Sıddık Süleyman Kervancı (1898-1965)

vaveyla

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
504
Sıddık Süleyman Kervancı (1898-1965)
Barlalı olan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Süleyman Efendi, Bedîüzzaman Hazretlerinin Barla’ya sürgününde kendi işini bırakıp Üstad’ın hizmetine koşan ilk isimlerden olmuştur. Üstad Hazretlerinin Barla’da bulunduğu sekiz sene boyunca bir kez dahi onu gücendirmeden sadakatle hizmetinde bulunmuştur. Süleyman ağabey, Bedîüzzaman hazretlerinin her hususî işini ve kitabetini kemal-i şevk ile minnet etmeyerek, mukabilinde birşey kabul etmeden, kemal-i sadâkatla yapmıştır. Bu sadık hizmetlerine mukabil kendisine “Sıddık Süleyman” ünvanını veren Bedîüzzaman Hazretleri Süleyman ağabeyin hizmetleri için şunları söylemiştir:
“Süleyman sekiz sene, benim gibi asabî, hiddetli bir âdemi hiç bir vakit gücendirmeden, hiç bir menfaat-ı maddî mukâbilinde olmayarak, kendi işini bırakıp, kemal-i sadâkatla lillah için hizmeti bu köyce malûmdur. Böyle bir âdemle bu köy değil, belki bu vilâyet iftihar etmeli. Bu tarz ahlâk bu zamanda bulunması, medar-ı ibrettir.” (Barla Lahikası)
 
Üst Alt