Tahrîm sûresi - Tahrime tekbîri - Tehrime Mekruh - Tahsil,i İrfan.

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
TAHRÎM SÛRESİ:
Kur'ân-ı kerîmin altmış altıncı sûresi
Tahrîm sûresi on iki âyet-i kerîmedir Medîne-i münevverede nâzil oldu (indi) Bu sûrede; bütün mü'minlerin, emri altında olanları Cehennem'e götürecek davranışlardan korumaları, âhirette kâfirlerin özür bahâne ileri sürmelerinin fayda sağlamayacağı, mü'minlerin tövbe-i nasûh (bir daha günâha dönmemek üzere kesin tövbe) etmeleri gibi konular bildirilmektedir (Ayntablı Muhammed Efendi, Senâullah Dehlevî, Râzî)
Tahrîm sûresinde meâlen buyruldu ki:
Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun (Âyet: 6)
Ey kâfirler! Bugün özür bahâne ileri sürmeyin Siz ancak işlediklerinizin cezâsını çekeceksiniz denilir (Âyet: 7)
Kim Tahrîm sûresini okursa, Allahü teâlâ ona Tevbe-i nasûh ihsân eder (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî)

TAHRÎME TEKBÎRİ:
Namaza Allahü ekber diyerek başlama; iftitâh tekbîri (Bkz İftitâh Tekbîri)
Tahrime tekbîri farzdır Namazın şartlarındandır Başka kelime söylemekle olmaz (İbn-i Âbidîn)
Tahrime tekbîri üç şeyle tamam olur: 1-Erkekler ellerini kulağına kaldırmakla (kadınlar, iki ellerini omuz hizâsına kaldırır, sağ el sol el üstünde olarak göğse kor) 2-Tekbîri ta'zim (hürmet) üzere almakla 3-Kalben uyanık ve hâzır olmakla (Kutbüddîn-i İznikî)
Tahrime tekbîri, AAAllahü ekbaar gibi uzun söylenirse, namaz sahîh (mûteber, geçerli) olmaz İmâmdan önce, ekber denirse, namaza başlanmış olmaz (Molla Hüsrev)

TEHRÎMEN MEKRÛH:
Kur'ân-ı kerîmdeki ve hadîs-i şerîfteki delîlinden zan ile anlaşılan yasak Harama yakın olan fiil, iş (Bkz Mekrûh)
Dinde vâcib ve sünnet-i müekkede olan emirleri kasden, bilerek ve özürsüz terk etmek tahrîmen mekruhtur Günâhı, harama yakındır Tahrîmen mekrûhu bilerek işleyen âsî ve günahkâr olur Tövbe etmezse, Cehennem'e gitmesine sebeb olur Tahrîmen mekrûh i şlenerek kılınan namazın iâdesi vâcibdir, mutlaka lâzımdır Eğer unutarak işlerse, sehv (unutma) secdesi yapar (İbn-i Âbidîn)
Tahrîmen mekrûhu işlemek, küçük günâh olur (Tahtâvî)
Abdest bozarken kıbleye önünü ve arkasını dönmek mekruhtur (Halebî)

TAHSÎL-İ İRFAN:
1Tasavvuf bilgilerini elde etme, öğrenme Edeler dâimâ tahsîl-i irfân Olalar her biri, bir kâmil insan
(Muallim Receb Efendi)
2 İlim ve tecrübe netîcesinde bilgi edinme
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt