Söz taşımak

canısı

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
14 Mayıs 2011
Mesajlar
110
Tepkime puanı
2
Efendimiz (s.a.v)'den şöyle nakledilmiştir: "Ben miraca götürüldüğümde, başı domuz başı, bedeni ise eşek bedeni gibi olan ve bir milyon çeşit azaba müptela olan bir kadını gördüm?" Resulullah'a "Onun ameli neydi ki bu azaba çaptırılmıştı?" diye sorulunca şöyle buyurdu: "Bu kadının işi söz taşımak ve yalancılık idi." (Bihar-ül Envar, c.75, s.264)

Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s):
"Söz taşımaktan kaçın; zira bu iş kin ve düşmanlığı kalplere eker ve insanı Allah'tan ve insanlardan uzaklaştırır."(Mizan-ül Hikme, c.10, s.201)

Ehl-i Beyt İmamlarının beşincisi olan İmam Muhammet Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır:

"Söz taşımaya giden yalancılara cennet haramdır."(Usul-i Kafi..)

Ehl-i Beyt İmamlarının altıncısı olan İmam Sadık (a.s) ise bu günahın önemini ve doğurduğu sonuçları şöyle açıklamaktadır: "Söz taşımak en büyük sihirlerden, cadılardandır; zira söz taşıyan, dostlar arasında ayrılık salar; araları düz olan kimseler arasına düşmanlık sokar; bazen bu işle kanların dökülmesine, evlerin yıkılmasına, perdelerin yırtılmasına vesile olur. Söz taşıyan yer yüzüne inen en kötü insandır."(Bihar-ül Envar, c.63, s.21)

Evet görüldüğü gibi hem Kur'an hemde hadisler açısından söz taşıma fiili en kötü amellerden birisidir ve hakkında azap ve cehennem vaadi verildiği için büyük günahlardandır. Bu amel insanın ahiretini yaktığı gibi, dünyada da hem insanı başkalarının gözünden düşürür, hem de nice fitnelerin, kavgaların, kinlerin meydana gelmesine ve sonuç olarak dostlukların bozulmasına, ailelerin yıkılmasına ve daha nice kötü olaylara yol açar Allah hepimizi bu kötü amelden korusun.

Hz. Musa (a.s)'nın zamanında Beni İsrail arasında kıtlık baş gösterdi: Hz. Musa Beni İsrail ile birlikte dua edip Allah'tan yağmur dilediler. Fakat Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Aranızda söz taşıyan birisi olduğu için hiç birinizin duasını kabul etmem. Hz. Musa, "Ya Rabbi o adamı bize tanıt da içimizden çıkaralım." diye arz edince Allah-u Teala şöyle buyurdu: "Ben sizi söz taşımaktan nehy ettiğim halde kendim nasıl başkasının sırrını açarım. Sonra hep beraber tövbe ettiler; o adam da tövbe ettiği için yağmur yağmaya başladı."(Vesail-üş Şia, Kitap-ül Hac)

SÖZ TAŞIMANIN ANLAMI VE ÇEŞİTLERİ

Alimlerimiz söz taşımayı şöyle açıklamışlardır: Arapça'da "nemime" diye tabir edilen söz taşıma, birinin söylediği kötü sözü alıp hakkında söylenen kimseye taşıması ve bu sırrı una söylemesine denir. Eğer sözü söyleyen kimse bunun ona söylenmesine razı olmazsa ki genellikle böyledir, o zaman gıybet günahı da buna eklenmiş olur. Öte yandan söz taşımanın doğurduğu sonuçlar ne kadar kötü ve ağır olursa, onun cezası da o kadar ağırlaşır.

O adamın sırrını hakkında söylenene değil, bir başkasına da açarsa bu da söz taşıma kapsamına girer ve günahtır. Hatta o adamın sırrı bir kusur ve ayıp olmaz, ama onun başkasına söylenmesine razı olmazsa, bunun da başkasına söylenmesi günahtır. Mesela bir adamın bir şeyini mesela altınını bir yerde sakladığını görürse, onu başkalarına söylemesi haramdır.
Yine söz taşımak, başkalarının sırrını açmak, ister sözle, ister işaretle, ister herhangi bir hareketle olursa olsun, hepsi aynıdır.ve haramdır. Önemli olan o adamın sırrını açmamaktır.

Elbette eğer bir yerde Müslüman'ın hakkı zay ediliyorsa veya günahsız bir kişi suçlanıyorsa, haksız yere mahkum ediliyorsa ve ondan şahit yapması isteniyorsa, orada o sırrı açabilir ve doğruyu söyleyebilir.
 
Üst Alt