Şiddetli Sıcaklar, Cehennemin Kaynamasından Dolayıdır

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Şiddetli Sıcaklar, Cehennemin Kaynamasından Dolayıdır:

İmam Ahmed b. Hanbel… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ateş, Rabbine şikâyetçi olup, “Bir kısmım bir kısmımı yedi” dedi. Bunun üzerine biri yazın, biri de kışın olmak üzere (yılda) iki kez soluk olma*sına izin verildi. Şiddetli derecedeki sıcaklar, cehennemin kaynamasından dolayıdır.”

Yine bu senedle rivayet olunduğuna göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu*yurmuştur:

Sıcaklar şiddetlendiğinde namazı serin vakte erteleyin. Çünkü sıcaklı*ğın şiddetlenmesi, cehennemin kaynamasından dolayıdır.

Yüce Allah bu hususta şöyle buyurdu:

Yalanlayıp durduğunuz şeye gidin. Gölge yapmayan ve ateşten de ko*rumayan cehennem dumanının üç kollu gölgesine gidin. O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir. Konak gibi de büyüktür. Yalanlamış olanların o gün vay haline!” (Mürselât, 77/29-35)

Taberanî… İbn Mes’ud’un, “O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım konak gibi büyüktür” (Mürselât, 77/32) mealindeki ayeti tefsir ederken şöyle dediğini rivayet etmiştir:

O kıvılcımlar, ağaç ve dağ büyüklüğünce değil, aksine şehir ve kaleler büyüklüğüncedir.”

Taberanî… Enes’ten rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuş*tur:

O kıvılcımlardan biri dünyanın doğusuna düşse, sıcaklığı dünyanın ba*tısında hissedilir!

Ateş’in, Kendi Kendini Yemekten Ötürü Allah’a Şikâyetçi Olması:

İmam Ahmed b. Hanbel… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ateş, Rabbine şikâyetçi olup, Ya Rab! Bir kısmım bir kısmımı yedi. Bana biraz soluk verdedi. Bunun üzerine ona yılda iki kez soluk alma izni verildi. Kışın hissettiğiniz en şiddetli soğuk, cehennemin zemherır soğuklu-ğundandır. (Yazın) hissettiğiniz en şiddetli sıcaklık ise, cehennem sıcaklığmdandir.

Kaynak: Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir
 
Üst Alt