Sigara Konusunda Araştırmalar!

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SİGARA KONUSUNDA YERLİ VE YABANCI OLMAK ÜZERE DİĞER BAZI ARAŞTIRMALARDAN, TESBİTLERDEN, DÜŞÜNCELERDEN, TAVSİYELERDEN DE KISA BAŞLIKLAR HALİNDE NAKLEDELİM:
Sigara, alkol ve alkollü içkiler., bunların kullanımı dînen haram, ilmen ve fennen zararlıdır. Dîn yasağından uzaklaşınca, ilim ve fen artık etkisiz kalır.
Nasıl mı?:
• Geniş sahalar, tütün ekimine tahsîs edilir.
• Geniş bağlardan elde edilen üzüm de içkiye dönüşdürülür.
Halbuki, Dünyânın derdi beslenmedir, yânî gıdadır. Tütün ve alkollü içkiler ise ne gıdadır, ne şifâdır, ne de devadır.. Aksine insan nev'inin başına belâdır.
Bunların bakın kaç cihedden zararı var:
1 - Ekim sahasını daraltıyorlar veya ürünü gıda olmakdan uzaklaşdırılıyorlar..
2 - Bunların yetişmesi ve imalâtı için insan gücü lâzım; işe yaramadıkları için insan gücü istismar ediliyor.
3 - Bunları kullananlar, hastalanıyorlar; çalışamaz duruma geldiklerinde, insan gücü ülkede azalmış oluyor.
4 - Hastalara; hastahâne, hekim ve sağlık personeli lâzım.. Bu insanlar, gerekenin dışında meşgul ediliyor. Ayni zamanda tedavi giderleri konusu ortaya çıkıyor. Böylece hem aile bütçesi, hem de devlet bütçesi sarsılıyor. Nihayet bu hastalıklar; çoğunlukla tedâvîsi mümkün olmayan marazlardır. Bu itibarla erken ölüm konusu devreye giriyor; ve hayâtın aktif dönemindeki insan sayısı azaldığı gibi, ailesinin ve çocuklarının bakımı da kurumlara yük oluyor. Kaldı ki bunlardan olan çocuklar genellikle dejenere kimseler olduğundan, neslin kalitesi düşmüş oluyor.
İşte bütün bu zararlar, Allah'ın emri olan yasağa uyulmadığından ortaya çıkıyor..Halbuki mü'min olarak, bu yasağa uyulsa, ortaya çıkan zararların hepsi, fazlasıyla kâr hanesine geçmiş olacak..
(Bunu, tütsülü kafalara, düzenin beyni taşlaşmış zübbelerine nasıl anlatsak ki?..)
Prof." Dr. Saffet Solak


SİGARA İÇMEK İNTİHARDIR
Yeşilay Derneği Başkanı sayın Salâhaddin Kaptanağası, Türkiye'de her yıl 200 bin kişinin sigaradan öldüğünü, bunun 40 bininin sigara içilen evlerdeki masum çocuklar olduğunu belirterek; sigara içilen ortamlarda bulunan insanların, sigara içen insanlara nisbetle % 80 zarar verdiklerini söylüyor.
Sayın Kaptanağası: Seçim politikaları sebebiyle ihtiyaçdan fazla tütün alındığını belirterek, bu tütünlerin imha edilmesi için de milyarlarca lira harcandığına dikkat çekiyor.
Ve ayrıca resmî kayıtlaragöre 1993 yılında tüketilen sekizmilyon onbeşbin kilo ithâl sigaraya toplam 5 trilyon 252 milyar 266 milyon lira ödendiğini ifâde ediyor.
Yapılan araştırmalara göre aile bütçesinden sigara için ayrılan payın % 15 civânnda olduğu belirtiliyor.
Ayrıca sebeb olduğu yangınlarla milyarlarca liralık zarara da yolaçan sigara; dikkati dağıtdığı için trafik kazalarına da yol açmakda ve büyük ölçüde can ve mal kaybına sebeb olmakda...
Murat Arıcıoğlu.


SİGARA SEVEN MİLLETİZ
Gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi gitdikce azalmakda..
Türkiye'de ise; çocukların; babalarına, annelerine, öğretmenlerine, doktorlarına bakarak sigara içmeye başladıkları görülmekde.
Türkiye'de sigara içmeye başlama yaşı onikinin altına düşdü.
Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde sigara içimi gitdikçe düşmekde; Batıda sigara içen insanlar, ikinci sınıf muamelesi görmekde.
• Köylerimizde kadınların: % 2'si,
• Şehirlerde memur kadınların: % 49'u,
• Erkek memurların % 51'i,
• Erkek öğretmenlerin: % 76'sı,
• Bayan öğretmenlerin: % 37'si,
• Doktorlann ise: % 45'i, sigara içerek sağlıklarını tehlikeye sokmakda...
Doktorlar böyle yaparsa diğerleri ne yapsınki?
(ELLER GİDER MERSİN'e, BİZ GİDERİZ TERSİNE..)
Prof. Dr. İzzettin Barış.


ELE VERİR ZEHİRİ - KENDİ YUTAR GELİRİ
Amerika Birleşik Devletleri, her konuda olduğu gibi sigara konusunda da ikiyüzlüdür.
Sigarayı ülkesinde başdüşman ilan eden ve içilmemesi için kampanyalar başlatan Amerika yönetimi, en büyük gelirini diğer ülkelere satdığı sigaradan elde etmekde.
Çok sayıda zararının tesbit edildiği sigara içmeyi, vatandaşları için -nerde ise- suç sayan A.B.D., ünlü sigara markalarıyla, diğer ülke insanlarım zehirlemeye devam etmekde..Sigara ihraç etdiği ülkeleri reklam bombardumanına tutmakda.
Amerikan sigara istatistiklerine bakıldığında Türkiye, A.B.D.'nin en fazla sigara ihraç etdiği ülkeler arasında sekizinci sırayı işgal etmekde..
Amerika'da hemen hemen bütün endüstri kolları dış ticâret açığı verirken, tütün endüstrisi, yılın ilk altı ayında 2 milyar dolar ticâret fazlası elde etmekde..
(İŞTE ONLAR ÖYLE.. BİZ DE BÖYLEYİZ..) (BİR YERDE BİR BOZUKLUK VAR..) (BİLEN VAR MI? - ACABA NEREDE?..)
Ufuk Akın.


SİĞARA, AYNİ ZAMANDA BİR VİTAMİN DÜŞMANIDIR
Özellikle kış aylarında kirli hava ile kötü tesiri daha da artan sigaranın, bir zararı daha ortaya çıkdı..
Yapılan bir araştırmada:
• Her içilen sigaranın, organizmadan 25 miligram C vitamini emilmesini azaltdığı,
• Onun için günlük C vitamini ihtiyâcının sigara içenlerde içmeyenlere göre % 40'dan fazla olduğu, ve hattâ daha da artabileceği,
• Bu sebeble sigara içenlerin C vitamini yönünden zengin besinler almaları gerekdiği,
• Aksi halde C vitamini eksikliğine bağlı ciddî rahatsızlıkların meydana çıkacağı, ilmî araştırmalarla tesbît edilmişdir.
Prof. Dr. Sevinç Yücecan.


SİGARA İÇİN YABANCI BASINDAN BAZI ÖZETLER
NEWYORK:
• Sigara dumanındaki kimyevî maddeler, her yıl sigara içen 400 bin Amerika'lıyı öldürüyor.
Bu demekdir ki; bu kimyevî maddeler, sigara içenlerle ayni yerde yaşayan ve çalışan, fakat sigara içmeyen insanları da zehirliyor.
Araştırma neticesi hazırlanan rapora göre; çevredeki sigara dumanı:
•150.000 ile 300.000 arasındaki bebeğin hastahânelerde tedavi edilmelerini gerekdiriyor.
• 8.000 ile 26.000 arasındaki çocuğun nefes darlığına sebeb oluyor.
• 400.000 ile birmilyon arasındaki çocuğun göğüs hastalıklarını şiddetlendiriyor.
• Kalb hastalıklarından ölenlerin sayısı, yılda 35.000'i aşıyor.
• Bu yüzden 1990 yılından beri Amerika'daki lokantalarda, işyerlerinde, kapalı mekânlarda sigara içilmesi kat'î olarak yasaklanmışdır.
FRANSA'da:
Her yıl 25.000 kişi sigara yüzünden göğüs kanserine yakalanıb ölüyor.
(İBRET İÇİN, DAHA NELER OLMALI VE NE KADAR BEKLEMELİ..)


