Si'r: - sîret: - sirkat: -siyer:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Sİ'R:
Fiyat, mala biçilen değer (Bkz Narh ve Kâr Haddi)

<hr style="color: rgb(198, 215, 218);" size="2">
SÎRET:
Ahlâk, gidişât, hal, hareket, tavır, yaşayış
İki haslet var ki, bunlar münâfıkta (içi dışı başka olanda) bulunmaz; güzel sîret ve ahlâk ile din ilmi (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)
İnsan sîretle insandır, sûretle (görünüşle) değil (Cüneyd-i Bağdâdî)

<hr style="color: rgb(198, 215, 218);" size="2">
Sîret-i Nebevî:
Sevgili Peygamberimizin örnek hayâtı, güzel ahlâkı
Sîret-i Nebevî'yi bütün müslümanların öğrenmesi ve o şekilde yaşaması lâzımdır Böylece, dünyâda ve âhirette felâketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihân efendisinin şefâatine kavuşmak nasîb olur (Hâdimî)

<hr style="color: rgb(198, 215, 218);" size="2">
SİRKAT:
Hırsızlık
Herkesin elindeki mal kendi mülküdür Sirkat, gasb, zulüm, rüşvet, fâiz, haraç ve hıyânet yollarından biriyle ele geçtiği açıkça bilinen mal, mülk olmaz Bu malı satın almak, yemek, içmek câiz değildir (İmâm-ı Gazâlî, A Nablüsî)
Başkasının az veya çok malına sirkat haramdır (Alâüddîn Haskefî)

<hr style="color: rgb(198, 215, 218);" size="2">
SİYER:
Gidişât Resûlullah sallü aleyhi ve sellemin hayâtını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan ilim dalı; bu hususta yazılmış kitab
İslâm târihinde ilk yazılan siyer kitabı Muhammed bin İshâk Yesâr'ın yazdığıdır Türk edebiyâtında ilk yazılan siyer ise Erzurumlu Mustafa Darîr'in eseridir ve Mısır'da yazılmıştır (Yeni Rehber Ansiklopedisi)
 
Üst Alt