Seyr - Seyr-i Âfâkî -Anillah-i Billâh -Enfüsî:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
SEYR:
Tasavvuf yolunda ilerleme
Başka tarîkatlerde seyre nefsin tezkiyesinden yâni temizlenmesinden başlanır Cesedi temizlerler Bundan sonra âlem-i emre sıra gelir Bizim yolumuzda ise, seyr kalbden başlar Kalb de âlem-i emrdendir Bunun içindir ki, başkalarının yolunun sonu biz im büyüklerimizin yolunun başında yerleştirilmiştir (İmâm-ı Rabbânî)

blue6fq.gif


Seyr-i Âfâkî:
Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin; ilminin, bilgisinin ve kendi ihtiyârı (dilemesi, istemesi) olmaksızın dış âlemde ilerlemesi
Seyr-i âfâkîde kötülüklerden temizlenmek ve seyr-i enfüsîde iyi ahlâk ile ahlâklanmak vardır (İmâm-ı Rabbânî)

blue6fq.gif


Seyr-i Anillah-i Billâh:
Yüksek bilgilerden, aşağı bilgilere inme Tasavvufta nihâyete (maksada) ulaşan velînin geri dönmesi ve mahlûkları bilmeğe kadar inmesi
Seyr-i anillah-i billah ve seyr-i fil-eşyâ (velînin geri döndükten yâni yol gösterip sonra eşyânın bilgilerine tekrar vâkıf olması) başkalarını irşâd edip kemâle getirmek içindir (Muhammed Bâki-billah)

blue6fq.gif


Seyr-i Enfüsî:
Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kendinde ilerlemesi, kötü huylardan temizlenen nefsin, iyi huylarla bezenmesi, süslenmesi
Seyr-i âfâkî (kendinin dışında ilerleme) insanı matlûbdan (aranılandan) uzaklaştırır; seyr-i enfüsî ise insanı, matlûba kavuşturur (Ebû Saîd-i Harrâz)
İnsan her şeyi, kendini sevdiği için sever Çocuğunu, malını sevmek onlardan istifâde edeceği içindir Seyr-i enfüsîde, insanı, Allahü teâlânın sevgisi kaplı*****, insan, kendini sevmekten kurtulduğu için evlâd ve mal sevgisi de bununla berâber yok o lur O hâlde seyr-i enfüsî muhakkak lâzımdır (Abdülkâdir-i Geylânî)

blue6fq.gif


Seyr-i Fil-Eşyâ:
Tasavvufta nihâyete kavuşan bir velînin geri döndükten sonra daha önce unutmuş olduğu eşyânın bütün bilgilerine yeniden sâhib olması
Seyr-i fil-eşyâ, dâvet makâmını elde etmek içindir Dâvet makâmı, Peygamberlere mahsustur (Muhammed Bâki-billâh)

blue6fq.gif


Seyr-i Fillah:
Allahü teâlânın isimlerinde ve sıfatlarında ilerleme Allahü teâlânın beğendiği ve râzı olduğu şeylerde fânî olma (yâni O'nun sevdiklerini sevmek ve O'nun sevdikleri kendine sevgili olmak)
Allahü teâlâya kavuşmakta zulmet perdelerinin kalkması için mahlûkların hepsini aşmak, yâni seyr-i âfâkîyi ve seyr-i enfüsîyi tamamlamak lâzımdır Nûrdan perdelerin aradan kalkması için de seyr-i fillah gerekir (Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr)

blue6fq.gif


Seyr-i il:
Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu
Seyr-i il ve seyr-i fillah yâni Allahü teâlânın beğendiği şeylerde fânî olma hâsıl olmadıkça, tam ihlâs (her işini yalnız Allahü teâlânın rızâsı için yapma) elde edilemez Muhlislerin (ihlâs sâhiplerinin) olgunluğuna kavuşulamaz (Abdülhakîm bin Mustafâ)

blue6fq.gif


Seyr-i Murâdî:
Murâdların, seçilmişlerin Allahü teâlânın lutf ve ihsânı ile çekilerek kavuştukları yol
Tasavvuf yoluna girip ilerlemek, yol gösteren rehberi sevmeğe bağlıdır Seyr-i murâdî ile ve kuvvetle çekilerek vilâyetin (evliyâlığın) yüksek derecelerine kavuşturulan bu rehberin bakışları, kalb hastalıklarına (kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere tutulmasına) şifâdır Onun teveccühü yâni sevgisine kavuşmak, mânevî hastalıkları giderir (Muhammed Behâeddîn-i Buhârî)

blue6fq.gif


Seyr ve Sülûk:
Tasavvuf yolculuğu, tasavvuf yolunda ilerlemek
Seyr ve sülûktan maksad, nefsi kötü huylardan ve çirkin sıfatlardan temizlemektir Bu çirkin sıfatların başı nefse düşkün olmak ve onun arzularına, isteklerine tutulmaktır (İmâm-ı Rabbânî)

 
Üst Alt