ßediüzzaman Hazretlerinden ALtın SözLeR...

YaRaLiyiM

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
4 Haziran 2011
Mesajlar
162
Tepkime puanı
1

İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar.


İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.


Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olmaz, biliyorsun. Nasıl olyor ki, nihayet (sonsuz) derecede muntazam (düzenli) şu memleket (dünya ) Hakimsiz olur?


Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.


Güzelliğin güzelliğini artttıran; çirkinin çirkinliğidir.


Zaman ihtiyarladıkça Kur' an gençleşiyor.


Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır.


Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.


Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir.


Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?


Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. O' ndan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir.


O' nu tanıyan ve O' na itaat eden zindan da dahi olsa bahtiyardır. O' nu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.


ALLAH' ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. ALLAH' ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla (sevinçle) doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder.


Her söylediğin hak olsun, fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur.


Her söylediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek doğru değildir.


Merak ilmin hocasıdır.


Ey kendini insan bilen insan, kendini oku! Yoksa hayvan ve camid (taş gibi cansız) hükmünde insan olmak ihtimali var.


Hayatın lezzetini, zevkini isterseniz; hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle (farzları işlemekle) zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.


Gençlikte kazandığın ibadetler, o fani gençliğin baki meyveleridir.


Biz dini severiz, dünyayı da din için severiz. Dinsiz dünyada hayır yoktur.


İlim odur ki, kalpte yerleşsin, yalnız akılda olsa insana mal olmuyor.


Bizim düşmanımız cehalet (cahillik), zaruret (fakirlik), ihtilaftır (ayrılığa düşmek). Bu üç düşmana karşı sanat, marifet (ilim), İttifak (birlik) silahıyla cihad edeceğiz.


Hazırlanınız! Başka, daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir.


Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yoktur. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var.


İbadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir. Bu itibarla sevap, ibadetin ücreti omayıp ancak Hakkın keremindendir.


İnsanın ALLAH' a karşı ubudiyet (kulluğu) vazifesidir. Terk-i kebair (büyük günahları terk etmesi) takvasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır.


ALLAH' a hakiki abd (kul) olan başkalarına abd olmaz.


Ahiret saadeti gibi, dünya saadeti dahi ibadette ve ALLAH' a abd olmaktadır.


Duanın en güzeli, en latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki; birisi vark ki, onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir. Ona merhamet eder. O' nun kudret eli her şeye yetişir.


Namazda ruhun ve kalbin büyük bir rahatı vardır. Hem cisme (bedene) de o kadar ağır bir iş değildir.


Ben ekmeksiz yaşarım; ama hürriyetsiz yaşayamam.


Hak, o kadar parlaktır ki, körler bile görebilir.


Haksızlığa karşı sükut etmek, Hak' ka karşı bir hürmetsizliktir.


Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmekve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır, Hakka karşı bir hürmetsizliktir.


Hakkın hatırı aliidir (yücedir), hiçbir hatıra feda edilmez.


Kanaat eden iktisat eder. İktisat eden bereket bulur. Eğer malı çok seversen, hırsla (açgözlülükle) değil; kanaat ile takip et, çok gelsin.


Ümitvar (ümitli) olunuz! Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada (ses), İslamın sadası olacaktır.

Helal dairesi geniştir, keyfe kafidir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.


Dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi vardır.


Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.

 
Üst Alt