Sühreverdiyye: - süknâ: - sükût:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SÜHREVERDİYYE:
Evliyânın büyüklerinden Ebû Hafs Ömer bin Muhammed Şihâbüddîn Sühreverdî hazretlerinin tasavvuftaki yolu
Zikr-i cehri (Allahü teâlânın adını sesli anmak) hazret-i Ali'den on iki imâm vâsıtasıyla gelmiştir Bunların sekizincisi olan İmâm-ı Ali Rızâ'dan Ma'rûf-i Kerhî almış ve Cüneyd-i Bağdâdî'nin çeşitli halîfelerinin (talebelerinin) silsilelerinde bulun an meşhûr mürşîdlerin adı verilerek kollara ayrılmıştır Ebû Ali Rodbârî yolundan Kübreviyye, Edhemiyye, Çeştiyye, Bedeviyye ve Sühreverdiyye hâsıl olmuştur (Abdullah-i Dehlevî)
Sühreverdiyye yolunun kurucusu Şihâbüddîn-i Sühreverdî, oğluna şöyle buyurdu: "Ey oğul! Bu fânî dünyânın zînetine, süsüne, aldanıp gurûrlanma Bir kimse dünyâya meyl ederse, helâk olur Âhiret yolculuğuna hazır ol Fırsat elinde iken Allahü teâlâdan başkasına gönül bağlama Bir gün gelir pişmanlığın fayda vermez" (Hüseyin Vassâf Halvetî)

SÜKNÂ:
Oturulacak yer, ev
Nafaka, İslâmiyet'te, taâm (yiyecek, içecek şeyler), kisve (elbise, yâni giyecek şeyler) ve süknâ demektir Zevcin (kocanın) zevcesine (hanımına) yapacağı bu masraflar şehrin âdetine, piyasaya ve akrabâ ve arkadaşlara göre ayarlanır Zamâna ve hâle g öre değişir Her memlekette başkadır (İbn-i Âbidîn)

SÜKÛT:
Susmak
Sükûtun en küçük faydası, sıkıntı ve belâdan kurtarmasıdır İyilik olarak insana bu yeter Fazla ve lüzumsuz konuşmanın en küçük zararı şöhrettir Belâ olarak, şöhret insana yeterlidir (Ebû Bekr bin Iyâş)
Konuşmak hoşuna giderse sükût et Sükût hoşuna gidince konuş (Bişr-i Hâfî)

 
Üst Alt