SİGARA EROİNDEN DE ZARARLI
Yapılan araştırmalara göre SİGARA:
• Nükleer savaş, açlık ve vebadan sonra insanlığı tehdit eden dördüncü tehlike durumuna geldi.
• Yılda 2.5 milyon tiryaki, sigara yüzünden ölüyor.
• Dünyâ Sağlık Teşkîlâtı'nın tesbitlerine göre her dört tiryakiden birinin ölüm sebebi, sigara olarak kayıtlara geçerken, Dünyâ genelinde her yıl görülen bir milyon civarındaki akciğer kanserinin % 90'ının sigaradan kaynaklandığı belirtiliyor..
Gene Dünyâ Sağlık Teşkîlâtı'nın tesbîtlerine göre sigaranın yolaçtığı tehlikeler şunlardır:
1 - Nükleer savaş, açlık ve vebadan sonra sigara dördüncü sırada geliyor. (Daha önce de belirtdiğimiz gibi.)
2 - Tütündeki nikotin, insanda bağımlılığına yolaçıyor; bir defa sigarayı deneyen her üç kişiden ikisi, sigara tiryâkîsi olmakdan kurtulamıyor.
3 - Sigaranın bağımlılık yapıcı etkisinin, eroinden daha fazla olduğu belirtiliyor.
4 - Sigara, bugün yasaklanan çeşitli kanserojen maddeler kadar, kanser riskine sebeb oluyor.
5 - Sigara dumanı, nikotine ek olarak 4.000 kadar sağlığa zararlı kimyasal maddeyi ihtiva ediyor.
6 - Kan kanserine (yani Lösemi'ye) yolaçan bir madde olan BENZEN, sigara içilen evlerdeki havada % 50 daha fazla bulunuyor.
7 - Sigara tüketimi bu hızla artarsa, 2000yıllarında sigara ile ilgili hastalıklarda (Dünyâ salgınlarının) görüleceği ileri sürülüyor.
8 - Her dört sigara tiryakisinden biri sigara yüzünden ölüyor.
9 - Dünyâda her yıl sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan ölümlerin sayısı 25 milyonu aşıyor.
10 - Son yirmi yılda % 75 artan sigara tüketimine bağlı olarak akciğer kanserinin de % 100 artış gösterdiği bildiriliyor.
11 - Her yıl görülen bir milyondan fazla akciğer kanserinin % 90'ının sigaraya bağlı olduğu belirtiliyor.
(Anka)


SİGARA SAĞLIĞIMIZDAN DAHA MI ÖNEMLİ?
Yapılan bir araştırma da:
1992 yılında Türkiye'de sigaraya 3 milyar dolar harcanırken, ayni dönemde ilaca l milyar dolar harcanmışdır. Bu da Türkiye'de insanların, sağlığına verdiği değeri göstermekdedir.
Medenî denilen ülkeler: (Sigarasız bir ülke, sigarasız bir dünyâ istiyoruz) derken biz, nerelerdeyiz?..
Bu verilen rakamlar göstermektedir ki: Ülkemizde sigaraya verilen paranın ancak 1/3'ü sağlığımıza ayrılmakdadır.
(BU, DURUMUN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUN İŞARETİDİR...)
Kemâlettin Akın
(İlâç ve Eczacılar Derneği Genel Müdürü)
 

Acizane

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
162
Tepkime puanı
5
Yaş
35
Emeğine Sağlık krdşmbrrvoTeşekkürlerr
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
sigaradan uzak duruuuuun. Bütün hastalıkların kaynağıdır.....
 
Üst Alt