Sure Adlarının Anlamları!

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
250145227194141194179231170114215103100132124.jpg


Sure Adlarının Anlamlarını Biliyor Musunuz?

1 -FÂTİHA SÛRESİ: Açılış
2- BAKARA SÛRESİ: Sığır
3- ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ: İmran Ailesi
4 -NİSÂ SÛRESİ: Kadınlar
5- MÂİDE SÛRESİ: Sofra
6 -EN’ÂM SÛRESİ:
Koyun,keçi,deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelime
7- A’RÂF SÛRESİ: Yüksek yerler,yüksek mevkiler
8- ENFÂL SÛRESİ: Savaş ganimeti
9- TEVBE SÛRESİ: Pişmanlık,tövbe
10- YÛNUS SÛRESİ: Hz.Yunus
11- HÛD SÛRESİ: Hz.Hud
12 -YÛSUF SÛRESİ: Hz.Yusuf
13- RA’D SÛRESİ: Gök gürültüsü
14- İBRÂHİM SÛRESİ: Hz.İbrahim
15- HİCR SÛRESİ: Kayalık Arazi
16- NAHL SÛRESİ: Arı
17 -İSRÂ SÛRESİ: Geceleyin yürütmek(Miraç yolculuğunu ifade eder)
18- KEHF SÛRESİ: Mağara
19- MERYEM SÛRESİ: Hz.Meryem
20- TÂ HÂ SÛRESİ: Ta-Ha harfleri
21– ENBİYÂ SÛRESİ: Peygamberler
22 HAC SÛRESİ: Hac ibadeti
23- MÜ’MİNÛN SÛRESİ: İnananlar,mü’minler
24- NÛR SÛRESİ: Nur
25 -FURKÂN SÛRESİ: Hak ile batılı birbirinden ayıran
26- ŞU’ARÂ SÛRESİ: Şairler
27 -NEML SÛRESİ: Karınca
28- KASAS SÛRESİ: Kıssalar
29 -ANKEBÛT SÛRESİ: Örümcek
30- RÛM SÛRESİ: Rumlar,Romalılar
31 -LOKMÂN SÛRESİ: Hz.Lokman
32 -SECDE SÛRESİ: Secde etme
33 -AHZÂB SÛRESİ: Gruplar
34- SEBE’ SÛRESİ: Sebe halkı ya da Sebe bölgesi
35- FÂTIR SÛRESİ: Yaratan
36- YÂSÎN SÛRESİ: Ya-sin harfleri
37- SÂFFÂT SÛRESİ: Sıra sıra dizilenler,saf saf duranlar
38 -SÂD SÛRESİ: Sad harfi
39- ZÜMER SÛRESİ: Zümreler,gruplar
40- MÜ’MİN SÛRESİ: İnanan
41- FUSSİLET SÛRESİ: Genişçe açıklandı
42- ŞÛRÂ SÛRESİ: Danışma
43- ZUHRUF SÛRESİ: Zühruf yaldız,mücevher,dünya hayatının geçici menfaati
44 -DUHÂN SÛRESİ: Duman
45- CÂSİYE SÛRESİ: Diz üstü çöken
46 -AHKÂF SÛRESİ: Uzun ve kıvrımlı kum yığınları,Yemen’de bir bölgenin adı
47- MUHAMMED SÛRESİ: Hz.Muhammed(S.a.v)
48- FETİH SÛRESİ: Zafer,fetih
49- HUCURÂT SÛRESİ: Odalar
50- KÂF SÛRESİ: Kaf harfi
51 -ZÂRİYÂT SÛRESİ: Esip savuran rüzgarlar
52- TÛR SÛRESİ: Dağ (Sina Dağı kastedilmektedir)
53 -NECM SÛRESİ: Yıldız
54 -KAMER SÛRESİ: Ay
55- RAHMÂN SÛRESİ: Pek Merhametli anlamına gelip Yüce Allah’ın isimlerindendir
56 -VÂKI’A SÛRESİ: Gerçekleşen,meydana gelen olay
57- HADÎD SÛRESİ: Demir
58- MÜCÂDELE SÛRESİ: Münakaşa etmek,tartışmak
59- HAŞR SÛRESİ: Toplamak
60- MÜMTEHİNE SÛRESİ: Mecazen imtihan eden demektir
61- SAFF SÛRESİ: Sıra
62 -CUM’A SÛRESİ: Cuma günü
63 -MÜNÂFİKÛN SÛRESİ: İkiyüzlüler,münafıklar
64 -TEĞÂBUN SÛRESİ: Aldanma
65 -TALÂK SÛRESİ: Boşamak
66 -TAHRÎM SÛRESİ: Haram kılmak
67- MÜLK SÛRESİ: Egemenlik,hükümranlık
68- KALEM SÛRESİ: Kalem
69 -HÂKKA SÛRESİ: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet
70- ME’ÂRİC SÛRESİ: Yükselme yolları
71- NÛH SÛRESİ: Hz.Nuh
72 -CİN SÛRESİ: Cin

