Sultan İkinci Mahmud

Denge_35

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
29 Nisan 2011
Mesajlar
269
Tepkime puanı
27
30.jpg

Sultan İkinci Mahmud

Babasi . Birinci Abdülhamid

Annesi . Nakşidil Valide Sultan

Dogumu : 20 Temmuz 1785

Vefatl . 30 Haziran 1839

Saltanatı : 1808 - 1839 (31 ) sene

İkinci Mahmud istanbul'da doğdu. Diğer padişahlar gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Tahta çıktağanda 23 yaşında idi. Üçüncü Selim'in, öğrenimine bizzat önem vererek yetiştirdiği kıymetli bir şahsiyetti. Hattat, bestekâr ve şairdi.(Adli) mahlasayla şiirler yazmıştır. Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli bir tabiata sahipti.Dağılan Nizam-a Cedid askerinin yerine Sekbân-a Cedid askeri teşkilâtını kurdu. Çok geçmeden âsiler ayaklanınca, bu ocağa kendiliğinden dağıttı.

1808'de ayaklanan âsiler, Alemdar Mustafa Pasa'yı öldürdüler.
1812'de Ruslarla Bükreş Antlaşması yapıldı.
1813 senesinde, Mekke ve Medine'de mukaddes yerlere hakaretlerde bulunan Vehhabiler temizlendiler.
Osmanla İmparatorluğu yakılıncaya kadar bir daha huzursuzluk çıkaramayacak hale getirildiler.
1821'de Yunan İhtilâli oldu. Binlerce sivil halk öldürüldü.
1826'da Yunan İhtilâli bastırıldı. Yeniçeri Ocagı, Seyhülislâmın fetvası, ulemâ sınıfı, asker ve halkın ayaklanması ile tamamen ortadan kaldırıldı Bu olaya tarihçiler Vak'ay-ı Hayriye diye isim verdiler.
1827'de Rus savaşı yeniden başladı.
1829'da Edirne Anlaşması yapıldl.
1831 ve 1839'da Mısır isyanları oldu.
1839 senesinin Temmuz ayanda İkinci Mahmud vefat etti.
Hayatı boyunca uğraşmaş olduğu elim hadiselerin tesiriyle üzüntüden verem olmuş ve bu hastalıktan vefat etmişti.
Cenazesi Divanyolundaki türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin)İkinci Mahmud her sahada çok geniş çalışmalarda bulundu.
Bir çok yeni mektepler açtı.
Büyük binalar inşa ettirdi. Istanbul'daki bütün büyük camilerin tamirini yaptırdı.
Unkapanı Köprüsü de onun zamanında yapıldı.
Mekke-i Mükerreme'de bir medrese yaptırdı ve Mescid-i Aksa'yı da tamir ettirdi.
Sümbülzâde Vehbi ve Keçecizâde Izzet Molla Efendi bu devirde vefat etmişlerdir.

Erkek çocukları : Abdülmecid, Abdülaziz,dört adet Ahmed isimli şehzade, Bayezid, Abdülhamid, Süleyman, Mehmed, Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah; Osman.

Kız çocukları : Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Sali Sultan, Saliha Sultan,Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan,Adile Sultan.
 
Üst Alt