Sofi (sufi) - sofiyye-i aliyye - sofistaiyye:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
80
SÔFÎ (Sûfî):
Tasavvuf ehli Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş
Sûfînin kalbinde hiçbir kir ve kötülük olmaz (Ferîdüddîn Şeker Genç)
Sôfîlerin kulağı, Allahü teâlânın zikrinden başka bir şey duymamalıdır (Şems-i Tebrîzî) Sôfî, safâ üzere saf elbise giyendir Resûlullah yolunda, izinde yürüyendir Arzularını yenen, cefâyı zevk edinen Dünyâ lezzetlerini gerilere itendir
(Ebû Ali Rodbârî)


Sôfiyye-i Aliyye:
Tasavvuf büyükleri
Sôfiyye-i aliyyenin tasavvufa âit sözleri, mübârek kalblerine ve temiz ruhlarına akıp gelmekle anladıkları mârifetler (bilgiler)dir (İmâm-ı Rabbânî)
Ahkâm-ı şer'iyye (İslâmiyet'in hükümleri) ile tam bezenmek, ibâdetleri yapmakta ve yasaklardan kaçmakta kolaylık, nefsin fânî olmasına bağlıdır Bu da sôfiyye-i aliyyenin hizmetine ve onların muhabbetine bağlıdır (İmâm-ı Rabbânî)


SÔFİSTÂİYYE:
Mîlâddan önce beşinci asırda Yunanistan'da ortaya çıkan felsefî bozuk bir fırka, topluluk
Sofistâiyyeden bir kısmı, eşyânın hakîkatini inkâr edip, eşyânın boş vehm ve hayâl olduğunu iddiâ ederler Bunlara inâdiyye denir Bir kısmı eşyânın subûtunu (varlığını) inkâr eder Eşyânın hakîkatinin îtikâda (inanma şekline) bağlı olduğunu söylerle r Meselâ; cevher olduğu îtikâd edilirse, cevher; a'raz olduğu îtikâd edilirse, a'raz; kadîm (başlangıcı olmayan) veya hâdis (sonradan var olan) olduğuna îtikâd edilirse, hâdis veya kadîmdir derler Bunlara İndiyye denir Bir şeyin varlığını ve yokluğunu ikisini de inkâr edip, şüpheci olanlara lâ edriyye denir (Teftâzânî)
 
Üst Alt