10196241884569166184811281502412401024015.jpg


73- MÜZZEMMİL SÛRESİ: Örtünüp,bürünen
74 -MÜDDESSİR SÛRESİ: Örtünüp,bürünen
75- KIYÂME SÛRESİ: Kıyamet
76 -İNSAN SÛRESİ: İnsan
77- MÜRSELÂT SÛRESİ: Gönderilenler
78 -NEBE’ SÛRESİ: Haber
79 -NÂZİ’ÂT SÛRESİ: Ruhları çekip alan melekler
80- ABESE SÛRESİ: Yüzünü ekşitti
81- TEKVÎR SÛRESİ: Dürmek
82- İNFİTÂR SÛRESİ: Yarılmak
83 -MUTAFFİFÎN SÛRESİ: Ölçüde ve tartıda hile yapanlar
84 -İNŞİKÂK SÛRESİ: Yarılmak
85- BÜRÛC SÛRESİ: Burçlar
86- TÂRIK SÛRESİ: Şiddetle çarpan,vuran,gece gelen şey
87 -A’LÂ SÛRESİ: En yüce
88 -ĞÂŞİYE SÛRESİ: Kaplayıp,bürüyen
89- FECR SÛRESİ: Tan yerinin ağarması vakti
90- BELED SÛRESİ: Şehir,belde
91- ŞEMS SÛRESİ: Güneş
92- LEYL SÛRESİ: Gece
93 -DUHÂ SÛRESİ: Kuşluk vakti
94- İNŞİRÂH SÛRESİ: Açılmak,genişlemek
95- TÎN SÛRESİ: İncir
96- ALÂK SÛRESİ: Pıhtı,alak
97- KADR SÛRESİ: Kadir Gecesi
98 -BEYYİNE SÛRESİ: Apaçık delil
99- ZİLZÂL SÛRESİ: Sarsıntı,deprem
100 -ÂDİYÂT SÛRESİ: Hızlı koşan atlar
101- KÂRİ’A SÛRESİ: Vuran,çarpan,kapıyı çalan,yürekleri hoplatan şey
102- TEKÂSÜR SÛRESİ: Mal,mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek
103 -ASR SÛRESİ: Çağ,ikindi vakti,uzun zaman
104 -HÜMEZE SÛRESİ: İnsanları arkadan çekiştiren,ayıplayan kimse
105- FÎL SÛRESİ: Fil
106- KUREYŞ SÛRESİ: Kureyş Kabilesi
107- MÂ’ÛN SÛRESİ: Yardım ve zekat
108- KEVSER SÛRESİ: Çok hayır,bereket,hz.peygambere mahsus bir havuzun da adıdır
109- KÂFİRÛN SÛRESİ: İnkarcılar
110 -NASR SÛRESİ: Yardım
111- TEBBET SÛRESİ: Kurusun,kahrolsun
112- İHLÂS SÛRESİ: Samimi olmak,dine içtenlikle bağlanmak
113- FELÂK SÛRESİ: Sabah aydınlığı
114 -NÂS SÛRESİ: İnsanlar​
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
1-Fatiha: Açılış Suresi, Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa'nın Allah'tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6-En'am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.

8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.

9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah'ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.

11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hud'un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf'un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah'ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.

14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim'in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.

15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr'den almıştır.

16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah'ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.

17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah'ın Hz. Muhammed'i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.

18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.

19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem'den bahsedildiği için bu ismi almıştır.

20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.

21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.

22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah'ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.

27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.

28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.

30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.

31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah'ın Hz. Lokman'a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.

32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.

34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen'de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.

35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.

36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.

38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.

39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40-Gafir (Mü'min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah'ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.

41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur'an'ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü'minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.

43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah'ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır.

44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.

45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.

47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed'in ismi anıldığından bu adı almıştır.

48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.

49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.

50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.

51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.

53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.

54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.

55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah'ın Rahman isminden almıştır.

56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.

57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.

58-Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.

60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır.

61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü'minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.

62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.

63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.

64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.

65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.

66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.

67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.

68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.

69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.

70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah'ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır.

71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh'un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.

72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.

73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.

74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.

75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.

76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.

77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.

78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.

79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.

80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.

81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.

82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.

84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.

86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.

87-Alâ: Yüce Suresi, Allah'ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.

88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.

89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.

90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.

92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.

93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.

94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.

95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk'tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.

99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.

100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.

101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.

102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.

104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.

105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.

108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.

109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.

110-Nasr: Yardım Suresi, Allah'ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.

111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.

112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.

113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.

114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır.
 
Üst Alt