak kolay olur (Hadîs-i şerîf-Müslim)
Allahü teâlâ ezelde her varlığın kaderini takdir buyurmuştur Fakat bir kimseye kendisi için ezelde takdîr edilmiş olan şeyi yapmak kolay olur Meselâ açlıktan, hastalıktan ölmesi ezelde takdîr edilmiş olana gıdâ ve ilâc almak nasîb olmaz Zengin olm ası ezelde takdîr edilmiş olana kazanç yolları açılır Doğuda ölmesi takdîr edilmiş olana batıya giden yollar kapanır (Şerefüddîn Ahmed bin Yahyâ Münîrî)
İnsan tedbir alır, sebeblere yapışır, takdîri bilmez Allah'ın takdîri, kulun tedbîri ile değişmez (İmâm-ı Rabbânî)

Takdîr-i İlâhî:
Allahü teâlânın, olacak hâdiseleri ezelde ilm-i ezelîsi ile bilip tâyin etmesi (Bkz Takdîr)
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt